Somogy vármegye Hivatalos Lapja 1931. (50. évfolyam 1-53. szám)

SOMOGY VÁRMEGYE HIVATALOS LAPJA L. ÉVFOLYAM. SZERKESZTETTE: Dr. KRIZSAN FERENC várm. aljegyő, tb. főszolgabíró. 1931. .i* NYOMATOTT: SZABÓ LIPÓT KÖNYVNYOMDÁJÁBAN. KAPOSVÁR, FŐ-UTCA 7.

Next

/
Oldalképek
Tartalom