Somogyi Hírlap, 2010. július (21. évfolyam, 151-177. szám)

2010-07-01 / 151. szám

ÁRA: 120 R’ELŐFIZETVE: 83 ^ (0 W J WWW.SONLINE.HU Somogyi Hírlap 2010. JÚLIUS 1., CSÜTÖRTÖK XXI. ÉVFOLYAM, 151. SZÁM jgí KÖZÉLETI NAPILAP JHfc MBfssf a SONUNE.hu ouuuin: JUSSUKAT KÉRIK A BRETTYO FERGIE OTTHAGYJA VESZÉLYES BŰNÖZŐRE VADÁSZIK rK. nTm «inANAC Al A BWCK EYED A SIÓFOKI RENDŐRSÉG ► WWW.S0NLINE.HU ■ wLIJ I ULMJUwIlWwftl ► 4. OLDAL PEAS-T? ► 13. OLDAL EGY PERCBEN Energetikai változásdömping Július 1-től befagynak a lakossági energiaárak. Új szereplők lépnek a gáz versenypiacára, nyílik az áram­tőzsde, jön a gázplatform. Kormány­szintű megállapodás kell. ►ö. oldal Eltérően hat az adóváltozás Három forgató- könyv az egykul­csos adózásra. Ez a kétgyermeke­seknek lenne a legkedvezőbb ►7. OLDAL Budapesten lesz tűzijáték Megtartják a nemzeti ünnepen az esti tűzijátékot, de az az eddigieknél jóval szerényebb lesz. Azt is közölték, hogy a parlagfűirtásnál türelmi időt kap az árvízsújtotta vidék. ►s. oldal IDŐJÁRÁS .SjjjiJ Depresszió Derült lesz a szülés után az ég, csak kisebb eső lehet. A hőmérsék­let 29 Celsius-fo- kig emelkedik. ►14. OLDAL A szülés utáni depresszió tíz nő­ből legalább egyet érint, és na­gyon nehéz szem­benézni vele. ►9. OLDAL VEGYE ÉSZRE! Vegye észre, a multinacionalitás olykor az arcátlanságban sem ismer határo­kat A tökkelütött televíziós játékoktól megszokhattuk, hogy nemcsak minden ésszerűséget mellőznek, de minden kor­rektséget is. Amikor válogatotton ellen­szenves műsorvezetők jajveszékelése mellett keresik teszem azt az „a" betűre végződő nevet, akkor azonnal lecsap­hatna a szerencsejáték-felügyelet Most egy mobilszolgáltató tette megkérdője- lezhetővé ép eszét amikor azt írta, gra- tulál, egyike vagyok a szerencséseknek, akik pár óra múlva 200 ezer forintot nyerhetnek, ha elküldök egy ingyenes sms-t. Nem innen tudtam meg: hét sms (2100 forint), hét helyes válasz, no meg a villámgyorsaság kellett volna a nye­réshez. Bagatel. De gratulálhattak nyertem egy tapasztalatot, (bt) Szávai lesz az egyetem rektora szenátus Biztos többség állt a fővárosi professzor pályázata mögé Szávai Ferenc lesz az egyetem következő rektora. A Corvinus és a kaposvári univerzitás pro­fesszorát a pályáztatás előzmé­nyeit és a pályázatát is bírálók ellenállásához képest magabiz­tos többség támogatta a szená­tus szerdai ülésén. A 27 jelen­lévő szenátor 17 igen és 8 nem szavazata, valamint 2 tartózko­dás mellett kapta meg a támo­gatást. Babinszky László há­rom és fél év után távozik egye­tem éléről, Horn Péter után ma­ga is agrárprofesszorként. Szá­vai személyében társadalomtu­dós, gazdaságtörténész egyete­mi tanár lesz a rektor, akit az ál­lattudományi kar heves ellenál­lása mellett választottak meg, és aki - mint lapunknak el­mondta - éppen az állattudo­mányi karban látja a húzóerőt. Szávai Ferenc augusztustól né­gy évre veszi át a feladatokat, kinevezését tehát még Sólyom László adja át júliusban. Viharos előzmények, médiát megjárt botrányok zárulhat­nak le a Kaposvári Egyetem életében. Ez az előzmények is­meretében nem ígérkezik kön­nyed menetnek, bár forrásaink szinte kivétel nélkül hozzáte­Széksors. Szávai Ferenc történészprofesszor nem számította el magát: magabiztos többséggel kapott bizalmat a rektori szék elfoglalásához * GYORSSZAVAZAS BÖn szerint Szávai jő rektorválasztás? Szavazzon hírportálunkon ma 16 óráig: SONUNE.hu W A szavazás eredményét a pénteki számunkban közöljük. szik: ideje van a megbékélés­nek. De sokan nehezen emész­tik meg, hogy a rektori lánc a campuson szinte ismeretlen, ráadásul magasabb vezetői megbízásban rutintalan pro­fesszor nyakába kerül. A felső­vezetői gyakorlat és a kaposvá­ri „további jogviszony” státu­szát érintette még a szakmi­nisztérium kísérőlevele is, mellyel a pályázat megérke­zett. Szávai