Somogyi Hírlap, 2009. december (20. évfolyam, 281-305. szám)

2009-12-01 / 281. szám

SOMOGYI HÍRLAP - 2009. DECEMBER 1., KEDD 3 MEGYEI KÖRKÉP Előbbre hoznák az esti zárórát korlátozás A terv szerint a teraszokról tizenegykor be kellene terelni a vendéget HIRDETÉS m Ön is előbbre hozná a vendéglátóegység SONLINE.hu Szavazzon hírportálunkon m / ma 16 óráig: A szavazás eredményét szerdai számunkban közöljük. Záróra. Attól tartanak a vendéglátósok, hogy egy újabb forgalom-visszaesést már nem tudnának elviselni. Lesz, aki végleg lehúzza a rolót? Farkas Edit: ez egyelőre még csak tervezet (Folytatás clz 1. oldalról) Több vendéglátós arra panasz­kodott: még jó, hogy a Kisosz összehív egy ilyen találkozót. Hi­vatalos információt eddig ugyan­is nem kaptak a várostól. Úgy tudjuk, a korlátozott nyitvatartási idő a lakótelepek­re és a családi házas övezetre is kiterjedne.- Vagyis egy kalap alá venne seregnyi éttermet és kocsmát, ahol eltérő a kínálat, s más a profil és a nívó - dohogott egy másik szakember. - Érdekes lesz a nyarunk. Hiába közvetí­tenek majd jó meccset a televí­zióban, a második félidőben megkérjük a tisztelt vendége­ket: hörpintsék ki a sörüket, és menjenek haza. A zárórával nem lehet viccelni... Nagy Gyula, a kaposvári Tu­rul étterem tulajdonosa szerint elvárható lenne, hogy egy dön­tés előtt kikérjék a szakma vé­leményét. - Valaki már megint egy íróasztal mögül találta ezt ki - hangsúlyozta. - S nem ve­szi figyelembe a vendéglátóegy­ségek közötti különbségeket. Bár nem őket sújtaná legin­kább a rendelkezés, mégis za­varja a korlátozási szándék. Különösen a sörkertre vonatko­zó szigorú szabályokat tartja érthetetlennek.- Éjjel 11-kor már zárhat­nánk, pedig a nagy forróságban még igen sokan sétálnak, szóra­koznak ebben az időszakban - így a közismert vendéglátós. - A bevétel jelentős része este, késő este keletkezik, ám, ha meghoz­zák a döntést, ez sokaknak okozhat álmatlan éjszakákat. Limbek Csaba, a kaposvári Corner étterem vezetője azt ne­hezményezi: a szigorítás akár tízszázalékos forgalomcsökke­nést eredményezhet. Szerinte a válságos időkben ezt nem en­gedheti meg egyetlen vendéglős sem. Elbocsátás és sorvadó vál­lalkozások - ilyen következmé­nye lehet a rendelkezésnek. Kertész Rezső, a Kisosz me­gyei társelnöke azt mondta: a vendéglátósok véleményét kí­vánják közvetíteni. Igény ese­tén újabb találkozót tartanak. ■ Harsányi Miklós A MELEGKONYHÁS vendéglátó- hely éjfél és reggel hat között nem tarthat nyitva, a teraszon éjjel 11 és reggel hat között nem lehet vendégül látni sen­kit. A meleg- vagy hidegétel-ter- mékkörű üzlet 22-től reggel ha­tig nem lehet nyitva - idézte egy vendéglátós a frissen meg­tekintett, általuk nehezménye­zett javaslatot. A VENDÉGLÁTÓSOK KÉPVISELŐIT hétfőn fogadták a városházán. Farkas Edit aljegyző a találko­zó után elmondta: egyelőre nincs semmiféle döntés az ügy­ben; csak tervezetről van szó. A döntés a képviselő-testületé. Járványmentes sziget egyelőre Somogy INGYENES H1N1-VAKCINÁK FELHASZNÁLÁSA SOMOGYBÁN Kiadott (db) Elszámolt Százalék Háziorvosok 53 887 37 226 69,1 Egészségügyi Intézmények 2 262 1449 64,1 Kritikus infrastruktúrát üzem. 2 818 1646 58,4 Kampányoltás (iskola, óvoda) 14 288 5 006 35,0 FORRÁS: ÁNTSZ (Folytatás az 1. oldalról) Schaffer Károly regionális tiszti főorvos hétfőn kérdésünkre azt mondta: Somogybán a hét végé­ig 45 ezer 699-en kapták meg a Hl NI elleni védőoltást. A tiszti- orvosi szolgálat a megyében 105 ezer 200 adagot vett át eddig. A gyógyszertárakban a hét elejére megszűnt a vakcinahiány: a 15 ezer 720 igényelt oltóanyagból 13 ezer 560-at (86,3 százalék) biztosított az ÁNTSZ. A hét so­mogyi oltópontban (a csurgói és a tabi rendelő is kikerült az ere­deti javaslatból) 1200 vakcinából 372-t használtak fel a hét végéig. A tisztiorvosi szolgálatnál 308, a kaposvári kórházban 34, a siófo­kiban 41, a nagyatádiban 3, a marcaliban 12 páciens kapott vé­dettséget, a barcsi járóbeteg-ellá­tó központban 6, a fonyódiban 9 oltást adtak be. Vérvizsgálatból 5400 forintért mondja meg az Országos Epide­miológiai Központ, ha valaki már átesett a H1N1 -fertőzésen, s így oktalanná vált a védőoltás beadatása, adta hírül az OEK il­letékese. Ha a helyszínen veszik le a vért, az további kétezer fo­rintba kerül. Vidékről mindez sokkal drágább. Az ÁNTSZ regi­onális tiszti főorvosának nincs tudomása arról, hogy Somogy- ból bárki élt volna e lehetőség­gel. Schaffer Károly egyébként egy húszezer