Somogy vármegye Hivatalos Lapja 1921. (40. évfolyam 1-52. szám)

• IV» C, Cs Csákányi vadászati jog bérbeadása 34. Csurgói újvárosi vadászterület bérbeadása 88, 101, Csurgói úrbéresek vadászati jogának bérbeadása 109. Csépléshez szükséges szén beszerzése 196. Cserebogarak irtása 205. Csorba Ferenc dr. körözése 285. Csul&i József darvaspusztai lakos eltévedt "Sertésének nyomozása 304. Cserénfai úrbéri vendéglő, mészárszék és bolt bérbeadása 310. Csurgói jegyzőgyakornoki állásra pályázati hirdetmény 323, 328. Csuti József hozzátartozóinak nyomozása 325. Csalánkórónak és«csalántermékeknek zár alóli feloldása 344. Csényi Miklós körözése 360. Csendőrparancsnókságok felállítása 372. Cserkészek — kaposváriak — segélyezése 385. Csertői vadászati jog bérbeadása 403. Csákányi segédjegyzői állásra pályázati hirdetmény 415. Családi pótlék igénylésre vonatkozó pénzügyminiszteri rendelet 443. Czonya János szulimáni lakos járlatának érvénytelenítése 150. Csizmei Józsefné gamási lakos járlatának érvénytelenítése 271. Czompó János magyarladi lakos iparigazolványának érvénytelenítése S59. Dollárok árfolyamértékének közlése 25. Demarkációs vonalon túlról származó állatok és vészterjesztő tárgyak behozatalának korlátozása 32, 64, 79. Dohánybeváltási ár megállapítása 62, 343, 377, 454, 466. Dömötörfy József körözése 172. Diseri József járlatérvénytelenitése 209. Deák Béla körözése 210. Drahos Márton torvaji lakos járlatérvénytelenitése 214. Dibermann Miksa körözése 272. Dahnisz Artur körözése 341. Dobró Márton körözése 426. i Elemi népiskolai értesítő könyvecskéknek az egyetemi nyomdánál rendelése 20. Eötvös Géza elveszett bőrlárcájának nyomozása 24. c.der József szabási segédjegyző jegyzői oklevelének érvénytelenítése 93. ErdőcSokonyai körorvosi állásra pályázati hirdetmény 143. Erős János marcaiii lakos munkakönyvérvénytelenitése 150. Erdőcsokonyai vadászati jog bérbeadása 171. Előfogatok igénybevételét szabályozó rendelkezések 176, 267. Erdőégések megakadályozása tárgyában kiadott közigazgatási bizottsági rendelet 180. Est című lap utcai terjesztésének betiltása 197. Erdész István körözése 234.

Next

/
Oldalképek
Tartalom