Somogy vármegye Hivatalos Lapja 1921. (40. évfolyam 1-52. szám)

Ambrus János körözése 28. Amerikába szóló utlevéikérelraek elbírálása 74. Anyakönyvi törvény végrehajtása 86, 239, 250. ASsósegescli vadászterület bérbeadása 10 >, 318. Alsósegesd község telekkönyvének átalakítása 118 128, 132. Amerikai vonatkozású ügyekben a washingtoni svéd kir. követség megkeresése 228. Anyakönyvi másodpéldányok szabályszerű kiállítása tárgyában rendelet 250. Anyakönyvvezeiő-helyettesi kinevezések 274. Általai másodsegédjegyzó'i állásra pályázati hirdetés 309. Ambrus Gáboi^dső-somogyvisziói lakos fegyvertartási enged, érvénytelenítése 338. Andocsi se^^Bgyzői állásra pályázati hirdetmény 345. A!sok-c$uri^^R.adi szülésznői állásra pályázati hirdetmény 401. Asztalag^^^^ és társai körözése 402. AttaláB^RÍdsegédjegyzőí állásra pályázati hirdetmény 404. Amerikából visszatért magyar állampolgárok iparűzése 476. Állatbetegségek állásáról kimutatások 3, 148, 169, 182, 230, 301, 317, 355. Ács István városhidvégi lakos járlatárvényteienitése 36. Állatok, állati nyerstermények és vészterjesxíő tárgyak' forgalmának szabályozása 64, , 79, 195. Álami méntelepekről kiadott tenyészállatok marhalevelének záradékolása 141. Állatok kímélésére és ápolására a tanulóifjúság felhívása 207. Ádándi községi ingatlanok bérbeadása 225. Adándi úrbéresek vadászati jogának bérbeadása 226. Áilatforgaimi adó életbeléptetése 307, 309. Á'lami és törvényhatósági altisztek országos nyugdijpótló és segélyzo szövetségének támogatása 387. B Balatonőszödi vadászati jog bérbeadása 161. Batéi szülésznői állásra pályázati hirdetmény 208. Basali vadászterület bérbeadása 328. Bakody József somogyhárságyi lakos fegyw rtartási engedélyének érvénytelenítése 329. Bálint Pál szigetvári lakos járlatérvénytelenítése 330. Barcsi főszolgabírói állásra pályázati hirdetmény 352, 357. Barcsi főszolgabírói irodasegédtiszti állásra pályázati hirdetmény 358, 367. Bálványosi segédje^yzői állásra pályázati hirdetmény 369. Balatoni kiállítás céljaira segélymegszavazása 3§5. Balatonszemesi aljegyzői állásra pályázati hirdetmény 401. Balog (Baumgarten) Béni körözése 405. Balog Benhard körözése 23. Balatonőszödi vadászterület bérbeadása 59. Baii István somogyvisontai lakos járlatérvénytelenítése 72. Bauer János mikei lakos kertészkönyvének érvénytelenítése 102. Balatonleliei szülésznői állásra pályázati hirdetmény 107.

Next

/
Oldalképek
Tartalom