Somogy vármegye Hivatalos Lapja 1926. (45. évfolyam 1-52. szám)

1926-03-25 / 12. szám

158. oldal SOMOGY VARMEGYE HIVATALOS LAPJA 12. szám Ifj. Rajna József sommás, vagy akármilyen munkát sok munkásc^aláddal. Egér- farmos, Heves vármegye. Szabó Mihály 100 férfi és nő munkásság tavaszi cukorrépakapálást, hónap-, vagy napszámra, mezőgazdasági munkát, stb. Kiskundorozsma, Csongrád vármegye. Gurucsi Sándor 100-ad magával összes nyári munkát. Budapest, IX., Gubacsi-ut 23. Hordótelep. Czégel András részes aratást, cséplést, cukorrépakiegyenlitést, mezőgazdasági munkát, stb. Tiszabura, Szolnok vármegye. C'égel György munkásgazda, bármi munkára férfimunkás havi 140 kg. búza és 4-es élelmezésért, női munkás 100 kg. búza és 3-as élelmezésért. Szihalom, Postaköz, 446. sz. Borsod vármegye. Lengyel István sommás munkát, aratást. Tápiószecső, Pest vármegye. Hégly István 300—400 jó munkással, vasútépítést, halastóépitést, cuVorrépakapá- lást, aratást, cséplést, stb. Békés, I. kér. Vashalom 210. Községi elöljáróságnál időszaki munkát vállalna kb. 30 munkanélküli. Vép, Vas vármegye. Gaján Jánosné bármi munkát (mezei nyári munkát, aratást, répakapálást, szén égetést, ölfavágást, stb.) 300—500 munkással. Felsőtárkány, Heves vármegye, b) egyesek. Burghardt Nándor (25 éves, nős, 1 gyermek) mint kertész, vagy majoros { van 3 évi gyakorlata. Budapest, Vili., Práter u. 82. II. 30. Reszeterics Sándor (40 éves, nős, gyermektelen) mint kertész. 18 évi gyakorlata van a kertészet minden ágában, u. m. üvegház, gombakezelés stb. Budapest, III. kér. Remetehegy 2143 Gajdos Imre (30 éves, nős, gyermektelen) mint kertész, vagy vincellér 10 évi gyakorlattal. Budapest, Szondy ucca 55. földsz. 1 Komonyi János (31 éves, nős, 1 gyermekes) mint kocsis, gazdasági cseléd, eset­leg szőlőmunkára 12 évi gyakorlattal. Budapest, Szondy ucca 55. földaz. 1. Csenki István gazdasági cseléd, eseteg szőlőkapálást (47 éves, nős, 6 gyermek). Budapest, IX., Ranelder ucca 27. I. Zurmühl Ervin (41 éves, nős, 4 gyermekes) ^nint kőműves, uradalomban. Pest- szentlőrinc, Áll. lakótelep 121. Nyiri Sándor földmives iskolát végzett okleveles gazdász, (nős, gyermektelen) mint gazda, felügyelő, konyhakertész. Ispán volt, bemutatott bizonyítványai kitűnőek* Budapest, VII. Thököly-ut 106. Sfraub Sándor oki. gépészmérnök, mint vezető mezőgazdasági üzemben. Békés­csaba, Orosházi ucca 48. Torossy Szaniszló (44 éves) mint konyha-, vagy gyümölcskertész. Járt 4 évi reál­iskolát, 1 keresk. isk. és szakiskolában tanulta a gyógy- és iparnövények termelését. Rákosszentmihály, Sas ucca 8. Müller Márton (nős, 58 éves) 18 éves fia és 16 éves lánya vállal szolgálatot, mint majoros, fejős állatok ápolására. Budapest, III., Föld ucca 6.

Next

/
Oldalképek
Tartalom