Somogyi Hírlap, 2004. augusztus (15. évfolyam, 179-203. szám)

2004-08-01 / Vasárnap Reggel, 31. szám

2 Közélet, gazdaság, politika 2004. augusztus 1., vasárnap HÍREK A Greenpeace Verespatakért harcol MAROSVÁSÁRHELY: Már 23 ezer aláírást gyűjtött Romá­nia nagyvárosaiban a verespataki ciántechnoiógiás arany­kitermelés ellen a Greenpeace nemzetközi környezetvédő szervezet - derült ki tegnap a Marosvásárhelyen zajló Fél­sziget Fesztiválon. Az aláírásokat Adrián Nastase román miniszterelnökhöz kívánják eljuttatni. Temesváron, Nagy­szebenben, Brassóban, lasiban és Segesváron szerveztek hasonló akciót, eddig 23 ezer ember foglalt állást. Nastase elnököt arra kérik, akadályozza meg a verespataki terv meg­valósulását, amely a 2000-es nagybányai tiszai ciánszennye­zéshez hasonló, de akár annál nagyobb természeti kataszt­rófát idézhet elő. Emlékeztetnek, hogy a munkálatok során 250 tonna ciánt alkalmaznak majd, ami elegendő mennyi­ség a Föld lakosságának hatszori kiirtásához. Az al-Kaida már Pakisztánt is fenyegeti ISZLÁMÁBÁD: A nemzetközi terrorszervezet nevében egy szélsőséges muzulmán csoport jelentkezett be tegnap, jelezve: a kijelölt pakisztáni miniszterelnök elleni merénylet­kísérlet elkövetői ők voltak. Internetes közleményükben tudatták: szerintük a jelenlegi pénzügyminiszter, Saukat Aziz Bush amerikai elnök „cimborája”, ezért törnek az életére. Ugyanakkor a meghiúsult pénteki merénylet figyelmeztetés is volt Pervez Musarraf elnöknek, hogy ne folytassa a Pa­kisztánban elfogott muzulmán harcosok (szélsőségesek) ki­szolgáltatását az Egyesült Államoknak. Ha nem tanul a lec­kéből, fájdalmas csapások sorozatával kell számolnia - írták. Megnyitották az igazság múzeumát VARSÓ: A varsói felkelést bemutató múzeum nyitotta meg kapuit tegnap a lengyel fővárosban a történelmi esemény 60. évfordulóján. A náci hadsereg által vérbefojtott felkelés mintegy 3 ezer egykori résztvevője vett részt a megnyitón, amelyen megható visszaemlékezések és külföldi vezetők üdvözletei is elhangzottak. „Ez (a múzeum) az igazságról és a lengyelekre való emlékezésről szól, s bemutatja Európá­nak és a világnak a mi igazi történelmünket, s azt, mi is történt itt Varsóban” - hangsúlyozta Marék Belka lengyel miniszterelnök. Gasparovic: nesze neked, Európa! POZSONY: A szlovák államfő ellenzi, hogy a helyi parla­mentben a Magyar Koalíció Pártjának (MKP) képviselői ma­gyarul szólaljanak fel. Iván Gasparovic másfél hónapja hiva­talba lépett köztársasági elnök bántónak találja, hogy Bauer Edit, az Európai Parlament tizennégy tagú szlovák képvise­lőcsoportjának egyik MKP-hoz tartozó tagja Brüsszelben olyan megállapítást tett, miszerint míg az Európai Parlament­ben bárki felszólalhat a saját anyanyelvén, ez a szlovák tör- § vényhozásban nem lehetséges. Az államfő szerint a szlovák parlamentben nem olyan a helyzet, hogy az MKP képviselői más nyelven beszéljenek, mint a szlovák képviselők. Háború és béke Szudánban? KARTÚM: Szudán előbb elutasította, majd mégis elfogadta az ENSZ Biztonsági Tanácsának határozatát, amely „szank­ciókkal felérő lépések” megtételét helyezte kilátásba arra az esetre, ha Kartúm 30 napon belül nem fegyverzi le, és nem állítja bíróság elé a nyugat-szudáni Dárfúrban kegyetlen- kedő, fosztogató arab milíciák tagjait. Mahdi Ibrahim Malek szudáni informatikai és távközlési miniszter sajnálkozását fejezte ki amiatt, mert a dárfúri válság ügye „ilyen hamar” a BT elé került, és kijelentette: kormánya teljes mértékben visszautasítja a (szankciókkal való) fenyegetőzést. Iránnak mindenáron