Somogy vármegye Hivatalos Lapja 1932. (51. évfolyam 1-53. szám)

Somogy vármegye Hivatalos Lapja Ll. ÉVFOLYAM. SZERKESZTETTEi Dr. BERNÁTH LAJOS vármegyei aljegyző. 1932. Nyomatott Szalaí Ferenc könyvnyomdájában, Kaposvár.

Next

/
Oldalképek
Tartalom