Somogyi Hírlap, 2004. április (15. évfolyam, 77-101. szám)

2004-04-10 / 85. szám

2004. Április 10., Szombat 13. OLDAL S Z 0 L G Á L T A T Á S 2004. ÁPRILIS 10., SZOMBAT - TELEVÍZIÓ-MŰSOR www.tvrhet.hu Rádió- éstelevízió-müsorok TV2 RTL KLUB mtv m2 DUNA TV KOSSUTH RÁDIÓ 4.30 Óránként: Hírek, időjá­rás 12.02 Déli krónika 12.30 Kontinensek-szántó- földek 13.04 Új Zenei Új­ság 14.05 Oxigén 14.40 Vi­lágstúdió 15.04 Irodalmi Új­ság I6.00 Tizenhat óra 17.30 Népzenei portré 18.00 Esti krónika 18.20 Színház az egész világ! 18.30 Szemle 19.05 Sport­világ 19.29 Ötös lottó 19.30 Esti mese 19.40 Ifjú­sáv - levélváró.hu 20.04 Aranyemberek: Kiss Manyi színművész 20.35 A bol­dog életről - A szabad aka­ratról - részletek Szent Ágoston művéből 21.04 Márai Sándor: Kassai őrjá­rat 22.20 Elfelejtett sor­sok... 23.00 Kenő 23.04 Azok a rádiós évek... PETŐFI RÁDIÓ 4.00 Óránként: Hírek, idő­járás 4.08 Folk-óra 5.03 Kora reggel 6.30 A kunszentmiklósi reformátu­sok csoportja. „Kék ke­reszt” 7.16 Öszikék - Nyugdíjasmagazin 745 „Hajnali rigók" 8.45 Sport­reggel 9.05 Spanyol bokré­ta - A salamancai barlang 10.00 Sztár-sáv 12.00 Jó ebédhez szól a nóta 13.00 Vízállásjelentés 13.15 Da­ráló - Folytatásos ifjúsági történet 13.45 Európa- pont 14.00 Szív küldi... 15.10 Kávé, Tea... Rádió! - Hétvégi kikapcsolódás sok zenével és jó történetekkel 1705 Sportkoktél - zené­vel 21.04 Bemutató és em­lékezés: 85 éves lenne Gá­bor Miklós 22.00 Húszas stúdió 23.00 Sporthíradó 23.15 „Újra a régi” - Rocktörténelmi kalando­zás 1960-tól 1990-ig 0.08 Éjszaka... KAPÓS Tv 08.00 Képújság 11.00 Ma­gazin 11.30 Fradi Tv heti összefoglaló 12.00 Képúj­ság 14.00 NABI Rákóczi- -Nyíregyháza labdarúgó mérkőzés élő közvetítés 17.00 Képújság 1730 Brill 20 magazin - vállalkozásról mindenkinek 18.00 Pótke­rék, ismétlés 18.30 Meste­rek Tornája 19.00 Heti hír­összefoglaló 20.30 Hírháló - országos híradó 21.00 Télapó a pácban, német víg­játék 22.50 Szerencsi fel! - rajzfilm 23.00 Bencze show 23.30 Sztárbarangoló 24.00 Képújság BOGLÁR Tv Napközben folyamatos kép­újság 19.00 Kulturális ma­gazin (Bábfesztivál) 19.30 Bencze Show 20.00 BBSC-Marcali NB lll-as lab­darúgó mérkőzés közvetíté­se felvételről 21.40 Ismétlé­sek 23.30 Képújság SIÓ Tv A Sió TV 03-as csatornán fogható műsora naponta 16.30 órakor indul hírekkel, információkkal, dokumen­tum- és ismeretterjesztő fil­mekkel, sorozatokkal. 