Somogyi Hírlap, 2011. július (22. évfolyam, 152-177. szám)

2011-07-01 / 152. szám

Balaton: zsivány-rendőr csúcs bűnmegelőzés Közmunkaprogram: két pedagógus is tagja lesz a csapatnak A „zsiványok” már megérkez­tek a Balaton partjára: csak a napokban komlói strandi szarkákat, egri csalót és buda­pesti gépkocsitolvajokat fülel­tek le a rendőrök. Itt az erősí­tés is: 125 fős közterületi és bűnügyi megerősítő szolgála­tot kap a három érintett rend- előzési központ startjáról szá- Siófokon, Földváron és Lellén, őrkapitányság, tudtuk meg moltak be. Molnár Zsolt pro- ahogyan Molnár Zsolt fogal- csütörtökön Ferincz Józseftől, jektvezető szerint az ORFK mázott, „nem kis nehézségek A megyei rendőr-főkapitány- közmunkaprogramjának ke- árán”. Ez lesz a tizenegyedik ság bűnügyi igazgatója ezt rétében idén először két peda- szezonjuk; a „fénykorban” 23- azon a siófoki sajtótájékozta- gógus is tagja lesz a csapat- 24 millió forintból működtek, tón jelentette be, melyen a dél- nak. A nyáron három bűn- az idei költségevetésük 4,2 balatoni szezonális bűnmeg- megelőzési irodát nyitnak, millió forint Lellén a világ magyarjai első nap A Balatonnál is átadták az EU-elnökséget Magyarok világtalálkozója: a magyar-lengyel barátság jegyében kezdődött a balatonlellei rendezvény Löszfalomlás: nem hibázott a ságvári jegyző Nem tudják, miből tájékozódott az ombudsman, hivatalukat nem kereste meg a löszfalomlás ügyében - állítja Kecskés Gá­bor ságvári polgármester és Schmieder Ibolya körjegyző. Amint tegnap megírtuk, Sza­bó Máténak, az állampolgári jo­gok országgyűlési biztosának megállapítása szerint a jegyző bár tudott róla, nem értesítette a vészhelyzet lehetőségéről a katasztrófavédelmet és nem rendelt ki szakértőt, nem tar­tott hatósági ellenőrzést, hely­színi szemlét, csak egy igazo­lást adott ki arról, hogy szüksé­ges a partvédelem, ►s. oldal Bokrétaünnep: tetőpontján a kórházépítés Elérte a legmagasabb pontját a Kaposi Mór Oktató Kórház új diagnosztikai épületének és északi tömbjének a kivitelezé­se. Ezt az építői hagyományok szellemében bokrétaállítással ünnepelte a konzorcium, a me­gye és a város. ►a. oldal- A lengyel és a magyar nép kapcsolata egyedülálló Euró­pában. Azon ritka kötelékek egyike, mely kiállta az idő pró­báját, mert mély gyökerekkel rendelkezik - mondta csütör­tökön Balatonlellén Fodor La­jos, a honvédelmi tárca köz- igazgatási államtitkára, a Ma­gyar Világtalálkozón rendezett lengyel-magyar barátság nap­jának fővédnöke. A csütörtö­kön kezdődött Magyar Világta­lálkozó négy napon át tart a dé­li parti városban, s konferenci­áktól, tanácskozásoktól a köny- nyed programokig rendezvé­nyek százait vonultatja fel. A lengyel-magyar nyitónap az EU-elnökség átadásának egyik szimbolikus aktusa volt, me­lyen többek között Román Kowalski lengyel nagykövet is megemlékezett a két nép töret­len barátságáról.