Somogyi Hírlap, 2009. november (20. évfolyam, 256-280. szám)

2009-11-02 / 256. szám

* _____________5* fl nagyok TARTATOMÉI diktálnak ,, . . , , MEGYEI KORKÉP 2 . Mindent belead­tak a biztosítók gazdaság 6 : az idei, utolsó kő- közélet________8 ; te lező gépjármű- sport___________9 ; fe lelősségbiztosí- tv-műsor 13 : tási kampányba hierdetés 14 :- állítja a ------7---------:---------- • Ne trisk.hu. ►6. OLDAL MÓNIKA 16 ; IDŐJÁRÁS Lefejezték Délelőtt aCamorrát ritkul, majd fel- Egy nappal test­száll a köd. Átme- vére letartóztatá­neti napsütés után sa után az olasz délután elered az csendőrség va­eső. A hőmérsék- sárnap elfogott let 8 fokra emel- egy másik nápo­kedik. lyi maffiafőnököt, ►14. oldal Pasquale Russót. ►8. OLDAL Ingyen csak Sávoly kapta csatorna Mesztegnyő éppen most vett szippantós járművet Sávolyon az országban egye­dülálló módon lakossági hoz­zájárulás nélkül épült ki a szennyvízcsatorna-hálózat. A Balatonring falujától nem messze, Mesztegnyőn ugyan­akkor - mivel esélyét sem lát­ják, hogy a közeljövőben len­ne pénzük a csatornázásra - az önkormányzat éppen most szerzett be hétéves spórolás­sal 5,3 millió forintért egy nagy teljesítményű szippan­tós járművet. Somogybán különösen a kis falvaknál nagy még a lemara­dás: a legutóbbi adatok szerint a megye területének több mint hatvan százalékán biztosítot­ták a szennyvízelvezetést és -tisztítást, ez a városokban ki­lencvenszázalékos, a közsé­gekben viszont csak alig több, mint harmincszázalékos ellá­tottsági mutatót jelent.- A kiépített csatornaháló­zatok tekintetében Somogy jócskán lemaradt az országos átlagtól. Ennek az az oka, hogy sok a kétezer lakos alat­ti kistelepülés, melyek külön­böző természetközeli megol­dásokkal próbálják megoldani a szennyvízelvezetést és -tisztítást, mivel gazdaságta­lan a csatornarendszer kiépí­tése - tájékoztatta lapunkat Kocsisáé Dobos Ildikó környe­zetvédelmi koordinátor. A 2007. év végi adatok sze­rint hetvenkilenc település rendelkezett Somogy megyé­ben - összesen 1642 kilomé­ter hosszú - csatornahálózat­tal, ez a somogyi települések harminckét százalékát jelenti; e szerint százhatvanhat tele­pülésen még nem volt kiépí­tett csatorna. >3. oldal Nem ingyen van. Nemesdédet és Vését több mint félmilliárd forintból csatornázzák Januártól 330 forint lesz egy liter benzin? Januártól egy liter benzinért akár 330 forintot fizethetünk a kutaknál, a gázolaj ára pedig elérheti a 320 forintot. Hamarosan emelik az üzem­anyagárba épített jövedéki adót. így az év elején egy liter benzin ára 320-330 forint le­het, a gázolaj is jócskán átlépi a lélektani 300 forintos határt. Az emelés uniós előírás. Hírek szerint ezzel együtt a kőolaj vi­lágpiaci ára is valószínűleg nő. A benzin - a mostanihoz ké­pest - 25-30 forinttal emelked­het, a gázolaj pedig csaknem 15 forinttal. ► Továbbiak: S0NUNE.hu Aláírásokkal kampányolnak Siójuton A vasút megtartásáért küzde­nek a siójutiak, ezért Hónig Pé­ter közlekedési miniszternek írtak levelet. Az ívet 140 hely­beli látta el kézjegyével, s a hé­ten tovább gyűjtik az aláíráso­kat. A jutiak szerint a leendő vonatpótló buszok tönkrete­szik az utakat. ►a. oldal VEGYE ÉSZRE! Vegye észre, hogy megszaporodott a ké- regetők száma. Ahogyan a hipermarke­tekben már októberben