21.00 órakor film. Műsorzá­rás: 23.00 órakor. CSURGÓ Tv 19.00 Gyermekfilm 19.30 Régi mesterségek 20.00 Vi­rágzó Magyarország 20.30 Hírháló - A Hálózat Tv or­szágos híradója 21.00 Tél­apó a pácban - német vígjá­ték 22.50 Szerencsi fel! 23.00 Bencze show 23.30 Sztárbarangoló PÉCSI RÁDIÓ Fogható a 101,7 MHz-en, 873 KHz 9.00 -12.00 Jó pihenést! - Varga László és Jegenyés Judit műsora, benne: - Fél- milliárd forint Nagyatád belvárosának felújítására - Félmilliárd forint hiányzik a komlói költségvetésből - Történet a régmúltból: nagyszombati tragédia Ba­ján - A Költészet Napja Mohácson - Húsvéti gon­dolatok - Stúdióvendé­günk az év hallgatói újság­írója, Molvay Norbert 15.00 Jelige 16.00-18.00 Dél­után - Koszits Attila kultu­rális, művészeti műsora 18.30- 22.00 Új Estidőben! Szórakoztató műsor telefo­nos játékokkal. Nemzetisé­gi műsorok: horvát: 9.00- 10.30, 20.00-20.30, né­met: 10.30-12.00, 19.30- 20.00, szerb: 13.00-14.00, 20.30- 21.30 BALATON RÁDIÓ Fogható a 88,2 MHz-en A legjobb és legfrissebb zenékkel a Balaton körül. Minden nap 18 órától SMS-kívánságműsor. Ked­den és pénteken 19 órától Dance-Club Györfi Bettá- val. HELIKON RÁDIÓ Fogható a 99.4 MHz-en 6.55 Beköszönés 7.00­9.00 Helikon Rádió regge­li műsora 9.03 Szombat délelőtt 11.30 Program- ajánló 12.30 Túraajánló 13.08-16.00 Szombat dél­után 16.03-21.00 Buli­övezet - Top 20, Helikon Sport 19.08 Interaktív kí­vánságműsor 21.00 Sterbinszky Disco 22.00­6.55 Automata műsor 6.00 Tv2 Matiné Orosz­lánfejű herceg Mila szu­persztár Anatole, a kis­egér Beyblade Lucky Luké Fakopáncs Frici ka­landjai 8.25 Fox Kids Hogyisvanez család Kém­kutyák Jin-Jin Pókember A kullancs 10.15 Spiné- dzserek (23.) 10.45 Vad- világ 11.45 Talpig pácban (34.) 12.15 TotalCar 12.40 Családjogi esetek (15.) 13.30 Hawaii üzene­tek (11.) 14.25 Smallville (29.) 15.25 Sliders (26.) 16.25 Csillagkapu (80.) 17.25 Az elveszett erek­lyék fosztogatói (63.) Fsz.: Tia Carrere (Sydney), Christien Anholt (Nigel), Lindy Booth (Claudia) 18.20 Pintér Dezső, a TV2 elnöke ünnepi köszöntője 18.30 Tények 19.00 Magellán Tudományos utazás a Föld körül 19.35 Actrvity 20.15 Asterix és Obelix - A Kleopátra küldetés 22.25 Kellemes húsvéti ünnepeket! 6.00 Ünnepnaptár Vallá­si műsor 6.25 Disney- rajzfilm (ism.) Balu kapi­tány kalandjai 700 Kö- lyökklub Dibu, a kistesó Szamuráj pizzacicák Bi- gyó felügyelő Casper Yugioh 9.40 Disney-rajz- filmek Mickey egér klub­ja Micimackó legújabb kalandjai 10.30 A játék neve: túlélés 11.25 Ötlet­ház 12.00 Híradó 12.15 XXI. század - A legendák velünk élnek 12.45 Ten­gerjáró 13.10 Autómánia 13.45 A vadak ura 14.45 Dawson és a haverok (4.) 15.40 Zsaru az űrből 16.30 Svindli a javából (francia-angol-amerikai kalandfilm, 1987) j 18.30 Híradó. Esti kiadás | 19.00 Fókusz plusz I 19.30 ValóVilág j 20.30 RTL-bokszklub ! 22.50 Heti hetes Vidám, aktuális talk-show 23.20 A szökevény (am. akciófilm-sorozat) Válto­zó széljárás Adok-kapok 1.00 Híradó 5.35 Hajnali gondolatok 5.38 Agrárhíradó 5.50 NAP-KELTE 5.54 Híradó 7.00; 8.00 Híradó. Sport 9.00 Képben vagyunk?! A legnagyobb datolyában is van mag (Szomáliái közmondás) 11.05 Heti Mozaik 12.00 Hírek. Idő­járás 12.10 Szórakoztató műsor 13.05 Délidőben 13.35 Delta plusz 14.05 Alec Guinness 15.00 Századunk Ötven éve tör­tént 15.30 Cirkáló Utazá­si magazin 16.00 ...az én váram... Lakáskultúra mindenkinek 16.25 Vers­sor az utcazajban 16.35 Heidi (2/1.) 