Somogyi Hírlap, 2005. augusztus (16. évfolyam, 178-203. szám)

2005-08-01 / 178. szám

------------------------------------------------------------------------------ ww w.somogyihirlap.hu ----------------------------------------------X-----------------­So mogyi Hírlap www.somogyihirlap.hu IBIZA 1.4 klímával 2.569.000 Ft-től CORDOBA 1.4 klímával 2.699.000 Ft-tól ALTEA 1.6 klímával 3.699.000 Ft-tól Már 10% önerőtől, akár 84 havi részletre! A raktárkészlet erejéig! Zsillé Kft. Kaposvár, Zaranyi u. 6-8. Tel.: 82/510-510 1Ü3 fax: 82/410-013 E-mail: seat@zsllleauto.hu wYfw.zsilieauto. hu XVI. ÉVFOLYAM, 178. SZÁM. ARA: 85 FT, ELŐFIZETVE: 61 FT KÖZÉLETI NAPILAP 2005. AUGUSZTUS 1, HÉTFŐ Nyári leállás a Flextronicsnál Mától részlegesen leáll a Flextronics International öt. tabi gyára. A több mint ezer dolgozót foglalkoztató mun­kahelyről hétszázan kezdték meg a nyári szabadságot, ám mintegy négy­százan még ezen a héten is dolgoz­nak. Mezőfi Gyula, a cég személyügyi igazgatója elmondta: a leállás idején végzik el a gépek karbantartását, ja­vítását. Egy hét múlva azonban már minden dolgozót szabadságolnak. Autókat szentelt a perjel Mintegy kétszáz járművet áldott meg tegnap a szántódpusztai kultu­rális és idegenforgalmi központban Korzenszky Mihály tihanyi perjel a hagyományos Szent Kristóf-napi au­tószentelésen. Az eseményen ott vol­tak a pusztán táborozó autóvadá­szok is, akik az elmúlt öt évben ki- lencszáz körözött autót találtak meg. Ennek tiszteletére a szentelést követően ugyanennyi színes lufit engedtek fel a levegőbe. Rosszul rajtolt a Rákóczi Szokatlan időpontban, a legmele­gebb nyári napokban kezdődött meg a hétvégén a labdarúgó NB I őszi szezonja. A bajnoki nyitányon Pé­csen lépett pályára a Kaposvári Rá­kóczi FC, amelynek az erejéből csak szépítő gólra futotta. A folytatás sem ígérkezik könnyűnek, hiszen szom­baton este a bajnoki címvédő Debre­cen látogat majd el a somogyi me­gyeszékhelyre. ►9. OLDAL VEGYE ESZRE! Vegye észre, hogy a dolgok olykor ész­revétlenül mások lesznek, mint amik valójában. Még az átkosban épült a balaton- boglári Kodály utcában jutó bringaút, amelyen - egyéb járda híján - a gyalo­gosforgalom is zajlik. Nincs is ezzel gond az el& és utószezonban, amikor óránként sem megy el itt tíznél több gyalogos. Nem úgy most, amikor az üdülő családok özönlenek erre úszógu­mikkal fölszerelkezve, hosszú tömött so­rokban a Platán strand felé. Aki most kísérel meg két keréken ráhajtani a kor­zóvá lett bicikliútra, felmenőinek alpári fölemlegetését kockáztatja. A legtöbben így - okos enged alapon - az úton kere­keznek, ahol viszont négy tábla is tiltja a bicikliforgalmat Ezt látva az autósok a kreszből adnak harsány leckét, a pe- dálozók szüleit sem kímélve. Mit tehet hát a biciklista? A szitok­szavak gyűjteményét gazdagítja a ke­rékpárosoknak most megjelentetett tér­kép készítőit emlegetve. Mert hát hon­nan is veszik, hogy a Balatont teljesen körülöleli a bringaút. bíró Ferenc Csak a remény szárnyal a vidéki repülőtereken Míg a szomszédos Szlovákiában öt, Ro­mániában pedig 19 vidéki nemzetközi re­pülőtér van, addig hazánkban csak Deb­recen rendelkezik ezzel a minősítéssel. A Vidéki Repülőterek Szövetsége szerint tarthatatlan ez az állapot. Azt kívánják elérni, hogy a kormányzat több pénzt és energiát fordítson a fejlesztésekre. Horváth Zsolt- Az elképzelés, hogy a jelen­leg működtethető repülőterek­re jelentős állami forrás szaba­dítható fel, illúzió - mondta Gyenesei István, a megyei köz­gyűlés elnöke. - Az valós igény, hogy a légikikötők há­lózzák be az országot, az ehhez szükséges forrásokat azonban a külföldi és hazai vállalkozói tőkének kell biztosítania. Taszár jövője kapcsán Gyene­sei István elmondta: mivel a Taszár bezár Szeptemberre minden kato­nai tevékenység befejeződik Taszáron, a nagy múltú légibázis több mint fél évszá­zados küldetése véget ért Koriátlanul jöhetnének hát a polgári gépek, még kérdés azonban: előbb érnek-e ide, mint ahogy a taszári leszál­lópálya betonját fölveri a fű? Július eleje óta már menetrend szerinti Malév-gépek Is repülnek Stuttgart és Sármellék között reptér az állam tulajdona, ezért a községi és a megyei ön- kormányzat nincs abban a helyzetben, hogy a befektetők­kel tárgyaljon. A légikikötőt már csak ideig-óráig használó honvédségnek pedig nem fű­ződik érdeke a fejlesztéshez. Ezért