Somogyi Hírlap, 2004. június (15. évfolyam, 126-151. szám)

2004-06-19 / 142. szám

2004. Június 19., Szombat 13. OLDAL SPORT Kajak-kenu Crestuma Ma és holnap a portugáliai Crestumában rendezik a kajak­kenu maratoni szakágának idei második Világkupa-versenyét. A viadalon három magyar egység vesz részt. Borsodi Géza szak­ágvezető elmondta: a férfiaktól dobogós helyezésre számít, az egyetlen hölgy indulót pedig az első hat közé várja. A magyar együttes: Salga István, Kollár Ju­dit (k-1), Szakoly Viktor, Szigeti Krisztián (k-2). Szombaton az egyes, vasárnap a páros számokat bonyolítják le a Vk-n, mindkét na- pon 14 órakor rajtol a verseny. ■ Labdarúgás Megyei körkép Az eredeti sorsolás szerint hétfőn kell (ene) zárulnia a Kék-tó öreg­fiú labdarúgó-bajnokság pontva­dászatának, könnyen elképzelhe­tő azonban, hogy csúszik a prog­ram. A fegyelmi bizottságnak több vitás ügyben is döntenie kell még, és vannak elmaradt találko­zók is. A hétfői záróforduló páro­sítása (az elöl álló csapatok a pá­lyaválasztók, a kezdési időpont egységesen 18 óra): Fonyód-Ba- latonszemes; Balatonboglár­Öreglak-Somogyvár; Tab-Bala- tonföldvár; Somogyjád-Balaton- berény; a BalatonleÚe-Balatonke- resztúr-Balatonmáriafürdő mér­kőzést Fonyódligeten, az NL Ke­reskedés (Balatonlelle)-Lengyel­tóti találkozót pedig Látrányban játsszák szintén este 18 órakor, míg a Balatoni Vasas csapata sza­badnapos lesz. __________fenyő Spo rtlövészet Kaposvár A Sefag Rt tókaji lőterén rendez­ték meg az erdőgazdaságok kö­zötti vadász-lövészversenyt. A gyorsított korongvadászat 25 korongra, a futóvad 50 méter/10 lövés, valamint az állócél 70 méter/3xl0 lövés versenyszá­mokból álló erőpróbán 41 egyé­ni versenyző és 10 (négyfős) csa­pat vett részt. A házigazdák - akik a mezőny második felében zártak - inkább a rendezésben jeleskedtek. _____________fenyő Kaj ak-kenu Nem mond le a kajakozásról Borhi Zsombor nem jutott ki az athéni olimpiára és további aktív sportolói pályafutása is kérdésessé vált fotó. láng Róbert Kaposvár Borhi Zsombor, a Kaposvári Délviép-Vízügyi SC kajakosa sem a szolnoki, sem pedig a szegedi válogatón nem tudott olimpiai kvótát szerezni. A so­mogyi sportoló úgy döntött, hogy befejezi aktív sportpálya- futását, ám a kajakozásról nem mond le. Borhi Zsombor nagy tervekkel vá­gott az idei évnek. A Kaposvári Délviép-Vízügyi SC sportolója gőz­erővel készült a májusi szolnoki Európa-bajnoki válogatóra, ám ki 500 méteren és ki 1000 méteren sem tudott kvalifikációt szerezni. Zsombor nem titkoltan az olimpiai részvételt tűzte ki célul, ám mivel nem jutott ki a poznani Eb-re, nagyban csökkent az esélye az öt­karikás indulásra. Az igazsághoz azonban az is hozzátartozik, hogy nem volt zavartalan a felkészülése, hiszen kisebb sérülés hátráltatta a szakmai munkáját. Az utolsó szal­maszál a szegedi kajak-kenu orszá­gos bajnokság volt, ugyanis itt kel­tek el az utolsó athéni helyek. K2 1000 méteren a negyedik, k2 500- on nem jutott a döntőbe, ki 500 méteren pedig rajthoz sem állt, így búcsút mondhatott az athéni játé­koknak.- A tavalyi magyar bajnokság után új edzővel készült a váloga­tókra, miért?