18.15 Magyar Elsők Az első magyar üstökösleírás 18.35 Luxor-show 19.30 Híradó este 20.05 60K Kabarésorozat 21.00 Két szív a koro­na ellen (2/1.) Trenck, a király tisztje 22.35 Magyar olimpiko­nok 22.38 Híradó este. Időjárás 22.45 Két szív a korona ellen (2/2.) 12.25 Együtt 12.55 Ma­gyar Ház Szórvány 13.20 Az Apostol, a Generál és a Gemini együttesek mű­sora 14.15 Gyerekeknek 15.25 NAP-NYUGTA 17.55 Telesport - Ma­gyar Kupa-döntő Férfi ko­sárlabda-mérkőzés 20.05 Híradó este 20.35 Bestseller - A vi­lág nyitott könyv 21.05 Mestersége: színész Fü- löpZsigmond 21.55 Átjá­ró Verdi: Attila Opera há rom felvonásban, előjá tékkal 23.45 Tudósklub 0.40 Heti Mozaik 1.30 Fogadóóra 1.55 Van öt perce? 2.05 Médea HBO 6.30 Kabaré 8.30 Elina 9.45 Varázsló a szom­szédom 11.15 A múlt ár­nyékában 12.50 Meg va­gyunk lőve 14.25 Cher- koncert 15.30 Bella Martha 17.15 Gomolygó viharfelhők 18.50 Séta a múltba 20.30 Jó barátok 21.00 Szex és New York (47.) 21.30 A panamai szabó 23.20 Most már elég 1.15 Baklövészet 12.55 Nagyszombati körmenetek régen és most 13.20 Táncház - Magazin 13.45 Az álla­tok birodalma 14.15 Zöldövezet 14.40 Har­madnapi győzedelem 15.10 Krisztus feltá­madt... 15.30 Öt perc ze­ne 15.35 A torinói halotti lepel 16.30 Torino, 2004 17.00 Respighi: Róma ünnepei - Szimfonikus költemény 17.30 Eurosz- kóp 18.00 Híradó. Sport 18.30 Mese 19.00 Az el­felejtett herceg (1.) 20.30 Sportösszefoglaló 20.45 Quo Vadis (len­gyelfilm, 2001)161' SPEKTRUM 16.20 Donna játszóhá­za (2.) 16.55 Legendás labdarúgók (2.) Guar- diola 17.30 Szárnyak, radarok, turbinák (1.) 18.00 Bevetésen (14.) Kommandósok 18.40 Fura túra a Föld körül (6.) 19,40 Szent egyen­súly (1.) Az út kezdete 20.40 Hagyományos af­rikai gyógymódok (2.) 21.15 Terep-járók (12.) Viasat3 Humor1 Filmmúzeum Magyar ATV N. GEOGRAPHIC 15.30 A körzet (5.) 16.30 Lázadás a prérin 18.15 Dr.Csernus 19.05 A komédia királya 21.10 Miami helyszínelők (13.) 22.10 A gyönyör rabjai 0.05 Semmi sem lehe­tetlen (am. erotikus film, ism.) 2.00 Nikita (58.) 2.50 VIASAT SMS Chat 16.00 Se veled, se nél­küled (12.) 17.00 Mak- savízió 17.30 Rohanó szerelmek (4.) 18.00 Egymillió fontos bank­jegy 19.45 Heccbrigád 20.00 Szájról szájra (7.) 20.30 Arliss (43.) 21.00 Gödöt stand up comedy klub 21.30 Nőrület (23.) 14.45 Tárgy-eset (13.) 15.00 Sportmúzeum (is- m.) 16.00 Szerelmek vá rosa 1. 17.35 Raszter 18.10 Bárzongorista-port- rék (7.) 18.25 Lumier&e- gypercesek 18.30 Az ál­dozat nem tesz vallomást 19.00 A buszon (34.) 