Somogyi Hírlap, 2009. július (20. évfolyam, 152-178. szám)

2009-07-01 / 152. szám

■ EGY PERCBEN Gyenesei Bajnai megbízottja Miniszterelnöki megbízott július else­jétől Gyenesei István. A sportügye­kért felel az exminiszter. Anyagi el­lenszolgáltatás nélkül vállalta el a tisztséget. Továbbiak: S0NUNE.hu Okosan a kis lakásban Sokféle okból él­hetünk kislakás­ban, ám azt oko­san, kényelme­sen kell beren­dezni, átalakí­tani. ►£). OLDAL TARTALOM MEGYEI KÖRKÉP 2 GAZDASÁG 6 KÖZÉLET 8 ÉLETMÓD 9 TV-MUSOR ÍO AUTÓ&MOTOR 12 MOZAIK 13 KRÓNIKA 16 Kellenek a bevándorlók? A gazdasági válság érezhetően vissza­vetette a vendégmunkások irántí igényt, de hosszú távon a fejlett orszá­gok nem mondhatnak le a külföldi munkaerőről. ►«. oldal VEGYE ÉSZRE! Vegye észre, hogy sokszor éppen ott va­gyunk a legnagyobb veszélyben, ahol azt gondolnánk: nem történhet baj. A minap Kaposvár belvárosában, a na­ponta ezerszer megtett útvonalon egy kereszteződésen mentem át Berögz& dött az évek alatt, hogy az egyirányúsí- tott forgalomban csak az egyik irányba kell elnézni, csak onnan jöhet jármű. Onnan nem jött. Nem úgy a másik ol­dalról, ahonnan nem számíthat rá az ember. Egy pillanat alatt ott volt, né­hány centire. A piros autó volánjánál ülő nőben fel sem merült, hogy ő hibá­zott. Tévedhetetlenségének biztos tuda­tában néhány keresetlen szóval mond­ta el véleményét, különös tekintettel csodálkozó tekintetemre. A döbbene- tem ugyanis rögtön feltűnt neki. Nem úgy, mint a jelzőtábla... (je) Figyel a „Nagy Testvér” bankban, üzletben, autópá­lyán, útkereszte­ződésben, újab­ban már a kapos­vári Virágfürdő­ben is. A szemé­lyiségi jogainkra is figyel eközben valaki? Mind több a Nagy Testvér kamerák Bűnmegelőzés, bizonyíték vagy szórakozás a „kukkolás” Figyelem, mindenkit lebuktat­hatnak a kamerák! A legváratlanabb helyeken, helyzetekben és időpontokban válhatunk a „kukkolók” cél­pontjává, úgyhogy érdemes vi­gyázni, no meg észben tartani, hogy hol vannak a kamerák. Ma már természetes, hogy a legkülönbözőbb élethelyzetek­ben hívjuk segítségül a kame­rákat. Magáningatlanoknál sem ritka az akár a kaputele­fonnál felszerelt kamera, de „mindent látó szemek” pász­táznak például múzeumokat, közintézményeket, közterüle­teket, tárgyalótermeket. Pillanatok alatt ki lehet szúrni, ha valaki rosszban sántikál, megpróbál elemelni valamit, randalírozik. A sze­mélyiségi jogainkra eközben vajon ki figyel?... A legtöbb szó az utóbbi idő­ben talán a kaposvári kamera- rendszerről esett. A közigaz­gatási bírság alapjául szolgá­ló közlekedési szabálysérté­sek bizonyítására használják fel a kamerák felvételeit a rendőrök, az objektív felelős­ség elvére hivatkozva. Arról viszont kevesebbet hallani, hogy számtalan bűncselek­ményre derült fény, jó néhány elkövetőt sikerült elfogni ezeknek a csaknem valóban „mindent látó szemeknek” a segítségével. ►2. oldal Megint özönvíz: most Kaposvárt öntötte el Fúrják a siófoki plázát? gödör A toronydarut kedden már leszerelték Özönvízszerű eső hullott ked­den délután Kaposváron; a bel­városban is hömpölygött a víz.- Húzz gumicsizmát - hang­zott a jó tanács a belvárosban. Egy boltos ajánlotta a lábbelit egy autósnak, aki az Ady End­re utcában próbált kiszállni a járműből. Reménytelen vállal­kozásnak tűnt az akció. A s.ofőr - az úton átfolyó víz miatt - nem tudta elhagyni a kocsit. Csaknem negyedórán át tar­tott az égi áldás. A megyeszék­helyt átszelő Berzsenyi utcában is szemlátomást lelassult a for­galom. A szélvédőn alig lehetett kilátni az esőtől.