Somogy vármegye Hivatalos Lapja 1934. (53. évfolyam 1-28. szám)

A Altiszti és egyéb altiszti személyzet (Svm. hivatalainál alkalmazott) részére szál­lítandó egyenruha szállítására ver­senytárgyalási hirdetmény 22. Apáti Mária cselédkönyvének körözése 23. Asztalos Dezső körözése 40. Anya és Gyermekvédő Egyesület gyűjtési engedélye 43. Alsóhetény—dombóvári közdűlő utón az alsóbetényi hid újraépítésére verseny- tárgyalási hirdetmény 45. Anya és Cseosemővédő Egyesület utcai gyűjtési engedélye 50. Antal Károly körözése 54. Ambrus István ipari munkakönyvének megsemmisítése 56. Aranyóra (Szentai állomáson talált) tulaj­donosának körözése 56. Ámbróz Margit körözése 74. Ambrus János körözése 120 121. Autótaxi viteldij megállapítás 126. Autonik Szava körözése 149. Apró István körözése 164, 190. Albertusák Károly körözése 164. Apaállat (vármegyei) beszerzése 168. Altisztek (vármegyei) köpeny szállítására versenytárgyalási hirdetmény 196 Adamovics Ferenc körözése 217. Auszmann Ferenc körözése 220, 288. Ifj. Alfási János körözése 286. Adóhátralékosok körözése. 249. A Állatbetegségek állásáról kimutatás So­mogy vármegye területén 4, 58, 62, 93, 99, 107, 185, 161, 213, 230, 246, 298. Ármány névre hallgató és özv. Kämmerer Miksánó tulajdonát képező kutyájá­nak körözése 8 22. Állatok őrzésénél használt ebeknek veszett­ség ellen való kötelező beoltása 9. Államvasutak pécsi üzletvezetősége értesí­tése szerint nyugellátásban részesülők járandóságai Máv. Igazgatóság nyug nyugdijszámfejtősége által való utal­ványozása 17. Állami erdei facsemeték és suhángok ki­szolgáltatása 84. Ágerdei hid építésre versenytárgyalási hir detmóny 95. Állami sorsjáték eredményességének elő­mozdítása 98 Állatlétszám nyilvántartása 117. Árva József körözése 165. Állatorvosok magángyakorlatának díjazá­sáról szabályrendelet 179. Ádárn Sándorné körözése 296. Balatonboglári segédjegyzői állásra pályá­zati hirdetés 5. Balatonzamárdi nagyközség Közbirtokos ságának tulajdonát képező „Balaton Szálloda“ bérbeadása 5. „Balaton Szálloda“ bélbe adása 5. Balog Erzsébet körözése 7. Balatonszemesi és b öszüdi egyesitett kör bábái állásra pályázati hirdet mény 18. Balatonszemesi körjegyzői állásra pályáza­ti hirdetmény 19. Baksa István körözése 23 Baluka János körözése 24.

Next

/
Oldalképek
Tartalom