csak a tulajdonviszony rendeződése után lesz esély arra, hogy befektetőt találja­nak, aki működteti majd és a polgári hasznosítás elindításá­ban is részt vállal. Megbíztak egy céget, készítsen marketing­tervet, amelyet le tudnak tenni az érdeklődők s leendő partne­rek asztalára. ►a. oldal Holttestet talált a barcsi vízi járőr Bartos László Holttestet talált a határőrség vízi járőre szombaton a Drává­ban. A 20 év körüli férfi Barcs térségében került elő a folyó­ból. Mivel fürdőnadrágot vi­selt és a nála talált nyaklán­con horvát írás volt olvasható, felmerült a gyanú, hogy azo­nos azzal a személlyel, aki csaknem egy hete Verőce kö­zelében egy strandon fulladt a vízbe. Magyar oldalon ugyan­ebben az időszakban nem je­leztek eltűnést - tudtuk meg a megyei rendőrkapitányság ügyeletesétől. Az orvos szak­értői vélemény szerint a holt­test három-hat napig sodród­hatott a folyóban, mire a ha­tárőrség járőre megtalálta. Az elhunyt személyazonossága és a baleset körülményei egy­előre ismeretlenek. A barcsi rendőrkapitányság államigaz­gatási eljárásban vizsgálja az esetet, és a még tisztázatlan kérdések megválaszolására a horvát hatóságokkal is felve­szik a kapcsolatot. Lezuhant egy helikopter Életét vesztette annak a mező- gazdasági helikopternek a pi­lótája, amelyik vasárnap dél­előtt zuhant le a Tolna megyei Báta határában, a településtől több kilométernyire egy kuko­ricatáblára. A gép kigyulladt, s a pilóta a lángoló fülkében vesztette életét. >12. oldal Lecserélik a bélyegzőket kadarkút Készülnek a városavatóra Horváth Zs. A várossá nyilvánítás számos feladatot ró a kadarkúti ön- kormányzatra. Most az intéz­mények címereinek és a hiva­talos fejléces papírok lecseré­lése ad munkát. Verkman Jó­zsef polgármester (képünkön) elmondta: az adminisztratív feladatok után kétkosárnyi bélyegző helyett kell újat ké­szíttetni, ezenkívül szükség van 15-20 új névtáblára is. Az augusztus huszonegyedikéi avatóünnepségre már láza­san készülnek. Ahhoz pedig, hogy a mun­kalehetősé­gek és a köz- igazgatás te­rén is város­hoz méltó szolgáltatást nyújtsanak, további fejleszté­sekre lesz szükség. A telepü­lés első embere hozzátette: az elkövetkező időszak egyik leg­fontosabb feladata egy új hi­vatali épület kialakítása. Tiszta vizet a pohárba miNTAFEJlesztés Indul a próbaüzem M. K. Várhatóan augusztus végén el­kezdődhet a próbaüzem a kaposhomoki vízkezelőben, tudtuk meg Laskai Zoltán pol­gármestertől. A településen re­ferenciamunkaként készül el 4,5 millió forintos beruházás keretében a vastalanítást és ammóniamentesítést végző berendezés. Az önkormány­zatnak csupán a helyet kell biztosítania, a mintamunká­hoz szükséges csaknem négy­millió forintot pedig különböző kutatásfejlesztési alapok fi­nanszírozzák. Jelenleg a belső munkálatok folynak, s a pol­gármester szerint ha elkészül a minta-víztisztító, az ország minden részéből érkeznek majd tanulmányozni a referen­ciamunkát Ezrek zarándokoltak át a Dráván Légrádról tamburazenekar és néptánccsoport Is érkezett, az őrtilosl óvodások műsorral fogadták őket Bíró Ferenc Csaknem ötezren keltek át a Dráván Légrád és Őrtílos kö­zött a tegnap idén először meg­nyitott vízi határon. A horvát oldalról délelőtt kilenc órakor érkezett az első komp a szent- mihályhegyi kétnyelvű szent­misére és Szent Anna-napi bú­csúra igyekvő zarándokokkal. A magyar partra lépőket a ha­gyomány szerint pálinkával és pogácsával kínálták. A szent­misét követően a templomnál és a Dráva-parton felállított színpadokon sokszínű műsor szórakoztatta az érdeklődőket, volt kézműves kiállítás és -vá­sár, s a lacikonyhások sem pa­naszkodtak. Évente kétszer nyitják meg a vízi határt, ám a környékbeliek gyakrabban is meg szeretnék látogatni a fo­lyó túloldalán élő rokonaikat, barátaikat. A két szomszédos határ menti megye már több erőfeszítést tett egy folyamato­san járó kishajó forgalomba ál­lítására. Pénz híján azonban még nem sikerült újraéleszte­niük a fél évszázaddal ezelőtt még folyamatos vízi átkelést. A á * í 4 • : NAGYSZAKÁCS! ...........2 , ; MFGYFI KÖRKÉP 3 : FONYÓD! TÜKÖR 4 .ySPpk, : KAPOSVÁR ______§ ; HAZAI TÜKÖR_______g ID ŐJÁRÁS : VILÁGTŰKÓR_______7 Ma már • gazdasági tükör___s ne m kapunk | sportmagazin—9^11 hőgutát : kék tükör------------í2 16 . OLDAL ’ SZOKTATÁS_____14 ; APRÓHIRDETÉS____1§ Ju liin min

Next

/
Oldalképek
Tartalom