forintos vérvizsgá­lati lehetőségről is értesült. Mindezeknél lényegesen ol­csóbb és ártalmatlanabb, ha akár ismét oltat valaki, mondja a szakember. Bár a legolcsóbb az, ha egyáltalán nem, mondja a még mindig nagy számú, im­munrendszerpárti kételkedő. A szakember leszögezte: ma még békés, járványmentes sziget So­mogy, de ez az állapot napok alatt elmúlhat. ■ Balassa Tamás Jókor jött a segítség A magyar kisvállalkozásokat a leg­többen eleve hitelképtelennek tartják. Miért alakulhatott ki ez a negatív kép? dr. Antalffy Gábor, a KISOSZ ügyvezető elnöke:- Sajnos a magyar kisvállalkozások valóban tőkeszegények, de a legnagyobb gond az, hogy a kereskedelmi bankok vagy nem látnak üzletet a kis összegű hitelezés­ben, vagy túlságosan is kockázatosnak tart­ják azt. Az Unióban a kisvállalkozások 70%- nak van valamilyen banki hitelkapcsolata, míg nálunk ez az arány legfeljebb 20% Má­sutt egy hitel fedezetének elfogadnak áru­készletet vagy forgalmi nagyságot is, nálunk ez elképzelhetetlen. Hozhat-e változást ezen a téren az Új Magyarország Mikrohitel?- A lehető legjobbkor jött ez a lehetőség a magyar kivállalkozóknak, ezért is alakítot­tunk ki stratégiai partnerséget a Mifin Zrt- vel. Saját tagjaink között népszerűsítjük ezt a nagyon kedvezményes hitelt, de a tájé­koztatáson túl a szükséges dokumentumok beszerzésében vagy az üzleti terv elkészítésében is számít­hatnak ránk tagjaink. Büsz­ke vagyok rá, hogy segítsé­günkkel már több mint 850 millió forintnyi hitelt tudtunk kihelyezni. IO millió tíz évre 8-9%-os kamatra, kétéves türelmi idővel valóban verhe­tetlen konstrukció, de sokakat vissza­tarthat a kért fedezet biztosítása.- Ebben is tudunk segíteni. A Gazdasági Minisztérium és a KÉSZ-be tömörült érdek- képviseletek jóvoltából létrejött Unió Garan­cia Szövetkezet akár 5 milliós értékben is tud garanciát biztosítani a szövetkezeti tag vállalkozóknak mindössze az igényelt ga­ranciaösszeg fél százalékáért. Az Európai Unió által támogatott kedvezményes kamatozású Uniós Vállalkozói Hitelekről további in­formáció a 06-40-638-638 telefon­számon vagy vrww.uvhitelek.hu weboldalon. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. JEGYZET VARGA ANDREA Adjuk le az anyóst! anyósoknak szóló kedvez­ménnyel próbálja enyhíteni a családok karácsonyi fe­szültségét egy szállodalánc. Brit lapok arról számoltak be: 194 hotel ad 25 százalé­kos kedvezményt szobaárai­ból az anyósoknak decem­ber 23. és 29. között, mond­ván, így stresszmentesen ünnepelhetnek a családok. Karácsony táján ugyanis öt­szörös az esély, hogy vesze­kedés tör ki a családban, de az anyós eltávolításával ez csökkenthető. NEM ROSSZ ÖTLET, zárjuk ki az idegesítő tényezőket a karácsonyi készülődésből. De ne feledjük, ez hosszú időszak, tekintve, hogy ok­tóber végén már jeleznek a szupermarketek: idő van... MIT IS KELL KIIKTATNI? Szá­mos kérdést, mint például: a tágabb családot is meg­ajándékozzuk, vagy csak a szűkebbet? A szűkebbe be­letartozik sógornőnk új ba­rátja? Illik vérnyomásmérőt adni? Az exünknek idén is küldjünk képeslapot? Megint feláldozunk egy kést a fa faragásához, vagy inkább megkérjük a mű- . veletre a szomszédot? Kinél legyünk szenteste? Halász­lét együnk vagy pulykát? A halászlét apuka vagy após módra készítsük? HA A KÉRDÉSEKET LETUDTUK, számoljunk le a többi zava­ró dologgal is, mint cseme­ténk, a párunk meg a na­gyi, de neki ott a szálloda... MIUTÁN mindent ilyen frap­pánsan megoldottunk, nem remegünk a karácsonytól, ahogy azt - szakértők sze­rint - minden harmadik ember teszi, és a legjobb társaságban, magunkkal tölthetjük az ünnepet. NYUGI LESZ, csak az angya­lok nem csengetnek, mert ha gyerek nincs, minek, és a bejgli fog hiányozni, mert azt csak a nagyi tud sütni. CSAK advent első hete van, érdemes elgondolkodni... Három jelölt indul a zákányi választáson Három jelölt indul a polgár- mesteri posztért Zákányban. Is­meretes: a település első embe­re - megromlott egészségi álla­potára hivatkozva - szeptem­berben lemondott. December 6-ra írták ki az időközi válasz­tást. A jelenlegi alpolgármes­ter, Jankó Szabolcs a Fidesz- MPSZ jelöltjeként indul, Légár János függetlenként, akárcsak Merész István Utóbbi kettő ko­rábban települési képviselő­ként már dolgozott Zákány­ban, illetve Merész István az általános iskola igazgatójavolt. A polgármesterrel szinte egy időben egy települési képvise­lő is lemondott, helyét már be­töltötték. ■ Varga Andrea

Next

/
Oldalképek
Tartalom