19.30 Sportmúzeum 15.30 World Net 16.00 Hírpercek 16.05 Csak természetesen! 17.00 Hírpercek 17.05 Virág­zó Magyarország 17.25 World Net 18.05 World Net 18.35 Hírvilág - vi­lághír 19.00 Híradó 20.05 World Net 21.00 Emberközelben 18.00 A hullámok tudo­mánya 19.00 Segítség, madárpók! 19.30 Kígyé bűvölők (2.) 20.00 Egye­nes adásban Árnyékok a hegyen 20.30 Oroszlán­harc 21.00 Mérgek! 22.00 Leopárdfókák: a jég urai 23.00 A sötétség ragadozói EUROSPORT SPORT1 13.00 Labdarúgás, UEFA-kupa, negyeddöntő 14.00 Tenisz, WTA Flo­rida, 5. nap Negyeddöntő 15.00 Sznúker, LG ElectronicsTorna, Skócia 18.00 Pályakerékpár Világkupa, Manchester 19.00 Tenisz, WTA, Flo rida, 6. nap Elődöntő 20.00 Pályakerékpár Világkupa, Manchester 13.30 Biliárd, Mosconi-kupa 2003.14.45 Mezeket fel! 15.15 Labdarú­gás, német bajnokság, Bayern München-Schalke (élő) 17.45 Labdarú­gás, angol bajnokság, Birmingham-Manchester United 19.30 Golf TV (ism.) 20.15 Labdarúgás, olasz bajnokság, JuventusLazio (élő) 2004. április 11., vasárnap - Televízió-műsor Rádió- és televízió-műsorok KOSSUTH RÁDIÓ 4.30 Óránként: Hírek, idő­járás 10.04 Evangélikus is­tentisztelet közvetítése Bé­késcsabáról 11.05 Gondo­lat-jel 12.02 Déli krónika 12.25 Harminc perc alatt a Föld körül 12.55 Vasárnapi levél 13.05 Névjegy 14.04 „Régi magyar szokások: a húsvétolás” 14.35 Mit üzen a Rádió? 15.04 Időalagút 16.04 Gesztenyés feltáma­dás 17.00 A mi időnk 18.00 Esti krónika 19.04 Sportvilág 19.30 Esti mese 19.40 Az Utolsó vacsora terme - Rózsa T. Endre műsora 20.04 Mi a titka? 21.09 Közvetítés a Vígszín­házból - Emmet Lavery: Az Úr katonái 22.00 Késő esti krónika 23.36 Népzene PETŐFI RÁDIÓ 4.00 Óránként: Hírek, idő­járás 4.08 Folk-óra 5.03 Gramofonalbum 6.03 Jó reggelt, Európa! 8.45 Sportreggel 9.05 Premier 12.00 Jó ebédhez szól a nóta 13.00 Vízállásjelentés 13.15 Mesesziget 13.16 Bambi - Félix Salten erdei történetek rádióváltozata 17.05 Adomány-hagyo­mány 19.03 Szimfonikus könnyűzene az Életmű-dí­jas Gyulai Gaál János szer­zeményeiből 19.30 Kos­suth Lajos városai: Kütahya 20.00 Leporoló 21.03 Mű­vészportrék a Rádió Dal­színházának emlékkönyvé­ből - Neményi Lili 2/1. 22.00 Arcok, emlékek 23.00 Sporthíradó 23.15 Zene-java 24.00 Éjszaka... KAPÓS Tv 08.00 Képújság 09.00 Vá­sárlási műsorablak 9.30 Képes recept 10.00 Tök Jó Óra - gyermekműsor 11.00 Athéntől Athénig - olimpiai magazin 11.30 Languszta - avagy az én vendéglőm - gasztronómi­ai műsor 12.00 Képújság 17.30 Kaposvári KK-Gu- naras KC Dombóvár férfi kosárlabda MK elődöntő 19.00 Férfi kosárlabda Ma­gyar Kupa négyes döntő - A Kaposvári KK 2. mérkő­zése 20.30 Utazások - A Somogy Táncegyüttes gá­laműsorából 21.00 Bérelj zsarut! - amerikai akció­vígjáték 23.00 Bencze show 23.30 Különjárat - zenei magazin 24.00 Kapós Krónika, éjszakai magazin: Híradó, Kapós Sport BOGLÁR Tv Napközben folyamatos képújság 19.00 Kulturális magazin 19.30 Ember az emberben - Előadás ösz- szefoglaló 20.00 Zeneta­nárok hangversenye 21.00 Bencze Show 21.30 Ismét­lések 23.30 Képújság SIÓ Tv A Sió TV 03-as csatornán fogható műsora naponta 16.30 órakor indul hírek­kel, információkkal, doku­mentum- és ismeretterjesz­tő filmekkel, sorozatokkal. 