Somogy vármegye Hivatalos Lapja 1908. (27. évfolyam 1-53. szám)

IT. Andik Dániel cseléd körözése 408. Arnold Ferenc által állítólag elkövetett betörések nyomozása 410. Antalfalu község erdejében faeladásra vonatkozó hirdetmény 419, 569. Ázsiai cholera elleni védekezés tárgyában körrendelet 462. Anyakönyvvezetői helyettesítések és utiszámlák utalványozása tárgyában körrende­let 462. Albert Borbála cselédkönyv érvénytelenítése 465. Állami és törvényhatósági alkalmazottak nyugdijviszonosságának szabályozása 489. Andrasics János festősegéd körözése 493. Állami mértékhitelesítő hivatalok székhelyének s azok működési körének megállapí­tása tárgyában körrendelet 512, 540. Adóintési és behajtási illetékekről alkotott szabályrendelet 538. Állami adók után elemi károk címén leírandó törvényhatósági és községi adók 635, 655. Adóhivatalok által folyósított községi és körjegyzői fizetések portómentessége 656. Balassa Lidia cselédkönyvének érvénytelenítése 21. Bitang jószágok tulajdonosainak körözése 22, 26, 51, 92, 112, 126, 150, 216, 252, 274, 276, 279, 281, 289, 296, 313, 335, 336, 347. 420, 441, 467, 567, 568, 652. Belis Imre henészi lakos munkakönyvének érvénytelenítése 22. Borküldeményeknek Svejcba való kivitele előtt való vegyvizsgálata 24. Bállá János kapolyi lakos tehenének körözése 26. Bábaképző tanfolyamra vonatkozó hirdetmény 43. Braunstein Róza körözése 45. Böhönyei segélyegylet részvényesei által f. évi február 8-án tartandó közgyűlésre meghivó 53. Börtönügyi muzeum létesítése 55. Bakonyi alias Rituper István munkásigazolványának érvénytelenítése 69. Benkő János bábonyi lakos kérelme takonykor miatt kiirtott lova utáni kártérítés kiutalása iránt 80. Brodszky Lajos szolgabiró és Bogyay Jenő árvaszéki ülnök kérv. személyi pótlék megszavazása iránt 82. Bosnyák László árv. elnök kérv. lakbérilletményének kiegészítése iránt 83. Berzencei vasúti állomáshoz vezető ut egy részének a that. úthálózatba való felvé­tele 88. Barnás Gusztáv munkásigazolványának érvénytelenítése 91. Bertalan Jánosné körözése 91. Budapesten és Kolozsváron tartandó gyümölcsészeti tanfolyamra vonatkozó hirdet- detmény 110. „Bierextract“ elnevezés alatt forgalomba hozott készítményeknek kitiltása 123. Becsan Lőrinc körözése 128. Banics Péter munkásigazolványának érvénytelenítése 128. Bogdán Miklós teknővájó cigány körözése 130. Besenyő községi vadászati jog bérbeadása 132. Barcs és pécsi helyiérdekű vasút elümunkálati engedélyének meghosszabbítása 135. Balassa József munkásigazolványának érvénytelenítése 137. Bállá Istvánné körözése 151. Blaskó Ferenc munkakönyvének érvénytelenítése 152. Balázs József visontai lakos cselédkönyvének érvénytelenítése 164. Becker János körözése 174. Borsos Lőrinc (Flórián) körözése 174. Barna Béla anyakönyvvezető helyettes felmentése 178. Benzin mérsékelt árbani eladása 191, 342. Both Apollónia komorna körözése 201, Bódis György szenyéri lakos j áriatér vény telenitése 207. Büssü községben bika istálló építésére pályázat 208.

Next

/
Oldalképek
Tartalom