Somogyi Hírlap, 2010. június (21. évfolyam, 125-150. szám)

2010-06-01 / 125. szám

BARIO KAPOSVÁRON FORGATOTT > 11. OLDAL EGY PERCBEN Gyors változásokat várnak Az uniós pénzekhez való hozzájutás egyszerűsítése, a hitelfelvételi köny- nyítése, a fizetési fegyelem megszilár­dítása - ezt várják építőipari cégveze­tők az új kormánytól. ►e. OLDAL Bekalibrált adósjelöltek A hazai pénzügyi szolgáltatók sze­rint nem kell szá­mítani arra, hogy a érezhető moz­gás lesz a hitelpi­acon. ^7. OLDAL Történelmi Magyarország? A trianoni békeszerződés aláírásának napja, június 4-e a jövőben a Nemzeti Összetartozás Napja - döntött az Or­szággyűlés többsége. A határozatban először bukkan fel Isten. ►8. oldal időjárás Csiszolás a Továbbra **J látszat kedvéért is borongós, hi- a sérült mű­deg, esős időnk anyag alkatré­lesz. Délutánra szék még egy fia­mlndössze tíz fok tál autónak is le­ígérkezik! strapáit jelleget ►14. oldal kölcsönöznek. ►9. OLDAL VEGYE ÉSZRE! Vegye észre, hogy a jókedvnek, a szó­rakozásnak is vannak határai! Kistér­ségi sportnapon jártunk Csokonyavi- sontán. A szervezők ezúttal is kitettek magukért, de néhányon a résztvevők közül nem bírtak magukkal. A kispá­lyás labdarúgó mérkőzés döntője már majdnem verekedésbe fulladt, azután meg a medencés labdagyűjtésben pró­báltak meg egyesek csalni. Aztán né­hány, jól láthatóan kissé illuminált ál­lapotban lévő srác elkezdett bohóckod­ni az eseményt filmező operatőr kame­rája előtt. A kamerás csak annyit mondott, hogy dolgozni szeretne, mire az egyik fiú meglökte a vállát és meg­kérdezte: most kötekszik-e, miközben ütésre emelte a kezét. Pedig nem, bár­mennyire furcsa, ő tényleg csak a munkáját végezte, (jg) II Ilii Ilii 111 lllllll 9 770865 912022 10125 Traffipaxot kérnek Pintértől új a kormány A bevétel egy részét megtartanák a somogyi falvak Van vagy nincs sebességmérő a dobozban? Ez az autósok dilemmája Kaposváron, az egyetem előtt is. Hasonlót szeretne most például Kaposfő önkormányzata is Kaposfő vezetése az új kor­mány megalakulására várt; azt tervezik, levelet írnak Pin­tér Sándor belügyminiszter­nek. Traffipax-telepítéssel kapcsolatban kívánnak dön­tésre jogosult személlyel tár­gyalni, lehetőleg mihamarabb. Sztányi Tibor polgármester azt mondta lapunknak: sebesség- mérőt vásárolnának. - Csak­nem négy kilométer hosszú a falu, óriási a 61-es úton átme­nő forgalom - indokolta Sztányi. - Ha egy sofőr rááll a maximálisan engedélyezett 50-es tempóra, szinte biztosra vehető, hogy a falu végéig leg­alább 8-10 másik jármű meg­előzi. Nem ritka, hogy az autó­sok 80-100 kilométerrel hajta­nak át a falun. Meddig mehet ez így? Ha a kaposfőieken múlik, nem sokáig. Ugrásra készek traffipax-ügyben, ezt mutatja, hogy már egyeztettek a me­gyei rendőr-főkapitányság és a Magyar Közút illetékeseivel. ► 2. OLDAL Kritikus szinten a Balaton vízállás Fenyvesnek már sok lehet a 120 centi Elterelik a siófoki Fő utca