Somogyi Hírlap, 2015. március (26. évfolyam, 51-76. szám)

2015-03-03 / 52. szám

SPORT 12 2015. MÁRCIUS 3., KEDD SPORT Jagr mar ötödik az NHL góllövőlistáján. Jaromir Jagr (képünkön) 717. góljával feljött az örökranglis­ta ötödik helyére az észak-amerikai profi jégkorongliga (NHL) vasárnapi játéknapján. A 43 éves cseh csa­tár új klubja, a Florida Panthers színeiben talált be és ezzel beérte Phil Espositót. Tizennyolc medált nyertek az egri világkupán a magyarok Éhes játékosok, távozó edző labdarúgás Tamási Zoltán a feltételek hiányában elhagyta a Rákóczit uszonyos És búvárúszás A ma­gyarok 18 éremmel zárták az Egerben rendezett uszonyos és búvárúszó világkupát. A Kovács lászló mesteredző és Hajdú Sán­dor edző által felkészített kapos­vári 1. MCM Diamant Adorján SE sportolói is aktívan részt vet­tek a sikerben. Senánszky Petra 100, Var­ga Krisztina 200 méteren nyer­te meg a női uszonyos gyors dön­tőjét, Kanyó Dénes (400 méte­res uszonyos úszás), Kosina Ger­gő (100 méteres uszonyos gyors) és Varga 100 méteren ezüst­érmet szerzett. Kovács Zsófia 200 méteres uszonyos gyorson 3. lett. A junioroknál a Varga Erik, Tóth Ádám, Fazekas And­rás, Semostyán Róbert összetéte­lű 4x100-as uszonyosúszó-váltó arany-, Gruber Kornél (400 mé­teres uszonyos úszás) és Sem­ostyán (1500 méteres uszonyos úszás) ezüst-, Varga (200 méte­res uszonyos gyorsúszás) bronz­érmes lett. ■ A 9. FOGADÁSI HETI TOTÓ második fordulójában 13+1 találatos szel­vény nem volt. Az egyetlen 13 találatos szelvény nyereménye 2 millió 592 ezer 780 forint. A 12-esekre egyenként 37 ezer 395 forintot, a 11 találatosokra egyen­ként 1980 forintot fizetnek. A 10 találatos szelvények egyenként 585 forintot érnek. A Góltotón sem 6, sem 5 talála­tos szelvény nem volt. A négy da­rab 4 találatos szelvény nyeremé­nyük egyenként 25 415 forint. ■ Másod-, és erőnléti edző nél­kül vágott bele a kaposvári munkába Tamási Zoltán, aki a feltételek hiányában nyolc hét után távozott a Rákóczi vezetőedzői posztjáról. Klein Péter- Nem voltak adottak a feltételek a profi labdarúgáshoz, illetve ah­hoz, hogy folytassam a munkát- indokolta távozását Tamási Zol­tán. - A feltételek alatt azt értem, hogy pálya- és erőnléti edző sem volt, hiába kértem. A játékos ke­ret kialakítása sem úgy sikerült, ahogy akartam. Nyolc hétig vol­tam Kaposváron, ezalatt nyolc különböző helyen aludtam. La­kást nem biztosítottak, saját zsebből fizettem a költségeket.