Somogy vármegye Hivatalos Lapja 1924. (43. évfolyam 1-52. szám)

# Somogyvármegye Hivatalos Lapja tárgymutatója. Andocs községi szülésznői állásra pályázat hirdetése 4. Auerbach Mária körözése 5. Arcképes igazolványok érvényesítése 24. Andor Rozália körözése 28. Alsoki szülésznői állásra pályázat hirdetése 71. András József fegyvertartási engedély érvénytelenítése 75. Adógabona fuvardíjának megállapítása 127, 157, 291. Adógabona átvételi árának felemelése 148. Andormajor pusztára történt átváltoztatása Hertelendy pusztának 158. Andriesen Constantin körözéso 237. Attalai adóügyi jegyzői állásra pályázat hirdetése 253. Ádógabona és adótengeri váltságárának felemelése 269. Antal József fegyvertartási engedély érvónytelonitése 296, 335. Ambrus Gábor munkásigazolvány érvénytelenítése 296. Antal József asztalossegéd körözése 328. Anya- és gyermekvédő egyesület gyermeknyaraltatási akciója 348. Alapítólevelek kiállítása 877. Ambrus János körözése 413. Analfabéta tanfolyamok tartása 457. Árva gyermekeknek örökbefogadásra ajánlása 464. Ambrus János fegyverengedóiy érvénytelenítése 474 Alapok összevonása megszüntetése és közig, letétként kezelése 509, 510, 515. Attalai segédjogyzői és irnoki állásra pályázat hirdetése 519. Andocsi jegyzői irnoki állásra pályázat hirdetése 530. Ásványvizeknek az államkincstár terhére rendelésének betiltása 560. Ádándi szülésznői állásra pályázat hirdetése 40. Acs Péter körözése 43. Arvaszéki elnök és főjegyző jutalmazása 64. Ápolási dijak befizetésére vonatkozó rendelet 191, 323. 1924. évfolyamának Jt

Next

/
Oldalképek
Tartalom