jelenleg heü egy­két napot tölt a városban. Pá­lyázatát, amivel kerülte a fóru­mokat, a professzorok tanácsa eltanácsolta. Szerdán a szená­tuson kívüli kérdésekhez sem járult hozzá Szávai. Lapunk­nak erről azt mondta: be kell temetni a lövészárkokat. A gesztusokra kíváncsi kérdé­sünkre hozzátette: nem gesz­tusokat tesz, hanem pontot. Kaposvár Egyeteme előtt fel­adatok vannak. Ez nem is kér­dés. ►a. OLDAL Halott a Sióban: jó ideje lehetett már a vízben Egy holttestet emeltek ki Siófo­kon a Sió csatornából szerdán kora délután. A hullára egy ar­ra járó talált rá, és értesítette a rendőrséget. A 40-50 év körüli férfi tetemének azonosítása is jó időbe telt, mert az állapota alapján már jó ideje a vízben lehetett. Úgy tudni: ezt az is alá­támasztja, hogy hűvös időjárás­nak megfelelő ruházatban, hosszú ujjú ingben, hosszú nadrágban volt. ^2. oldal Hétszer döfte a kést, tíz évet kapott érte Jogerősen tíz év börtönbünte­tésre ítélte a bíróság azt a 29 éves somogyszili férfit, aki egy vita hevében halálra szurkába haragosát. A vádlott tavaly no­vemberben egy polányi ital­boltban találkozott a sértet- tel.Nem tudni, miért alakult ki szóváltás közöttük. A sértett a vádlottat egy sörösüveggel ar­con ütötte. A két férfi dulakod­ni kezdett, a többi vendég vá­lasztotta szét őket. ^2. OLDAL Barna a víz, de nem káros fenyves Akár előnyt is kovácsolhatnának belőle Barna, helyenként fekete volt a Balaton vize szerdán a fenyve­si nagystrandon, ahol rendsze­res a meglepő látvány amiatt, hogy ott folyik be a berekből szivattyúzott víz. Egyes vállal­kozók szerint az elszíneződött víz láttán azonnal sarkon for­dulnak a turisták, akadt aki azt mondta: megfeleződik a forgal­ma, amikor kritikus a víz szí­ne. Az ÁNTSZ arra hívja fel a figyelmet: a fenyvesi strand vízmintája negatív, egészség­re ártalmas anyagot nem tar­talmaz. Az eltérő színt az okoz­za, hogy a berek tőzeges talaja miatt huminsav van a befolyó vízben. A huminsavról viszont köztudott, hogy magas kon­centrációban a kiváló gyógyvi­zek egyik összetevője, azaz ki­fejezetten jó az egészségnek.- Aki gyógyvizet szeretne, az gyógyfürdőbe megy. Aki vi­szont ide jön, annak nem mondhatom, hogy fürödjön bátran, ha a víz színét vissza­taszítónak találja. Inkább két kilométerrel odébb megy, ahol a megszokott szín fogad­ja - panaszolta Király József, közeli üzlettulajdonos, aki szerkesztőségünknek a rend­kívüli helyzetet jelezte.- így A német anyuka és kislánya nem ódzkodott a víz fura színétől megy ez évtizedek óta - így rodott hölggyel, aki állította: Erb László, egy másik vállal- aláírást fog gyűjteni, hogy ne kozó, akinek több vendég pa- • lehessen szezonban a tóba szi- naszkodott már. Legutóbb vattyúzni a sötét berekvizet, szerdán beszélt egy felhábo- ►a. oldal Aratás indul: a kombájnok már vágják az árpát Végre elrajtolhattak a kombáj­nok Somogybán. Kiskorpád kö­zelében egy 24 hektáros őszi ár­pa táblát vágtak le szerdán; a hozam közepes, a minőség jó. Dél-Somogyban és a megye északi területein is felpörögtek a gépek, igyekeznek behozni a korábbi lemaradást. A parkolópályára küldött kombáj­nok már a gabonatáblákon dol­goznak. - Csak úgy tűz a nap, ám emiatt most nem kesergünk - magyarázta Pór Tibor kom- bájnos. ^2. OLDAL Csődöt jelentett az önkormányzat Nemesvidon Csődöt jelentett a nemesvidi önkormányzat. Állítják: szertyvízberuházása tette tönkre a települést. 2005-ben kezdődött a 60 százalékos álla­mi támogatottságú, 900 millió forintot meghaladó beruházás három település összefogása­ként. Nemesvid, Somogy- simonyi és Zalakomár fogott össze. ►a. OLDAL MEGYEI KÖRKÉP 2 : GAZDASÁG ________6 | KÖ ZÉLET_________8 j ÉT .ETMÓP_________9 • SP ORT IQ, 11 • SÉTA____________13 j KR ÖNTKA ______16 ; I ||llllllllll|lllllll|| Ilii : 9 770865 912046 10151

Next

/
Oldalképek
Tartalom