Somogyi Hírlap, 2006. május (17. évfolyam, 101-126. szám)

2006-05-02 / 101. szám

2 SOMOGYI HÍRLAP - 2006. MÁJUS 2.. KEDD MEGYEI KÖRKÉP Május elsejei időutazás majális Az önfeledt szórakozásnak csak a pénztárca szabhat határt A vurstliban mindenki megkapta, amire vágyott. Az apuka a sört, a gyerek meg a játékfegyvert. Kérdés, hogy utóbbinak ki örült jobban? Érdemes-e a munkát ünnepelni? CSÁSZÁR BÍRÓ ZSUZSANNA látrányi óvodavezető: - Ne­kem idén ez az ünnep is munkát jelent. Az óvodá­sokkal a majálisra készü­lünk. A délelőtt azzal telt, hogy pakoltuk az eszközö­ket a gyerekolimpiánkhoz. Szomorúsággal tölt el, hogy a fiatalok már állítanak a kedvesüknek májusfát. Mi felállítjuk a falu fáját, talán az Ifjakban újjáéled ez a szép hagyomány. árokné kőrös judit kapos­vári főállású anya: - Érde­kes dolog a munkát szabad­sággal ünnepelni, nem is értik a gyerekeim, hogy mi­ért nem kell iskolába men­niük. Számomra május el­seje az egykori nagy ring- lispílezést, jelenti, ami saj­nos mára eléggé lezüllött. Régen nagyobb hangsúlyt kapott ez az ünnep. Talán a most divatos, szabadtéri rendezvények átadnak vala­mit a régi május elsejék hangulatából. vass lajos kaposvári család­orvos: - Az olaszok, franciák nagyobb hangsúlyt fektet­nek erre az ünnepre, nálunk meg egyes szakszervezetek erre az időpontra időzítették a munka világával kapcso­latos tüntetésüket. Számunk­ra azért a régi emlékek a meghatározóak. Az emlé­kezet mindent megszépít- Wonderful world! - üvölti a hangszóró Louis Armstrong hangján, melyhez a zajforrástól alig néhány méterre álló dél­amerikai zenészcsoport egyedi hangszerei társulnak diszkrét bájjal. A halhatatlan trombitás vélhetően nem erre a napra és helyszínre gondolt klasszikusá­nak előadása közben: hiszen az időjárás nem fogadta kegyeibe a kaposvári cseri parkba kizarán­dokoló tömeget, amely lassan, nagyon lassan gyarapszik. Bi­zony, nehéz rászánnia magát az ember fiának, hogy a kellemes meleg szobából, a fotelből kiká­szálódva, szájában még az ünne­pi ebéd ízeivel engedjen a gye­rek unszolásának, aki ragaszko­dik a május első napján megszo­kott vásári hangulathoz. Ilyen­kor persze mindig az aprónép győz, így a szülősereg felkereke­dik és a Cser felé veszi az irányt. A könnyednek nem mondható hétfő délutáni túra egyszer­smind felér egy időutazással: mintha a nyolcvanas évek köze­pén látogatna ki a halandó az egykor szebb napokat látott parkba. A különbség csak annyi, hogy ezúttal nem egyetlen párt sátrában mérik a sört és a virslit a dolgozónak. A rendszerváltás egyetlen nyomaként több politi­kai formáció keresi a nép kegye­it. A többség számára azonban ez a nap nem a politikáról szól: a levegőben terjengő kolbász- és sörszag s a megannyi vurstlikel­lék hamar rádöbbenti, itt a mu­latozásé a főszerep. No*és a pénztárcáké, ugyanis a tavasz utolsó hónapjának első napja ugyan hivatalosan a munka, a munkások ünnepe, önfeledten vigadni csak vastag bukszával lehetséges. A gyerek számára legkevésbé eladható, csekély élménnyel gazdagító, így természetesen legolcsóbb, szinte pénztárcaba­A kapitalizmus igazi arcával a körhinták, forgó-pörgő alkal­matosságok előtt, a kasszánál zsetonért sorban állva szembe­sül a dolgozó. A Hally Galli ne­vű körhintára 400 forintért ül­het fel az ember fia. A csúcska­tegória a dodzsem. Meneten­ként - nagyjából két és fél perc rát halacskahorgászat a legol­csóbb mulatság: csekély három­száz forintért lehet próbálkozni. Bár minden akasztás sikerrel kecsegtet, a fődíjként kapható, nagyjából ötven forintot érő csúcsnyeremény nem a legvon­zóbb. Igaz, néhány méterrel ar­rébb ugyanezen tárgyak már pálcikákra kötözve várják a lö­völdözni vágyókat - golyónként kétszáz forintért. Azaz mélyen a zsebébe kell nyúlnia annak, aki így szeretne hozzájutni az el­múlt negyedszázad kiselejtezett játékaihoz, néhány csökkentett alkoholtartalmú, híg dobozos sörhöz. A feladatot nehezíti, hogy a vásári légpuskák irány­zéka közismerten „meg van- 600 forintot kell leszurkolni.