Somogyi Hírlap, 2010. szeptember (21. évfolyam, 203-228. szám)

2010-09-01 / 203. szám

PILLANATFELVÉTEL VEGYE ESZRE! Vegye észre, hogy akadnak még turis­tariasztó vendéglátók! Rossz szájízzel tér haza a Balatonról a csatorna túl­partjára egy baráti társaság, és nyil­ván nem kelti a jó hírünket, pedig rit­ka errefelé a turista abból a távoli eu­rópai országból. Balatonföldváron bé­reltek apartmant, természetesen előleg- fizetéssel. A nyaralás ideje alatt derült ki, hogy a kétéves kort éppen hogy el­értgyermek után is fizetniük kell, hogy azért a szobáért is pénzt kér a tulaj, amit nem használtak, hogy este tíz után nem hangoskodhatnak, és hogy mivel túl sokan voltak, a vízfogyasztá­sukat is bele akarták építeni az amúgy is egymillió forintra rúgó számlába. Persze, meglehet: vendéglátóik csupán azt tesztelték, hol az angolos hidegvér határa... (fi) ||llllllttlll|IIIIUIIIU|| IMII 9770865912039 10203 Munkáért kilincselnek gazdaság Somogybán több mint 23 ezer az álláskereső aawnnxNi Néhány hónap édes élet. Hamarosan indul a kampány a kaposvári cukorgyárban. Kilencven álláshelyre több mint kétszázötvenen jelentkeztek Amíg az országban folytatódhat a munkanélküliség lassú csök­kenése, addig szakértó'k So­mogybán forró őszt jósolnak. Az idénymunkák végén ismét jelentősen nőhet az álláskere­sők tábora. Megyénkben leg­utóbb több mint 23 ezren kilin­cseltek munkáért. Nehéz napok várnak az ala­csony képesítésű állástalanok­ra kora ősszel állították az ál­talunk megkérdezett szakér­tők. Az alkalmi munkalehető­ségek hirtelen megcsappan­Bealkonyult a vásároknak Somogybán Leáldozott a hajdani ipari-gaz­dasági kiállításoknak és vásá­roknak: Somogybán ma már csak Marcaliban szerveznek ilyesfajta rendezvényt, a me­gyeszékhelyen három éve zárt be az utolsó. Ha folytatódna a hagyo­mány, a napokban nyitná meg kapuit a 19. Alpoktól az Adri­áig Nemzetközi Kiállítás és Vásár Kaposváron. Ám éppen fél évtizede, hogy az 1992-ben indult ren­dezvény végleg bezárt. Két évvel tovább húzta a Kaposvá­ri Tavaszi Vásár, melynek szervezői a 2007-es vesztesé­gek után dobták be a törülkö­zőt. ►3. OLDAL nak, aki teheti, a mezőgazda­ságban vagy a feldolgozóipar­ban igyekszik elhelyezkedni. Magyarország egyetlen műkö­dő cukorgyárában, a kaposvári­ban óriási tülekedés volt a kam­pány előtti munkástoborzáskor.- Kilencven embert vehet­tünk fel, ám legalább 250-en je­lentkeztek - mondta kedden A kisebb ellenállás felé úsznak a munkáltatók AUGUSZTUS 1-JÉTŐL életbe lépett az egyszerűsített foglal­koztatásról szóló törvény, amely a mezőgazdasági és turisztikai idénymunka, vala­mint az alkalmi munka sza­bályait foglalja össze. A ház­tartási munkát a kormány korábban kivette ebből a tör­vénycsomagból. ►5. OLDAL Szeles Zoltán, a Magyar Cukor Zrt operatív igazgatója. - Akik­nek sikerült a felvételi, azok csaknem négy hónapig dolgoz­hatnak nálunk. ►5. oldal ; és tanévnyitó Kadarhúton Hétszázmillió forintból újult meg a Jálics Ernő Integrált Oktatási Központ. Az ünnepélyes átadást és tanévnyitó ünnepséget kedden tartották H OLDAL Valamennyi igénylőnek jutott kollégiumi hely Aki a kaposvári önkormány­zattól remélt pécsi kollégiumi férőhelyet, az kapott is. Egyet­len kaposvári egyetemista igé­nyét sem kellett elutasítani.