Somogyi Hírlap, 2011. március (22. évfolyam, 50-75. szám)

2011-03-01 / 50. szám

EGY PERCBEN Nehezen indul be a munkaerőpiac Lassulni látszik a foglalkoztatás bővü­lése, kifejezetten rossz a november-ja­nuári munkanélküliségi adat. Enyhén nőtt a foglalkoztatottság, ám még nincs jele a kilábalásnak. ►6. oldal Igen a Kehi-törvényre Visszamenőleg is vizsgálhatja a Kormányzati El­lenőrzési Hivatal (Kehi) a magán­nyugdíjpénztárak adatait. ► 7. oldal ívlegyei körkép 2 GAZDASÁG 6 KÖZÉLET 8 ÉLETMÓD 9 SPORT _______‘ IQ TV-M ŰSOR______12 KR ÓNIKA 16 Simán zajlott a légi mentés Meglepően simán zajlott - értékelte a magyar állampolgárok légi kimenekí­tését Líbiából tegnap Hajdú János, a lé­gi mentőakciót kivitelező Terrorelhá­rítási Központ tábornoka. ►& oldal IDŐJÁRÁS Napközben a borongós és naposabb területek váltakoznak, csa­padék nélkül. Dél­utánra 2 fok vár­ható. ►13. OLDAL Biztonságos kariyarvti íuóz Radikális formai átalakításon esett át a Focus, mely a két német rivá­lisa, a Golf és az Astra elé kíván lépni. ^9. OLDAL VEGYE ÉSZRE! Vegye észe, hogy nem csak a vetési var­jú-csapatok szúrták ki a kukoricafölde­ken elhagyott termést! Valóságos hitch- cocki horror, amint az autók fölött kö­röző varjak lecsapnak az út menti ku­koricaföldre. A 65-ös mentén, Siófok határában azonban az elmúlt hetek­ben vetélytársakra akadtak a mada­rak. Volt olyan hétköznap délelőtt, hogy tucatnyi bilingérezőt is számlál­tam a kukoricaföldön. A termést már ősszel learatták, azóta a szárat is le­vágták, de nyilván maradt még a föl­dön értékes portéka, hiszen nem ma­radtak üresek a zsákok. Ez is egyfajta horror: madár versus gyűjtögető embe­rek. Ki talál többet? A meccsnek aztán mindkét fél számára szomorú vége sza­kadt a minap. Feltűnt egy traktor, be­szántotta az egész tarlót, (fi) Patikaszerrel megy föl a pumpa árral szemben A gyógyszerkassza szűkítését a beteg és a forgalmazó is megérzi Elénk érdeklődéssel figyeli a közvélemény a kormányzati színtereket, melyek a külföldi sajtóban megszellőztetett vagy gazdasági konferenciákon el­hangzott állami költségcsök­kentési elképzeléseknek rövi­desen formát adnak. Magyar- országnak hónapok óta nem a megszokott jobb és bal, hanem a kiadási és a bevételi oldala áll az érdeklődés homlokteré­ben. Mindkettő változása zseb­be vágó. A bevételi oldalon az adó- és különadó csak úgy, mint a kiadásin a közösségi közlekedés, a foglalkoztatási támogatás, a nyugdíj- vagy ép­pen a gyógyszerkassza. A dön­téseket a nemzetközi hitelmi­nősítőknél és az ország túlzott deficiteljárását folytató Euró­pánál csak a lakosság várja jobban. Az emberek) akik - nem nehéz belátni - nem ter­helhetők jobban. De akkor ki kerül a teher alá? ►a. oldal Kilátások. A patikákra és a betegekre új terhek várhatnak Díjazták a DRV vízdíjszámláját, mert érthetőbb a fogyasztók számara Csima kiharcolta a vb-részvételt Érthetőbb, átláthatóbb lett a DRV Zrt. vízdíjszámlája, mely díjat is nyert az országos ügy­félszolgálati versenyen. A sió­foki székhelyű cégtől kapott tá­jékoztatás szerint az új szám­lakép kialakításához még az egyébként csak áram- és gáz- szolgáltatókra vonatkozó köz­műkódex előírásait is figye­lembe vették. Újdonságként feltüntetik például a részszám­lákon