Somogyi Hírlap, 2009. február (20. évfolyam, 27-50. szám)

2009-02-01 / Vasárnapi Somogyi Hírlap, 5. szám

EGY PERCBEN Az ötös lottó 5. heti nyerőszámai „ , * Jokerszam: 27 43 53 74 75 013456 Öreglakról szökött el a lány, akit Kaposváron kaptak el A kaposvári rendőrkapitányság mun­katársai egy tizenöt esztendős körö­zött lányt fogtak el Kaposváron - kö­zölte szombaton a rendőrség. A jár­őrök még pénteken késő este a Budai Nagy Antal utcában igazoltatták a le­ányt. Ekkor derült ki, hogy a kamasz Öreglakról szökött el. Egyiptomban és Thaiföldön most olcsóbb a februári nyár Egyiptom déli része és Thaiföld most is csábít a kellemes nyaralásra, ráadá­sul a válság miatt az utazási irodák kénytelenek olcsóbban adni az utakat. Egy hét félpanzióval néha alig több, mint százezer forint. Az irodák ezek­ben a hetekben szerződnek a charter- járatokkal. OLDAL Toki, a rekorder szuperkutya nyugdíjba készül Kántor és Mancs után egy kaposvári német juhászkutya, Toki a legújabb négylábú sztár. Néhány parádés felde­rítésével került a középpontba, pedig már kilencéves, azaz túl van a csú­cson. Volt alkalom, amikor huszonöt kilométeren át követte a bűnöző nyo­mát. Utódja is megvan. ►s. oldal Az év üzletembere szereti a pénzt - interjú Gerendái Károllyal „Jókor voltunk jó helyen, Müller Péter Sziámival a rendszerváltás idején akartunk egy nagy kultúrnyaralást, és egy önkormányzati ember belesze­retett az ötletbe”- emlékszik Geren­dái Károly, a Sziget Kft. megalakulá­sáról. Azóta cége müliárdos forgalmat bonyolít, befektetőket von be, ő pedig már külföldön is tervez. ^7. oldal Olvasóink véleménye Ön szerint javult a közbiztonság az utóbbi egy évben? (százalék) Javult Nem változott PILLANATFELVÉTEL A vajda is védi a kapitányt leváltás Draskovics: Pásztor Albert átlépett egy erkölcsi határt Cigányozott, mennie kellett Hatalmas vihart kavart a leg­újabb magyarországi roma­ügy, amelynek főszereplője a miskolci rendőrfőkapitány. Pásztor Albertét pénteken me­nesztették posztjáról, mert egy sajtótájékoztatón azt mondta: „a decemberben, januárban Miskolcon történt valamennyi rablási bűncselekmény elkö­vetője cigány származású volt”. A rendőri vezető szombaton azt mondta: „senki ne sajnál­jon, és senki ne próbáljon rasszistának beállítani, mert azt nem tűröm”. Mindeneset­re leváltásának okáról Draskovics Tibor rendészeti miniszter úgy nyilatkozott, hogy a rendőrkapitány a nyi­latkozatával átlépett egy olyan határt, amelyet az állam képvi­selője nem léphet át, és az át­helyezésével erkölcsi alapú döntés született. Ám ezzel so­kan nem értenek egyet. Köz­tük van a borsodi cigányvajda is, aki szerint hazánkban igen­is van cigánybűnözés, így a volt rendőrfőnök csak ténye­ket közölt. A leváltott főrendőr mellett kiállt Miskolc szocia­lista polgármestere és a helyi Fidesz is. Ma szimpátiatünte­tés lesz Miskolcon. ►2. oldal Egy kisebb hegynyi, pontosan 140 tonna hó érkezett Budapestre hat hűtőkamion segítségével, hogy megdőlhessen a hógolyózás világrekord­ja. A Városligeti lyiűjégpályán végül 3485 ember jelent meg és dobált, ezzel nem dőlt meg a Guinness World Records által jegyzett 2006-os rekord, amelyet a Michigan Technological University tart 3745 fővel. Tömegverekedés késeléssel a Józsefvárosban „Nem vagyok az új Tocsik” sikerdíj A Priv-Invest pert tervez Tóth Károly ellen Egy ember életveszélyesen, egy pedig súlyosan megsérült szombat hajnalban Budapes­ten, amikor tömegverekedés tört ki egy józsefvárosi kocsmá­ban. A 20-30 fős társaság tagjai azt követően verekedtek össze, hogy előtte együtt töltötték az estét a józsefvárosi Víg utca és a Déri Miksa utca kereszteződé­séhez közeli sörözőben. A haj­nali dulakodás közben az egyik férfit megkéselték, rajta kívül egy súlyos és egy könnyű sé­rültje van a verekedésnek. A dulakodás után a