- Úgy éreztem, hogy olyan tré­ner kell mellém, aki új színt tud hozni a felkészülésembe - mondta a világ- és Európa-bajnok sportoló. - Angyal Ákossal sok szép ered­ményt értünk el, de már nem volt képes megújulni és „unott” edző benyomását keltette. Amikor meg­hoztam a döntést, mindent meg­beszéltem vele és békében váltunk el egymástól. Szerencsére a váltás nem okozott belső viszályokat a klubnál, de az ilyenkor megszo­kott feszültség érezhető volt. Az­zal, hogy Faludy András irányítot­ta a szakmai munkámat, egy na­gyobb csoportba kerültem, ahol sokkal több volt a fiatal és jobb a hangulat is. Ebben az új környe­zetben sokkal moüváltabb voltam, így a kiszabott munkát is könnyeb­ben végeztem el. A teszteken olyan eredményeket sikerült elérnem, mint még soha. Ez nagyon jó előjel volt az ötkarikás kvalifikáció előtt.- Mennyit készült a megmérette­tésekre?- Gőzerővel készültünk a szol­noki és a szegedi erőpróbára is. Naponta két alkalommal - össze­sen - négy órát edzettem. A vízi gyakorlás mellett rengeteget erősí­tettem és futottam.- Mi lehet az oka a válogatókon nyújtott gyengébb teljesítményé­nek?- A szolnoki verseny előtt meg­húzódott a hátam és ez nagyban befolyásolta a teljesítményemet. Ha egészségesen tudtam volna rajthoz állni, akkor párosban bizto­san jobb eredményt érünk el, sőt akár az Eb-kvalifikáció is összejö­hetett volna. Szegeden K2 1000 méteren Szabó Gergellyel (Közpon­ti Sportiskola) indultam el. A kö­zépfutamban nagyon jól mentünk, a fináléra azonban megváltozott az időjárás. Hátszélben kellett verse­nyeznünk, ami ugyan könnyebb, de túlpörögtünk és nem tudtuk „kievezni” magunkat. K2 500-on Bethlenfalvi Istvánnal (Tiszaúj- város) álltam rajthoz, ugyanis ő volt az egyetlen, akinek még nem volt párja. Sajnos csak keveset tud­tunk együtt készülni és ez meg is látszott az eredményünkön. Eb­ben a számban nagyon erős volt a mezőny, mindenki ott volt, aki szá­mít: nyolc-kilenc egység is eséllyel pályázott a dobogóra.- Miért nem indult el egyesben?- Azért adtam fel az egyest, mert nem volt válogató. A páros küzdelmek előtt voltak a futamok, s nem akartam elfáradni a kvalifi­kációs viadalok előtt. Utólag már sajnálom, hogy nem indultam el, mert biztosan érmes helyen végez­tem volna.- A kudarc okán felmerült-e ön­ben a visszavonulás gondolata?- Öt nappal a válogató után még semmit sem tudok mondani. Való­színűleg az aktív sportpályafutáso­mat befejezem, de ezután is fogok kajakozni, s majd meglátjuk, hogy mennyire hiányzik a versenyzés.- Mi a további programja?- Most a pihenés következik, de az országos vidékbajnokságon még szeretnék részt venni...- Mire volt elég a városi közgyű­léstől kapott pénz?