forgalmát Bajba kerülhetnek a mélyen fekvő déli parti területek a Ba­latonnál. A tó vízszintje vasár­napról hétfőre újabb egy centi­méterrel emelkedett, így már kilenc centivel haladja meg az üzemi vízszint felső határát. Az újabb esőzések jóval több vizet hoznak a tóba, mint amennyit a Sión le lehet ereszteni. Ismert, hogy a Sió-zsilipet május közepén kellett újra meg­nyitni, alig egy héttel azután, hogy befejeződött a március óta folyamatos vízeresztés. A zsili­pet egyébként 112 centiméter­nél zárták először. Május közepén a tó 113-as vízállásánál nyitották meg újra a csatornát, s azóta a vízszint nem csökkent, hanem összesen hat centimétert emelkedett. Most 119-en áll a tó a siófoki víz­mérce nulla szintjéhez viszo­nyítva.- Ez a vízállás a szélcsendre vonatkozik. Egészen más a helyzet, ha bejön az északi szél, mely hétfőn délelőtt meg is ér­kezett - tudatta Csonki István, a Közép-dunántúli Környezetvé­delmi és Vízügyi Igazgatóság vezetője. Elmondása szerint a gondokat tetézi, hogy a Zala víz­gyűjtőjéről jóval több csapadék érkezik, mint amennyit le tud­nak engedni a tóból. ►3. OLDAL Leomlott a partfal a Sió-csatorna és a kerékpárút között Siófoknál. Ezért is lehet kockázatos egy nagyobb mértékű vízeresztés Kikerülhet ma a jelképes „Zár­va” felirat a siófoki Fő utca bel­városi szakaszára, amit lezár­nak a járműforgalom elől a víz­torony és a pláza építése miatt. Megváltozik emiatt a közleke­dés, jelentősen érintve a me­netrend szerinti buszok útvo­nalát is. A Kapós Volán Zrt. tá­jékoztatása szerint a Fő utcai megállók mától megszűnnek, új megállók létesülnek azon­ban a Dózsa György utcában, valamint a Tanácsház utcában a Városháza épületének köze­lében. Egyes buszok menetide­je a kerülő miatt megnő. S ter­mészetesen nő a Tanácsház ut­ca járműterhelése is. Látványterv a víztoronnyal és mögötte a leendő plázával Csapody Balázs az élre főzte a Kistiicsököt Csapody Balázst (balaton- szemesi Kistücsök) az év étte­remtulajdonosának választot­ták. Mellette ezt a címet Geren­dái Károly (a Magyarországon elsőként Michelin-csillagot ka­pott Costes gazdája) és And- rusch Péter (budavári Alabár- dos) kapta meg. Az Alexandra Étteremkala­uz értékeli a hazai éttermeket. A legendás fővárosi Gundel a 19 pontos skálán csak 9,5 pon­tot ért el. A 16 pontos Somogy megyei Chateau Visz minden­kit megelőzött, ám mivel az ét­teremben lapzárta után séfet váltottak, kizárták a verseny­ből. így az év étterme idén is a Costes lett. ■ ÁRA: 120 FT, ELŐFIZETVE: 83 FT W mm J WWW.SONUNE.HU Somogyi Hírlap 2010. JÚNIUS 1., KEDD XXI. ÉVFOLYAM, 125. SZÁM KÖZÉLETI NAPILAP JHL keressek S0NUNE.hu oldelok: ÁTTÖRTÉK A KISTERMELŐK LETARTÓZTATÁSOK A PÉCSI n ci|| HUATADÍUÍAT TUDOMÁNYEGYETEMEN ► WWW.SONLINE.HU ■■ ■ HLUnillHllwIlflI ► 5. OLDAL TARTALOMÉI MEGYEI KÖRKÉP 2 mmusÁG ______6 KÖ ZÉLET__________8 ÉL ETMÓD _9 TV-MÚSOR IQ SPORT 18. 13 KRÓNIKA________16

Next

/
Oldalképek
Tartalom