Somogyi Hírlap, 2010. november (21. évfolyam, 254-278. szám)

2010-11-02 / 254. szám

EGY PERCBEN Teljesítés válságadókkal Meg lehet a jövő évi hiánycél a köz­szféra karcsúsításával. Hét éve vál­lalt kötelezettségét teljesíti Magyaror­szág jövőre, három százalék alá süly­lyed a hiány. Kínai kapcsolat: Orbán erősítené Sanghaj bezárt, több mint hetven millióan látták. A következő expó helyszíne is meg­van: Milánó ren­dezi. ►6. OLDAL ► 8. OLDAL MEGYEI KÖRKÉP 8 GAZDASÁG _______6 KÖ ZÉLET__________8 ÉL ETMÓD 9 SPORT__________IQ SZ OLGÁLTATÁS 13 TV-MŰSOR______14 KR ÓNIKA _____16 Egymillió autós válthat idén Idén közel egymillióan váltanak majd biztosítót a kgfb-kampány alatt. (Van, aki szerint kétmillióan.) Már nem a hengerűrtartalom, hanem a teljesít­mény után számolnak. ►9. oldal időjárás Zárul az árvízi Változóan ..... ... felhős, enyhe nap Újjáépítés lesz, esőre nem Kis csúszással kell számítani. ugyan, de tartha­Deiutan 16 fokra tók a helyreállítá­melegszik a le- si határidők - a vegő. ►13. oldal szakemberek szerint. ► 7. oldal PILLANATFELVÉTEL VEGYE ÉSZRE! Vegye észre, hogy csodákat tehet a fi­gyelmesség! Mindenszentek napján tíz­ezrek keltek útra, a temetők környékén mégis nyugalom és rend uralkodott. A látogatók legnagyobb ámulatára percek alatt akadt üres parkolóhely, sőt szom­bat délután még önkéntesekből sem volt hiány. A Nyugati temetőnél - ahol ezút­tal is sűrűn parkoltak a kocsik és a nagy forgalom miatt lépésben haladt a forgalom - jó pár autós segített egymás­nak a ki-és beállásnál Megnyugtató fi­gyelmesség - gyaníthatóan erre gondolt az a sofőr, aki kelepcébe került Az előt­te és mögötte álló autókat csupán egy­két centi választotta el a kocsijától A pórul járt vezető mégsem kapott dühro­hamot: az alkalmi segítőtársak készségesen irányítottak, forgalmat tereltek. így is lehet közlekedni... (hm) Belefulladnak a tanuszodákba felülvizsgálat Kudarccal végződhet több kistelepülés nagyberuházása Harmincegy PPP-beruházást, köztük nyolc somogyit vizsgál felül első körben a Nemzeti Fej­lesztési Minisztérium. Első­ként a kistelepülési sportcsar­nokok, uszodák, tornatermek kerülnek sorra. Kudarcnak ítéljük a közszféra és a magán­tőke együttműködésében meg­valósult és működtetett beru­házásokat - mondta Orbán Vik­tor miniszterelnök, hozzátéve: valamennyi konstrukciót felül­vizsgálják és ha szükséges, le­állítják. Nagybajomban az önkor­mányzat 174 millió forintos hi­ánnyal küszködik, ebből 62 millió esik a tornacsarnokra. - Az idén mindössze egyhavi bérleti díjat tudtunk kifizetni a csarnok üzemeltetőjének - mondta Czeferner Józsefné pol­gármester. - A vállalkozó már csődeljárást akar indítani az önkormányzat ellen. A fizetési konstrukció szerint hatvan százalékot fizet az önkormány­zat és negyvenet az állam. A gondokat tetézi, hogy április óta az állam sem fizet. A na­pokban kaptuk meg a Nemze­ti Fejlesztési Minisztérium kör­levelét, amiben adatokat kér­tek és jelezték, hogy rövid időn belül személyes meghallgatás­ra is sor kerül. Magyaratádon jobb a hely­zet. Törzsök Róbert polgármes­ter elmondta: a csarnok éves