Somogyi Hírlap, 2005. június (16. évfolyam, 126-151. szám)

2005-06-07 / 131. szám

SOMOGYI HÍRLAP - 2005. JÚNIUS 7., KEDD SZOLGÁLTATÁS 13 3E33Í NAPKELTE 4.47 - NYUGTA 20.39 HOLDKELTE 4.35 - NYUGTA 21.49 RÓBERT napja Róbert. Germán eredetű név, jelentése: dicsőségben ragyo­gó. Védőszentje: Szent Róbert bencés apát, a ciszterci rend alapítója. EGYÉB NÉVNAPOK: Ariadné, Arianna, Berengár, Énok, Kocsárd, Oriána, Robertina, Sebes, Seherezádé. BsasEazmii A katolikus naptárban Szent Fülöp diakónus, Szent Róbert emlékezete. A református és az evangélikus naptárban Ró­bert napja. A zsidó naptárban Ijár hónap 29. napja. napi IGÉK. Katolikus: 2Kor 1,18-22; Zs 118,129-135; Mt 5,13-16. Református: ApCsel 10,17-23a; Dán 9,20-27. Evan­gélikus: 2Móz 2,11-15(16- 22)23-25; ApCsel 8,26-40. iromaaa 1901. ÁPRILIS 18-ÁN SZÜLETETT NÉMETH LÁSZLÓ. IRODALMI MUNKÁSSÁGA MELLETT ÉRDE­KELTE A MAGYARSÁG SORSA IS. ÚGY LÁTTA, NÉPÜNKNEK NEM FE­LEL MEG SEM A KAPITALIZMUS, SEM A SZOCIALIZMUS PERSPEK­TÍVÁJA, HARMADIK ÚT KELL. A MAGYAR PARASZTSÁG JÖVŐJÉT EGY KERT-MAGYARORSZÁG BIZ­TOSÍTJA MAJD, ÉS A MINŐSÉG FORRADALMÁRÓL ÁLMODOTT. Ml LEHETETT EZ UTÓBBI? (■dSapAOU SasydzddWDZS ‘Spsijozpioy -sí ‘SasjjdAnw y) isprajsaw KOSSUTH RÁDIÓ KAPÓS TV BOGLÁR TV 4.00 Óránként: Hírek, időjárás 12.02 Déli kró­nika 12.40 Ki nyer ma? 12.50 Törvénykönyv 13.05 Vendég a háznál 13.30 A római katoli­kus egyház félórája 14.04 Társalgó 15.05 Szóljon hozzá! 19.00 Határok nélkül 19.30 Sportvilág 20.04 Aranyemberek 20.35 Feke­te bojtár vallomásai...2. 21.05 Mesélő króni­kák 21.35 Népdalok, népdalfeld. 21.55 Gyöngyszemek 22.30 Tér-idő 23.04 Operák­ból, daljátékokból és operettekből 8.00 Képújság 17.00 Nyitott Egyetem: a me- legégöv növ. ajándékai 17.30 Határtalan re­pülés 18.35 Közelkép: Jancsó Miklós, 2002. 19.00 Kapospont 19.20 Kapós Sport 19.30 Miskolc Rally 20.00 Kapospont, ism. 20.20 Kapós Sport, ism. 20.30 Hírháló 2T00 Túl gazdag, Doris Duke titkos élete 1. r., am. f. 23.00 Kápos Krónika, éjszakai mag. ízn 19.00 Sport Magazin 19.15 Híradó 19.35 Meru, útifilm 20.05 Képviselő-testületi ülés (május), ism. 23.00 Sport Magazin 23.15 Híradó 23.30 Képújság 19.00 Híradó 19.10 Sporthíradó 20.30 Hír­háló 21,00 Túl gazdag - Doris Duke élete 1. r. am. film 23.00 Gyógyulj Velünk 23.30 Bencze show PETŐFI RÁDIÓ rn 4.00 Óránként: Hírek, időjárás 9.00 Petőfi- délelőtt 12.00 Jó ebédhez szól a nóta 14.00 Terep-járó 16.01 Múzeum körút 16.30 Gordiusz magazin 17.00 Csúcsforga­lom 19.04 Sp.magazin 19.15 Promenád 20.00 Leporoló 21.04 Irodalmi-Élet-Képek 22.00 Egy férfi, egy nő 23.00 Sp.híradó 23.15 Dzsessz-show 0.10 Éjszaka... BALATON RÁDIÓ 18.00 SMS-kívánságműsor 13.00 Csurgói Hírmagazin, ism. 13.20 Háttér, ism. 17.00 Nyitott egyetem 19.30 Édes dundi Valentina, ven. films. 