- A szerződésemben sem tud­tunk megállapodni - folytatta Tamási Zoltán. - Sólyom Sándor kiválásával nem igazán éreztem azt, hogy számítanak rám Ka­posváron. Szóban megállapod­tunk, kész szerződésem volt, amit Sólyom Sándor távozásá­val nem akartak megkötni a ve­zetők. Egy minimálbérről szó­ló kontraktust akartak aláírat­ni velem, de ebbe nem szerettem volna belemenni. Végül aláírat­tak velem egy vezetőedzői szer­ződést, úgy, hogy Márton Gábor­ral még nem bontották fel az elő­zőt, így csak pályaedzőként tud­tam volna leülni a kispadra. El­vittem a szerződést Siófokra, ahol egy gyorsétterem parkolójá­ban Illés Jánossal (a klubot mű­ködtető gazdasági társaság ak­kori ügyvezetője - a szerk.), alá­írtuk, majd felvittem az MLSZ Tamási Zoltán nehéz körülmények között dolgozott a másodosztályú Kaposvári Rákóczi FC együttesénél székházba. Hibásan volt kitölt­ve, így érvénytelenné vált, de ha élt volna, akkor is felbontom. Az anyagi feltétel volt a legutol­só, mivel a Rákóczi edzője akar­tam lenni, ez előrelépés lett vol­na a pályafutásomban.- Tudtam, hogy a játékosok­nak többhavi bérrel tartoznak - tette hozzá Tamás Zoltán. - Volt olyan, aki rendesen étkezni sem tudott. Az első bajnoki előt­ti szerdára beígértem egy teljes havi fizetést. Aznap közölték, hogy nem érkezett meg a pénz. Volt olyan játékos, aki majdnem elsírtam magát, mert nem volt mit ennie. Ezt megértettem, de azt kértem, hogy ezeket a dolgo­kat ne vigyék fel a pályára, vi­szont így nehéz. követelni. Az utolsó két hétben a keret lét­száma a felére csökkent. Tizen­hét fővel vágtunk neki az utol­só meccsnek, ebből öt utánpót­láskorú labdarúgó volt. Amikor ránéztem a kispadra egy védő sem ült ott, pedig minden poszt­ra kéne 2-3 játékos. Házi László, kapusedző, Somlyai Nóra reha- bilitációs-edző és Balázs József szertáros rengeteget segített, akárcsak a gyúrónk, Varga Ta­más, aki több taktikai edzésbe is beszállt, hiszen nem voltunk meg tizenegyen. Remélem, nem törik meg a karrierem. Becsü­lettel elvégeztem a munkámat, tiszta a leJkiismeretem. Abban biztos vagyok, hogy egyből nem kapok munkát, de a jövőben sze­retnék utánpótlásban vagy egy nagyobb csapatnál dolgozni. Ezek után biztos, hogy megné­zem, hogy hova szerződök, s ott milyenek a feltételek. Az üggyel kapcsolatban keres­tük Czimmerman Árpádot, a Ka­posvári Rákóczi Labdarúgó Kft. ügyvezetőjét, aki nem kívánt nyilatkozni. Előzetesen annyit elárult, hogy reményeik szerint a jövő hét elején kinevezik az új vezetőedzőt, addig Házi László irányítja a szakmai munkát. A Kaposvári Rákóczi FC há­rom új labdarúgója: Balogh Ben­ce, Bozsó Antal és Petrók Viktor az NB III.-as Putnok segítségé­vel került Kaposvárra - számolt be róla a sportnapilap. Ezt a Put­nok ügyvezetője, Körösi Róbert is elismerte. Mint arról beszámoltunk a Rákóczit egy hónapra, február 26-ig, kizárták az átigazolási szezonból, így csak február 27- én tudták őket Putnokról Ka­posvárra igazolni. Bronzérmet szerzett Kajtán birkózás Két viadalt is rendezett a Kaposvári Sportközpont Két korosztályos versenyt is ren­dezett a Kaposvári sportközpont és Sportiskola a somogyi megye- székhelyen