Somogy vármegye Hivatalos Lapja 1922. (41. évfolyam 1-52. szám)

III. Bálatonboglári jegyzői állásra pályázat hirdetése 527. Balatonszárszó községre nézve a tényleges birtokosok tulajdonjogának a telekkönyvbe való bejegyzéséről hirdetmény 539. Bagclasánci vadászati jog bérbeadása 541. Benedek Mihály szigetvári lakos iparigazolványának érvénytelenítése 87. Benkő György körözése 258. Berkovics Sándor körözése 301. Berzencei jegyzői és II. segédjegyzői állásra pályázat hirdetése 346, 351, 431, 436, 527. Bertaneoz. György fegyvertartási engedélyének érvénytelenitése 382. Benedek József lováról szóló járlat érvénytelen it ése 392. Béli István, körözése 393. Béla vári községi szülésznői állásra pályázat hirdetése 528. Bizottsági tagok — viirilisek — 1922. évi névjegyzéke 3. Bitungságban talált tárgyak tulajdonosainak nyomozása 26, 34, 58, 86, 121, 122, 137, 154, 161, 218, 273, 299, 325, 344, 348, 381, 386, 393; 401, 410, 414, 417, 418, 432, 441, 491, 492, 510, 513, 547. Bikák — köztenyésztésre szolgálók — biztosítása 38. Biró József faluhidvégi lakos munkakönyvének ér vénytelenitése 273. Biró Anna körözése 348. Bikali József körözése 414. Bisztrovics András körözése 414. id. Biró József körözése 493. Bostai Mihály ságvári lakos cselédkönyvének érvénytelenítése 33. Bokor József niklai lakos elveszett aranyórájának nyomozása 34. Bonnyai szülésznői állásra pályázat hirdetése 40. Bogdán József körözése 258. Boldogasszonyfai vadászati jog bérbeadása 265. Bogdán Mátyás János járlalérvénytelenitése 273. Bodnyák Mária körözése 317. Bogdán Márton boronkai lakos j ária tér vén y télén itése 318, 325. Bodnár János körözése 336. Bogyó György körözése 344. Boné Kálmán csurgói főszolgabíró temetési költségeihez hozzájárulás 366. Borbél József körözése 393. Bogdán János körözése 441. Bodri József árva gyermek örökbeadására hirdetmény 486. Bodor János fegyvertartási engedélyének érvénytelenítése 513. Böhönyei pénztárnoki állásra pályázat hirdetése 232. Böndi György nagykorpád! lakos munkakönyvének érvénytelenítése 257. Böhönyei úrbéresek korcsmájának bérbeadása 390. Böhm Ferenc által elyeszetett járlat érvénytelenítése 434. Bunovácz Imre nagybajomi lakos fegyverengedélyének érvény teienitése 18. Budapesten tisztiorvosi tanfolyam tartása 25, 33. Budapesten tenyészállat vásár és kiállítás 123. Budakeszi tüdőbetegszanatóriumban állami tisztviselők gyermekeinek díjmentes keze­lése 126. Budapesten orvosi továbbképző tanfolyam tartása 254. Bukowszky György dr.: „Vezérfonál fertőtlenítők elméleti és gyakorlati kioktatására“ cimii művének ajánlása 260. Buizsáki II. aljegyzői állásra pályázat hirdetése 294. Budapesti „Erzsébet“ m. kir. tudományegyetemi internátus segélyezése 362. Budapesti „József“ m. kir. műegyetem felszerelésére segély 363.

Next

/
Oldalképek
Tartalom