- A városban és környékén közel 30 milliméternyi eső hul­lott - tájékoztatta lapunk hír­portálját, a S0NUNE.hu -t Berecz- ki Károly, a pécsi Nefela jégeső­elhárítási egyesülés igazgatója. Hozzátette: több zivatarfelhő vo­nult át a megyén. Gölle és Szen­na térségében is jókora mennyi­ségű csapadék hullott le. Helyenként borsó nagyságú jég is előfordulhatott. Emiatt a szakemberek már kora délután beüzemelték a jégeső-elhárító rendszert. ■ Harsányi M. Lesz vagy sem pláza: Siófokon továbbra is csak találgatják.A beruházó most éppen júliusi folytatást ígér. Kedden mindenesetre le­bontották azt a darut, amely ta­valy november óta állt a pláza- gödör területén munka nélkül. Egyesek ironikusan csak any- nyit jegyeztek meg, hogy mos­tantól nem látják, merről fúj a szél, mások jelzésértékűnek nevezték a darubontást. Mond­ván: ez is azt jelzi, hogy a be­ruházás nem előrehalad, ha­nem megtorpant. Úgy tudni, a darut azért bon­tották le, mert a szerkezet tu­lajdonosa hét hónapja nem kapta meg a bérleti díjat, ami havi hárommülió forint. Infor­mációink szerint a kivitelező­től az alvállalkozók egy része sem kapott még pénzt, ezért vonultak le az építési terület­ről. Akik még dolgoznak, azért teszik, mert attól tartanak: ha feladják az eddigi munkát, so­ha nem jutnak hozzá a pén­zükhöz. Sokan pesszimisták, kevesebben bíznak abban, hogy az építkezés folytatódik. ►4. OLDAL Pláza? Egyelőre csak palánkerdő csúfítja a siófoki belvárost Kerékpárút: emberöléssel vádolják , a gyalogost A Somogy Megyei Főügyész­ség gondatlanságból elkövetett emberölés vétsége miatt emelt vádat egy 41 éves kaposvári fér­fi ellen. A férfi tavaly augusz­tusban Kaposváron, a Berzse­nyi utcában gyalogolt. Nagy volt a hőség, nem is érezte magát túl jól, ezért úgy döntött, hogy nem a járdán, hanem a kerék­párúton megy tovább, mert ott legalább valami árnyékot ad­nak a járdát és a kerékpárutat elválasztó bokrok. Keresett egy nyílást a sűrűre nőtt sövény ágai közt, és átbújt. Éppen ki­bukkant a túloldalon, s balra pillantott, amikor feltűnt egy ke­rékpáros. A középkorú férfi sza­bályosan közlekedett a bicikli- útón kerékpárjával, a megen­gedett sebességhatáron belül. Sisak nem volt rajta. A vádlott figyelmeüenül kilépett a bok­rok közül a kerékpárúira, a bi­ciklis viszont már nem tudott fékezni, és hátulról nekiment. Mindketten elestek. A kerékpá­ros olyan szerencsétlenül, hogy beütötte a fejét, és eszméletét vesztette. Azonnal kórházba szállították, de az idegsebésze­ti műtét ellenére keringése ösz- szeomlott, meghalt. A vádlott szabadlábon várja a bírósági tárgyalást. ■ J. E. Eltartási iszony: napokig feküdt a vizeletében Napokon át feküdt ágya mellett a földön ellátatlanul, saját vize­letében, felfekvésektől borítva a magatehetetlen idős asszony. Eltartói látták ezt, de még az ágyra sem emelték fel, sorsára hagyták... A balatonlellei nő és a kaposmérői férfi még 2006 tavaszán kötött eltartási szer­ződést a férfi idős nagynénié­vel. Vállalták, hogy gondoskod­nak az asszony megfelelő ellá­tásáról. Két évig ezt meg is tet­ték. 2008 tavaszán azonban az idős nagynéni állapota romlott, szellemi hanyatlása miatt visel­kedése megváltozott. Egyre gyakoribb volt a vita, a veszeke­dés. Végül a férfi megunta a dolgot, és visszaköltözött Ka- posmérőbe, párjára hagyva idős nagynénjét. Az asszony eleinte megpró­bált egyedül is megfelelően gondoskodni az egyre bete­gebb néniről, akinek az álla­pota egyre romlott, így egy idő után tisztán tartása, táplálása mind nehezebbé vált. A néni néhány hónap alatt annyira legyengült, hogy már egyálta­lán nem tudott magáról gon­doskodni. M. OLDAL # _ 5 L22IÍJJ 1 ÁRA: 120 FT, ELŐFIZETVE: 77 FT "OBI ' WWW.SONLINE.HU Somogyi Hírlap 2009. JÚLIUS 1., SZERDA XX. ÉVFOLYAM, 152. SZÁM KÖZÉLETI NAPILAP JSL \ tjgmfi i&\ keresse a S0NUNE.hu oldalon: SOKAN BESPÁJZOLTAK Kiss gabi NB l-BEN INDULHATNAK A SIÓFOKI KC i/rnnru dfutiudai MINDENEKBEN Aj NŐI KÉZILABDÁZÓI ►.»wws„nl,NEhU KtUUtN DENZINdUL ,30LDAl VITORLÁT BONT időjárás Egy sztár Délután allűrök nélkül ; menetrendszerűen Még sztárnak érkezik az eső, a Sem vallja magát : zivatar. A hőmér- Laura Linney. séklet 28 Celsius- Bármiben szere­tőkig emelkedik. pel, feledhetetlen ■ ►14. OLDAL alakítást nyújt. ► 10. OLDAL : ASONLINE.hu olvasóitól Ön mit tett volna a masiniszta helyében? a túlórát, megyek tovább forrás: sonune.hu I! Ili I III I 1111111 9 770865 912039 09152

Next

/
Oldalképek
Tartalom