- Ez rablás - állapítja meg egy háromgyerekes, azaz „három­zsetonos" családapa - hatva­nöt sem ér az egész. Kevesen ellenkeznek, egy önjelölt mate­matikus kiszámolja, óránként akár hat számjegyű összeg is vándorolhat a tulaj zsebébe. buherálva”, tehát egy olimpiai bajnok céllövő is csak hosszas kísérletezés után juthatna hozzá egy kétpálcás nyúlfarkas kulcs­tartóhoz. A gyerekeknek viszont nehéz nemet mondani, így egy-egy me­netre szinte mindenki befizeti csemetéjét. Annál inkább pró­bálnak aztán spórolni a nyalánk­ságokon. A kétszázötven forin­tos vattacukorról a szél miatt tudják lebeszélni a gyerkőcöt, s a hűvös idő miatt a jégkrém is le­kerül a napirendről. A törökmé- zes-gumicukros standoktól vi­szont lehetetlen elcibálni az ap­rónépet, így tízdekánként há­romszázért lehet válogatni az édességek közül. A kólaízű gumikígyó az utol­só csepp a pohárban, avagy az utolsó forintok a bukszából. Ha sikerül megállás nélkül végig- caplatni a játékossátrak előtt, nyert ügye van a családi kassza felelősének. Már csak át kell vágnia a parkoló felé a bokáig érő sáron, és fertályóra múltán máris a kényelmes fotelben ter­peszkedhet. A május elsejei idő­utazás estére már csak egy ho­mályos emlék... ■ Vas András A BALATONTÓL.J Böhönye somogyi diák az ország második legjobb népdalénekese. Jáger Kin­ga a Festetics Pál iskola ötödik osztályos tanulója, Gönczöl György tanítván nya a második helyet sze­rezte meg Budapesten az országos Apáczai népdal­éneklő versenyen, (ve) Gyékényes hatodik alkalom­mal rendeztek nemzetközi horgászversenyt a települé­sen. A Poseidon Gyékényes kupáért és a vándorkupá­ért ezúttal 17 két fős csapat szállt harcba, akik között Szlovéniából és Horvátor­szágból érkezett verseny­zők is voltak. A horvát Darko Lég 6,5 kilogrammal, míg a Marcaliból érkezett Lengyel Gábor 1,8 kilóval lett győztes. A verseny leg­nagyobb, 2,7 kilogrammos halát Mitana Lászlóné fog­ta, aki a női mezőny leg­jobbja is lett. A vándorku­pát végül összteljesítmé­nyéért a szlovén Brezice csapata vihette haza. (csm) Kaposvár-Bonyhád az idén is a Bonyhádi Petőfi gimnázium rendezte meg az Arany Já­nos Tehetséggondozó Prog­ramban tanuló diákok or­szágos sporttalálkozóját. A Gymnasion 2006. elnevezé­sű programon összesen 19 város csapata vett rész. Ka­posvárt a Táncsics gimnázi­um és a Klebelsberg Közép­iskolai Kollégium 10 fős csa­pata képviselte. A fiú labda­rúgásban első, a fiú céllövé­szetben második, a fiú röp­labdában harmadik, a női röplabdában pedig negyedik helyezést értek el a kapos­vári diákok, (mk) Kaszó bár a szervezők ret­tegtek a rossz időtől, nem mosta el az eső a második kaszói falunapot. A rendez­vény a kisvasút megismeré­sével és a települések főző­versenyével kezdődött. A fő­zésből a horvát testvérváros, Funtana képviselői is kivet­ték részüket. Ők tengeri ha­lat és kagylót kínáltak egész nap a jelenlevőknek. Dél­után már a mulatságé volt a főszerep, először görög tánc­csoport, majd az Irigy Hón­aljmirigy, Demjén Ferenc lé­pett fel, majd Lagzi Lajcsi és csapata zárta a nagyszabású rendezvényt, (csm) Meglepődött a háromzsetonos családapa & _ _ Sf A SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt. ■ semsr. pályázatot hirdet üzletkötői állás betöltésére. Pályázati feltételek:- felsőfokú szakirányú végzettség,- minimum középfokú olasz nyelvvizsga, valamint a nyelv tárgyalóképes alkalmazása,- számítógépes ismeretek. Bérezés megegyezés szerint. Egyéb juttatások a SEFAG Zrt. kollektív szerződése alapján. Az állás 2006. július 1 -jétől tölthető be. A pályázatokat - szakmai önéletrajzzal - a társaság szak- és humánpolitikai főelőadójának kell benyújtani, 2006. május 31-ig. Cím: 7400 Kaposvár, Bajcsy-Zs. u. 21. A döntésről a jelentkezőket 2006. június 15-i levélben értesítjük. CW^) ÉRTESÍTÉS! Értesítjük Tisztelt Fogyasztóinkat, hogy ivóvíz-hálózat tisztítás miatt Kaposváron az alábbi területeken vízhiány és vízzavarodás várható. Kecelhegyi lakópark, Körösi Csorna S. u., Tokaj u., Bethlen G. u., Nagyváty J. u., Kecelhegyi u., Bérezi Gusztáv u. Megértésüket előre is köszönjük. Kaposvári Vízmüvek Kft.

Next

/
Oldalképek
Tartalom