Somogyi Hírlap, 2005. április (16. évfolyam, 75-100. szám)

2005-04-01 / 75. szám

XVI. ÉVFOLYAM, 75. SZÁM. ÁRA: 85 FT, ELŐFIZETVE: 61 FT KÖZÉLETI NAPILAP 2005. ÁPRILIS 1., PENTEK VEGYE ESZRE Vegye észre, hogy lassan új divatot te­remt a sárga mellény. Korábban az autókat megállító rend­őrökön lehetett ilyet látni, a narancsos árnyalatú változatát meg az utcaseprő­kön. Azután épp a rendőrök kezdték a szabályokat betartó autósokat a jobb láthatóságot segítő mellénykével jutal­mazni. Mára üzletekben is kapható cikk lett belőle, s - legalábbis a Bala­ton partján - egyre több sárga mellé nyes „civillel” találkozni. Nyugdíjas bá­csika tekeri biciklijét, középkorú úr vá­sárol a piacon, vele szemben az eladó - mindannyian sárga mellényben. Ha ilyen ütemben nő a népszerűsége, épp a megkülönböztetésre kell valami mást kitalálni. Mit szólnának vajon a rendőrök a szürke „fakabáthoz”? FÓNAI IMRE jllllllllllllllllllllllll||llllllllllllll 9770865 9 1 2053'' 0 5 0 7 5---------------------------------------------------------------------------------------------------------------1------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------­Erőszak, terror az iskolában aggódó szülők A fiamat kihúzták a folyosóra és összerugdalták Nagy László-Varga Andrea Pedagógusok mondják: hasonló esetek mindig voltak, mert a gyerekek kegyetlenek tudnak lenni Hónapokon át vertek és terro­rizáltak egy 15 éves babócsai fiút társai egy nagykanizsai kollégiumban. A szülők végül elhozták onnan a gyereküket. Feljelentést nem tettek. Ma a fiú nap mint nap vonattal jár a kanizsai iskolába. Azóta nincsenek gyomorgörcsei.- Az anyázás és a megaláz­tatások mindennaposak vol­tak, a fiam rettegve indult visz- sza vasárnaponként a kollégi­umba - mondja Vukman Györgyné. - Előfordult, hogy kihúzták a folyosóra, és össze­rugdalták. Két alkalommal nagyon megverték. Az egyik verés után percekig feküdt a földön, mozdulni sem tudott, levegőt is alig kapott. A táma­dói azon tanakodtak fölötte, hogy hívjanak-e nevelőt, vagy sem. Nem hívtak. ►3. OLDAL Újra termelhet a nagyatádi konzervgyár Csikós Magdolna Üzemeltetésre átveszi a csak­nem egy éve felszámolás alatt álló nagyatádi konzervgyárat a Schenk és társa Kft. A teg­nap létrejött megállapodás alapján a szigetvári konzerv­gyárat is üzemeltető cég hama­rosan megkezdheti a munkák szervezését a gyárban. így a jó ideje egyáltalán nem termelő üzemben újra megkezdődhet a munka. - Ezzel a megállapo­dással sikerült eleget tennem Nagyatád város kérésének, s hosszas egyeztetések után megoldást találtunk a kon­zervgyár pillanatnyi helyzeté­re - mondta a Somogyi Hírlap­nak Suchman Tamás (képün­kön) államtitkár. Ormai István polgármester arról tájékozta­tott: az önkor­mányzat min­den eszközzel segíteni kíván­ja a termelés újraindítását. Az újraindu­lás egyik első lépése a termelé­si szerződések előkészítése, vagyis a konzervgyári alap­anyagok biztosítása lesz, hi­szen a természet órája ketyeg, időben kell vetni a betakarítás­hoz. A megállapodás mellett egy vitás kérdés maradt, a Du­nántúli Regionális Vízművel fennálló, szolgáltatási számlá­ból adódó jogi vita, amelynek mindenki számára elfogadha­tó rendezéséről még az esti órákban is tárgyaltak. www.somogyihirlap.hu Somogyi Hírlap ÁRKÁD Egyéniség a középpontban Gyurcsány fel szeretné rázni az országot Magyarország olyan lesz, amilyenné azok az emberek teszik, akik itt élnek. - Erről Gyurcsány Ferenc beszélt teg­nap a Pécsi Tudományegyete­men tartott hallgatói fóru­mon. „Én fel szeretném rázni az országot” - jelentette ki. A miniszterelnök a Honvéd Kórházban meglátogatta a tegnapi helikopter-baleset sé­rültjeit is. Este a régió vezető újságíróival találkozott kötet­len beszélgetésen. A Somogyi Hírlapot Kercza Imre főszer­kesztő képviselte. Lezuhant a helikopter Lezuhant egy mentőhelikop­ter tegnap Pécsen a négyszáz ágyas klinika közelében; a balesetnek három sérültje van. A helikopter személyze­te előzőleg átadta a beteget a kórháznak, s a pogányi rep­térre kívántak visszatérni. Felszállás közben azonban ­a szakértői vizsgálat első megállapítása szerint műsza­ki hiba miatt - a gép vissza­zuhant, majd kigyulladt. A Somogyi Hírlap információja szerint a pilóta és a mentő­tiszt is súlyosan, az ápoló könnyebben sérült. Őket a Honvéd Kórházban ápolják. ^ KÁLIA QT VARÁZSKERT • Kertészeti Áruház Kaposvár, Füredi út 101. : 1 CSAK ÁPRILIS 1-JÉN!| : Nem tréfálunk^-500.0ft@jag^ 4-07árából Részietek a márkakereskedésekben. ; és Társa Kft. Kaposvár,Toponári út 2. KáJR Tel.: 82/529-260 Nagykanizsa, Récsei út 17. ww*kampf.hu Tel.: 93/516-360 l í l P0.GÁNYSZENTKIRÁLY.2 ; : MEGYEI KÖRKÉP 3 : KAPOSVÁR ___________5 ! : GAZDASÁG___________8 : IDŐJÁRÁS j ^™MIA--------§ : Ne felejtsük : KEK TUK<:)R------------— • el a : sport___________1M2 : n apolajat : szolgáltatás----------a 16 . OLDAL : APRŐHIRDETÉS-------15 I • KRÓNIKA____________16 ÁPRILIS A NYERŐ IDŐ! Április l-jétől 30-ig 26 karórát sorsolunk ki a Somogyi Hírlap előfizetői között. m Mai nyertesünk: Török László somogytarnócai előfizetőnk. Gratulálunk! Nyereményét postán juttatjuk el. A sorsoláson minden előfizetőnk részt vesz! MiMiWEBI^títí3rarardEi'EI.11Somogybán otthon vagyunk!

Next

/
Oldalképek
Tartalom