- Összesen 173 kaposvári egyetemista pályázott kollégiu­mi férőhelyre, illetve albérleti támogatásra az önkormányzat­hoz - tudtuk meg Budai Józsefnétől, a szociális iroda ve­zetőjétől. - Ötvennégyen igé­nyeltek kollégiumi helyet, ám négy fiatal lakhatása időközben megoldódott; vagy fellebbezés­sel az intézménye felvette kollé­giumba, vagy más módon talált magának szállást. így egyetlen pályázót sem kellett elutasíta­nunk. ^2. OLDAL Bővebb információ: www.xl-ffftlesz.úii vagy a recepción: 82/526-300 Egy az ablak: végső cél a jó állam A végső cél a jó állam, ahol a ha­tóságok láttán nem rettegnek az emberek, hanem segítő ke­zet kapnak. Egyablakos ügyin­tézéssel válik egyszerűbbé szá­mukra az élet. Neszményi Zsolt, a szeptembertől csaknem két év után ismét működő megyei közigazgatási hivatal vezetője tolmácsolta így a kormány ide­áját. Szerinte a hatósági bünte­tési kényszer eltörlésével máris fellélegezhettek az emberek, a vállalkozások, azzal együtt is, hogy az ügyfélbarát rendszer a szabálykövető magatartás alól továbbra sem ad felmentést. ►2. OLDAL Nyoma veszett a román szökevénynek Országhatáron túl jár az a ro­mán férfi, aki múlt kedden szö­kött meg a zákányi határrendé­szeti kirendeltségről - értesült a Somogyi Hírlap. A rendőrség több napon át nagy erőkkel ke­reste, a helyi hegyőrség is be­szállt a kutatásba, s a lakosság segítségét is kérték. ^2. oldal HIRDETÉS Idegenforgalmi szakmenedzser Kereskedelmi szakmenedzser Banki szakügyintéző Utazásügyintéző Pénzügyi-számviteli ügyintéző Marketing- és reklámügyintéző További tlfinyük: kndit-hcszámítás a fel-\ szoktatásban, Eumpass bizonyítvány- kiegészíti tanulói jogviszony, diákhitel, diákigazolvány Nappali tagozaton továbbá: tisztöndíj, laptop, kollégiumi elhelyezés, évi 146.400 Ft családi pótlék, jogosultság egészségbiztosítási- és árvaellátásra. «">»•« V Magyar Üzletemberképző Szki Kaposvár, Rákóczi tér 121A (a pályaudvarral életlenben) k tel :82/320-160 www.mua.hu : 'A M a v 3*d ■ ■ Hí • *1 *Ji L'V/'1'J J I ; If|TcI7Tij! \ W * i Lemaradásban : a fizetéseit 33351 : n , .. , , MEGYEI KORKÉP 2 • Bérügyekben -----------;-------------­. . ,. GAZDASAG 6 : meg mindig nagy --------------­: a lemaradásunk - ­• Ausztriától, de a -----------— : legjobban kereső sport---------------10 : csehek sem érik auto&motor 12 : el az ott kapható szolgáltatás 13 • átlagbér harma- tv-műsor 14 : dát. ►6. OLDAL KRÓNIKA 16 : IDŐJÁRÁS 220 forint egy : Ma még svájci frank tartja magát a hl- Erősödött a svájci : deg.A viharos gazdaság, míg az : északi szélben dél- euroövezet gyen- : utánra 17 Celsius- ge. Továbbra is : fokig emelkedik a nehéz helyzetben : legmagasabb hő- vannak a svájci | mérséklet. frankban eladó­►13. oldal sodott hazai csa­ládok. OLDAL i A S0NUNE.hu olvasóitól : Ön elégedett az építőipar teljesítményével? : Igen Nem, túl sok a javítani való • FORRÁS: SONLINE.HU ■lön szerint mi kell egy jó álláshoz? Szavazzon hírportálunkon^^,/ ma 16 óráig: /mJEL SONLINE.hu ^ A szavazás eredményét a pénteki számunkban közöljük.

Next

/
Oldalképek
Tartalom