Somogy vármegye Hivatalos Lapja 1906. (25. évfolyam 1-51. szám)

SOMOGYVARMEGYE HIVATALOS LAPJA. Megjelenik minden csütörtökön. 1906. évfolyam. Szerkesztette: SÁRKÖZY BÉLA alispán. Nyomatott SZALAI FERENC könyvnyomdái műintézetében Kaposvárott

Next

/
Oldalképek
Tartalom