Somogyi Hírlap, 2011. jamuár (22. évfolyam, 1-25. szám)

2011-01-02 / Vasárnapi Somogyi Hírlap, 1. szám

Siófokon született a 2011. év első somogyi kisbabája : A siófoki kórházban született 2011. ■ első babája. Alexandrát öt perccel éj- : fél után segítették világra. Sári : Attiláné, az újszülött osztály munka- : társa elmondta: a szülés kompliká- | ciómentes volt, a kislány és az édes- : anyja is jól van. Alexandra 3650 : grammal, a harminckilencedik hétre : született. Ártatlan besúgói jelentés nem létezett - mondja Gervai András Nem maguk az ügynökök, hanem az állambiztonság szerepe, módszerei ér­dekelték Gervai András filmkritikust, amikor megírta a Fedőneve: szocializ­mus című könyvét. Mint fogalmazott: nem létezett „ártatlan jelentés”. A kö­tet a művészeti életét érintő hálózati tevékenységet tárja fel. ►13. oldal Sokat árt az autónak a hó és a jég! Még ha nem is szakad le ajtónyitás­kor az odafagyott gumitömítés vagy nem zúdul lavina a háztetőről a kocsi­ra, a jég és a hó rettenetesen sokat árt neki. Megesik, hogy az ajtórésbe fa­gyott víz nyitáskor kigörbíti az ajtó sarkát, előfordul, hogy a kézifék kien­gedése után is rögzít a fék. ►14. oldal Schmidt Mária: politikailag inkorrekt! Schmidt Mária, a Terror Háza Múze­um főigazgatója új könyvében „politi- kaüag inkorrekt”, ami szerinte a kívá­natos hozzáállás. Úgy gondolja, a mé­diatörvény adhat okot az aggodalom­ra, de bízik a korrekcióban. Politikai ambícióiról annyit mond: „a helye­men vagyok”. >7. OLDAL Hatályban a médiatörvény: az ellenzék az AB-hez fordult EURÓPA CSÚCSÁN eu-elnökség Orbán: Mindent megteszünk a stratégia sikeréért A budapesti Millenáris Park­ban szilveszteri bulin ünnepel­ték, hogy Magyarország má­tól fél éven át az Európai Unió soros elnöke. Orbán Viktor en­nek kapcsán azt mondta, a magyar elnökség mindent meg fog tenni annak érdeké­ben, hogy az Európa 2020 stratégia sikeresen megvaló­suljon. Orbán interjút adott az Európai Unió Tanácsának honlapján, ahol két területre hívja fel a figyelmet: egy átfo­gó európai romastratégia szükségességére és arra, hogy biztosítani kell a nyugat­balkáni országok számára az európai perspektívát. Orbán Viktor az interjúban hangsúlyozza: „A kommuniz­mus bukása óta az előttünk álló év lesz Európa legnehe­zebb éve, ami komoly kihívást jelent. A magyar azonban so­kat próbált nép, amely szá­mos válságon túljutott már”, így szerinte jó hír Európának, hogy ebben a nehéz időszak­ban magyar elnöksége lesz. A magyar kormányfő közök te: az elnökség fél éve során ismét ellátogat mind a hu­szonhat tagállamba. Találkoz­ni fog miniszterelnök-társai­val, és mindenhol szót fog emelni az erős Európa esz­ménye mellett. Az elnökség menetrendje: ►2. OLDAL Aláírta a köztársasági elnök a médiatörvényt, a jogszabály legtöbb pontja január elsején hatályba lépett. A törvény egyebek mellett szabályozza a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság jogköreit, meghatá­rozza a médiapiaci szereplők jogait és kötelességeit, vala­mint rendelkezik a rájuk kiró­ható szankciókról is, közöttük több tízmilliós lehetséges bír­ságokról is. Hatálya minden médiumra kiterjed. Az aláírás utáni órákban mindegyik ellenzéki párt azon­nal