Somogyi Hírlap, 2009. szeptember (20. évfolyam, 204-229. szám)

2009-09-01 / 204. szám

______ *_________. So mogyi Hírlapui 2009. SZEPTEMBER 1., KEDD XX. ÉVFOLYAM, 204. SZÁM ™VW** ■ r KÖZÉLETI NAPILAP JLu 1 ' híressé a S0HUNE.hu üldaion: TIZENHAT SZEICT MÁI: MÉGSEM »gggi:!«;...V ÖSSZEESETT EGY TIZENHAT EVES l/ADI/AniüAlf A CTMlAArnT KÖRVERSENY. ARANYPAROSOKAT vj focista meccs közben KAPKODNAK A STRUCCERT >4 0LML köszöntöttek >io J EGY PERCBEN Graffitiseket fogtak Siófokon Falfirkászokat fogtak a siófoki rend­őrök. Lakossági bejelentés alapján kapták el az öt budapesti férfit, akik a Coke Club területén félmillió forint kárt okoztak. ► Továbbiak: SONLINE.hu Már él az államnyelvtörvény A szlovák kormány nem hátrál meg. Állítólag Budapest lehet a Bajnai- Fico-találkozó helyszíne, de a konkrét időpontról egyelőre nincs megállapo­dás. M. OLDAL IDŐJÁRÁS A hajnali hű­vös után gyor­san melegszik a le­vegő. A délies szék ben 27 fokig emel­kedik a hőmérsék­let. ►M. OLDAL A radardetektor nem minden Kellemes női hang figyelmezte­ti az autóst: vi­gyázz, traffipax!- Vezessünk sza­bálykövető mó­don. ►a. OLDAL VEGYE ÉSZRE! Vegye észre, időnként a jópofaságot is túlzásba lehet vinni. A hetvenes évek elején egy lány büszkén feszített nyugati ismerősöktől kapott „Fuck me!” feliratú pólójában. A többségnek fel sem tűnt, hiszen nem sokan beszéltek angolul ak­koriban. Felteszem, a lány sem. Aki ér­tette a szöveget, legfeljebb kuncogott egyet magában. Azóta eltelt négy évti­zed, túl vagyunk a politikai, pajzán, hu­moros, polgárpukkasztó feliratú, mintá­zatúi pólókon, minden nyelven. Azt hit­tem: ebben a műfajban nem lehet újat alkotni. Aztán egyik nap Kaposvár bel­városában megláttam egy fiatalembert Pólóján fennen hirdette: „Pap leszek, a k...va isten!”Elérte a célját: sokan utá­nafordultak. De nem kuncogva, hanem megbotránkozva. Jópofa akart lenni, de sokakat sikerült megsértenie. (je) Újra előkerült az iskolatáska becsengettek Száznyolcvanhárom tanítási nap, s máris itt a nyári vakáció Véget ért a nagy nyári pihenés, ma megkezdődik a 2009- 10-es tanév - az országban több mint 1,3 millió gyerek nagy bánatá­ra. Közel százezren először ül­nek iskolapadba. Somogybán 222 helyen -148 általános isko­lában, 23 gimnáziumban, 26 szakközépiskolában és 25 szak­iskolában - közel harmincki­lencezer gyerek várja, hogy le­peregjen a 183 tanítási nap. Az első félév január 15-ig tart, az esedékes bizonyítványt január 22- én osztják, az őszi szünet ok­tóber 26-30., a téli december 23- 31., a tavaszi április 2-6. között lesz. Az őszi érettségi vizsgaidőszak írásbeli vizsgáit október 16-30. között rendezik, az emelt szintű szóbelikre no­vember 11- 16., a középszintű- ekre november 19-27. között kerül sor. A május-júniusi érettségi vizsgák írásbelijei má­jus 3-25-ig tartanak, a szóbeli vizsgák emelt szinten június 3-9. között, középszinten júni­us 14-25. között lesznek. Az idei tanév 11 somogyi te­lepülésen az iskolaépületek fel­újításának éve lesz, a Nemzeti Iskolafelújítási Program kereté­ben közel kilencmilliárd forint­ból újulnak meg intézmények, melyekbe 78 településről jár­nak tanulók. ► 5., 8. oldal Az osztálytermek beosztását böngészik a diákok. A kaposvári Munkácsyban tegnap tartották a tanévnyitót Cserediákok Kaposváron AZ ERASMUS-PROGRAMBAN hét külföldi diák vesz részt azon az intenzív nyelvi kurzuson, melynek a Ka­posvári Egyetem ad ott­hont. A holland, olasz, tö­rök, bolgár, portugál, fran­cia és argentin diákok azért érkeztek hazánkba, hogy különböző egyeteme­ken végezzék el az idei fél­évet, ehhez nyújt segítséget a