lehet fenyőfa­díszt vásárolni, a szeretet nagy decem­beri ünnepe előtt a kereskedők mellett a lélek vámszedői is már most nyújtják fe­lénk a markukat. Az ismerős arcú ro­mán nők és helybéli alkoholisták mel­lett nagy számban jelentek meg az utcá­kon szebb ruhába öltözött emberek, akik elmondásuk szerint nem saját ma­guknak, hanem magukra hagyott kis­gyermekeknek, rokkantaknak, kisnyug díjasoknak gyűjtenek. Adnék én szíve­sen, de cseppet sem vagyok biztos ab­ban, hogy az adomány oda jut, ahová szánom. Jó, hogy az orrom elé dugták a problémát Eldöntöttem: adok ilyen cél­ra biztosan. De nem annak, aki rájuk hivatkozva épp az utamba kerül... (ca) II III IIIlii III llllllil 9 770865 912015 09256 HIRDETÉS Tízezer szúrópróbát végeztek a megyében Egyelőre három somogyi pati­kában kapható a Hl NI-vakci­na, s tizenkétezren kaphattak oltást eddig. Schaffer Károly regionális tiszti főorvos elmondta: a régi­óban kistérségi szinten az oltó­anyagnak 40 százaléka van még az ÁNTSZ-szolgálatoknál. Somogy az első szállítmány­ban összesen 20 ezer adag H1N1 vírus elleni vakcinát ka­pott; így mintegy 12 ezer so­mogyi kaphatott oltást eddig. Az oltóorvosok hetek óta vég­zik a védőoltások beadását, je­lentéseiket hétfőre összegzik az ÁNTSZ-nél. A tiszti főorvos elmondta: ma már nem indokolt statisztikát készíteniük az újinfluenza- megbetegedésekről. Egyre na­gyobb számban jelentek meg ugyanis a szezonális influen­zások is. Legutóbb három nap­ja Baranyából jelentettek pozi­tív HINl-eredményt egy fiatal felnőtt férfitől vett mintában, betegsége enyhe lefolyású volt, kórházi kezelést nem igényelt. A múlt hét közepétől már ar­ra is lehetőség van, hogy a ri­zikócsoportokba nem tartozók is hozzáférjenek a vakcinához: 200 patikának szállították ki az oltóanyagot. Somogybán a lista szerint egyelőre két ka­posvári és egy marcali patiká­ban kapható az 1930 forintban maximált árú vakcina. ■ B. T. Halálos gázolás a széplaki vasúti síneken Egy idős asszonyt gázolt halál­ra a vonat vasárnap kora este Balatonszéplak felsőnél. Egyes hírekkel ellentétben nem öngyilkos férfit ütött el a Nagykanizsáról Budapestre tartó gyorsvonat. Bíró Gábor megyei rendőrségi szóvivő el­mondta: a balatonszéplaki állo­másánál a síneken kelt át egy idős házaspár és egy fiatalabb hölgyrokonuk.- Vélhetően nem észlelték a Nagykanizsa irányából érkező vonatot, amely elgázolta őket - mondta. - A helyszínen életét vesztette a házaspár egyik tag­ja, egy 79 éves hölgy. Férje, illet­ve a fiatalabb hölgyrokonuk könnyebben sérült meg. ■ H. M. te £ i Áll. ellen. * ----------------- •* j 2014^ ARA 12 0 n. ELŐFIZETVE: 8B n £ ^ WWW'S°NUNE'HU KERESSE A SONUNE.Hu OLDALON: A SOMOGYSÁRDIAK •tokPQ MELISSA jKm A KAPOSVÁR S(Z)flGfl RETRÓBL0G mCPDCI/CITCIZ MADYCIZI/AI A GÖRK0RI <j| f W HÉTFŐI BEJEGYZÉSÉT ► www.sonune.hu MtliDtKtU tK mAKXtKKAL ,7 0CDAl SZERELMESE jyp| DK áVamenti TAKARÉKSZÖVETKEZET BETÉT > jL-te AKCIÓJA Ügyfelei részére a Takarékossági Világnap alkalmából i 2009. október 26 - november 4-ig TAKARÉKSZELVÉNY 3 hónapos lekötéssel /\ay FIX kamattal 1U VŐ EBKM: 10.29% ÉRDEKLŐDJÖN KIRENDELTSÉGEINKEN! Barcs, Bajcsy-Zs. u. 57. Telefon: 82/565-446 Csurgó, Csokonai u. 10. Telefon: 82/571-034 Kaposvár, Petőfi ú. 5. Telefon: 82/512-335

Next

/
Oldalképek
Tartalom