az RG csarnokban. Az első napon a diák I., diák II. és serdülő korcsoport képviselői léptek szőnyegre. - Főként a kör­nyező megyék képviseletében ér­keztek egyesületek - mondta el kérdésünkre Takács László, a Ka­posvári Sportközpont és Sport­iskola vezetőedzője. - A viadal ugyan kevesebb olimpiai rang­sorpontot adott, mint egy orszá­gos bajnokság, ennek ellenére re­mek mezőny jött össze. Másnap a junioroknál kötöttfogású nem­zetközi rangsorverseny volt, ma­gyar részről csak azok maradtak távol, akik már U23-as váloga­tott tagként érdekeltek az Euró- pa-bajnoki felkészülésben. A me­zőnyt szlovák és cseh birkózók tették nemzetközivé. A viadalon összesen 76 birkózó mérlegelt és lépett szőnyegre. A KAPOSVÁRI SPORTKÖZPONT ÉS SPORTISKOLA EREDMÉNYEI. DI­ÁK l. - 35 kg: ...3. Kovács Norbert. 38 kg.: 1. Szekér Áron, 2. Cson­ka Sándor. 42 kg.: ...3. Orsós Lász­ló. 50 kg.: 1. Déri Dominik, 2. Gschwindt Bodó. 54 kg.: ...2. Ba­Kajtán (kékben) bronzérmet nyert logh Zoltán, 3. Széli Máté. 63 kg.: ...3. Miseta Máté. +85 kg.: 1. Réz­műves Patrik. diák il. - 26 kg.: 1. Fáth Laura, ...3. Kondi Milán. 29 kg.: ...3. Far­kas Márk. 38. kg.: ...2. Polák Ger­gő. 42 kg.: 1. Ságvári Bence, ...3. Szarka Miklós. 58 kg.: ...2. Bekő András. +69 kg.: 1. Tóth Zsombor. SERDÜLŐK-42 kg.: 1. Fáth Hen­rik. 46 kg.: ...2. Szekér Olivér, 3. Hazay Máté. 58 kg.: 1. Járfás And­rás. 63 kg ....3. Orsós Teofil. A JUNIOR KÖTÖTTFOGÁSÚ NEM­ZETKÖZI RANGSORVERSENY ERED­MÉNYEI. 50 kg (4 induló): 1. Var­ga Vilmos (Egri VSI), 2. Horváth Csaba (Ceglédi VSE - Nyársapát), 3. Megály Amold (szlovák). 55 kg (10): 1. Maruzs Roland (Győ­ri AC), 2. Milichovsky Libor (cseh)* 3. Sánta Ferenc (DéLZselic SE) és Ko­vács Bence (Érdi Spartacus). 60 kg (9): 1. Árvái Márk (Tata­bányai SC), 2. Kovács Márk (FTC), 3. Rácz György (Orosházi SBK) és Ladjánszki Ádám (Dévaványa). 66 kg (12): 1. Tóth Martin (CVSE), 2. Kozub Szergej (Niké SE), 3. Kajtán Olivér (Kaposvá­ri Sportközpont és Sportiskola) és Kovemyik Bogdán (Niké SE). 74 kg (15): 1. Lévai Zoltán (Doro­gi NC), 2. Kismóni Móric (Doro­gi NC), 3. Rizmajer Antal (Csepe­li BC) és Nagy Péter (ESMTK). 84 kg (15): 1. Papp Bertalan (Doro­gi NC), 2. Andrej Pirovaron (Ni­ké SE), 3. Dobozi Ádám (Csepe­li BC) és Kállai József (Pénzügy­őr SE). 96 kg (7): 1. Török Zsolt (FTC-Egri VSI): 2. Stepan Antos (cseh), 3. Cseh Dávid (szlovák) és Almási Ferenc (BVSC-Ganz-Jász- kisér). 120 kg (4): 1. Csordás Dá­vid (Honvéd Szondi SE), 2. Mol­nár József (Niké SE), 3. Pohoriák István (Niké SE). ■ Kun Z. TEREMLABDARUGAS AZ IRODAGÉP Kupa Kapos­vár városi kispályás labdarú­gó terembajnokság tizenegye­dik fordulójában először tör­tént meg a bajnokság során az, hogy egyáltalán nem változott a csapatok sorrendje a tabel­lán. Á dobogósok kivétel nél­kül nyertek, mindegyik, sima, sokgólos mérkőzésen, a közép­csapatok közül pedig egyedül a Fortuna Vendéglő tudott győz­ni, de ők is maradtak a 6. pozí­cióban. A Milf ellen a Somogy Sportja nem szerzett gólt, 60 lett a vége, ugyanígy járt az M -cár Autókereskedés a listave­zető Két Testvér Pizzéria el­len, itt is ugyanaz az eredmény született. A Kaposstil rúgta ebben a fordulóban a legtöbb gólt, 9-1-re verték a Tarantino FC-t. Ugyanennyit tudott lőni a Fortuna Vendéglő is, ők 9-5-re múlták felül a Justina Cukrász­dát, amely továbbra sem tud győzni. Ritka eredménynek számít a döntetlen, ezúttal a Kramár és Társa remizett a Ta- kuma Brétászk Satóval. A gól­lövő lista élén az eddig vezető, 21 gólos Simon Mátét utolér­te Dobos Roland, előbbi nem is lépett pályára. Mögöttük Var­ga Tamás 15 találatnál, Tabi Ti­bor 14 gólnál jár, ők sem voltak eredményesek ezúttal. A11. FORDULÓ EREDMÉNYEI: Takuma Brétászk Sato-Kramár és Társa 3-3; KaposstilFIFA 2005-Tarantino FC 9-1; Milf FC-Somogy Sportja 6-0; Két Testvér Pizzéria-Mcar Autóke­reskedés 6-0; Fortuna Vendég- lő-Justina Cukrászda 9-5. A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA: 1. Két Testvér Pizzéria (28 pont), 2. MILF FC (23), 3. Kaposstil FIFA (22), 4. SÍM Team (17), 5. MCar Autóker. (15), 6. Fortuna Ven­déglő (14), 7. Somogy Sportja (11), 8. Justina Cukrászda (9), 9. Takuma Brétászk Sato (9), 10. Kramár és Társa (5), 11. QLR PC Bontó (4), 12. Tarantino FC (2), 13. FC Nightmare (0). A KÖVETKEZŐ FORDULÓ (MÁRCI­US 6., PÉNTEK) PÁROSÍTÁSA, 18.10 óra: Tarantino FC-Mcar Autó- kereskedés, 18.50 óra: Kramár és Társa-Justina Cukrászda, 19.30 óra: Fortuna Vendéglő- QLR PC Bontó, 20.10 óra: Ka- posstil-FIFA 2005-Sim Team, 20.50 óra: Két Testvér Pizzé- ria-Milf FC. ■ HIRDETÉS CSIKY GERGELY SZÍNHÁZ S 10.00 ÜZLET a Káva Kulturális Műhely előadása Stúdió előadás 14.00 ÜZLET a Káva Kulturális Műhely előadása Stúdió előadás *3i3<soi* www.csiky.hu HIRDETÉS Corner pénzváltó @ Kaposvár, MoneyGram. ca ., -i o nemzetközi pénztranszfer I U U . i L— , Pénznem 1 egységre Vétel Eladás EUR 303.00 304,49 USD 270.00 271,99 CHF 280,00 287,49 ÉRVÉNYBEN: március 2. Közületeket is kiszolgálunk! Telefon: 82/312-951 www.cornergroup.hu Nyitva mindennap: 8-21 óráig BEFEKTETÉSIARANY-ÉRTÉKESÍTÉS 4 HIRDETÉS Tisztelt Ügyfeleink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy alábbi bankfiókjaink 2015. március első hetében hosszabított nyivatartással várják Önöket. Csurgói Fiók Nagybajomi Fiók 8840 Csurgó, Széchenyi tér 21. 7561 Nagybajom, Fő u. 77. Kedd - Péntek Kedd - Péntek 7:45- 16:00 7:45-16:00 (Ebédszünet 12:00- 12:30) (Ebédszünet 12:00-12:30) Barcsi Fiók 7570 Barcs, Séta tér 5. Kedd - Pénetek 7:45- 17:00 www.otpbank.hu • 06 1/20/30/70 366 6666 • 06 60 366 666 m ?

Next

/
Oldalképek
Tartalom