Somogy vármegye Hivatalos Lapja 1931. (50. évfolyam 1-53. szám)

A, Á Antalfalu telepnek és Antalfalu pusztának a mozsgói postahivatal kézbesítési kör­ből somogyhárságyii kézb. körébe be­osztása 19, 24. Asztalos Mihályné körözése 64. Almamelléki vadászterület bérbeadása 83. Andocsi segédjegyzői állás betöltése 86. Almáskeresztur község vadászati jogának bérbeadása 95, 254. Altisztek díszruházatának biztosítása 97. Andocs község vadászati jogának bérbe­adása 150. Almamellék község utcaszabályozási tervére pályázat 186. Andocsi körjegyzői állásra pályázati hirdet­mény 193. Anya- és Csecsemővédő-Egyesület utcai gyűjtése 197. Alsógyócs pusztának a kadarkuti postahiva­tal kézbesítői körébe helyezése 211. Apaállatok beszerzése ebadó-alap terhére 222. Arnold Flóris főerdész elveszett kutyájának körözése 240. Androvics Ferencné körözése 245. Antal Zsuzsánna körözése 286. „Akácsorfa fatömeg és növekedése táblái“ című mű ajánlása 311. Automatikus motorkapcsolók hazai gyár­tása 317. Általános kér. adó és jöved. adókivetéshez bevallások kiállítása 22. Árvaszéki elnök körrendeleté jelentőlapok beterjesztése tárgyában 55. Árvaszéki elnök körrendeleté ingókimuta­tások beterjesztése tárgyában 56. Álló István fegyvertartási engedélyének meg­semmisítése 72. ifj Ács Szőke János körözése 84. Állami erdei facsemeték és suhángok ki­szolgáltatása tárgyában hirdetmény 161. Államrendőrség székesfehérvári főkapitányai tűzifa- és szénszállítására verseny- tárgyalást hirdet 195. Államrendőrség országos szaktanulmiányi felügyelője hivatalos helyiségének át­helyezése 206. Állami ellátás alatt levő gyermekek ellátási díjának megállapítása 252. Árvaszéki elnöki állás betöltése 254. Állategészségügyi körökről szóló szabály - rendelet módosítása 278. Ádándi vasútállomáshoz vezető útnak tör­vényhatósági úthálózatba felvétele 287, Árvái József körözése 318. Babócsa község vadászterületének bérbe­adása 4. Baté község segélye közvágóhíd építésére 5. Bakházai vadászterület bérbeadása 23. Balatonszemes községben építendő úthoz segély megszavazása 30. Balatonszentgyörgyi községi irnoki állás be­töltése 34. Babusek Lászlóné körözése 36 . Balatonlellei katonai növendéki üdülőtelep építésére hirdetmény 44. Balog Mária körözése 48. Basa József elveszett munkásigazolványá­nak megsemmisítése 48 . Balatonkeresztur és Balatonmáriafürdő köz­ségek részére vágóhíd építésére fiiggő- kölcsön engedélyezése 49. Babócsai urb. erdő és legelőterület vadászati jogának bérbeadása 51. Barandik József körözése 64.

Next

/
Oldalképek
Tartalom