magyar nyelvtanfolyam. A hallgatók nyolcvan nyelvórán és 35 kulturális órán vesznek részt, isme­retterjesztő kirándulások­kal kiegészítve. ►5. oldal A NEMZETI ISKOLAFELÚJÍTÁSI PROGRAM SOMOGYI NYERTESEI Település Elnyert összeg (millió Ft) Balatonszentgyörgy 794,8 Barcs 1196,3 Böhönye 976 Igái 406,2 Iharosberény 621,3 Kadarkút 669,9 Kutas 714,1 Lengyeltóti 964,9 Nagyatád 1000 Nagybajom 642,7 Somogyjád 998,7 Bűz árad a Sió-partról SiófoKnál Sorozatban törték az autókat baleset Egy helyi busz sem úszta meg a balesetet Üj oltóanyag: ki vállalja a felelősséget? Erőteljes bűzzel szembesülnek Siófokon a Sió-parti biciklis úton kerekezők. Évek óta visz- szatérő a panasz: nyár végén, kora ősszel, amikor az idő is kellően meleg, szennyvízszag árad a csatorna partján. Egye­sek szerint a nádas között és a vfz felszínén látható feketés uszadék fekália, amely a siófo­ki szennyvíztelep befolyóján jut a Sió vizébe. ►a. oldal i Országos bajnok lett a somogyi főkapitány : Mergancz Sándor ezredes, so­• mogyi rendőrfőkapitány lövé- : szetben országos bajnok lett - : közölték hétfőn szerkesztősé- : günkkel. Az ezredes a Kapos- | vári Sportlövő Klub versenyző- : jeként két számban indult. A : nagy kalibernek versenyét : megnyerte, a kis kaliberű kate­• góriában pedig a 26. helyen : végzett. ■ Harsányi M. Hirtelen fékezésre kénysze­rült hétfőn reggel egy kapos­vári autóbusz; a jármű egyik, utasa elesett, a nőt könnyű sé­rülésekkel kórházba szállítot­ták a mentők - tájékoztatták lapunk internetes hírportálját, a SONUNE.hu-t. Csapó József, a Kaposvári Tömegközlekedési (KTj Zrt. vezérigazgatója közöl­te: a Pécsi úton egy kisteherau­tó tolatott ki a 7-es járat elé. A buszvezető fékezésre kénysze­rült, s ekkor esett el a hölgy. A vezérigazgató szerint nem egyedi esetről van szó. Sajnos sűrűn előfordulnak hasonló ügyek, sok gépkocsivezető nem adja meg az elsőbbséget a hélyi busznak. Csak a pilóta ügyessé­gén múlik, hogy nem történik baj. A KT Zrt. munkatársai évente rendszeres továbbkép­zésre járnak. A KRESZ-ismere- ték felelevenítésén kívül egye­bek mellett a veszélyes közle­kedési helyzetek kezeléséről is szó esik a foglalkozáson. A buszbalesettel csaknem egy időben két gépkocsi koc­cant a kaposvári Kisfaludy utcá­ban. ►13. OLDAL A kaposvári Kisfaludy utcában a fal állította meg az autót A tesztoltások eredményessé­ge esetén akár egy hónap múl­va kezdődhetne az új influen­za elleni oltókampány hazánk­ban. A szakhatóságok szerint jól halad a felkészülés, az orvo­sok egy része szerint sehogy. Elemi hiányosságok vannak a humántesztek idejét élő új ol­tás felelősségi és finanszírozá­si kérdéseiben, mondják. ►2. OLDAL Kényszerpihenőn az úszók Kaposváron Kaposváron nyolc hónapig nem úszkálhatnak a nagyuszo­da vendégei. Mint portálunk, a SONLINE.hu megírta, a virágfür­dő hétfőn bezárt, s az ötvenmé- teres medencét se lehet hasz­nálni hónapokig. A szezon hét­főn véget ért. Az utóbbi napok­ban már alig 80-100 vendég mártózott meg a 30 Celsius-fo- kos vízben. ►13. oldal lAWteégwtfe j zöld utat kapott : • : : r MEGYEI KORKÉP 2 • : Az MSZP-frakció ‘ „ : GAZDASAG 6 • : egyhangúlag ta- — .------------------ : : mogatta Bajnai -----------------------: ■ Gordon kormány- ELETMÓD------------ j : fő 2010-es költség- SP95T-----1Q’ 11 : : vetési tervezetét. TIT___________12 : ► 7. OLDAL KRÓNIKA 16 ; i a SONLINE.hu olvasóitól : Ön szerint hogyan állíthatjuk helyre : a jó viszonyt Szlovákiával? : Diplomáciai ; _ , FORRÁS: SONUNE.HU ..... összefogássá! a politikusok kettak ii mi mi ni iiiiwii 9 770865 9 1 2022 0 9 2 0 4

Next

/
Oldalképek
Tartalom