sérülte­ket kórházba vitték, a többi ve­rekedőt pedig az esettől néhány háznyira lévő kerületi kapitány­ságra kísérték a rendőrök. ■ Nem vagyok az új Tocsik Már­ta - Csapó Ágnes, a Buda­pest Pri-Invest Kft. képvise­lője nyilatkozta ezt lapunk­nak azután, hogy Tóth Kár­oly MSZP-s képviselő azt ál­lította, újabb milliárdos sik­erdíjügyre bukkant. A cég mintegy húsz önkormányzat pénzét fekteti be, nagyrészt olyan összegeket, amelyek kötvénykibocsátásokból szár­maztak. Csapó Ágnes elmond- fontolgat, mert úgy érzi, cége jó ta, cége csak olyan helyre fék- hírnevét megsértették, tette a közpénzeket, ahol tőke- A dolog pikantériája, hogy hi­és hozamgarantált lehetőségek ába bukott több önkormányzat voltak, nem vitte a pénzt sem is például a Globex-ügyön, a a tőzsdére, sem a kaszinóba, mai napig arra és úgy használ- Tóth Károly pénteki sajtótájé- ják fel pénzeszközeit, ahogy koztatója után jogi lépéseket akarják. Csapó Ágnes cége azt ajánlotta a településeknek, hogy több hozamot termel ne­kik, mint amit a helyi bankfiók­ban elérhetnek. Az extranyere­ségből sikerdíjat kért, amely­nek mértéke Tóth Károly sze-. rint túl magas, akár milliárdos nagyságrendű is lehet. Csapó Ágnes ennek a töredékéről be­szél. „Az is badarság, hogy a Fidesz szervezné a kapcsolata­imat. Az önkormányzatok aján­lanak egymásnak, és közöttük csak akkora arányban vannak fideszes települések, mint az or­szágban általában” - mondta a közgazdász, akinek korábbi bu­dapesti irodájában jelenleg a Megyei Jogú Városok Szövetsé­ge székel. ►2. oldal Kötelező stand: romló minőség, kisebb választék Mától kötelező az égetett sze­szek napi készletnyilvántartá­sa a vendéglátóhelyeken. A jog­szabályt a italhamisítások, és csalások miatt hozták. Az érin­tettek szerint a célját nem éri el, de ellehetetleníti a szakmát. „Noha a jogalkotók azt su­gallják, hogy a készletnyilván­tartás egy egyszerű standolás, amelyet a vendéglátósok na­ponta végeznek, a valóságban teljes napi leltárról van szó - mondta el lapunknak Hülvely István, a Turisztikai és Vendég­látó Munkaadók Országos Szö­vetségének elnöke. - Az egy­személyes kocsmákban talán nem okoz gondot az adminiszt­■ A választék- és a forga­lomcsökkenés a munka­helyeket is veszélyezteti. ráció, de ott, ahol több pulton, több helyszínen folyik a kiszol­gálás, irreálisan sok munkával, rengeteg idővel jár a készletek összesítése. Ez hosszú távon a választék csökkentésére kény­szeríti a vendéglátósokat.” Szá­mos vendéglátóhelyen máris tapasztalható a készletcsökke­nés. Van, ahol azért, mert nem tudják elvégezni a leltárt, más­hol így tiltakoznak a jogszabály ellen. Néhány helyen egyféle égetett szeszt kínálnak. A szakma képviselői szerint a jogalkotók azt sem vették fi­gyelembe, hogy bizonyos ter­mékeknél az átöntögetés mi­nőségromlással jár. A fényér­zékeny szeszeket védő, átlát­hatatlan üvegekből ugyanis muszáj kiönteni az italt a mennyiség megállapításához. „Nincs abszolút tiszta edény. Ha egy italt többször kiönte­nek, már nem az lesz, mint az eredeti . Ráadásul a méricské- lés mennyiségvesztéssel jár” - teszi hozzá Hülvely István. A vendéglátósok arra figyel­meztetnek, hogy a termékvá­laszték csökkenése a forgalom visszaesését okozza, és ennek következtében állások is meg­szűnhetnek. ■ ÁNT RpapiBnni w: * 11 I I 111 Vívj ■ ■ I ■ ftfl P5 I I ■ MIMIÜlBfi 1 mHm fi. $$ W Mami MmeütfW — m*. m'&m' Wr gSm Ja8S$ 4 wm ^gM a Mg m I|gj < ffh a WF ^ggMgHM T M'lgp ^^^gHg gffigg Mg j^g gggg| M fff m ÜWBL. ^ 1 ..............1............^ r / § A MOZIBAN MÁR SIKERT ARATTAK, YORKI ZSIDÓ ELITET MEGPRÓBÁLTA MACT . C|| MC7CM| 4.. cc,í. vc ’ HALALA UTÁN IS ÁTVERNI A PIRAMISJÁTÉKKAL ►5. OLDAL IfitJw! H ILIVl5£tIvILtN tOtLltOtlV m.OLDAL TART A KULTUSZA ►ifi. OLDAL jj Sokan dobáltunk, de nem elegen ./»

Next

/
Oldalképek
Tartalom