Somogyi Hírlap, 2012. augusztus (23. évfolyam, 179-204. szám)

2012-08-01 / 179. szám

Pénz helyett lakással fizetik ki az alvállalkozókat Siófokon tartozás Lakással fizette ki az építőket egy zamárdi lakó­park beruházója, csakhogy kiderült: jelzáloggal terhelt és több millió forintot kellene fi­zetni a banknak ahhoz, hogy az ingatlan tehermentes le­gyen, azaz kezdeni lehessen vele valamit. - Mi még jól jár­tunk, csak egy lakást „kap­tunk” az elvégzett munkánk fejében, a fővállalkozó nyolc ilyen, jelzáloggal terhelt la­kást vett a nyakába - mond­ja egy siófoki vállalkozás cég­vezetője. Alvállalkozóként dolgoztak azon a beruházá­son, mellyel kapcsolatban - mellesleg - az ügyészség azt vizsgálja, jogosan adta-e ki a helyi önkormányzat az építé­si engedélyt ott, ahol elvileg nem is lehetne lakóingatlan... Miközben (friss hír) az új­lakásépítések száma a hábo­rú éveinek szintjére csökkent hazánkban, Somogybán évek óta a legtöbb új lakás Siófo­kon épül, ez azonban nem je­lenti azt, hogy az ottani vál­lalkozások könnyebben mun­kához jutnának. Legutóbb ép­pen egy siófoki építőipari kis­vállalkozás dobta be a törül­közőt. ► 3. OLDAL Értékképzés. A Magyar Vöröskereszt elnöke, Habsburg György szerint a 131 éves szervezetre nagy szükség van a szociális válság kezelésében A szökőárnál vagy a földren­gésnél is veszélyesebb bizo­nyos értelemben a válság, mert amíg a természeti csapá­sokról készült megrázó képek a sajtó hatására azonnali ösz­szefogást eredményeznek, ad­dig a szociális szükség soká­ig láthatatlan. Ezt Habsburg György, a Magyar Vöröske­reszt (VK) elnöke mondta la­punknak keddi kaposvári lá­togatásán. A jószolgálati te­vékenységét nyolc éve folyta­tó közéleti szereplő a szerve­zet egy hónapja megválasztott új főigazgatóját kísérte el a so­mogyi megyeszékhelyre. Kar­dos István, aki több mint egy évtizede dolgozik a vöröske­resztnél, a megyei szervezete­ket végiglátogatva méri föl az erőforrásokat és a szükségle­teket. ► 3. OLDAL VEGYE ESZRE! Vegye észre, ha mosolyog a masinisz­ta! Határozottan állítom, hogy mosoly­gott, miközben csigatempóban rövid időn belül már harmadszor húzott el a siófoki Kinizsi utcai sorompók kö­zött teherszerelvényével. Mindkét ol­dalon hosszú sor várta meglepő bé­kességben, hogy befejeződjék a tologa­tás. Siófokon időnként kriminális a közlekedés. Tudom, hogy jó három hét még és sokat enyhül a helyzet, de addig is, ha napokszám nem műkö­dik a lámpa a legforgalmasabb cso­mópontban, a 65-ös és a 7-es találko­zásánál, tán nem ártana, ha a gördü­lékenyebb haladás érdekében rendőr irányítana. Ha ugyan van még olyan az állományban, aki tanulta a karos forgalomirányítást... (fi) Várakban éled újra a turizmus a Dél-Dunántúlon fejlődés A tavalyi vissza­esés után meglepően jól ala­kul az idei turisztikai szezon a Dél-Dunántúlon; a régió vá­raiban rendezett „hőspró­bák” továbbra is népszerű­ek - mondta a Magyar Turiz­mus Zrt. dél-dunántúli regio­nális és marketingigazgatója Pécsett. Hegyi Zsuzsa dráma­inak nevezte a 2011-es évet, közel 20 százalékos volt a ré­gió vendégforgalmának visz- szaesése. Az idei év első fe­lében azonban 10 százalékos forgalomnövekedés látszik, amivel országosan a második legjobb eredményt tudhatja magáénak a régió. A meleg megviseli az élővilágot, sok élőhely eltűnik dráva Eltűnhetnek a vizes élőhelyek és egyre nehezeb­bek a gazdálkodási feltételek a tartós hőség és a csapadék­szegény időszak miatt. Hal- pusztulást mutattak ki Barcs­nál az Ó-Dráván, ahol a hí­nárral borított tófelületen ext­rém magas vízhőmérséklet és oxigénszegény állapot ala­kult ki. Megviselte tehát az élővi­lágot is a kánikula. A Duna- Dráva Nemzeti Park életé­ben ez két fronton jelent ko­moly problémát. A térség jel­lemző vizes élőhelyei rend­kívül gyorsan elkezdtek ki­száradni. ► 2. OLDAL Bringával röpülnek A nyári szünet közepén tartunk, lassan kifogynak az ötletekből a fiatalok, hogy mivel töltsék idejüket. A kaposvári Városligetben lévő pálya - amelynek rendben tartását segítették egyébként az odajárók, mindennap koncentrációra és fizikai erőfeszítésre készteti az akadályokon ugrató bringásokat \ I i Ara: 140 Ft. Előfizetve: 98 Ft $ fi WWW.SONLINE.HU p _______ ítfo *4h_. / | 2012. augusztus 1., szerda • XXIII. évfolyam, 179. szám £0 KÖZÉLETI NAPILAP SStsp KERESSE A SONLINE.HU OLDALON: A LELKEKET IS WELLNESSKÖRKÉ *5 LONDONBÓL JELENTJÜK -OLIMPIA A Ml CSALÁDUNK 0SÍS1 PERCRŐL PERCRE ► WWW.SONLINE.hu IYIEw KELL IYIENTENi ► 2. OLDAL IMÁDJA A FÜRDQI Cunaminál nagyobb csapás vöröskereszt Habsburg: a válság igényt támaszt az önkéntességre I Ügyfélszolgálati telefonszámunk megváltozott. a 06-40/510-510-es Somogyi Hírlap : időjá- « ÜGYELETÉ® pás .............................. j M a Somogybán olvasószolgálat : néha felhősödés ----------* zo/9889-444 : szakítja meg a terjesztés : napsütést. Nagy ________« 40/510-510 : zápor nem lesz. A hirdetés : hőmérséklet 28 a 82/628-U3 : Celsius-fokig b-mailT ■ emelkedhet. _ ... gonllne3sonline.hu PILL^ATFELVÉTElJ

Next

/
Oldalképek
Tartalom