93. r. 20.30 Hírháló 21.00 Túl gazdag - Doris Duke titkos élete 1. r. am. f. 23.00 Gyógyulj Velünk, egészségről, be­tegségről 23.30 Bencze show HELIKON RADIÖ 7.00-9.00 Reggeli műsor 9.03 Napraforgó 11.03 SMS élő kívánságműsor 13.00 Kró­nika 13.08-18.00 Délutáni Randevú 18.30 A nap vendége 19.00 Krónika 19.08 Tele­fonos élő kívánságműsor SIÓ TV 16.30 Hírekkel, információk, dokumentum- és ismeretterjesztő filmek, sorozatok 21.00 film RÉGIÓ RÁDIÓ 5.55-9.00 Hajnaltól reggelig a Dél-Dunán- túlon 14.00-18.00 Dél-után... 17.30 Dél-Du­nántúli Krónika 18.00 Esti Krónika 19.00 Új Estidőben! 22.30 Kossuth Rádió - Éjjel. Nemzetiségi műsorok: horvát: 9.00-10.30, 20.00-20.30, német: 10.30-12.00, 19.30- 20.00, szerb: 13.00-14.00,20.30-21.30 ÍJJ lakásck a Felibach utcában ITSÍÍ ingatlanközvetítő kft Pécs, 7630 Mohácsi út 16. Tel: 06-72/315-821, 06-20/390-8196 sipos.zita@pentz.hu - www.pentz.hu Pécsett a Felibach utcában új társasházi lakások építését kezdjük meg. Most még kedvezőbb feltételekkel kötheti le lakását: szoc.pol, támogatott hitel, fészekrakó program, illetékmentesség igénybevételével. www.astronet.hu IKREK (V. 21-VI. 21.), 06-90-332-350. Csalódás éri, mert azt hiszi, hogy mindenki olyan becsü­letes, tiszta lelkű, mint Ön. Álmait a realitás talaján áll­va vetítse ki partnerére. RÁK (VI. 22-VII. 22.), 06-90-332-351. El kell ismernie, hogy kép­telen takarékoskodni. Nem sajnálja a pénzt, ha utazás­ról van szó. Anyagi jellegű döntéseit próbálja meg elha­lasztani a Rák időszakáig. OROSZLÁN (VII. 23-VIII. 23.), 06-90- 332-352. Mostanában elége­detlen önmagával. A karri­erjében kollégái akadá­lyozhatják vagy nem meg­felelő partnerekkel ismer­kedik meg. SZŰZ (Vili. 24-IX. 23.), 06-90-332-353. A belső lelki életében kelet­kezett problémák kibillentik egyensúlyából. Környezete részéről is negatív energiák húzzák vissza. MÉRLEG (IX. 24-X. 23.), 06-90-332­354. Itt az ideje, hogy ottho­nában végre rendet teremt­sen. Legyen gyengédebb a családjával és kevésbé köve­telődző. SKORPIÓ (X.24-XI. 22.), 06-90-332­355, A tegnapi újhold hatásá­ra megváltozhat gondolko­dásmódja és az életmódja. Tervei közül is megvalósít­hat néhányat, amivel család­tagjainak is kellemes megle­petést szerez. NYILAS (XI. 23—XII. 21.), 06- 90-332-356. Valamilyen ügyben, melynek régóta várta az eredményét, ma vá­rakozáson felüli sikert arat. Ha úgy ítéli meg, nyugodtan ünnepeljen. BAK (XII. 22-1.20.), 06-90-332-357. Pénzügyi érzéke remek, fő­leg ha új üzleti ügyről van szó. Valaki nagy hatást gya­korol Önre, nem kizárt egy szerelmi kapcsolat komolyra fordulása. VÍZÖNTŐ (1.21-11.20.), 06-90-332-358. Lehetetlent nem ismer. Eltö­kéltsége és ragyogó helyzet- felismerése sikerhez vezet. Elégtételt vehet, és örökre elfelejtheti a korábbi mél­tánytalanságokat. HALAK (II. 21-111.20.), 06-90-332-359. A legmerészebb lépéseit is siker kíséri. Kedveséhez le­het teljesen őszinte, bátran kimutathatja esetleges gyen­geségeit, fájdalmát is. KOS (III. 21-IV. 20.), 06-90-332-348. Egy váratlan lehetőség adó­dik, ami elégedettséggel töl­ti el. Érdemes bármilyen új dologba vágnia. BIKA (IV. 21-V. 20.), 06-90-332-349. A mai nap, a hetedike, Ön­nek kabalaszámai közé tar­tozik. Romantikus alkat, vágyik a gyengédségre, szeretetre, és ezt megfelelő párkapcsolatban boldogan viszonozza is. 2005. JUNIUS 7., KEDD 6.00 Ármány és szenvedély © (amerikai sorozat - 244.) 6.30 Reggeli 8.34 Találkozások - reggel 9.00 Receptklub (ismétlés) 9.15 Top Shop 10.15 Delelő 6.00 Laktérítő 6.30 Jé reggelt, Magyarország! 6.35 Mokka 5.50 NAP KELTE 8.50 Stahl konyhája 9.00 Azúrkék óceán (francia sorozat - 6.) 9.55 Teleshop 5.50 NAP KELTE 6.31 Kékfény-hírek 9.00 A bábu © (lengyel sorozat - 9/7.) 52' 10.00 Vörös és fekete © (francia sorozat - 4/3.) 53' 11.05 Szerelmek Saint-Tropez-ban (77/17.) 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Agrárhíradó 5.35 Kárpáti krónika 5.50 NAP KELTE 9.00 Közvetítés a parlament ülésé löl 16.00 NAP NYUGTA 7.15 Nyerő vonal 8.15 Phllly (13.) 0 9.05 Szeretünk, Raymond! © 9.35 Vadmacska (ism.) © 10.35 Halálbiztos diagnózis © 11.35 Hetedik mennyország (ismétlés) © 5.45 Indul a nap 8.30 Tudós sufni 9.00 Derrick) © A világörökség kincsei 10.15 Csillagvadászok © (német sorozat, ismétlés) 11.05 Mit főzzünk ma? 10.00 Taxi © (amerikai vígjátéksorozat) 11.00 Zsaru az űrből © (kanadai a kciófi I m-so rozat) 12.00 A hegylakó © (kanadai-fr. kalandfilmsor.) 13.00 Egy rém rendes család © 11.35 Receptklub 11.50 Szabadtéri mulatságok (amerikai vígj., 2001) 92' 13.50 06-81-601-601 15.10 Disney-rajzfllm 15.35 Csacska angyal 16.35 Balázs © 17.30 Mónika © 11.15 Providence (amerikai sorozat - 87.) 12.10 Képzelt bűnök (amerikai dráma, 1994) 14.20 Norbi-titok 14.30 Játékidő 15.25 A szerelem örvényei © (mexikói sorozat - 108.) 12.00 Híradó délben 13.00 Srpski ekran 13.25 Unser Bildschirm 13.55 Kórház a pálmák alatt © 15.35 12+ Ifjúsági magazin 16.00 Pláza © 16.45 Maradj velünk! 16.55 Katolikus krónika 18.30 Kultúrház Közben: 18.31 A Nagy Könyv 19.30 Esti mese Az erőművész; A talléros kalap; A bűvös sapka 19.55 A Nagy Könyv Százból tizenkettőt! 12.35 A semmi közepén © (amerikai akciófilm, ismétlés) 14.30 Halálbiztos diagnózis (amerikai krimisor. -147.) 15.30 Stingers © (amerikai akciófilm­sorozat - 86.) 