21.00 órakor film. Műsor­zárás: 23.00 órakor. CSURGÓ Tv 13.00 Csurgói hírmagazin, ismétlés 13.30 Csurgó FKK-Rinyamenti KC bajno­ki kézilabda mérkőzés 19.00 Gyermekfilm 19.30 Vár, ami összeköt 20.00 Sztárbarangoló 20.30 Hír­háló - a Hálózat Tv orszá­gos híradója 21.00 Bérelj zsarut - amerikai akció-víg­játék 23.00 Bencze-show 23.30 Különjárat - zenei magazin PÉCSI RÁDIÓ Fonható a 101.7 MHz-en. 873 KHz Vasárnap reggel 8 és 12 óra között, műsorvezető: Zsoldos László. 8 órakor Kapocs - ökumenikus ma­gazin 9 órától Tolnai maga­zin 10 órakor archív össze­állítás 11 órától élő telefo­nos kívánságműsor, tel.: 72/518-318 16 órakor MÁS - magyarnyelvű ki­sebbségi műsor 17 órától Pannon Koncerttükör 18.30- 22.00 Új Estidőben! Szórakoztató műsor telefo­nos játékokkal. Nemzetisé­gi műsorok: horvát: 9.00- 10.30, 20.00-20.30, né­met: 10.30-12.00, 19.30- 20.00, szerb: 13.00-14.00, 20.30- 21.30 BALATON RÁDIÓ Fogható a 88.2 MHz-en A legjobb és legfrissebb ze­nékkel a Balaton körül. Minden nap 18 órától SMS- kívánságműsor. Kedden és pénteken 19 órától Dance- Club Győrfi Bettával. HELIKON RÁDIÓ Fonható a 99,4 MHz-en 6.55 Beköszönés 7.00- 9.00 Vasárnapi turmix 9.03 Balatoni magazin 11.03 Zenés összeállítás magnósoknak 14.03 Fül­bevaló - közéleti magázin 1703 Postabontás - kíván­ságműsor 18.30 Helikon Sport 19.00 Telefonos kí­vánságműsor 21.00-6.55 Automata műsor TV2 RTL KLUB mtv ________m2 DUNA TV 6. 00 Reggeli gondolatok 6.00 Fejezetek az állatvi- 5.35 Hajnali gondolatok 11.00 Húsvétvasárnapi 11.40 Hírek 11.55 „Urbi 6.30 Állatkert a hátizsák- lág történetéből (ameri- 5.38 Agrárhíradó 5.50 katolikus mise 12.00 et orbi” Ünnepélyes hús­ban (39.) 7.00 Tv2 Matt kai ismeretterj. sor.) 6.25 NAP-KELTE 5.54 Híradó Kapcsoljuk Rómát! II. véti pápai áldás és béke­né Mila szupersztár Yugioh (japán rajzfilmso- 7.00; 8.00 Híradó. Sport János Pál pápa húsvéti üzenetközvetítése 12.40 Anatole, a kisegér Bey- rozat) 7.00 Kölyökklub 9.05 Főtér Szendrő üzenete és „Urbi et Vers 12.50 Élő egyház blade Fakopáncs Frici ka- Dibu, a kistesó Szamuráj 10.00 Galéria 10.50 „így Orbi” áldása 12.40 Bőn- 13.15 A Muzsikás együt­landjai 8.35 Gyuszi nyu- pizzacicák Bigyó felügye- szól az Úr!" A Biblia üze- gésző 13.05 Aranyfüst tes amerikai turnéja szi kalandjai 8.45 Fox lő Casper Yugioh Pékem- nete 11.00 Húsvétvasár- 13.55 Magyar Ház Pa- 13.40 Csellengők 14.00 Kids Hogyisvanez család bér 9.55 Nikki (amerikai napi katolikus mise lackposta 14.25 Gyere- A megtalált idő Portré Jin-Jin Pókember A kul- %ígjátéksorozat) Fellépés 12.00 Kapcsoljuk Rómát! keknek Süsü Varázs! Ágh Istvánról 14.20 A Pál lancs 9.30 A szupercsa- vagy ballépés? 