az Alkotmánybírósághoz fordult normakontrollért. A lob­bik a Médiatanács túlhatalmát kifogásolja, szerinte elfogadha­tatlan, hogy a Médiatanácsban kizárólag fideszes delegáltak vannak. Az LMP kifogásolja, hogy a jogszabály a kihirdetést követő napon már hatályba is lép. Karácsony Gergely frakció­vezető-helyettes korábban úgy érvelt, a Fidesz saját médiabiro­dalmának építése érdekében felszámolja a sajtószabadság garanciáit és megfélemlíti az új­ságírókat. Az ellenzéki kritikákra L. Si­mon László, a kulturális és saj­tóbizottság fideszes elnöke ko­rábban úgy reagált: meg kell várni, hogy a médiahatóság ho­gyan fog működni a jövőben. Eközben a brit The Times a magyar EU-elnökséggel össze­függésben azt írta, az elnöki tisztség átvétele körüli vita „igen kínos” az EU-nak, mivel az az érzet keletkezett, hogy az egykori kommunista ország el­tért a modern európai demok­ratikus elvektől és a vélemény- nyilvánítás szabadságától. ■ Drágább lesz az élet, de kevesebb adót fizetünk Fenyeget a víz a Közép-Tisza vidékén árhullám Már több mint 500 négyzetkilométer van belvíz alatt Január 1-jétől nem előzhetnek a kamionok az autópályán, csökken az szja, elfelejthetjük az APEH-ot, és számos ponton drágul az élet. Az év elején élet­be lépő változások legfontosab­bika az adórendszer átalaku­lása. A bevallás lényegesen egyszerűbb lesz, akár egy rö­vid nyilatkozattal is helyette­síthető. Nagy adókedvezmé­nyeket kapnak a gyerekesek, felére csökken a 300 ezer felett keresők adója. 78 ezer forint lesz a minimál­bér, de drágul az élet. Drágább lesz az autópálya-matrica, Bu­dapesten pedig szinte minden közszolgáltatás többe kerül idén. Részletek: M. OLDAL Tovább nőtt a belvizes területek nagysága a Közép-Tisza-vidé- ken, ahol több közutat Is elöntés fenyeget. Eközben néhány szi­vattyútelepen műszaki problé­mákat okozott a hideg - közöl­te a regionális Környezetvédel­mi és Vízügyi Igazgatóság véde­lemvezetője. Lovas Attila tájé­koztatása szerint a Tisza újabb árhulláma pénteken Tokaj tér­ségében tetőzött, 722 centimé­terrel. A folyó Tiszalök és Ti- szadorogma között tovább árad. Szolnoknál tegnap 829 centi­métert mutatott a vízmérce. A szakemberek szerint a Ti­sza felső szakaszáról érkező ár­hullám Kiskörénél 800 és 830 centiméter között január 3-án, illetve 4-én, a megyeszékhely térségében 820-840 centimé­teres szinten január 4-én, illet­ve 5-én tetőzik majd. A Zagyván megindult apa­dás miatt elsőfokúra mérsékel­ték a készültséget a folyó jobb és bal partján Jásztelek térsé­gében, de a folyón kisebb meg­szakításokkal áll a jég. A Közép-Tisza-vidéken csü­törtök óta kismértékben nőtt a belvízzel elöntött területek nagysága, jelenleg 525 négy­zetkilométer. Kilenc önkor­mányzat tart fenn elsőfokú, 24 helyhatóság és vízgazdálkodá­si társulás másodfokú, míg to­vábbi 8 harmadfokú belvízvé­delmi készültséget. ■ Küzdenek a jeges belvízzel Újfehértón ■■ / ÖNGYILKOS MERÉNYLET SZILVESZTER KATY PERRYÉ ÜZEMMÓDBA KAPCSOLNI ciin rnvim-AMDAu -mruurT um att A LEGGICCSESEB J szervezetünket m.«*l EJJEL EGYIPTOMBAN: TIZENHÉT HALOTT,, 01Ml esküvő ou>.l } c— Vr> Az ötös lottó 52. heti nyerőszámai Jokerszam: 4 8 31 81 83 3M540

Next

/
Oldalképek
Tartalom