Somogy vármegye Hivatalos Lapja 1939. (58. évfolyam 1-30. szám)

A, Á Austró Daimler gyártmánya gépjármű el­adása 1000 P, Szigethy Gyula Kórház- igazgatók Alapjának. 6. Asztalos István 22636 számú állami gon­dozott körözése. 37. Altiszti lakás építése Honvéd u. 16 sz. telkén 45. Abdul Hamíd Jendel jugoszláv honos kö­rözése. 70 Almamellék község szülésznői állásra pá lyázatot hirdet. 170. Almáspatakon létesítendő hid építésére versenytárgyalás hirdetése. 170. Alispáni állásra pályázat hirdetése. 309. Autó sorozó bizottságok kijelölése. 325. id. Albitz József diósdi lakos körözése. 335. Antoni Ottó lengyel menekült körözése 373. Állatbetegségek állása. 16, 22, 33, 55, 66, 76, 84, 91, 104, 114, 166, 179, 190, 199, 209, 217, 232, 240, 288, 331, 346, 357, 367. Ágoston István és társai fogyasztási adó­hátralékosok körözése. 25. Állami utakon alkalmazott utkaparók munkadijának és szolgálati viszonyá­nak szabályrendelete. 48, 113. Árverési hirdetmény a kaposvári járási főszolgabírói hivatalnál elkobzott bűnjelekről. 59. Ádánd község vadászterületének bérbe­adása. 87. Általános Szállítási Vállalat Rt. kaposvári céggel a vármegye tulajdonát képező Honvéd-u. 16. számú házban levő istállóra és raktárépületre kötött szerződés módosítása. 165. Állattenyésztési alap 1940 évi költségve­tése. 288. B Balatonujhelyi községi vezetőjegyzői állás­ra pályázat hirdetés. 23. Bartyik Lajos kunszentmártoni telephely­ről megszökött egyén körözése. 26. Bauer János román katonaszökevény kö­rözése. 27. Balatonföldvári Tisztviselői Üdülő gazda­sági épületeinek építési munkálataira pályázat hirdetése. 35, 82. Balatonkeresztur község vadászterületének bérbeadása. 60. Baromfikeltető akció központi bizottságá­nak anyagi támogatása. 64. Balatonszárszó község irodatiszti állásra pályázatot hirdet. 68. Basal község vadászterületének bérbeadá­sa. 69. Balázs János debreceni születésű körözé­se. 71. Bayer István román katonaszökevény kö­rözése. 71. Baranyay Ernő körözése. 72. Balázs József hegyközcsatári születésű kö­rözése1 71 Balatonfenyvesi elemi iskola és tanítói lakás építési munkálataira verseny- tárgyalást hirdet. 79. Balatonbogiár nagyközség a községi jegyzői hivatalnál segédmunkaerő alkalma­zására pályázatot hirdet. 94. Balatonföldvári Tisztviselői Üdülő gazda­sági épületeinek vízvezetéki és csa­tornázási erős és gyengeáramú vil- lamosberendezésőre versenytárgyalást hirdet. 96. Balatonlelle vadászterületének bérbeadása. 97.

Next

/
Oldalképek
Tartalom