10.20 Ha- II. János Pál pápa húsvéti Rejtély a szigeten (dán utcai fiúk 16.05 A Ma­pat (22.) 10.30 Stahl zárd megye lordjai 11.25 üzenete és „Urbi et Orbi" sorozat - 7/2.) 15.25 gyár Rézfúvós Kvintett konyhája 11.00 Norbi Ötletház 12.00 Híradó, áldása 12.40 Hírek. Idöjá- NAP-NYUGTA 17.55 Te- koncertje 1. 16.45 Ha­11.35 A kardok királynő- Déli kiadás 12.10 Vasár- rás 12.50 Oroszlánok kö- lesport 20.05 Híradó lászóember 17.30 Mese je (16.) 12.30 Kém-game napi Receptklub Főzőpár- zött 14.40 Kérj egy ver- este Sporthírek. Idöjá- 18.00 Híradó Heti Hír­(6.) 13.30 Tequila és bajshow13.05Forma-1- set! Költészet napi kíván rás 20.30 Orbán Balázs mondó 19.05 Az elfelej­Bonetti legújabb kaland- magazin 13.35 Labdarú- ságműsor 15.05 Örömhír nyomában (2.) 21.25 tett herceg (2/2.) 20.35 jai (3.) 14.30 Waikiki pá- gás - Rájátszás Arany 15.35 Elsőkézből 16.05 Érzelmek és ösztönök Sportösszefoglaló 20.50 ros (20.) 15.30 Air Ászok Liga-mérkőzés Stílus 16.35 Szórakozta- (3.) 22.20 Mindentudás Esőember 23.00 Naple­America(3.) 16.30 Wal- 16.00 Hatoslottó-sorso- tó műsor 17.05 Szórakoz- Egyeteme genda kér, a texasi kopó (36.) lás 16.10 Vadnyugati Ca- tató műsor 1755 A ma 17.30 JAG - Becsületbe- sanova (francia-olasz- gyár kapcsolat - Mauriti- HBO SPEKTRUM li ügyek (136.) -spanyol western, 1972) us (2/2.) 6.30 Séta a múltba 810 16.00 Élő elődeink (15.) 18.30Tények 18.30 Híradó 18.30 Szívek szállodája Felvétel indul! 8.40 Föld- Fülöp-számítógép: a bar­Hírműsor 19.00 SzupermoziE. (65/37.) re pottyant tündér 1010 lángok népe 16 35 19.00 Napló a földőnkivüfi - 19.15 Szerencsi, fel! Jó barátok 10 40 Vol- Csúcsjátékok (20.) 17.05 20.00 Moziverzum Speciális változat (16.) pone 12.15 Hollywoodi A pszichológia ösvényein Sztárom a párom 21.20 RTL Boksz Klub ■ 19.30 Híradó este sztárok - Cameron Diaz (20) 1740 Ragadozó (amerikai-angol Vlagyimir Klicsko- 19.55 Új Szuperbuli 12.40 Kim és a farkasok mamák 18 40 A béke vígjáték, 1999) Lamon Brewster 20.50 Örömzene 1410 A szívem érted utolsó esélye 19.40 Főz­rapes 16.05 Pootie Tang zünk megint egyszerűen! 22.40 Horgász a pác- 22.15 Ősz New Yorkban 21.40 Friderikusz A szó- 17.25 Moulin Rouge (14.) 20.15 Floyd Spa­ban (francia vígjáték, 00.20 BeleValóVilág lás szabadsága 22.30 19-30 Sötét zsaruk 2. nyolországban (1.) 20.50 1954) 0.30 Képírók 00.45 Híradó Késő esti kt Szerencsi, fel! (16.) 22.35 21.00 Boldog születés- A maja templomok „őrei” Álom luxuskivitelben adás 00.55 Fókusz Portré Magyar olimpikonok napot! 