kell az urán TEHERÁN: Irán folytatja az urándúsító centrifugák építését - közölte tegnap Kamal Harazi iráni külügyminiszter. A politi­kus sajtótájékoztatón jelentette be a hírt. Irán ezzel válaszol arra az elítélő határozatra, amelyet a Nemzetközi Atomener­gia-ügynökség (NAÜ) egy hónappal ezelőtt fogadott el az iráni atomprogrammal kapcsolatban. Diplomaták szerint Teherán nem csupán a centrifugák építését folytatja, hanem | egy urándúsító létesítményt is épít Iszfahán közelében. A múlt héten Párizsban az Európai Unió tisztségviselőinek 1 egy magas rangú iráni küldött elmondta: Teherán nem haj­landó lemondani urándúsítási programjáról. Kadhafi ellenzi a muzulmán erők bevetését TRIPOLI: „A muzulmán országoknak nem lenne szabad csapatokat küldeni Irakba, amíg ott állomásoznak az ameri­kai vezetésű nemzetközi erők" - idézte tegnap a líbiai média Moamer Kadhafit. Szaúd-Arábia javasolta a minap muzulmán csapatok Irakba vezénylését, és Colin Powell amerikai mi­niszter jó ötletnek nevezte Rijád kezdeményezését. Sok muzulmán ország jelezte: szívesen részt venne az iraki stabi­lizációban, ha az ENSZ égisze alatt tehetné, nem pedig amerikai vezetés alatt. A muzulmán vezetők belpolitikai vihar­tól, társadalmi elégedetlenségtől tartva kerülik, hogy az ame­rikai vezetésű nemzetközi erőkbe küldjenek csapatokat. A muzulmán országok társadalmában sokan ellenségesek az Egyesült Államokkal és az amerikai támogatást élvező iraki ideiglenes kormánnyal szemben. Olcsó az euró, most kell nyaralni Idén még sosem volt ilyen erős a forint. A kereskedők először a pénzügyminisz­ter határozottságával magyarázták a jelenséget, majd amikor csütörtökön tovább csökkent az euró ára, már a szakemberek is értetlenül álltak a jelenség előtt. Az egyik elemző amondó: talán az áll a háttérben, hogy a politikusok nyaralnak. C sütörtökön 14 hóna­pos csúcsot ért el a fo­rint árfolyama. Aznap reggel egy euróért ke­vesebb, mint 247 forintot ad­tak, de a dollár is 205 forint alá gyengült a forinttal szemben. Előző nap a szakértők még Draskovics Tibor határozott nyilatkozatával kommentálták a forint látványos izmosodását, mondván: lám a pénzügy- miniszter kiállása az államház­tartás 4,6 százalékos tervezett hiánya mellett megtette a hatá­sát. Ám a szó elszállt, az ár­folyam megmaradt - sőt, utób­bi tovább kúszott fölfelé. Csaba László közgazdász, egyetemi tanár szerint semmi különös nem történik, csupán a politi­kusok hagyják érvényesülni a piac belső törvényeit.- Honatyáink szabadságon vannak, szerintem ez érezteti a hatását - jelentette ki. - Vala­hányszor egy politikus meg­szólalt, annak negatív hatását azonnal érzékeim lehetett a fo­rint árfolyamán. Másfelől a pri­vatizációs tervek miatt nagy a várakozás, és a bankok nyere­Arról, hogy a Magyar Nemzeti Banknak vajon csökkentenie kelle- ne-e az alapkamatot, megoszlik a szakértők véleménye. CSABA LÁSZLÓ szerint világszerte kamatemelési folyamatoknak lehetünk tanúi, ez pedig eleve óvatosságra kell hogy intsen. Ráadásul a jegybanknak már 2001 óta nem árfolyamcéljai vannak, hanem az árstabilitásért, vagyis a belső pénz értékéért felel. Ha az MNB most levinné a kamatot - véli Csaba László -, azzal elveszítené a hitelét, hiszen ezzel az infláció 6 százalék fölé ugrana. BARTA JUDIT viszont amondó: a jegybanknak már van egy ke­serves emléke 2003 januárjáról, amikor hagyta a forintot erősödni, s ezzel hatalmas spekulációs tőkét vonzott az országba. A GKI ku­tatásvezetője szerint az MNB nem teheti meg, hogy irreálisan ma­gas szinten „felejti” az alapkamatot. A beavatkozás elodázhatatlan, csak az a kérdés, most hétfőn, avagy két hét múlva történik meg. sége is jó volt. Ez növeli a ke­resletet a magyar papírok iránt. Csaba László úgy véli, a je­lenlegi helyzetnek nincsenek igazi vesztesei. A magyar gaz­daság már megtanult együtt élni az erős forinttal, az export nagy része pedig már nem ár-, hanem minőségérzékeny. Mint mondta, a forint erősödése a gazdaság egészséges fejlődésé­nek a jele, s szerinte a nemzeti valuta most a „helyén van”. Barta Judit, a GKI Gazdaság- kutató Rt. kutatásvezetője is úgy gondolja, hogy a forint erő­södésének hátterében több té­nyező lehet. Az egyik a zloty erősödése: a lengyelek nemzeti valutája „húzza magával” a fo­rintot, de érvényesülhetnek a kedvező kamatozású port- fólióbefektetések, amelyeket a a jelenlegi magas kamatszint terel a forint felé.- Az USA kamatemelése visszafoghatta a befektetőket, akik most úgy gondolhatják, hogy megéri nekik forintba fek­tetni - mondta. - Ez persze az exportálóknak kellemetlen, de semmiképp sem sokkszerű, hiszen a vállalatok többsége euróbán köti a szerződéseit. Barta Judit szerint a jelenle­gi helyzet nagy nyertesei a tu­risták lehetnek. Aki teheti, most menjen nyaralni, most szaladjon eurót váltani. D. T. Lévai két bizottságban A Hernád miatt sok út járhatatlan Az Európai Parlament jogi bizottságának alelnöke lett LÉVAI KATALIN (MSZP), akinek munkájára mind­emellett az emberi jogi bizottságban is számítanak.- A legfontosabb bizottságok egyikébe kerültem alelnök- ként, hiszen az Európai Parla­ment összes jogi anyaga itt for­málódik - mondja Lévai Kata­lin. - Ebben a bizottságban születnek a módosító javasla­tok is, zajlanak a jogi egyezte­tések, és állnak össze az uniós joganyagok. Örvendetes ez a pozíció, hiszen úgy választot­tak meg, hogy nekem nem volt megfigyelői múltam. Egyelőre ismerkedik a kö­rülményekkel, a helyszínekkel, amihez kell is némi idő, hiszen a brüsszeli és a strasbourgi színhelyek felérnek egy-egy labirintussal. Mindkét helyen van irodája, és számíthat saját jogi szakértői csapatára, szemé­lyi asszisztensére és koordiná­torára is. Ráadásul itthoni iro­dájának vezetője a kinti mun­káját is jelentősen segítheti.- Uniós parlamenti képvise­lőként is azt szeretném elérni, hogy Magyarországon is erő­södjön az emberek jogtudata - mondja Lévai Katalin. - Ez is szükséges ahhoz, hogy ne ke­rüljenek kiszolgáltatott hely­zetbe. Az emberi jogi bizottság tagjaként is dolgozom, hiszen változatlanul fontosnak tartom a nők helyzetét, a migráció kér­dését, a romák helyzetét, a csa­ládon belüli erőszak megelő­zésének, kezelésének ügyét. Mindez hozzátartozik a szak­területemhez, és mindegyik összeér a két bizottságban vég­zett munkámban is. Lévai Katalin férjével és ne­velt lányával bérel egy lakást Brüsszelben, mint mondja, az art deco stílusú, 1925-ben fel­húzott épület a budapesti Andrássy úton is lehetne. A brüsszeli otthon megteremté­sét a fizetésükből kell megolda­niuk, a brüsszeli lakás és a par­lament között viszont autóval szállítják a képviselőket. Már megvan a kedvenc brüsszeli kisvendéglője, és szeretné kihasználni, hogy Párizs és Amszterdam egy órányira esik vonattal. A hivatali munka hét­főtől csütörtökig tart, akkor hazajön, mert szeretne az itt­honi közéletben is jelen lenni, sok gondolatot és ötletet haza­hozni. Egy aprócska személyes ötlet máris megvalósult: min­den repülőúton elolvas egy könyvet. Cs. T.- Továbbra is a víz az úr Abaújban, a Hernád szombat délutánra ismét elöntött egy út­szakaszt, így már öt út járhatat­lan a térségben. A vízmérce Hidasnémetinél szombat délután 4 órakor 415 centimétert muta­tott, kétóránként egy centimétert emelkedett. Járhatatlanná vált az Ináncs-Fügöd közötti út is, víz borítja a Novajidrány- Vizsoly, Hernádszentandrás- Pere, a Kiskinizs-Hernádkércs közötti út egy-egy szakaszát. Politikusok az athéni olimpián Medgyessy Péter miniszterelnök és Gyurcsány Ferenc gyermek-, ifjúsági és sportminiszter rész­vételét az olimpián a kormány döntése alapján a központi költ­ségvetésből finanszírozzák. A sportminisztérium államtitkárai­nak utazási és tartózkodási költ­ségeiről a GYISM gondoskodik. Gyurcsány Ferenc a játékok meg­nyitó ünnepségére, majd Medgyessy Péter a versenyek utolsó hetére, az olimpia utolsó napjaira érkezik Athénba. „Kecsegtető alternatíva” érettségi után a Magyar Üzletemberképző Akadémia budapesti, kaposvári és pécsi intézménye A Magyar Üzletemberképző Aka­démia a Magyarországon még újdonságnak számitó, de Nyugat- Európában már régen népszerű „akadémia” jellegű két tanéves képzést nyújt hallgatóinak. Az aka­démia mint intézménytípus a kö­zép- és felsőfokú oktatás sajátos kombinációját jelenti. A diákok két év alatt megszerezhetnek egy álla­milag elfogadott felsőfokú szak­képesítést, egy nemzetközi nyelv­vizsgát, továbbá az ECDL Európai Számítógép-használói Jogosítványt illetve az EBDL Egységes Európai Gazdasági Oklevelet is. A tanulói jogviszony a sikeres továbbtanulás­hoz számos kedvezményt biztosit: diákigazolványt, a már korábban is igénybe vett ellátások és juttatások változatlan folyósítását (pl. a családi pótlék), a honvédségnél tanulmá­nyi szolgálathalasztást. „Amellett, hogy diákjaink „piac­képes” felsőfokú szakképesítést szerezhetnek, tanulmányi és vizs­gaeredményeiket több felsőoktatá­si intézmény /egyetem, főiskola/ elfogadja és beszámítja. Erre az Akadémia és az érintett egyete­mek, főiskolák között az akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szak­képzés /AIFSZ/ területén létrejött együttműködési megállapodások nyújtanak lehetőséget. Az elméleti képzés mellett egyre nagyobb hangsúly helyeződik a gyakorlatra is. Ezt tükrözi, hogy az ösztöndíja­saink Portugália és Olaszország mellett Németországot is választ­hatják a szakmai gyakorlatuk cél­pontjaként' - nyilatkozta Zsigmond Csaba, a Magyar Üzletemberkép­ző Akadémia igazgatója. A Magyar Üzletemberképző Akadémia kiváló lehetőséget nyújt a tanulásra azoknak a diákoknak, akik az érettségi után a verseny- szférában könnyebb elhelyezkedé­si lehetőséget biztosító pénzügyi, számviteli, jogi, kereskedelmi vagy idegenforgalmi szakmát szeretnék elsajátítani. Viszont „kecsegtető al­ternatíva” lehet az Akadémia azok­nak is, akik még nem döntöttek véglegesen továbbtanulási szándé­kaikat (szakirányt, képzési formát) illetően. A két év hasznos haladék, utána nyitva az út a szakmai siker, a munkaerő-piaci érvényesülés vagy az egyetemi, főiskolai tanul­mányok felé. Végül azok számára is vonzó lehet az Akadémia, akik­nek első próbálkozásra nem sike­rűit a megcélzott felsőoktatási in­tézménybe bekerülni, és nem sze­retnének a következő felvételiig „mellékvágányra” állni. A Magyar Üzletemberképző Akadémia szakközépiskolai kere­tek közt működik, mivel Magyaror­szágon a jogszabályok még nem határozták meg az akadémia intéz­ménytípust. Az érdeklődőknek Bu­dapesten az 1 /302-7876-os, Ka­posváron a 82/320-160, Pécsett a 72/313-482-es telefonszámon nyújtanak információt az Akadémia tanulmányi osztályán. További infor­mációk: www.mua.hu weboldalon. f á

Next

/
Oldalképek
Tartalom