Somogy vármegye Hivatalos Lapja 1908. (27. évfolyam 1-53. szám)

So m ogyvár megye Hivatalos Lapja 1908-ik évfolyamának tárgymutatója. A Állami méntelepekben elhelyezett méneknek fedeztetési állomások részére való szét­osztása 3. Anyakönyvvezető és anyakönyvvezető-helyettesi kinevezések és felmentések 4, 25, 49, 63, 91, 100, 124, 124, 129, 130, 137, 148, 178, 207, 259, 273, 301, 330, 345, 348, 363, 392, 408, 418, 419, 426, 463, 486, 490, 507, 518, 597, 632, 648. Adler Manó körözése 5. Adó és kaddijhátralékosok körözése 5, 6, 19, 20, 21, 40, 46, 53, 54, 92, 106, 117, 132, 269, 276, 290, 303, 309, 312, 314, 335, 348, 355, 356, 364, 365, 422, 427, 430, 456, 464, 474, 478, 493, 501, 569, 598, 634, 652, 657, 658. Állatvásártereknek legeltetésre vagy más célra való használata 17. Ausztriával való kölcsönös állatforgalom szabályozása t.-ban F. M. körrendelet 23. Attala községben épitendő bikaistálló és kovácsiakra árlejtési hirdetmény 42. Altmann Mór és neje körözése 44 Apaállatok köztenyésztésre alkalmasak eladásra szántak névjegyzéke 52, 174, 303, 499, 599. Aranka irtása tárgyábani körrendelet 56. Árvíz elleni védekezés 62, 109. Ácsa községi szülésznői állásra pályázati hirdetmény 69. Alispáni évnegyedes jelentések 71, 235, 367, 521. Állatbetegségek elleni védekezés tárgyában gazdasági előadások tartása 96. Ányakönyvi nyomtatványokra vonatkozó szükségleti kimutatások pontos beterjesz­tése 107. Államrendőrség bejelentési hivatalához intézett lakcím tudakozódások mintája tár­gyában körrendelet 141. Attala—Szüli helyérdekü vasút előmunkálati engedélyének meghoszabbitása 147. Anyakönyvi utasítás némely rendelkezéseinek módosítása 195. Aggápoldában (Kaposvárott) elhelyezett munkaképtelen aggok élelmezésére verseny- tárgyalás 218 Auguszt Ferenc nyugalmazott Írnok segély iránti kérelme 235. Aszaló község vásári helypénzdijszabályzata 246. Anyakönyvvezetők hivatalos kézikönyvének tárgymutatója 249. Alsók község vadászati jogának bérbeadása 259. Anarchisták körözése 268. Állami, községi és felekezeti iskolákhoz érkezendő beadványokról iktatókönyv és tárgymutató vezetése 271. Adóhivatal hivatalos óráinak megváltoztatása 277. Állampolgárságra is kiterjeszkedő bizonyítvány űrlapok használati módja 299. 4nyakönyvi másod példányok bekötésére árlejtés 302. Állami mének osztályozása és selejtezése 302. Arcképes igazolványok kiállításáért járó költségék lerovása 307. Állatvédő liga alakítása tárgyában körrendelet 340. Amerikából visszavándorló munkások elhelyezése 344. Anyakönyvi kivonatok kiállításáért valamint a családi értesítők kiállításáért és zára­dékolásáért járó dijak bevételezése, kezelése és elszámolása tárgyában szabály- rendelet 377, 514.

Next

/
Oldalképek
Tartalom