21.55 Legénylakás (1.) Viasat3 Humor 1 Filmmúzeum Magyar ATV W. GEOGRAPHIC 15.30 A körzet (11.) 16.00 Szájról szájra (6.) 14.45 Tárgy-eset (14.) 13.35 Filmbomba 14.05 18.00 A természet lidér­16.30 Tökös ötös 18.15 16.30 Arliss (41.) 17.00 15.00 Sportmúzeum Kisfilm 14.25Új Mezőgaz- cei ízeltlábúak támadá­60 percben (28.) 19.05 Gödöt stand up comedy (ism.) 16.00 Szerelmek dasági Magazin 15.00 sa 19.00 A Gyűrűk Ura A nagy ugrás (amerikai club 17.30 Nőrület (23.) városa 2. 17.35 Á Mózes 16.00 Új Mezőgaz- - A történelem tükré­vígjáték) 21.05 Rémva- 18.00 Különben dühbe propos Fábri 18.10 Bár- dasági Magazin 16.30 Az ben ízeltlábúak támadá­dászok (14.) 22.05 X- jövünk 19.45 Heccbri- zongorista-portrék (8.) Utazó Magazin 17.05 sa 20.00 Baglyok - hall­akták (158.) 23.05 Angel gád 20.00 Se veled, se 18.25 Lumiere- Aero Magazin 18.00 ATV gatag vadászok 21.00 (am. akciófilm-sor. - 24.) nélküled (13.) 21.00 egypercesek 18.30 Híradó 18.30 World Net Légi katasztrófák Zuha­0.05 Telefonos játék 1.10 Maksavízió 21.30 Roha- Dokumúzeum 19.00 A 19.00 Máté Evangéliuma nás a halálba 22.00 A Nikita (59.) nó szerelmek (5.) buszon (35.) 21.30 Szemle Bismarck felkutatása EUROSPORT 13.00 Kerékpáros körverseny, Párizs- Roubaix 18.00 Sznúker, LG Electronics-torna, Skócia 19.00 Tenisz, WTA, Florida, 7. nap Döntő 20.30 Sznúker, LG Electronics-torna, Skócia 23.00 Tereprali Világku­pa, Tunézia 23.15 Hírek 23.30 Pályakerékpár Világkupa, Manchester __________SPORT1___________ 14 .45 Labdarúgás, olasz bajnokság, Perugialnternazionale (élő) 17.00 Labdarúgás, angol bajnokság, Newcastle-Arsenal (élő) 19.15 Labdarú­gás, német bajnokság, Freiburg-Stuttgart 21.00 Gillette World Sports 21.30 Labdarúgás, spanyol bajnokság, Reál MadrióOsasuna (élő) ___________Ma___________ Na pkelte 6.03 — Nyugta 19.28 Holdkelte 1.04 — Nyugta 8.54 ZSOLT napja Zsolt. Ősmagyar név, jelentése: fejedelem. Egyházi ünnepek A katolikusoknál nagyszombat, Ezékiel, Zsolt napja. Nagyszombat a sírban lévő megváltóra irányítja a figyelmet. A kát. egyház este feltá­madási körmenettel ünnepel. A re- f.-nál és az ev.-nál naptárban Zsolt napja. Napi igék. Kát.: Róm 6,3-11; Lk 24,1-12; Kiv 14,15-15,1. Ref.: Ez 1,15-28; Lk 23,50-56. Ev.: Hós 5,15- 6,3; Mk 15,42-47. _________Holnap_________ Na pkelte 6.01 — Nyugta 19.29 Holdkelte 2.15 — Nyugta 9.54 LEÓ, SZANISZLÓ napja Leó. Latin eredetű név, jelentése: oroszlán.Szaniszló. Szláv eredetű név, jelentése: állandó dicsőség. Egyházi ünnepek A kat.-nál húsvétvasámap, Szent Leó, Szent Szaniszló emlékezete, Glória napja. Krisztus feltámadásá­nak ünnepe. Mindig a tavaszi nap­éjegyenlőséget követő holdtölte utáni vasárnapon van. A ref.-nál húsvétvasámap, Leó napja. Az ev.