Somogy vármegye Hivatalos Lapja 1928. (47. évfolyam 1-52. szám)

1928-03-29 / 13. szám

184. oldal SOMOGY VARMEGYE HIVATALOS LAPJA 13. szám 27. Suszter József nős, gyermektelen, halász, halastó-őr esetleg magtárosnak, Nagyveleg, Fejér vm. 28. ifj. Tompa György oklev. gazda segédtisztnek, Sopron, Domokos-ut 11 29. Bak Gyula 27 éves, nőtlen, traktorkezelő, Vecsés. Fő-u. 79. 39. Sztebel Mihály 31 éves, családos, gépész-kovács, gőzekekezelő, vagy fűtőnek, Pencz. Nógrád vm. 31. Torosi Szaniszló 46 éves, magányos, kertész, Rákosszentmikály, Lechner Lajos-u. 29. 32. Végh János 40 éves, családos, gazda, m. felvigyázó vagy kocsis, béresnek v. bármely munkára, Kistarcsa, Posta-u. 33. Kukucska István 36 éves, családos, gazd. cselédnek, Egyházasdengeleg, u. p. Szirák Nógrád vra. 34. Keresztúri György 50 százalékos hadirokkant, mezőőr vagy csősznek, Tokaj. 35. Brédl József 29 éves, nős, gazda v. munkafelvigyázónak, Makó, Kisfaludi-u. 19. 36. Serfőző Géza 26 éves, nőtleD, vincellér vagy kertészgyakornoknak, Tisza- szederkény, Borsod vm. 37. Búzás Lajos 58 éves, magányos, kocsisnak, Bpest, VI., Hungária-körut 67. fsz. 5. Munkást keres: a) munkdscsapatot: 1. Lichtenstein Sándor Balatonarács (Zala vm.) 16 férfi és 4 női munkást két hónapra cukorrépához. 2. Füzitőperjési bérgazdasíg Almásfüzitő (Komárom vm.) hat hóra minden mun­kára 50 nyári munkást. 3. Stern Jenőné Tököl Marth-telep. Szigetszentmiklós 10 p. nyolc hóra 4 férfit és 6 nőt szőlő- és minden kerti és gazdasági munkára, metsző-olló és minden szer­számmal havi 150 kg. rozs, 20 pengő, 20 kg. kenyér, 3 kg. szalonna, 5 kg. főzelék, 2 kg. só, 2 liter ecet az I. o. munkásoknak. Lakás, szállítási költség. Gabona vasútra szállítva, vagy napi áron budapesti paritásban kifizetve. 4. Fuchs Jenő gazdasága Sátoraljaújhely (Zemplén vm.) május junius hótól 3—4 havi időre mezőgazdasági és szőíőmunkákra 10 I. o. férfi és 10 II. o. női munkást. Lehetőleg Heves- vagy Borsod megyéből. 5. Sigrai Béla gazdasága Dunapentele, hat hóra 8 férfi és 18 II. o. munkást minden munkára. 6. Dr. Unger Alajos Dánszentmiklós u. p. Albertirsa (Pest vm.) szőlőművelésre és egyéb gazdasági munkára 7—8 hónapra 10 férfit. 7. Simongáti uradalom 11 feles dohánykertészt keres, u. p. Nagyatád. 8. Gr. Zichy Béla bányaművei kp. iroda Bpest Bécsi-ut 8 sz. 20 kubikost urkuti bányájába vas. áll. Ajka. b) egyeseket: 1. Vickenh&user Ferenc Máv. igazg. hely. Sárbogárd (Fejér vm.) egy férfi és egy női gazd. cselédet. I

Next

/
Oldalképek
Tartalom