Somogy vármegye Hivatalos Lapja 1910. (29. évfolyam 1-52. szám)

1910. évfolyamának tárgymutató] A Anyakönyvvezető és Anyakönyvvezető helyettesi kinevezések és felmentések 5, 76, 301, 318, 357, 365, 378, 396, 417, 430, 438, 451, 462, 478, 479, 534, 543, 552, 556, 557, 575, 588, 600. 606, 624, 646, 687, 695, 696, 710, 728, 747, 753, 754. Analfabéták részére tartandó tanfolyam 12. Adó és haddij hátralékosok körözése 17, 40, 53, 72, 84, 135, 153, 240, 260, 367, 379, 381, 399, 420, 442, 479, 526, 527, 543, 544, 557, 567, 589, 607, 648, 688, 724, 729, 748, 754, 755. Adóhivatal mint gyámpénztárból kiutalt pénzek kézbesítése körüli eljárás 21. Alispán! évnegyedes jelentések 85, 279, 483, 651. Adóintési és behajtási illetékekről szóló vm. szabályrendelet 94. Almazsán Máté körözése ! 67. Árpás Mária körözése 186. Ackermann Bernát körözése 186. Asztal Julianna körözése 197. Apaállatok alkalmasnak talált és eladásra szántakról szóló kimutatás 253, 318, 645, 646, 756. Adóhivataloknál a hivatalos órák megállapítása 202, 264, 644. Aradi Lajosné özv. körözése 276. Auguszt Ferencz nyug. várm. Írnok segélyezése 290. Aratási és egyébb sürgősebb gazdasági munkákra a katonai legénység szabadságo­lása 362. Antali József körözése 383. Alsók község tűzoltó szertárának javítására vonatkozó hirdetmény 398. Albinyi Márton adóhátralékos körözése 442. Anyakönyvi törvény végrehajtása 519, 522. Antal József fényképész körözése 545. Analfabéták részére tanfolyamok rendezése 584, 680, 682, 691. Angyalosi Lajos körözése 592. Anyakönyvi kiigazítási ügyekben követendő eljárás 754. Almamellék községből eltávozott és haddij hátralékosok körözése 755. Aichorn Amália és szülei Aichorn Antal és neje körözése 757. Állategészségyi kimutatás Somogyvármegye területén előfordult ragadós állati beteg­ségek állásáról 4, 14, 24, 51, 62, 76, 114, 120, 133, 150, 160, 175, 195, 203, 208, 239, 254, 264, 301, 318, 354, 364, 374, 394, 405, 417, 430, 438, 451, 462, 471, 520, 533, 541, 550, 556, 563, 574, 587, 599. 605, 612, 624, 634, 644, 686, 695, 708, . 720, 727, 746, 752.' Állami óvodák szervezése 10. Árva János volt kórházi ápolt körözése 19. Árviz elleni védekezés 41. Állatorvosok által állavásárokon gyakorlandó szakértői teendők körüli eljárás 60. Állami elemi népiskolák tűzbiztonságára vonatkozó körlevél 125. Ápolási költségek beküldése körüli eljárás tbani rendelet 172, 202. Állami munkásbiztositási hivatal által a közigazgatási hivatalokhoz intézett megke­reséseknek tetjesitése 175. Állattenyésztési alapokról szerkesztett számadások felterjesztésének mellőzése tár­gyában F. M. körrendelet 376. Államépitészeti hivatal hivatalos óráinak megállapitása 377. Somogyvármegye Hivatalo s a

Next

/
Oldalképek
Tartalom