Somogyi Hírlap, 2006. augusztus (17. évfolyam, 178-204. szám)

2006-08-10 / 186. szám

SOMOGYI HÍRLAP - 2006. AUGUSZTUS 10., CSÜTÖRTÖK SIÓFOKI TÜKÖR 13 Erdélyből érkeztek örmény meghívásra negyvenegy erdélyi vendég - harmincöt gyermek és öt felnőtt kísérő - nyaral ezen a héten Siófokon. A helyi örmény kisebbségi önkormányzat látja vendé­gül a Szamosújvárról, Gyergyószentmiklósról és Csíkszeredáról érkezett küldöttséget. Nemcsak a várost járják végig, hanem körbeutazzák a Balatont is, sőt, a parlamentbe is el­látogatnak. Ösztöndíjra pályázhat­nak a jól tanuló diákok A 2006-2007-ES TANÉV első félévében is lehetőség lesz arra, hogy tanulmányi ösztöndíjra pályázzanak a helybéli egyetemisták, fő­iskolások és középiskolás­ok. Azok tehetik ezt meg, akiknek a tanulmányi át­laga középiskolában 4,75, felsőfokú oktatási intéz­ményben 4,51 feletti. A pályázatokat szeptember 22-ig lehet benyújtani. Több vendég érkezett nyaralni a városba IDÉN JÚNIUS VÉGÉIG több mint háromezerrel nőtt a vendégéjszakák száma Siófok város közigazgatási területén az előző év ha­sonló időszakához képest. A tavaly június végi adat: 178.568, az idei pedig 181.687 vendégéjszaka. Kitették a megtelt táblát ÉLMÉNYFüRDő Meleg vízbe csábította a vendégeket a rossz idő Örültek, akik bejutottak... A felnőttek a sokféle élményelemnek, a kisebbek a csúszdának örülnek; közel ezren váltanak naponta belépőt Többször is ki kellett ten­ni a megtelt táblát az el­múlt napokban a siófoki Galérius élményfürdó'ben. Fónai Imre Ha kint van a megtelt tábla, a vendégek türelmét kérik, mert csak annyian mehetnek be, ahányan távoztak. Gazdag Lász­ló fürdőigazgató szerint ahogy véget ért a kánikula, azonnal bebizonyosodott: van jövője, lét- jogosultsága az egy hónapja át­adott létesítménynek.- A tízórás nyitáskor már sorok álltak, s egy-másfél óra múlva már ki kellett tennünk a megtelt táblát - mondta a fürdőigazgató. - Ahogy elrom­lott az idő, úgy nőtt ugrássze­rűen a látogatottság. A korsze­rű beléptetőrendszerünk azon­nal jelzi, amikor elértük a ma­ximális befogadóképességet. Ilyenkor emelt szinten üze­melnek a számítógép vezérel­te vízforgató és tisztítóberen­dezések is. Egyidejűleg 300- 350 fürdővendég bent tartóz­kodása lehetséges. Mivel sűrű a cserélődés, naponta 8-900 személy vált jegyet. Örülünk neki, hogy az eddigiekben na­gyon sok magyar turista, vala­mint helybéli és környékbeli kereste fel az élményfürdőt. Az elmúlt napok máris fénye­sen bizonyítják: jó elképzelés volt a létesítmény megépítése, ÉLMÉNYFIIRDŐ-ÁRAK Napi felnőtt belépő Mogyoród _________4600 Ft Ba latonfüred 4000 Ft Zalaegerszeg______3800 Ft Si ófok 2400 Ft Zalakaros 2200 Ft mert nagy szükség volt rá Sió­fokon, hogy rossz időben is le­gyen hová menni, ilyenkor is szolgálni tudjunk valamiféle látványossággal. Bringatúrával és piknikkel avatják a kerékpárutat Akadnak, akik már kipróbálták; 12 kilométer Siófoktól a megyehatár Közös bringatúrára és piknike- zésre invitálja a városlakókat a helyi önkormányzat a Sió-parti kerékpárút jövő szerdai átadá­sára. Délelőtt tíz órakor lesz a ta­lálkozás és az indulás a Penny Markét parkolójából, a végcél pe­dig a siójuti faluház, itt látják vendégül a túra vállalkozó szel­lemű résztvevőit. Száznegyvenmillió forintba került a Siófokon induló és há­rom közeli falut, Balatonszaba- dit, Ádándot és Siójutot érintő kerékpárút. Építésének a költ­ségeit kilencven százalékban az Európai Unió támogatta. Ré­sze ez a beruházás az Orphe- usz-programnak, melynek ré­vén megszépült a Jókai park is. A bringázok akár onnan, a parktól is indulhatnak