Somogyi Hírlap, 2011. szeptember (22. évfolyam, 204-229. szám)

2011-09-01 / 204. szám

Leépítést hoz a chipsadó? A nagyobb gyár­tók elhalasztják fejlesztéseiket, a kisebbek elbocsá­tanak, és akár a rolót is lehúzhat­ják. ► B. OLDAL IDŐJÁRÁS Napközben még marad a nagyrészt derült idő, de estétől szá­mítani lehet zápo­rokra erős széllö­késekkel. Délután 26 fok várható. ►13. OLDAL MEGYEI KÖRKÉP 2 GAZDASÁG 6 KÖZÉLET _8 ÉLE TMÓD________9 SP ORT 10 SÉTA____________12 KRÓNIKA 16 Legalább 8 óra pihenőidő jár Mától új szabá­lyok szerint ügyelnek az egészségügyi dol­gozók. Az euró­pai bíróság dönté­se nyomán változ­tatták meg a tör­vényt. ► * OLDAL PILLANATFELVÉTEL ASONLINE.hu olvasóitól Ön etetné-e más elhagyott kutyáját? Nem, az anyám Igen, ha nincs Természetesen is elég más rajtam kivil... FORiUS: SONLINE.HU VEGYE ÉSZRE! Vegye észre, hogy a modem telefonok vi­lágában nehéz újra visszaszokni a tra­dicionális régire. Egy ismerősöm mesél­te, hogy érintőképernyős, hiper-szuper okostelefonja épp töltésen volt, ezért köl­csönkérte egy barátjáét, amely még a ré­gi, hagyományos szériás mobil volt, hogy azt használja, amíg sajátja „újra­tölti” önmagát Az első meglepetés ak­kor jött, amikor telefonálnia kellett (vol­na): a közönséges telefon megszokott billentyűzetén beütötte a számokat, az­tán automatikusan a kijelzőn lévő hí­vásikont nyomkodta. Persze nem történt semmi. Miután többszörösen, hiába próbálta, dühös lett és visszaadta a tele­font a gazdájának, azzal a tapasztalat­tal és mondattal, hogy „ezen még telefo­nálni sem lehet "És ez még csak a mo­dernizáció kezdete... (jg) Mulasztásos törvénysértést kö­vet el a kormány, amiért nem ' készített akciótervet a korábbi drogstratégiának, gyakorlatias hozzáállás és pénz nélkül ugyanis mit sem érnek a sza­vak. Ez igaz az új drogstratégia tervezetére is, nyilatkozta szer­dán Szemelyácz János addik- tológus és pszichiáter szakor­vos. A somogyi drogambulan­ciát is' működtető pécsi INDÍT közalapítvány elnöke, aki a Ká­bítószerügyi Koordinációs Bi­zottság civil tagjaként már a múlt héten kézbevehette a stratégiatervezet kivonatát, egy szóban összegezte a vita­anyagot: „elkedvetlenít”. Idejét­múlt nyelvezetben, a problé­mákat általánosságban kezel­ve dolgoztak a stratégiaírók a szakember szerint, aki hozzá­teszi, a korábbi fórumokon el­hangzottaknak nyomát sem le­li az anyagban. Szemelyácz Já­nos bírálta ugyanakkor azt a képmutatást, ami a költségve­tést hizlaló jövedékiadó-bevé- telek miatt csupán kerülgeti az alkohol- és a dohánylobbit, mert szerinte a szesz és a ciga­retta sokak halálát okozza, szemben a marihuánával. Ez­zel együtt tiltakozik, ha hozzá­állását megengedőnek tartják, mert ő csak a következetessé­get kéri számon. A fiatalok ugyanis ma meg vannak keve­redve... ►á. OLDAL Átugorhatatlan akadály volt a Kisgát bevásároltak A beruházó gondban, az Interspar félbemaradt Várható nyitás: 2010. III. ne­gyedév. A tábla alapján parkoló au­tókat, bevásárlókocsikat tolo­gató embereket kellene lát­nunk, ám a Kisgáti Bevásár­lóközpontnak csak a beton­pillérei állnak, s köztük las­san derékig ér a gaz, tobzódik a parlagfű. Pedig a különféle butikok, boltok mellett Inter- sparnak is helyet adott volna a komplexum, színesítve a kaposvári bevásárlópalettát. Az első, tavaly nyár elején napvilágot látott hírek szerint az egyik épületrész átterve­zése miatt állt le az építkezés, aztán az is kiderült, az építés- vezető már el is költözött Deb­recenbe. Lassan másfél esz­tendeje áll tehát az építkezés, s információink szerint egyre kevesebb a remény, hogy va­laha is megnyitja kapuit a be­vásárlóközpont. A beruházó ugyanis ko­moly gondokkal küzd. A Ka­pós Reál Kft.-t tizenhárom­milliós jegyzett tőkével a kis­gáti projektre hozta létre a fő- vállalkozó Gropius Építőipari és Kereskedelmi Zrt., amely korábban a hazai építőipar egyik vezető vállalkozásának számított. ►*. OLDAL Bódéba zárt hajléktalanok Újabb rabszolgaper tárgyalása kezdődött szerdán a kaposvá­ri városi bíróságon. Egy kapos­vári házaspár a Mályva utcá­ban a házkörüli munkák elvég­zésére hajléktalanokat kere­sett meg: a munkáért szállást ígértek nekik. Azonban ez egy fémhulladékból tákolt bódét je­lentett, persze víz és illemhely nélkül. Emellett fizetést sem kaptak az emberek, ételt is csak naponta egyszer, ráadá­sul éjjelente bezárták őket, ne­hogy elszökjenek... ►S. OLDAL Mentőautó karambolozott egy autóval Mentőautó ütközött egy autóval szerdán Kaposváron. A mentő Taszár felé hajtott, amikor az Árpád-Pázmány Péter utca ke­reszteződésénél az előtte hala­dó Peugeot-t vezető kaposvári nő a zöld jelzésnél megállt. A mögötte haladó mentős féke­zett, balra rántotta a kormányt, ám nem tudta elkerülni az üt­közést. A mentőápoló könnyeb­ben sérült meg. ■ H. M. *> uj • •2­_____________ I Áll. ellon. 1 •Kapósé ÁRA: 130 FT, ELŐFIZETVE: 90 FT J ^ WWW.SONLINE.HU Somogyi Hírlap » 2011. SZEPTEMBER 1., CSÜTÖRTÖK XXII. ÉVFOLYAM, 204. SZÁM ■,#' KÖZÉLETI NAPILAP .JflL keresseaSONUNE.HuOLDALON: ŐRÜLT DIVAT: ÖNGYILKOSSÁG r T MINDEN D0LG0Z0T ELKÜLDTÉK A HÍRES rpvHTTI CSURGÓÉRT v MAGYAR PORCELÁNGYÁRBÓL ► SONLINE.HU tuIUl I. 112. OLDAL HARCOL ►„.oo* I |llIliiII(Ilii| Illlill ; 9 770865 91 2046 1 1 2 0 4

Next

/
Oldalképek
Tartalom