Somogy vármegye Hivatalos Lapja 1936. (55. évfolyam 1-30. szám)

Somogy vár megy Hivatalos Lapja LV. ÉVFOLYAM. SZERKESZTETTEi Dr. KENDERES* FERENC tb. főszolgabíró, vm. aljegyző. 1936. Nyomatott Szalai Ferenc könyvnyomdájában, Kaposvár.

Next

/
Oldalképek
Tartalom