- Először is meg szeretném kö­szönni Kaposvárnak a támogatást. Ebből a pénzből egy nívósabb edzőtáborban tudtam készülni és a felszereléseimet is le tudtam cse­rélni. MOLNÁR GÁBOR Éremtáblázat Borhi Zsombor az 1993-as koppenhágai világbajnokságon k4 1000 méteren a második, míg k2 1000 méteren az első helyen zárt. Az 1994-es mexikóvárosi vb-n szintén egy arany- (k1 500) és egy ezüstérmet (k1 1000) szerzett. Az 1997-es plovdivi Európa-bajnok- ságon k4 1000 méteren a dobogó legfelső fokára állhatott fel, a 2002-es szegedi Eb-n pedig a második (k4 500) lett. MALL PannonFlax Labdarúgó NB III - Dráva-csoport Nagyatád A Nagyatád FC csupán rosz- szabb gólkülönbségével lett második az NB III-as somogyi csapatok versenyében. Hato­dik helyük stabil együttest sej­tet, ám erről nem egyértelmű a véleménye Horváth Lajos edzőnek, aki immár negyedik évét zárta a klubnál.- Számos gonddal kellett megküz- denünk a tavasszal. Brezovszki Bé­la és Pintér Tamás hosszan tartó sérülése kihatott csapatunk gólké­pességére - kezdte mondandóját a tréner. - Gyakran szenvedtünk a pozíciós játékban, pedig szinte az egész mezőnnyel szemben 60/40 százalékos volt a labdabirtoklási arány a javunkra.- Az idénykezdetkor többen is mondták és ön sem cáfolta hogy jól erősítettek.- így volt, bár előre ezt nem lát­hattuk. Lényegében a megyei má­sodik vonalból igazoltunk, de Emyes Róbert, Szabó Sándor és Pércsi Miklós sokat fejlődve ná­lunk gyorsan alapjátékosokká vál­tak. Viszont hátrányunkra szol­gált, hogy Kiss János iraki hazatér­tekor szinte a nulláról indult és a A házi góllövőlista 11 gólos: Emyes Róbert, 9 gólos: Brezovszki Béla, 6 gólos: Bruncvig Róbert, 5 gólos: Pammer István, Csíkvár Csaba, Szabó Ár­pád, 4 gólos: Szabó Sándor, Andricz Zoltán, 2 gólos: Bencsik Ger­gely, Pintér Tamás, Kovács Szilárd, 1 gólos: Horváth János, Kiss Já­nos, Pércsi Miklós. Hévízről hazatért Kovács Szilárdon is érződött a mérkőzéshiány, rá­adásul elvesztettük leggólerősebb támadónkat, Pammer Istvánt, aki eligazolt. Több mérkő­zésen játszottunk nagy mezőnyfölényben, de ez a végeredményen nem tükröződött. Saj­nos mindkét idényben volt egy gyenge hetünk - három-három mérkő­zéssel -, amikor csupán egy pontot szereztünk. Ha van egy igazi befeje­ző csatárunk, ma a do­bogóról értékelhetném teljesítmé­nyünket.-Most miképp teszi ezt?- Kapusaink váltakozó formá­ban védtek, a védelmünk is vegyes benyomást keltett, a középpályán főként a labdaszerzésben marad­tunk alul. A támadóink viszont fel­állt védelem ellen rendre csődöt mondtak.- De hát azért így is akadtak nagy gólarányú győzelmeik.- Igen, a Hidasnak hat gólt rúg­tunk, ötször zörgettük meg a Szekszárd, a Zamárdi és a Kozármisleny hálóját, Ba­ján sem adtuk négy gól alatt.- Egyénileg kikkel volt elégedett? Maradéktalanul Prucsi Miklós, Papp Ár­pád és Bruncvig Róbert já­tékát emelném ki, de so­kat fejlődött Szabó Sán­dor, Emyes Róbert és Pércsi Miklós is.- Mit hozhat önöknek a jövő?- Átszervezés előtt áll a bajnoki rend. Egy jó szerepléssel akár azt is elérhetjük, hogy egy év múlva má­sodosztályú csapata legyen Nagy­atádnak. Az alap adott, városi aka­ratra, összefogásra van ehhez szük­ség. Ha bizalmat kapok, a rám eső részt szívesen vállalom, jutási Róbert Pápára költöznek Az új név: Pápai Termál Balaton LC Pápa Kétéves szerződést írt alá teg­nap a Siófok FC Kft tulajdonosa a pápai önkormányzattal; utób­bi lesz annak az új NB I-es lab­darúgócsapatnak a névszpon­zora, amely a mérkőzéseit a pá­pai stadionban játssza majd. Pápai Termál Balaton LC - erre a névre hallgat tegnap estétől az NB I legújabb alakulata, a leg­utóbb negyedik helyen végzett Balaton FC utódja. Tegnap dél­után rendkívüli képviselő-testü­leti ülést tartottak Pápán, s mi­után a közgyűlés áldását adta az ügyletre, hivatalosan is bejelen­tették a megállapodást, amiről la­punkban korábban már beszá­moltunk. Innentől kezdve tehát visszafordíthatatlan a folyamat: a „siófoki csapat” anyagi okokból Pápára költözik.