- A Balaton déli partja Ma­gyarország kis Lengyelorszá­ga - fogalmazott a nagykövet a környék, s azon belül is első­sorban a Lellével szomszédos Balatonboglár szerepére utal­va a lengyel menekültek befo­gadásában a második világhá­ború ideje alatt. ►16. oldal Háborgó árusok foltot ejtett a rendezvény első napján, hogy csütör­tök estére felháborodott ke­reskedők tucatjai írtak alá „petíciót”, melyben a kor­don lebontását követelték, az érdeklődés ugyanis vi- lágtalálkozós viszonylat­ban gy érnek mutatkozott a belépőjegyes programon. Feldúltan beszéltek ai ese­ményről a találkozóról kint rekedt helybeliek is. Újjáépítik a nagybajomi termálfürdőt Négy év után költözött csütör­tökön újra élet a nagybajomi termálfürdő falai közé. Az új fürdőkomplexum alapkőleté­telére került sor. A munkák befejezési határideje 2012 május vége, a teljes projekt öszszege mintegy másfél mil­liárd forint. Fedoszov Oleg a beruházó Timax Kft. kisebb­ségi tulajdonosa azt mondta, hogy a beruházás első lépése­ként a termálfürdő és a hozzá tartozó kiszolgáló egység ké­szül el. ►a. oldal Kaposváron ünnepelték az új sporttörvényt Sporttörténelmi pillanatoknak lehettek a részesei mindazok, akik csütörtökön délután elláto­gattak a kaposvári sportfórum­ra. Ez volt az első olyan találko­zó, ahol nem a születésre váró, hanem a már megszületett új sporttörvényről váltottak szót; Schmitt Pál köztársasági elnök ugyanis ezen a napon, a fórum előtt írta alá. ►12. oldal u? ÁRA: 130 FT, ELŐFIZETVE: 90 FT • KÁROSÉ* ^ 'W'W / 1 Somogyi Hírlap ^ 2011. JÚLIUS 1., PÉNTEK XXII. ÉVFOLYAM, 152. SZÁM KÖZÉLETI NAPILAP Jm*,, L^fto^ I j ''ÉMwBu keresse a SONLINE.hu oldalon: A LAKÁSRA TERHELNÉK PÉNTEKTŐL NAGYOBB SZIGOR A TADTA7ÁCT MÉH, PETEFÉSZEK, AZ UTAKON ► SONLINE.HU ** InlflULMOl ► 2. OLDAL MELL V 8. OLDAL V f ^ ízlik az ízesített sör (is) i Főszezonban több fogy. Tíz év után : megállhat a hazai sörfogyasztás csök- : kenése. ►e. oldal Hollywood örök tartaloméi rOSSZfilíja megyei körkép a : Napjaink legjob- gazdaság 6 ; bán fizetett soro- közélet __ _8 : zatsztárja és lég- életmód 9 : nagyobb holly- horgász&vadász 10 : woodi botrányhő- sport___________12 j se. ►14. OLDAL KRÓNIKA 16 : Hillary Clinton Budapesten 5 Az amerikai külügyminiszter Orbán : Viktor kormányfőnek is hangúlyozta, : milyen fontosak egy demokratikus : berendezkedésben a fékek. ^7. oldal ! HIRDETÉS___________________ : : V iharos északi széL kevés : HHes® v®r ránk, : ollMdélutánra azonban R> kisüt a nap. A fülledtség végre megszűnik, délutánra húsz ;_____^j***^^— fokra melegedhet fe l a hőmérséklet. : ►13. OLDAL ! A SONLINE.hu olvasóitól • Ön egyetért a demonstráló rendvédelmisekkel? : Igen, mert túl sok Nem, miért jár nekik : aiMgszDrítáS|^ . korábbi nyugdíj? : Igen. i^lP^ 3»« o---------------­■ z avarjanak forrás: sonune.hu í VEGYE ÉSZRE! : Vegye észre, hogy nem tanulunk a szom- : szádoktól! Turisztikai szakemberektől, : avatott és avatatlan emberektől gyakran • hallom, hogy miért Horvátországot rek- : lámozzák a királyi televízióban és az ó- : riásplakátokon? Miért nem a Balatont ■ vagy valamelyik gyógyfürdőnket? Hor­■ vátországban járva egyetlen, a honi ten- : gerpartot ajánló plakáttal sem találkoz- : tam Sajnos balatonival sem. Úgy vé­: lem, mi somogyiak, magyarok tudjuk, ■ hogy van nekünk egy gyönyörű édesvízi : tengerünk, és sok-sok gyógyfürdőnk. A : markentingnek nem a belföldi turiz- must kellene erősíteni, hiszen az adott : Repesne a szívem, ha a horvát tenger­• parton járva a balatoni nyarat, az igali : fürdőt vagy a most épülő nagybajomit : látnám óriásplakáton. De tartok tőle, ■ sok tanulnivalónk van még... (szá) I II lll llll 'III : 9 770865 912053 11152

Next

/
Oldalképek
Tartalom