11.15 Régiók 11.45 Hírek. Gazdakör 12.20 Közép-európai magazin 12.50 Váltó 13.20 Tálentum 13.50 Hungarorama 14.00 Talpalatnyi zöld 14.30 A holnap világa (52.) 14.00 Taxi © (amerikai vígjátéksorozat) 15.00 Családi kötelékek © (amerikai vígjátéksorozat) 16.00 A hegylakó © (kanadai-fr. kalandfilmsor.) 17.00 Zsaru az űrből © (kanadai a kei ófi I m -so rozat) 18.30 Híradó Esti kiadás 19.00 Fókusz © Közszolgálati magazin 19.35 Legyen ön is milliomos! 20.15 Barátok közt (magyar sorozat) 21.00 Hurrikánzóna © (amerikai katasztrófafilm, 2002)88' Fsz.: Michael Dudikoff, Treat Williams 16.30 Jó barátok (amerikai vígjáték-orozat) 17.25 Bűbájos boszorkák (amerikai sorozat) 18.30 Tények 19.00 Jóban, rosszban (magyar sorozat) Fsz.: Gazdag Tibor, Kerekes Viktória 20.15 Multimilliomos Kvízshow 17.30 Híradó Gazdasági híradó 17.40 Kultúrpercek 17.45 Körzeti híradók 17.58 A Nagy Könyv 18.05 Esti mese 18.35 Nyomozás Velencében 19.30 Híradó este Sporthírek. Időjárás 20.05 Önök kérték! 20.58 A Nagy Könyv 19.56 József Attila 100 20.00 Híradó este Sporthírek. Időjárás 20.30 A Nagy Könyv Regények csatája (11.) 21.00 Kultúrház 21.12 A Nagy Könyv Százból tizenkettőt! 21.15 Fehér telefonok (olasz vígj., 1976) 111' Fsz.: Vittorio Gassman © 16.30 Hetedik mennyország (am. vígj.-sor. - 2.) © 17.25 Vadmacska © (venezuelai sorozat -111.) 18.25 Polip © (olasz krimisorozat - 2.) 19.25 Örült világ- Guinness World Records Primetime (2.) © 20.00 Gyilkos rémálmok © (amerikai thriller) 14.55 Hortobágy színei 15.25 Műhelymunka 15.55 Csak a kötözött... (49.) 16.45 „Halak, vizek...’’ 17.25 Régiók 18.00 Híradó. Sport 18.35 Bűvölet© 19.30 Mese 20.00 Darvas Iván filmjeiből Új Gilgames © (magyarfilm, 1963) FF93 17.55 Gerilla Grill © 18.10 Pensacola- A név kötelez © (amerikai a kcíófil m-sorozat) 19.00 Egy rém rendes család (am. vígj.-sor.) ® 20.00 A bohóc© (német akciófilm-sorozat) 21.00 Y-akták © (kanadai sci-fi sorozat) 22.40 Plranha 3- Terror a mélyből © (amerikai katasztrófafilm, 1995)79' Fsz.: William Katt, Alexandra Paul 0.20 Találkozások - este 20.55 Irigy Hónaljmirigy Szórakoztató műsor 22.00 Nyomd a lóvéti (amerikai akciófilm) 0.10 Nyomtalanul (amerikai krimisorozat) Közben; Kenósorsolás 21.05 Életképek (magyar sorozat-29.) Fsz.; Hegyi Barbara 21.40 A Nagy Könyv 22.00 Kedd este 22.30 Kulturház 23.00 Könyveskép 23.05 Záróra 23.50 Kultúrház 24.00 A nyúl én vagyok © (NDK-film, 1965) FF 109' Fsz.: Angelika Waller 1.50 Hanuma (szovjet film, 1978 - 2/1-: 21.05 A helyszínelők © (amerikai krimisorozat - 43.) 22.50 X-akták © 23.50 Latin szeretők © (amerikai erotikus sor. - 42.) 