Somogy vármegye Hivatalos Lapja 1940. (59. évfolyam 1-27. szám)

-------n 'M _ — _—^—: Somogy vármegy Hivatalos Lapja LIX. ÉVFOLYAM SZERKESZTETTE i Dr. CSORBA EDE «mi. aljegyző. 1940. Nyomatott Szalai-könyvnyomdában Kaposvárott, Gr. Tlaza István-u, 20. Felelős vezető Farkas Kálmán.

Next

/
Oldalképek
Tartalom