Somogy vármegye Hivatalos Lapja 1939. (58. évfolyam 1-30. szám)

Somogy vármegye Hivatalos Lapja LVIII. ÉVFOLYAM. SZERKESZTETTEi Dr. KISS-ANGYAL ERNŐ tb. főszolgabíró. 1939. Nyomatott Szalai könyvnyomdában Kaposvárott, Gr. Tisza |stváo-u. 20. Felelős vezető Farkas Kálmí

Next

/
Oldalképek
Tartalom