az utolsó számlázott mé­rőállást, valamint a következő leolvasás tervezett időszakát. A fizetendő összeg meghatáro­zásakor pedig mostantól már a részszámláknál is figyelem­be veszik a víz- és csatornadíj túlfizetéseket is. ■ F. I. Kiharcolta a világbajnoki in­dulást Csima Laura, a kapos­vári Alpok-Adria SE sízője, aki ráadásul a diákolimpián baj­noki címet is szerzett. Az utób­bi viadalon jól szerepeltek a somogyiak, bár az időjárás nem fogadta a kegyeibe őket az ausztriai Sant Lambrecht sípályáin. ►ll. oldal 21 éves férfi halt meg a gépben Iharosberényben egy traktor egy munkagépet vontatott. A kötél elszakadt, a munkagép felborult. A járműben tartóz­kodó 21 éves férfi a helyszínen meghalt. Az ügyben a Nagyatá­di Rendőrkapitányság halált okozó gondatlanságból elköve­tett közúti baleset okozása mi­att nyomoz. Hatvanhétmilliós csalás, 26 vádlott Több mint 67 millió forintos üz­letszerűen, folytatólagosan el­követett csalás és más bűncse­lekmények miatt emelt vádat a megyei főügyészség 26 vádlot­tal szemben: kis-és középvállal­kozói hitelek ügyintézésekor valótlan adatokat adtak meg, s részesedtek a jogtalanul felvett hitelekből. ^2. oldal Tavaszváró korcsolyázás Korcsolyázva várhatják a ta­vaszt Siófokon: az önkormány­zat hétfőn újra megnyitotta a ki­jelölt jégpályát a Balatonon. A 27 napos nyitva tartás után feb­ruár 6-án zárták be a pályát ar­ra számítva, hogy ezen a télen már nem lehet rámenni a Bala­ton jegére. Ritkaság, hogy feb­ruár utolsó napjára 17 centisre hízzon a jég. A minősége kifo­gástalan és jelentősebb felmele­gedés erre a hétre még nem is várható az előrejelzés szerint. A megye azonban nagyon várja a tavaszt, mert hosszú és drága telünk volt: a villamos- energia-fogyasztás megnőtt, s a gázból is tetemes mennyiség fogyott. Az élet minden terüle­tén megemlegetjük az elmúlt hónapokat, ám a következő he­tek se hoznak gyógyírt a ne­hézségekre. ^2. OLDAL Befut a film. A kaposvári webdizájner, fotós-filmes Orbán-testvérpár a 42. Magyar Filmszemlén is bemutat­kozhat az Örkény-egypercessel, Sarkadi Kiss Jánosnak, a Csiky színművészének narrációjával ► S. OLDAL Marcali toplistán a lakásbetörések Mergancz Sándor megyei rend­őrfőkapitány mutatta be a mar­cali képviselő-testületnek Ba­lassa Gabriellát, a Marcali Rendőrkapitányság új vezetőjét Balassa Gabriella kiemelte: bár a bűnügyi helyzet összességé­ben jól alakult, Marcaliban a la­kásbetörések állnak a top-lista élén. Ezek felderítésére na­gyobb hangsúlyt helyeznek, mivel ez érzékenyen érinti a la­kosságot.- Jól vizsgázott a térfigyelő rendszer is Marcaliban - mond­ta. - A belvárosi kameráknak is köszönhetően kevesebb gépko­csit törnek föl. 24 esetben hasz­nálták fel a rögzített képeket. Az új kapitányságvezető az együttműködés jelentőségére is felhívta a figyelmet, ami hatha­tós segítség a rendőrség mun­kájában. ■ Vigmond Erika közszolgálati TÉR Somogyi Hírlap sk 2011. MÁRCIUS 1., KEDD XXII. ÉVFOLYAM, 50. SZÁM f/0 KÖZÉLETI NAPILAP JmL* . keresse a SONLINE.hu oldalon: MEGAFAKTOR: ÖSZÖDI ulunak * SZABÓ DORINAAZ E HETI SONLÁNY, A UICTCDCCP UAMPIA HÁROM SZAVAZZON A SZÉPSÉGEKRE! ► SONLINE.HU ** IVIO I LIImLU nnllUjH H6. OLDAL ASZERENCSESZAMAg ; g ► 12. OLDAL

Next

/
Oldalképek
Tartalom