- Kétéves szerződést írt alá a Siófok FC Kft tulajdonosa a pápai önkormányzattal; ez a névszpon­zorálásról és a stadionhasználat­Nem egyedül megy Nem csak Kuti István tulajdo­nos és több volt Balaton FC-s labdarúgó költözik Pápára. Úgy tudjuk, Kuti magával viszi Bor­sos Attila technikai igazgatót és Matyék Renáta titkárnőt is. ról szól - mondta Borsos Attila technikai igazgató. Pápán a helyi önkormányzat a futballklub többségi tulajdonosa, ezenkívül számos vállalkozó sora­kozik fel támogatóként. Ahogy azt már korábban írtuk: először még arról szóltak a hírek, hogy a pápai­ak 150 millió forinttal támogatják az új élvonalbeli klub működését, később azonban - amikor kiderült, hogy nem vásárolnak tulajdonrészt a Siófok FC Kft-ben - ez az összeg némileg csökkent. Borsos Attila teg­nap lapzártánkkor azt mondta; ké­ső estére az is kiderülhetett, hogy mekkora költségvetéssel vágnak neki az új bajnokságnak. Ami biz­tos: Csertői Aurél vezetőedző irá­nyításával július 5-én kezdődik a felkészülés Pápán. A szakvezető természetesen számít a Balaton FC volt labdarúgóira, s azok közül is többre, akik a Pápa NB I „B” cso­portos gárdájában rúgták a labdát. S hogy mi lesz ezek után Siófo­kon? Borsos Attila szerint folynak a tárgyalások. Emlékeztetett arra, hogy Kuti István tulajdonos vállal­ta, nem hagyja magára az utánpót­lást, s kész segítséget nyújtani, hogy valamilyen szintű felnőttcsa­pat is játszhasson ősztől a siófoki arénában. Sok múlik azon, hogy az önkormányzatnak mi az elkép­zelése a siófoki futballj övőről; a képviselő-testület június 29-én tart ülést, ahol ez a téma is szóba kerül. FÓNAI IMRE Nyit a Mézga-kapustábor Kaposvár Hétfőn nyitja s szombaton zárja majd kapuit a megye- székhelyen a Gazdász-sport- centrumban a hagyományos Mézga-kapustábor. A gyerme­kek programjában napi két edzés szerepel, s a korábbi éveknek megfelelően ezúttal is egész sor egykori és jelenlegi válogatott labdarúgó, ismert szakemberek látogatnak el Kaposvárra. A Mézga-kapustábor szakmai irá­nyítója - a korábbi „összetartások­hoz” hasonlóan - most is Hegedűs Péter, a Kaposvári Rákóczi, majd a Szombathelyi Haladás egykori népszerű „portása” lesz. A fővéd­nök Bicskei Bertalan; a volt szövet­ségi kapitányt - aki a jövőben a malájok nemzeti együttesét irá­nyítja majd - hétfőn várják Kapos­várra, s ha egészsége engedi, a le­gendás Aranycsapat kapusa, Grosics Gyula - azaz a Fekete Pár­duc - is ellátogat majd a kapustá­borba. Az előzetes program szerint hétfőn az a Milinte Árpád lesz a vendég, aki a Kaposvári Rákóczi­ban nevelkedett, majd a Videoton következett. Legutóbb a Matáv- Sopron kapuját őrizte, méghozzá