Somogy vármegye Hivatalos Lapja 1940. (59. évfolyam 1-27. szám)

A, Á Alispán bejelenti, hogy különböző egye­sületeknek 1939 évben 1658 pengő segélyt utalt ki. 3. Annus Sándor és társai állitáskötelesek nyomozása. 21. Alispán bejelenti, hogy Orgel Jánosnak, mint a kaposvári házjogbirtokosok pénztárosának a cseri elemi lőtér 1939 évi bérhozzájárulás óimén 206 P 30 f kiutal. 25 Alsók községben megüresedett községi szülésznői állás betöltésére pályázati hirdetmény 58. dr. Andrási János balatonlellei orvos fel­vétele a Pécsi Orvosi Kamarai tagok sorába. 102. Andásik István ambrózfalvi lakós körözé­se 144 Altiszti ruhák elkészítésére ajánlati fel­hívás. 154 Alsósedesdi legeltetési társulat korcsmájá­nak bérbeadása. 236. Ambrus Ilona viski lakos körözése. 238. Albert Lajos román menekült volt nap- kori lakos körözése. 256. Attalai körjegyzői állásra pályázat. 820. Állitáskötelesek körözése. 20, 21, 32, 33, 34, 35, 37, 50, 52, 53, 54, 62, 63, 64, 65, 66, 73, 76, 82, 84, 85, 86, 93, 94, 95, 97, 328. Állattenyésztési alap (vármegyei) 1939 évi zárszámadása. 130, Állatbetegségek (ragadós) állásáról kimu­tatás 113, 151, 165, 179, 186, 200, 211, 234, 252, 130, 260, 269, 289, 308, 319, 324 Árvák, nyugdíjasok, özvegyek járandósá gának újabb szabályozása. 243. Árvíz okozta károk helyreállítására állam­kölcsön. 248. Állattenyésztési alap 1941 évi költségve­tése. 251. B Barcs község segélye egészségvédelmi cél­ra, 316. Baranyai Béla volt losoncapátfalvi lakós körözése. 322. Balatonberény község határában gyako rolható vadászatijognak bérbeadására árverési hirdetmény. 17. Balatonszemes község vadászterületének vadászatijogára árverési hirdetmény. 32 Balatonőszöd község vadászterületének vadászati jogára árverési hirdetmény. 82. Barcsi egészségház építésére versenytár­gyalási hirdetmény. 49. Balatonkereszturi körjegyzőséghez újonnan szervezett dijnoki állás betöltésére pályázati hirdetmény. 59. Balatonkeresztur községben uj szegényház és szükségkórház felépítési összes munkálataira versenytárgyalási hir­detmény. 60. Baromfikeltető akció központi bizottsá­gának anyagi támogatása. 67. Balatonfenyvés és B máriafürdő között lévő 99 es sz. őrház megállóhely el­nevezést „B. máriafürdő felső“ re, B máriafürdő megállóét „B. mária fürdő alsó“ elnevezésre változtatta. 72, Balázs Árpád kaposvári lakós körözése 83. Balanyán János román katonaszökevény körözése. 123.

Next

/
Oldalképek
Tartalom