Somogyi Hírlap, 2006. február (17. évfolyam, 27-50. szám)

2006-02-05 / Vasárnapi Somogyi Hírlap, 5. szám

ő Informatika 2006. február 5., vasárnap A legyőzhetetlen Harry Potter Először készült olyan lista, amely itthon a netezők által legkeresettebb kulcsszavakat veszi számba. A Kurzor.hu keresője szerint Harry Potteré a pálma. keresett szavakat, fo­galmakat, neveket i: lajstromba vevő vizs­gálat kiderítette: a ho­ni netezők felhasználói progra­mok iránti érdeklődésének fó­kuszában a csevegést, a CD- írást, valamint a vírusvédelmet biztosító alkalmazások állnak. A lista élén az MSN Messenger végzett, míg a második és har­madik helyet a NERO CD-író al­kalmazás és a NOD32 antiví- rus-rendszer szerezte meg. Ar­ra is fény derült, hogy a hagyo­mányos mesehősöket az inter­neten háttérbe szorítják a mo­dern mesék sztárjai: Harry Pot­ter például az abszolút rangsort tekintve is a legsikeresebb figu­ra. A klasszikusok viszont raj­tavesztettek: tavaly Micimackó is csak a középmezőnyig küz­dötte fel magát. Még szerencse, hogy az ada­tok, a keresett címek alapján azért van még némi igény a szépirodalomra is. A „magyar hálózaton” leggyakrabban Jó­zsef Attila, Petőfi Sándor és Ady Endre nevére kerestek rá, igaz, jobbára az érettségi előtt álló diákok bújták a verseket. A köl­tői magaslatokból a mélyebb régiókba zuhanva kiderült: a tévésorozatok kategóriájában messze a Csacska Angyal a leg­népszerűbb, megelőzve a Bű­Az interneten Micimackó már nem képes versenyre kelni a fantáziavilág mai szupersztárjaival bájos boszorkákat és a Jó bará­tokat. A számítógépes játékok rangsorában pedig a „GTA San Andreas” program viszi a prí­met, no meg a pálmát. Természetesen a sztárvilág pletykái sem kerülték el a nete­zők figyelmét. Orlando Bloom mellett Brad Pitt és Angelina Jolié szerelme a kedvenc téma, A legkívánatosabb honleány címére Görög Zita és Konta Barbara pályázhat. Létezik még további két ér­dekes összegzés. A turisztikai célpontokat és az autómárká­kat úgyszintén számba vették. Előbbi esetben a befutó Horvát­ország lett. A gépkocsik kategó­riáját nagy előnnyel a Suzuki nyerte, míg a képzeletbeli ér­meken a BMW és az Opel osz­tozkodhat. Sz. Z. A. Magyar honlap sikere Svájc legnagyobb turisztikai szaklapja (Travel Inside) leg­utóbbi számában 50 ország turisztikai portálját vizsgálta és értékelte. A legjobb három honlapnak az Österreich Werbung ( www.austria.info ), a Magyar Turizmus Rt. ( www.ungarn-tourismus.ch ) és a Máltai Turisztikai Hiva­tal (visitmalta.com) honlapja bizonyult. A fentieken túl na­gyon jó minősítést kapott még Spanyolország, Finn­ország, Nagy-Britannia és Franciaország „csatolmánya”. Az MT Rt. honlapjai közül a németországi www.ungarn- tourismus második éve tagja a Németországban bejegy­zett legjobb hatezer hon­lapnak, az ausztriai szék­helyű Magyarország-portál (ungarn-tourismus.at) pedig tavaly második helyezést ért el a „Tourist Austria Werbe Grand Prix”-n, a turisztikai reklámhordozók legnagyobb világversenyén. Sorrendben tehát a harmadik elismerés­sel büszkélkedhet a Magyar Turizmus Rt. Netleltár: közel a millióhoz Csak lassan bővül a világ­hálóba „gabalyodó” honfitár­saink száma. A tavalyi esz­tendő végére ugyan már több mint 800 ezer magyar hasz­nálta az internetet, a növeke­dés mégsem mondható kiug­rónak. Bár a szélessávú kap­csolatok mind nagyobb teret hódítanak, legtöbb honfitár­sunk váltig az ősrégi modem­mel „kapaszkodik” a netre. Az ingyenes, ámbátor csiga­lassú hozzáférések, szolgál­tatások is őrzik népszerűsé­güket. Az elmúlt hónapokban elindult - látványosan, de még kevés hasznos szolgál­tatással - az e-kormányzás is. Ám a legjelentősebb beru­házásnak a harmadik gene­rációs (3G) mobilszolgáltatá­sok beindulása mondható. Ezzel a gyors mobilinternet- elérés immár nem tartozik az álom kategóriába. Sőt, az idei esztendő - ha minden a tervek szerint halad - akár a videotelefonálás éveként is elhíresülhet. Érinthető EU-pályázatok Az Országgyűlés tavaszi ülés­szakának nyitónapján átad­ták az első, az Európai Unió forrásainak felhasználására kiírt pályázatokat bemutató érintőképernyős adathordo­zó munkaállomást, avagy touchscreent. Az eseményen részt vett Kolber István és Baráth Etele európai ügye­kért felelős tárca nélküli mi­niszter és Mandur László, az Országgyűlés alelnöke is. A munkaállomás a Regioná­lis Fejlesztés Operatív Prog­ramhoz kötődik.

Next

/
Oldalképek
Tartalom