Somogy vármegye Hivatalos Lapja 1922. (41. évfolyam 1-52. szám)

Somogy vármegye Hivatalos Lapja 1922. évfolyamának tárgymutatója. Anyakönyvvezető-helyettesi kinevezések 30, 167, 311, 515. Alsósegesdi szülésznői állásra pályázat hirdetése 31, 453. Aradi Árpád: „Somogy vármegye tanügyi névtára“ cirnii mű ajánlása 55. Alispán részére reprezentációs költség megállapítása 59, 470. Alispán kedvezményes vasúti bérletjegye árának megtérítése 64. Alispánok mikénti címzése 176. Állami altisztek orsiz. nyugldijpótló és segélyző egyesületének segélyezése 210. Amerikai Vöröskereszt tárgysorsjátékának támogatása 231. Aracs István körözése 258. Asztalos Lajos körözése 266. Amerikába sízóló uHevetek kiadásának ideiglenes beszüntetése 305. ‘Apaállatok biztosítása 362. Angol egyetemi hallgatók ellátási költségeihez segély 364. Alispán részére utiátalány pótlék megszavazása 364. Ázsiai kolera behurcolásának meggátlása 387. Angyal Gyula körözése 393. Állami gondozásban levő s tartásra kihelyezett gyermekek iskoláztatása stb 395. Állami iskolák és óvodák épületének helyreállítási és átalakítási munkálatainak beje­lentése 396. Amerikai útlevelek kiadása körüli eljárás 415, Állami erdőőrök illetményéinek kiutalása 419. Alsok-Gsurgósarkadi körszülésznői állásra pályázat hirdetése 453. Anya- és csecsemő védőnő-tanfolyamok szabályzata 507. Amerikába (Dél) kivándorolni szándékozók óvása tárgyában rendelet 532. Állatorvosi-szakértők munkadijának felemelése 1. Állatgyógyászaiban használatos gyógyító és védőszérumoknak gyógyszer tára kba n való készlétbentaintása 91.

Next

/
Oldalképek
Tartalom