0.45 Fitt akták © 1.20 Alul semmi (am. sor.) © 21.35 Híradó. Sport 22.05 Mindentudás Egyeteme 23.05 Idegenben © (brazil-portugál film, 1995) FF 100' Fsz.; Fernando Alves Pinto 22.00 South Park © 23.00 Stripperella © (amerikai rajzfilmsorozat) 23.30 SztÁruló © (amerikai sztárshow) 24.00 Cobra 11 © (német akciófilm-sorozat) iHn^ Spll ­f mMMi 22.40 Plranha 3 amerikai katasztrófafilm 20.55 Irigy Hónaljmirigy szórakoztató műsor 21.05 Életképek magyar sorozat 24.00 A nyúl én vagyok NDK-film 16.30 Hetedik mennyország amerikai vígjátéksorozat 14.55 Hortobágy színei ismeretterjesztő film 20.00 A bohóc német akciófilm-sorozat MAGTAKATV naf-kelte 17.00 Híradó. Sport. 17.35 Naptár extra. 18.00 Híradó. 18.15Sportriíradó. 18.30 Gaz­dasági híradó. 19.00 Hír+Háttér. 19.30 Hír­adó. Sport 20.05 Anapvendége. 20.35 Lap­zárta. 21.00 Híradó 21. Sport 21.30 Click On­line. 22.00 Híradó. Sport 22.30 BBC-híradő. 23.05Vörös ésfehér.23.35 Lapzárta 11.05 Délidő. 13.05 Egyenes beszéd. 14.05 Újságíróklub. 15.05 Filmbomba. 15.30 Játsz­ma. 16.30 World Net. 17.05 Üzlet mindenki­nek. 17.30 Csak természetesen! 18.05 Fó­rum. 19.00 Híradó. 19.30 Fórumplusz. 20.00 Egyenes beszéd. 21.05 Köz-gazdaság. 22.00 Híradó. 22.10 Itthonról a nagyvilág 5.50-től az MTV 1-es és 2-es csatornáján Holnap ismét Nap-kelte: ■ Az államfőválasztásról... ■ Kereszttűzben Hiller István ■ Vagyonokat zároltak a bróker­ügyben. Vendég: Kerék Csaba* Állami pénz juta popzenének. Astúdióban Bozóky András Műsorvezető: Pallagi Ferenc EUROSFORT 12.30 U-21-es labdarúgó torna, Toulon B csoport Dél-Korea-Anglia 14.00 Tenisz ATP, London 2. nap (élő közvetítés) 18.45 A hó­nap húsz gólja 19.00 Rali-vb, Török rali 20.00 Ökölvívás 21.00 Nemzetközi profibok­sz (élő) 23.00 Tereprali-vb, Marokkói rali (összefoglaló) SPORTX HBO SPEKTRUM 8.30 Mai helyzet. 8.45 Spanyol labdarúgás. 11.15 Női kézilabda. 14.00 MotorShowl. 15.15 Bokszmágia. 16.15 Fonmula-König 16.45 UEFA-kupa. 17.45 Díjugratás. 18.15 Libertadores-kupa. 18.45 Mountainbike. 19.15 Mai helyzet. 19.30 Renault Clio-kupa. 20.30 Ökölvívás. 21.45 Póker 14.45 Kesztyűcsere (amerikai vígjáték) 16.10 Valentin (spanyol dráma) 17.35 Zsaralesen (am. krimivígjáték) 19.30 Haláli halasok (ausztrál vígjáték) 21.00 Szex és New York (am. sorozat - 62.) 21.30 Camivale - A ván­dorcirkusz (amerikai sorozat -18.) 22.30 Kill Bili (amerikai akciófilm) 12.35 Botkorzó. 13.35 Négylábú páciensek. 14.05Avörósróka. 14.40 Múzeumról múze­umra. 15.50 Amnézia. 16.45 Ikrek. 17.45TU- domány a tengerért. 18.40 Kelet fényei. 19.40 Floyd. 20.50 Átszab-lak. 21.45 Irány a nagyvilág 22'.45 Fura túra a főid körül. 23.45 Azamerikaipolgártiáboni 4 i TELEVÍZIÓ»MDSO s W fi 1 'W fi B Cfi w kJ n 'W 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom