Somogyi Hírlap, 2004. június (15. évfolyam, 126-151. szám)

2004-06-26 / 148. szám

üi 2004. Június 26., Szombat 13. OLDAL S P 0 R T JANOTA ZOLTÁN ISMÉTELT. A napokban rendezték a Proathlon írón Tour hosszú távú versenyt. Az idei negyedik próbán is rajthoz állt Janota Zoltán, a Triatád Nagyatád triatlonistája, aki az elmúlt évi­nél sokkal keményebben dolgozva teljesítette a távot, így megismé- telve tavalyi sikerét, ezúttal is elsőként végzett. ___________ ■ _________________Strandlabdarúgás_________________ Eu rópa-bajnokságra készülnek A magyar strandlabdarúgó-válo- gatottat is benevezték a Mallor­cán rendezendő „C” csoportos Európa-bajnokságra. Az augusz­tus 6-a és 8-a között rendezendő Eb-n olyan országok legjobbjai­val mérkőzhetnek majd a mie­ink, mint Hollandia, Svédország, Görögország, Lengyelország, Szlovénia és Ukrajna. Jelenleg még nincs magyar válogatott; an­nak kialakítására szolgál a ma kezdődő országos strandlabdarú- gó-bajnokság. Az ott nyújtott tel­jesítmény alapján válogatják ki azokat, akik majd hazánkat kép­viselhetik az Eb-n. Ennek a válo­gatottnak az irányítását kapta fel­adatul a Somogyból indult egy­kori kiváló válogatott csatár, Bene Ferenc, akinek a segítője is jól is­mert Somogybán; nevezetesen Kovács Kálmán, aki nemrég még a Kaposvári Rákóczi edzője volt. A mérkőzéssorozat ezen a hét­végén kezdődik Tiszakécskén, majd Balatonbogláron folytató­dik (július 2-4.), aztán Bala- tonaligára költözik a mezőny (jú­lius 9-11.), s Abádszalókon és Kiskörén zárulnak az előcsatáro- zások (július 16-18.); a négy se­lejtező tornán legeredményeseb­ben szereplő 16 csapat alkotja majd az országos döntő mező­nyét, amelyet ugyancsak Balaton­bogláron rendeznek július 23-a és 25-e között. jutási ____________XXIV. Coca Cola Balaton-átúszás_______________ A legfontosabb a biztonság Révfülöp, Balatonboglár Bő egy hónap múlva, július utolsó napján rendezik meg - immár 24. alkalommal - a ha­talmas érdeklődéssel várt, szin­te minden évben új részvételi csúcsot hozó Révfülöp és Balatonboglár közti 5,2 kilomé­teres Balaton-átúszást. A korábbi erőpróbákhoz hasonlóan idén is jó né­hány ismert és népszerű művész, színész, politi­kus és sportoló vállalko­zik arra, hogy - akár ki- kapcsolódásként, vagy akár amolyan nyári „kar­bantartásként” - átússza a Balatont. Köztük lesz az Európában egyedülál­ló rendezvény egyik véd­nöke, dr. Gyenesei István is; a Somogy Megyei Közgyűlés el­nökének ez lesz immár a 12. nagy próbája, s vele tart leánya, Gyenesei Judit Leila is, aki szintén nem szá­mít kezdőnek. Tavaly a mintegy 4000 hölgy közül ő volt a leggyor­sabb, s idén is hasonló produkcióra készül. Egy évvel ezelőtt 11 ezer 733-an neveztek a Balaton-átúszásra, s ak­kor 33 országból érkeztek a próbá- zók. Az idén több mint 11 ezer úszóra készülnek fel a rendezők, akik most is azt hangoztatják; a re­korddöntés csupán csak másodla­gos lehet, mert a legfontosabb a biztonság. Hiszen az emberi élet semmi mással nem pótol­ható, minden próbánál többet ér. Az elmúlt több mint két évtizedben még soha nem volt semmilyen gond, s az idén is ennek szellemében teszi majd a dolgát a több mint ezer­fős, már többször bizo­nyított rendezői csapat. Az idei erőpróbára - amely a „Mozdulj, Magyar- ország! kiemelt rendezvé­nye - a hírek szerint a Coca Cola is nagyon készül, hiszen kettős jubile­umot ünnepelnek; immár tizedik éve támogatják a Balaton-átúszást, s ez lesz az ötödik olyan próba, amelynek a névadói. Hogy egyébként milyen tekin­télyt vívott ki magának az évek so­rán a Balaton-átúszások főszerve­zője, Szántó László és csapata, azt mindennél jobban bizonyítja, hogy két hasonló erőpróbához is kérték a segítségüket. A nagy ba­latoni úszóparti előtt egy héttel lesz Paksnál a Duna-úszás, szep­tember első szombatján pedig a •már hagyományos porecsi öböl­úszás az Adrián. fenyő gábor Somogyi Hírlap hivatalos médiapartner Csatárok váltják a kapusokat Kaposvár A jövő héten a kapusokat a (le­endő) csatárok váltják fel Ka­posváron a Gazdász-sportcent- rumban. A hétfőn kezdődő Mézga-csatár- tábor szakmai irányítója a Hon­védből és a Haladásból jól ismert Fitos József lesz, a fővédnöke pe­dig Bozóky Imre, a Magyar Labda­rúgó Szövetség elnöke. Ugyan­csak hétfőn várják a Fradi és a né­met Kaiserslautern színeiben baj­noki címet szerzett Hrutka Já­nost, s a legutóbb az MTK-t irá­nyító Egervári Sándort is. Kedden a két ősi riválisban, a Ferencvá­rosban és az Újpestben egyaránt játszott Ebedli Ferencet, valamint a Balaton FC-t a negyedik helyig vezető Csertői Aurélt várják Ka­posvárra, míg szerdán a Vasasból jól ismert, súlyos szívműtéten át­esett Pál Zoltán, aztán a Videoton és a Fradi egykori gólvágója, je­lenleg a portugál Estoril csapatát erősítő Horváth Ferenc lesz a ven­dég. Csütörtökön román napot tartanak. Ekkor Catalin Azoitei és Vasile Miriuta lesz az „előadó”; előbbi annak idején a Pécsi MFC- ben és a Honvédban szerepelt, utóbbi pedig megfordult a Fradi­ban, a Győrben és a német Cottbusban is. Pénteken a Kapos­vári Rákóczi egykori mestere, Készéi Ferenc jön, s már visszaté­rő vendégnek számít az egykori román válogatott és siófoki ked­venc, Ioan Zare. Ugyancsak pén­tekre tervezik az egykori sokszo­ros válo'gatott Kovács Kálmán ér­kezését, szombaton pedig - a ka­pusokhoz hasonlóan - villámtor­nával zárják a csatártábort. FENYŐ GÁBOR Hírek KOSÁRLABDA. A Med-Press alakulata nyerte a (hatcsapatos) siófoki városi kosárlabda-baj­nokságot; a Cseresznyés Ferenc, Salfay Dénes, Csorba Elek, Ba­lassi László, Kassai Béla, Hock Zsolt, Földes Zoltán, Kovács Pé­ter, Dénesi Dezső, Szinável Ká­roly alkotta társulat kilenc győ­zelemmel és mindössze egy ve­reséggel zárta a mérkőzéssoro­zatot. A második helyen az a 4+1 nevű együttes végzett, amely az NBI „B” csoportos Sió­kosár UK junior csapatának a tagjaira épült, s amely nyolc győzelmet és két vereséget gyűj­tött össze. A harmadik helyen a Saxoo, a negyedik az Öregfiúk, az ötödiken a Galuskák, a hato­dik, azaz az utolsó helyen pedig a Hadsereg végzett, (keszthelyi) LABDARÚGÁS. Horvátország­ban vendégszerepeit a potonyi labdarúgócsapat. Bár a félidő­ben még 1-0-ra vezetett a ven­dég somogyi együttes a horvát megyei I. osztályban érdekelt Gornje Bazje elleni barátságos találkozón, a végeredmény 5-1 lett a hazaiak javára, (ga) SAKK. Négy város öttagú csa­pata (három fordulóban) mérte össze egymással a tudását a bar­csi művelődési házban rende­zett sakkversenyen. A legjobb együttesnek a 27,5 pontot szer­zett Nagyatád bizonyult; a má­sodik a 21,5 pontos házigazda Barcs, a harmadik a 12 pontot begyűjtő Kaposvár, míg a negye­dik a kilenc pontig jutó Sziget­vár lett. (ga) VÍZI SPORT. Barcsi és kapos­vári sportolók tartanak ma dél­után 16 órától vízisport-bemuta- tót a Dráván a városnapi rendez­vények keretében; többek kö­zött a jetskivel és a túrakenuzás­sal ismerkedhetnek meg az ér- deklődők. (ga) ______________■ EU RO 2004 - Portugáliából jelentjük Sakk NB l/B És NB II Svédország-Hollandia (Faro-Loulé, Algarve-stadion) Ma este 20.45 órakor a csoport­küzdelmek során meggyőző telje­sítményt nyújtó svéd csapat és az egyre jobb formába lendülő hol­land együttes találkozik egymás­sal a portugáliai labdarúgó Euró- pa-bajnokság harmadik negyed­döntőjében. Természetesen mindkét fél a maga sikerében bí­zik, ráadásul Dick Advocaat min­den játékosára számíthat, míg svéd kollégáinak, Tommy Söder- bergnek és Lars Lagerbacknek csak Teddy Lucic kisebb sérülése okoz gondot; ezzel együtt elkép­zelhető, hogy a 31 éves védő vál­lalja a játékot. A hollandok nem számítanak könnyű mérkőzésre.- Svédország nagyon kemény ellenfél lesz, bár a negyeddöntő­ben már eleve nincs könnyű rivá­lis. Már csak erre a meccsre gon­dolunk, és tudjuk, hogy mit kell tennünk a győzelem érdekében - jelentette ki Philip Cocu. Arjen Robben szerint szintén nehéz dolguk lesz, mivel a své­dek morálisan rendkívül erősek. A szélső úgy véli, hogy a skandi­návok legerősebb alakzata a csa­társor. A hollandok nem véletlenül tartanak Zlatan Ibrahimovicstól és Henrik Larssontól. Ahhoz ké­pest ugyanis, hogy alig pár hete játszanak együtt, hihetetlenül „érzik egymást”: a duó eddigi há­rom mérkőzésén ötször volt eredményes.- A jövőre nézve is nagyon jót tett Henrik visszatérése, hiszen Zlatan így nagyszerű nevelést kap. Nagyon büszkék vagyunk rá­juk, s bízunk benne, hogy újra gólt szereznek - nyilatkozta Tommy Söderberg. Ami még mindenképpen az északiak mellett szól, hogy rájuk nem nehezedik akkora nyomás, mint a labdarúgó-nagyhatalmak közé számító Hollandiára.- A hollandokkal szemben sok­kal nagyobb az elvárás, így mi fel­szabadultabban futballozhatunk. Ha sokáig nem tudnak majd gólt szerezni, görcsössé válnak, s ezt könyörtelenül ki kell használ­nunk - mondta Frédiik Ljungberg, a svédek csatárkiválósága. A párharc győztese június 30- án Portugáliával találkozik az elő­döntőben. A várható kezdőcsapatok Svédország: Isaksson - Lucic (Nilsson), Jakobsson, Hansson, Mellberg - Andersson, Kallström, Linderoth, Ljungberg - Ibrahi- movics, Larsson. Hollandia: van dér Sár - Reiziger, F. de Boer, Stam, van B/onckhorst - Seedorf, Davids, Cocu - van dér Meyde, van Nistelrooy, Robben. Az egymás elleni mérlegük: hét svéd győzelem és nyolc holland siker mellett három döntetlen. Csütörtökön este játszották: Portugália-Anglia 2-2 (0-1,1-1,1-1) - 11-esekkel 6-5 Lisszabon, Luz-stadion, 62 ezer 275 néző. V.: Urs Meier (svájci). Gólszerzők: Postiga (a 83. perc­ben), Rui Costa (a 110. percben), illetve Owen (a 3. percben), Lampard (a 115. percben). A büntetőpárbajban az ango­loknál Beckham mindjárt az első párban csúnyán a kapu fölé lőtt, Owen, Lampard, Terry, Hargre- aves és Colé nem hibázott, Vassel lövését viszont hárította Ricardo kapus, míg a portugáloknál Rui Costa a harmadik körben fölé lőtt, Deco, Simao Sabrosa, Ronaldo, Maniche, Postiga és Ricardo pedig magabiztosan érté­kesítette a 11-est. A Franciaország-Görögország negyeddöntőt tegnap este lapzár­tánk után játszották.__________a Re mek szezont zárt a Szenna-Pack Kaposvár A dennai vadászházban tartotta évadzáró rendezvényét a Szenna- Pack Zselic SC sakk szakosztálya, amely az NB I/B osztályban arany­érmet szerzett. Ez a somogyi sakk eddigi legnagyobb sikere. Az évad­zárón a csapat vezetői kiosztották a bajnoki aranyérmeket az együttes tagjainak, értékelték az elmúlt év ta­nulságait, valamint egyeztették a következő évad erősorrendjét és a fő célkitűzéseket. A gárda névadó fő támogatója biztosítja a sikeres sze­repléshez szükséges anyagi hátte­ret, a cél sem változott: az első hely megszerzése. A szakosztály össze­tétele nem változott, a csapatba sze­retnék beépíteni a tehetséges ifjúsá­gi játékosokat is. A szezonban Ribli Zoltán nagy­mester és Feletar Darko volt a leg­eredményesebb. Egyaránt 8,5 pontot szereztek veretlenül. Ribli Zoltán tíz mérkőzésen, Feletar Darko pedig mind a tizenegy mér­kőzésen szerepelt. A harmadik táblás Jovanovic Zorán nyolc mér­kőzésből hét pontot szerzett (88 százalék), csak két döntetlent en­gedélyezett ellenfeleinek. Veretlen maradt még Néber Ákos, aki mind all mérkőzésen játszott, 7,5 pont­jával ő is nagyban hozzájámlt a csapat sikeréhez. Vargyas Zoltán szintén minden fordulóban szere­pelt és nyolc pontjával a csapat harmadik legjobb pontszerzője. Az ő nevéhez fűződik a legna­gyobb nyerőszéria, egymás után hét mérkőzésen szerzett teljes pontot. Külön ki kell emelni a női játékos, Misetáné Burján Anita szereplését, aki családanyaként nem kis szervezést igényelve min­den mérkőzést vállalt és 6,5 pontot gyűjtött. Az NB II-ben szereplő csapat a kilencedik helyen végzett az erőviszonyoknak megfelelően. Az együttes szerepeltetésével a második vonal számára kívántak játéklehetőséget biztosítani, illetve ezt a szintet elérő ifjúsági játéko­sok is asztalhoz ülhettek. Itt Kátai Dávid ifjúsági versenyző volt a leg­jobban szereplő sakkozó, aki 9 mérkőzésen 8,5 pontot szerzett. Ezenkívül egy összecsapást vívott az NB I/B-s csapatban is, amit szintén megnyert. A másik kiemel­kedő eredményt elérő játékos az NB Il-es csapatban a legidősebb versenyzőnk, Kiss Zoltán volt, aki 9 mérkőzésen 7 pontot szerzett. A kétnapos évadzárón a szoká­soknak megfelelően villámver­senyt is rendeztek a csapattagok között. A 12 indulós körmérkőzé­ses viadal élmezőnye: 1. Ribli Zol­tán 11 pont (minden mérkőzését megnyerte), 2. Horváth Tamás (10 pont), 3. Veress Róbert (8 pont), 4. dr. Oláh Zsigmond (8 pont), 5. Ko­vács Előd (6,5 pont), 6. Vargyas Zoltán (5,5 pont), ______’_____■ Eg yütt tartani a csapat gerincét Tarany A megyei II. osztályú labdarú­gó-bajnokság déli csoportjá­ban a Tarany csapata végzett az élen, míg a második helyen a Somogysárd, a harmadikon pedig az Inke együttese zárt. A Tarany alakulata magabiztosan, nyolc ponttal nyerte meg a megyei II. osztályú labdarúgó-bajnokság déli csoportját. A taranyiak a har­minc mérkőzésükből huszonhár­mat megnyertek és öt döntetlen­jük mellett mindössze két alka­lommal hagyták el vesztesen a pá­lyát. A pontvadászat során kilenc- venkét gól rúgtak és harminchatot kaptak.- Milyen célokkal vágtak neki a pontvadászatnak?- Az első öt hely valamelyiké­nek a megszerzését tűztük ki cé­lul - mondta Tinusz János, a taranyiak mindenese. - Arra azon­ban nem számítottunk, hogy meg­nyerjük a pontvadászatot, ám a bajnokság folyamán végig jó teljesítményt nyújtottunk s sikerült megszereznünk a baj­noki címet.- Kikkel erősítették meg a csapatot?- Szerencsére az előző szezonban jól teljesítő együttes ge­rincét együtt tudtuk tartani, így csak posztokra kellett igazolnunk. Horváth Kurucz Já­nos Babócsáról, Fridiik Norbert Lábodról, Szigeti Szabolcs Segesdről, Drávecz Ferenc pedig Nagyatádról érkezett hozzánk. Az új szerzeményeinknek sikerült beilleszkedniük és hamar megha­tározó játékosokká váltak.- Melyik mérkőzés (ek) re emlék­szik vissza a legszívesebben?- Két találkozót szeretnék ki­emelni: a huszonnyolcadik fordu­lóban a Szülök, a harmin­cadikban pedig a Mező- csokonya együttesével mértük össze tudásunkat. Mindkét mérkőzést öt góllal nyertük meg, és az eredményes játék mellett a közönséget is ki tudtuk szolgálni.-Azév negatívuma?- A Homokszent- györgyön és a Somogysárdon el­szenvedett vereségek. Mindkét összecsapáson egy góllal kaptunk ki, és kis szerencsével akár a győ­zelmet is megszerezhettük vol­na.- Kikkel lehetnek maradéktala­nul elégedettek?- A csatárok közül Drávecz Fe­renc negyvennégy (!) góljával nagyban hozzájárult a bajnoki cí­münkhöz. A középpályán Tulok Zsolt, Szigeti Szabolcs és László György teljesített kiválóan, a véde­lemben pedig Dékány István alko­tott maradandót. A többiekre sem lehet azonban panasz, hiszen mindenki kihozta magából a ma­ximumot.- Tervezik a csapat megerősíté­sét?- A fő célunk az alakulat magjá­nak az együtt tartása. Vannak je­lentkezők, akik szívesen játszaná­nak nálunk, de konkrétumokról még nem tudok beszámolni.- Honnan tudják előteremteni a szerepléshez szükséges pénzt?- A fő támogatónk az önkor­mányzat és a helyi vállalkozók is sokat segítenek. Rajtuk kívül az egyik labdarúgónk is hozzájárul a csapat szerepléséhez. molnár

Next

/
Oldalképek
Tartalom