- nál húsvét ünnepe, Leó, Szaniszló napja. Napi igék. Kát.: ApCsel 10,34a.37-43; Zs 117; Kol 3,14; Jn 20,1-9. Ref.: Ez 2; Lk 24,1-12. Ev.: Jel 1,18; Mk 16,1-8; Mt 16,1-8. Holnapután Napkelte 5.59 — Nyugta 19.31 Holdkelte 3.10 — Nyugta 11.06 GYULA napja Gyula. Ősmagyar méltóságnév. Egyházi ünnepek Kat.-nál húsvéthétfő, Szent Gyu­la emlékezete, Baldvin, Sába nap­ja. Húsvéthétfő az ünnep 2. napja, Jézus feltámadása feletti öröm. A ref.-nál és az ev.-nál húsvéthétfő, Gyula napja. Napi igék. Kát.: ApCsel 2,14.22-32; Zs 15; Mt 28,8- 15. Ref.: Ez 3,1-15; Lk 24,13-35. Ev.:Lk 24,13-35; Mt 16,9-20. ■ Horoszkóp KOS Ilii. 21—IV. 20.1,0696236351. Hétvégére fáradtnak, kimerültnek érzi magát, még­is tele van érzelemmel. E szokatlan visel­kedését környezete értetlenül szemléli. BIKA (IV. 21—V. 20.1,06-90-230-352. Ön mellett senki nem unatkozik. Kissé akaratos, de optimista és bizakodó, eléri, amit akar. IKREK IV. 21411. 21.1,0696236353. Olvasson, szórakozzon és nagyon sokat pihenjen. Szerelmi érzéseit mutassa ki az illetőnek! RÁK (VI. 22-VII. 22.1.0690230354. Nagyhét böjtje után elérkezett a sonka, a tojás és a kalács időszaka. Mindez borral, sörrel, üdítővel vagy ásványvízzel megöntözve. Nem csoda hát, ha a Rák a húsvétot tart­ja az egyik legszebb ünnepnek. OROSZLÁN mi. 234011.23.), 0606236355. A húsvéti készülődésben ne hajtsa túl magát. Lazítson, pihenjen egy kicsit. SZŰZ mit 24—IX. 23.1,0606236356. Végre el­érkezett a húsvét. Vele együtt felbukkan az egykori nagybetűs szerelem. Ha a pillanat varázsának engedve úgy dönt, hogy folytatja, számolnia kell azzal is, hogy mindent elölről kell kezdenie. MERLEG (IX. 24—X. 23.1,0696236357. Tölt­se családjával együtt ezt a szép ünne­pet. A lányok ne feledkezzenek meg a hagyományos tojásfestésről, hisz hét­főn lesz a locsolkodás! SKORPIÓ IX 24—XI. 22.10606236358. Hús­vét ünnepén éljen egészen kiváló kap­csolatteremtő képességével. Ápolnia kell a rokoni, ismerősi kapcsolatait is. Kap­csolatok nélkül az ember nem sokat ér. NYILAS (XI. 23—XII. 21.1,0606236359. A kö­vetkező két napon alaposan kipihenhe­ti a fáradalmait. Ügyeljen az ünnepek alatti étkezésre, mert az egyébként ki­tűnő sonkából is megárt a sok. BAK (XII. 224.20.1, 0606236360. Mozgal­mas társasági életre számíthat. Ügyel­jen külső megjelenésére, és legyen mindenkihez kedves, hogy mások is jól érezhessék magukat. VÍZÖNTŐ [1.2141. 20.1,0606236361. Végre itt a jó idő, és a természet pihentető erejére. Ezért csalogassa ki barátait vagy családtagjait a friss levegőre. HALAK III. 21411.20.1,0606236362. E szép áprilisi hétvégét töltse azzal, aki a szí­vének a legkedvesebb! Minden mást hanyagoljon egy kicsit későbbre, leg- alább most. Majd meglátja, megéri. ■ A műsor és a küzdés! Időpont változBlásának jogát [tündén tévéadó fenntartja, s ezért lapui* felelősséget nem v*d.

Next

/
Oldalképek
Tartalom