a jelek szerint kiválóan; országos sportnapilapunk osztályzatai alap­Formabontó táborok Az idén szakítottak Mézgáék a hagyományokkal; egyrészt ez­úttal csak 10-12 éves gyerme­kek táboroznak, másrészt pe­dig a 80 fő ugyan megmaradt, de most beosztották őket négy 20-as turnusba. így ugyanis sókkal jobban és hatékonyab­ban lehet dolgozni, minden gyermekkel külön is tudnak foglalkozni. Előbb a kapuspa­lánták lesznek a főszereplők; a somogyi megyeszékhely után Siófok {július 3-8.), Csopak (július 10-15.), majd Veszprém (július 17-23.) a helyszín. A csatártábor esetében is meg­marad a Siófok, Csopak, Veszprém sorrend, az egyhe­tes turnusok pedig július 25- én, augusztus 2-án és augusz­tus 9-én kezdődnek. ján ugyanis a kapusok közül ő nyújtotta a legjobb teljesítményt. Kedden a magyar válogatott és a német Hertha BSC első számú „portása”, Király Gábor és valószí­nűleg a szintén válogatott, jelenleg a dán Köbenhavn csapatában vé­dő Rabóczki Balázs érkezik. Szer­dán a Győri ETO FC tehetséges ka­pusát, Sebők Zsoltot várják. A hét második felében jön el a somogyi megyeszékhelyre a Siófokról Deb­recenbe szerződött Csemyánszki Norbert, az Újpestben, majd a bel­ga Genkben szerepelt Brockhauser István, a szintén egykori váloga­tott, Honvédből jól ismert Andrusch József, valamint a leg­utóbb REAC-ban védett Farkas Ba­lázs. Pénteken várják azt a Balogh Tamást, aki annak idején a Fradi­ban, aztán Tatabányán és Győr­ben is megfordult, s ugyancsak a somogyi megyeszékhelyre várják a Csepel egykori kapusát, Szieben Lászlót, a Magyar Labdarúgó Liga elnökét. Június 28-án aztán a kapusokat a leendő gólvágók váltják fel; a szintén egyhetes tábor szakmai irányítója az a Fitos József lesz, aki játékos-pályafutása során megfor­dult a Honvédban, a Haladásban és a görög Panathainakoszban is, a fővédnöke pedig a Magyar Labda­rúgó Szövetség első embere, Bozóky Imre. A tervek szerint olyan egykori remek válogatott já­tékosok lesznek a vendégeik, mint a Fradi és a német Kaiserslautem színeiben is bajnoki címet szerzett Hrutka János, a két ősi riválisban, a Ferencvárosban és az Újpestben egyaránt játszott Ebedli Ferenc, a Videoton ma már legendás nagy triója, a Csongrádi Ferenc, Petres Tamás, Szabó József alkotta hár­mas, a jelenleg Szombathelyen ját­szó, hosszú éveken át az MTK-t erősítő Illés Béla, a Vasasból jól is­mert, súlyos szívműtéten átesett Pál Zoltán, s már visszatérő ven­dégnek számít az egykori román válogatott és siófoki kedvenc, Ioan Zare. Neves szakemberekben sem lesz hiány; eljön Kaposvárra az Új­pestet idén ezüstéremig vezető Mészöly Géza, Véber György duó, a legutóbb MTK-ban dolgozott Eger­vári Sándor, a siófoki sikerkovács Csertői Aurél, s a szomszédos Za­lában dolgozó Pusztai László és Készéi Ferenc sem szorul különö­sebb bemutatásra. fenyő gábor Dr. Baka József pénzdíjas amatőr tenisz-emlékverseny HELYE: Kaposvári Teniszcentrum, Iszák u. g% IDEJE: 2004. június 26-27. + Versenyszámok: Xa. Férfi egyes Q » g Férfi egyes + 50 „ . rAr#. „4r„„ Mindenkit Férfi páros szeretettel vár NŐI egyes a rendezőségI

Next

/
Oldalképek
Tartalom