és a Sió­csatorna partján kerekezhetik végig a 12 kilométert. A ter­mészet közeli turizmus irányá­ba lépett ezzel a város, lehetősé­get nyújtva a turistáknak arra, hogy könnyeben elérjék, megis­merhessék a háttértelepülése­ket. Egyre népszerűbb a kerék­páros turizmus, mind többen hozzák magukkal külföldről is a kétkerekűjüket. Akkor lenne persze igazi élmény végigtúráz­ni a Sió partján, ha elkészülne a csatorna egyelőre csak a ter­vekben létező rehabilitációja a négy zsilippel, melynek révén valódi vízi paradicsom várhat­ná a vendégeket. ■ Fónai I. Új Peugeot 207 f • f / JEGYZET FÓNAI IMRE Halak és sóhajok- jövőre elviszlek - ígér­tem a lányomnak, aki már idén is kíváncsi lett volna a Miss Balaton döntőjére; hiá­ba, már a nyolcévesek is szépségkirálynők akarnak lenni. nem tudom, hogy ígérete­met teljesíthetem-e. Jövő nyáron talán már óriás ak­várium díszeleg a siófoki szabadtéri színpad helyén. Erre azért túl sok esély nincs, hiszen előbb el kell készülni a ma még csak ter­vezett új sport- és rendez­vénycsarnoknak Kiliüben. A legendás színpad kon­certkorszakának azonban előbb vagy utóbb vége sza­kad. Nem most áldozott le a csillaga, hanem tíz éve, az ingyenes Beach House-kon- certek kezdetekor. sajnálom azért, Hogy a múlt heti szépségfelvonulás­ra nem vittem magammal a csemetémet. Most még bi­zonyosan megmutathattam volna neki egy szeletet ősei s még számos generáció if­júságából. Nem értette vol­na persze, „mit eszek” ezen a lepukkant létesítményen, ahol még tető sincs a nézők feje fölött, kopottak az ülé­sek, sőt, egynémeiyiknek a háttámlája is törött. Honnan is tudhatná, mit jelentett egy-egy Edda- vagy Beatri- ce-koncert, amire az ország minden pontjáról érkeztek a fanatikusok lobogó, zsíros hajjal, szakadt farmerben, baboskendővel. Már reggel megtöltötték a Jókai (akkor még Dimitrov) parkot, pád­ra, fűre heveredve, szúrós rendőri tekintetektől övezve. Merthogy - s ezt tudták a rend őrei is - több volt ez akkor holmi másfél órás ze­nehallgatásnál. Lázadás, amit megintcsak nem érte­ne a mai kor ifjúsága. MEGNÉZZÜK majd az akvári­umot is, ha az lesz a helyén. Csak azt nem fogja érteni a lányom, miért sóhajtozok a halak láttán... Előbb a csarnok, s csak utána jöhet az akvárium ­Nem lehet megszüntetni a sza­badtéri színpadot, csak akkor, ha már felépült helyette egy hason­lóan nagy befogadó képességű rendezvényhelyszín - számolt be a városvezetés döntésé­ről Nagy István sajtóreferens. Szárnyra keltek a városban olyan hírek, hogy jövő nyáron már óriás akvárium áll a patinás létesítmény helyén, ám ebből aligha lesz ilyen gyorsan való­ság. - Készek a tervei egy több- funkciós sport- és rendezvény­csarnoknak, ami Kilitíben épül­ne - mondta Nagy István. - Csak ha ez elkészül, utána lehet szó a szabadtéri más hasznosításáról. Felmerült az akvárium is, a dön­tés azonban már a következő képviselő-testületre marad. Az új 207-*s magávalragad és elvarázsol. Bámulatosan ötvözi mindazt amit a Peugeot az elmúlt években megalkotott. A biztonságot a EuroNCAP 5 csillagos töréstesztje garantálja, olyan extrákkal kiegészítve mint például az ABS. ami már az alapfelszereltséghez hozzá tartozik további 4 légzsákkal együtt. Jöjjön el és próbálja ki Ön is ezt a páratlan érzést amit a Peugeot 207-es nyújt. ""W §SSf|£ 2(7/ KftJI Afc*p*nUtha»ó»uto.xtraf«»M«,»lö«tu Kombink jtlagfograsztaK 3.S-9.3 VIMkm COI kibocsátás: _________________IdnáÉHH ^-----^ SIÓFOK Fő u. 24. PP I irFOT/íuiATé ö84/519-550 ■ I v IVIAI fc BALATON BOGLÁR Klapka u. 17 WWWJÜ EUG EQTMATE. H U 8 85/550-930

Next

/
Oldalképek
Tartalom