díja 27 millió forint. Fizetési gondjaik ugyan vannak, de csak 1-2 havi az elmaradásuk. Szennában Salamon Gyula polgármester szerint a kihasz­náltsággal nincs baj, csak a fi­zetési hajlandósággal. Nem fo­lyik be annyi bérleti díj, hogy számottevően csökkentené az önkormányzat csarnokkal ösz­szefüggő kiadásait. Havonta több, mint 2,2 millió forinttal csökkenti a költségvetést a csarnok. A pénzhiány miatt hét havi elmaradást görgetnek maguk előtt. Csurgón 2008 áprilisában avatták a 2800 négyzetméter alapterületű, négyszáz ülőhe­lyes tornacsarnokot. Akkor az hangzott el: a beruházás kap­csán a következő 15 évben net­tó 640 millió forint terheli a vá­rost. - Szükséges a felülvizs­gálat, kedvezően fogadjuk - mondta most Füstös János pol­gármester.- Bízunk benne, hogy az ön- kormányzatok számára a je­lenleginél kedvezőbb lehetősé­get teremtenek. Csurgónak amúgy egyáltalán nem mind­egy, hogy milyen változások lesznek, hiszen a 2,5 milliár­dos költségvetésű város idén 51-52 millió forintot törleszt a tornacsarnokra, és ez csak nö­vekedni fog, miközben a város működési hiánya 168 millió fo­rint. ►6. OLDAL Gyertyát gyújtottak. Somogybán tízezrek keresték fel a hosszú hétvé­gén szeretteik sírját. A Keleti temetőben pedig gyertyagyújtással em­lékeztek meg a hősökről a kaposváriak. M. OLDAL Kiraboltak egy benzinkutat Hajsza indult a balatonlellei fegyveres rabló után. A kapuc­nis férfi hétfő hajnalban rámol­ta ki a benzinkutat. Fegyvernek látszó tárggyal ment be a balatonlellei Rákóczi utcai benzinkútra egy férfi, ahol az ott dolgozó két sze­mélyt a kasszában lévő pénz átadására kényszerítette. A tá­madó 30-35 év körüli, 165-170 centi magas vékony férfi, sötét kapucnis felsőt, sötétkék far­mernadrágot és kesztyűt vi­selt, az arcát pedig egy sállal takarta el. Miután megkapta a pénzt, a helyszínről elfutott. Bí­ró Gábor, a megyei rendőr-fő­kapitányság szóvivője arról számolt be: a rablás során sen­ki nem sérült meg. ^3. OLDAL--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------­--------------------­Mi véd g|etet menthetsz! November 3-án (szerdán) 9-15 óra között a Somogyi Hírlap Szerkesztőségébe várjuk véradásra. (Kaposvár, Kontrássy u. 2/a.) rgrSjfA fiftZSZOLGi£ >2£>55y I — ‘ö,_____ _____ A ■ÜÉpSVM3'* ÁR A 130 FT, ELŐFIZETVE: 90 FT l[tnV HBT W jM WWW.SONLINE.HU J Somogyi Hírlapi 2010. NOVEMBER 2., KEDD XXI. ÉVFOLYAM, 254. SZÁM léfe.$0 KÖZÉLETI NAPILAP JHL «ERfssEiSONUNE.hu ohmok: ALÁÍRÁSOKAT GYŰJTENEK HALKÍTANÁK . CÉLBA ÉRT A SOMOGYI CSAPAT *7 CCTI 1/ruiATCDT A COKE CLUBOT A PÁRIZS-DAKAR RAUN ► WWW.SONLINE.HU tw I I VUNHItlf I ► 2. OLDAL SIOFOKON ► 3. OLDAL *1 [~Csúcsra törnek a betéti kamatok! 6 hónapos lekötés esetéi akár, 6,25% EBKM 3 béwpes iéaéf esetés aáár, 5,89% Nagybajom és víctéke TakarékszOvctkezct Iwáfcbi részietekért keretit üti braddkgáAri i negye 23 partja! Az akcióban az újonnan elhelyezeti betétek vesznek részt Jelen hirdetés nem minősül ajánlatételnek, A tájékoztatás nem tetjeskörú. WWW.NAGYBAJOMTKSZ.HU, TEL: 82/527-142 í |11NI1II|I1IIIII!( ISHllll . 9 770865 912015 10254

Next

/
Oldalképek
Tartalom