Somogy vármegye Hivatalos Lapja 1928. (47. évfolyam 1-52. szám)

1928-03-29 / 13. szám

13. szám SOMOGY VARMEGYE HIVATALOS LAPJA 183. oldal 21. Czégely András hat. ig. megb. m. váll. 50—100 munkással 2 hóra vagy egész nyárra. Bér, megegyezés szerint, Tiszabura, Szolnok vm. b) egyesek: 1. Kiss József 38 éves, nős, kerülő, vadőr vagy vincellérnek. Bolyok 29 hsz. Borsod vm. 2. Tóth István 30 éves, családos gazd, gépész, motor-, traktorkezelő és gőz- ekegépész Vecsés, Mihály-u 14 Pest vm. 3. Kiss András 43 éves, képesített vincellér, Abasár, 4. Schönfeld Lajos 23 éves, nőtlen baromfitenyésztő v. bármily gazd. munkára, Bpest, X. Juranics-telep F. 51. 5. Berkó Salamon kertész-méhész, Borsodszirák. 6. Kozik István 41 éves, családos kőmi vés, Rákosszentmihály, Hermina-ut 36. 7. Antal József 36 éves, családos konv. kocsisnak Rákoskeresztúr, Homoki-szőllő. 8. Liszkai György 32 éves, családos motor-, traktor vezető v. gépmunkásnak Rákoskereszlur, Homoki szőllő. 9. Horváth István 50 éves, családos gyak. gazdatiszt bármily állásra, ispán, raktáros, munkavezető, szőlőbe- kertbe avagy traktor- motorvezető, személy és teher autó soffőr, Bpest, IX., Gyali-ut 17. szám. 10. Bállá József 28 éves, nőtlen gőzekegépész, Bpest, VI., Csángó-u. 7. fsz. 8. 11. Bállá István 33 éves, magányos gazd. gépész, traktorvezető, Bpest, VI., Csángó-u. 7. fsz. 8. 12 Szűcs Sándor 27 éves, nőtlen szíjgyártó segéd uradalomba, saját szerszámai­val, Bpest, V., József-tér 12. fsz. 12. 13. Borsi István 56 éves, nős, kőmives, Bpest, X., Cserkész-u. 7979. sz. 14. Juhos Imre 33 éves, nős, 4 évig volt csendőr, erdőőri állásra, Aszód. 15. Illésy György 59 éves, nős, képesít, szőllőkezelő, de majorgazda-, kulcsár-, raktáros-, mankafelvigyázónak, ízbég, u. p. Szentendre. 16. Tóth István családos, hadirokkant vincellérnek, Püspökladány, Hajdú vm. 17. Liktor József 50 éves, családos, vincellér és konyhakertésznek, Pesterzsébet, Lázár-u. 56 aj. 2. 18. Szalai József 31 éves, nős, földmives munkára, Kisláng, Kossuth-u 52 Fejér vm. 19. Nagy Ferenc 34 éves, családos földmives munkára, Kisláng, Sándor-u. 8. 20. Lovizer Ferenc 54 éves, családos, földmives munkára, Kisláng, Petőfi-u. 107. sz. 21. Erdélyi József 57 éves, családos, szőllőmunkára, Kisláng, Petőfi-u 59. 22. Homai István 37 éves, családos, földmives és kubikos munkára, Kisláng, Vőrösmarti-u. 70. 23. Skultéti József 31 éves, nőtlen, gépész-, géplakatos, éves állásra vagy nyári gép munkához, Kispest, II. Pannónia-ut 43. fsz. 3. 24. Hertendi Pál 42 éVes, nőtlen, mezőőrnek, Csepel, Alsó Szt. János-u 30. 25. Marikovszky Lajos 45 éves, magányos, kertimunkásnak, Bpest. 26. Szaniszló József 44 éves, családos, kocsisnak, Ká), felvég. Heves vm.

Next

/
Oldalképek
Tartalom