Somogyi Hírlap, 2003. augusztus (14. évfolyam, 178-202. szám)

2003-08-01 / 178. szám

12. OLDAL S Z 0 L G Á L T A T Á S 2003. Augusztus 1., Péntek ___________Ma__________ Na pkelte 5.22 — Nyugta 20.17 Holdkelte 8.39 - Nyugta 22.17 BOGLÁRKA napja Boglárka. Újmagyar név a virág­névből. Védőszentje: Szent Anthusa (jelentése: virág) kis- ázsiai asszony,' aki miután meg­szabadult a hitéért elszenvedett üldözéstől, remeteségbe vonult. Virága: a boglárka. Egyházi ünnepek A katolikus Liturgikus naptár­ban Liguori Szent Alfonz püs­pök, egyháztanító emlékezete, Boglárka napja. A református és az evangélikus naptárban Bog­lárka napja. A zsidó naptárban Áv hónap 3. napja. Napi igék. Katolikus: Lev 23,1.4-11.15-16.27.34b-37; Zs 80; Mt 13,54-58. Református: ApCsel 22:1-21; Zak 10; 85. zsol­tár. Evangélikus: Jn 19,31-37; Mt 7,7-12. Évfordulók E napon született: Kr. e. 10-ben Claudius római császár. E napon hunyt el: 1936-ban Louis Blériot francia mérnök, a La Manche csatorna első átrepülője (1909), Filmajánló Filmgroteszk öt részben Nőmén est Ómen címmel a Szige­ten, az RTL Klub Mozi helyszínén látható július 31-től öt estén át öt­ször 15 percben Szalay Kristóf el­ső egész estés filmje. Az Esti Mese programjában este 11-től vetítik a különleges magyar történetet. A harmincéves német nyelvta­nár DV-kazettákra forgatta másfél órás hobbifilmjét, s mivel a sze­replők ingyen vállalták a fellé­pést, s mivel a filmes munkála­tokban - a szerepléstől a vágáson át a trükkök elkészítéséig a csa­ládtagok, a barátok, ismerősök is tevékeny részt vállaltak, a pro­dukció összköltségvetése - bár­mily hihetetlen is - nem érte el a százezer forintot. A rendező for­gatókönyvéből a forgatási munká­latok 2002 szeptemberétől negy­venöt napon át tartottak. A januá­ri utómunkálatokat követően 2003 tavaszára készült el a film, melyet a Sziget rendezőinek kéré­sére Szalay Kristóf ötször tizenöt perces epizódokra vágott, hogy azok is értsék a filmet, akik eset­leg nem az első résztől kapcso­lódnak be a történetbe. A sztori egyébként egyszerre groteszk és abszurd, igazodva az alkotó pél­daképeihez, a Monthy Pyton-csa- pat tagjaihoz: Szabó János, a föld­alatti vezetője megelégeli, hogy nap mint nap összekeverik névro­konaival vagy ő keveri össze ma­gát velük. Ezért elhatározza, ő lesz az egyetlen Szabó János, eh­hez azonban mintegy 5180 Szabó Jánossal kell végeznie határokon innen és túl... Őrült tervét brutális megvalósítás követi, de szeren­cséjére a rendőrség, Szabó János nyomozóval az élen, mindig rossz nyomon jár... A film főszereplője Fezó, aki valójában is a sárga földalatti lel­kes vezetőjeként keresi kenyerét, akinek ez élete első filmszerepe, és remek tehetséggel játszik a ka­mera előtt. A könyvbarátok és színházba járók nevét és alakját Zemlényi Zoltán írásából ismerhe­tik, aki Hoppáre-zimé című művé­nek egyik szereplője. A sikeres könyvből készült színdarabban alakja a színpadon is megjelent: a Madách Kamaraszínházban Schnell Ádám, Székesfehérvárott, a Vörösmarty Színház Pelikán ter­mében Kovács Zoltán alakításá­ban. Külön érdekesség, hogy egy- egy jelenet erejéig a filmben sze­repet vállalt Koltai Róbert, Hirtling István, Rudolf Péter, Nagy-Kálózy Eszter, Kovács (Kokó) István, és Michelle Wild (pornósztár) is. A hírek szerint az Uránia Film­színház hamarosan műsorára tűzi a fümgroteszket. ________■ Horoszkóp www.astmnet.hu OROSZLÁN (VII. 23—Vili. 23.1, 06-90-230- 355. Szerettei és munkája egy­aránt sok örömet okoznak Ön­nek az Oroszlán időszakában. Most az érzelmi élete is nagyon fontos, és a karrierjében ér el si­kereket. SZŰZ (Vili. 24—IX. 23.1, 06-90-230-356. Ma az otthonáról gondolkodik. Sze­retne egy-két dolgot átalakítani, vagy rendbe hozni, ezért elláto­gat valamelyik áruházba. Ha még tovább halogatja a beszer­zést, nem biztos, hogy jól jár. MÉRLEG (IX. 24—X. 23.), 06-90-230-357. Meneküljön vagy maradjon? Ezen töpreng, amikor egy isme­retség révén már régen tapasz­talt érzések kerítik ismét hatal­mukba. Kapcsolja ki az eszét, és hallgasson a szívére. SKORPIÓ (X. 24—XI. 22.|, 06-90-230-358. A jóból is megárt a sok. Súly­problémája gondot okoz Önnek, különösen mert már mások is megjegyzést tettek rá. Nem jó megsértődni, inkább tegyen va­lamit önmaga formálásáért. NYILAS IXI. 23—XII. 21.1, 06-90-230-359. Lehet, hogy nem szívesen fogja be a száját, amikor jól meg­mondhatná véleményét. Maga és közvetlen környezete egészsége érdekében mégis jobb, ha össze­szorítja a fogát. A veszekedés most nem hiányzik senkinek. BAK (XII. 22-1.20.1,06-90-230-360. Bo­rongós hangulata van, amire leg­jobb gyógyír, ha beleveti magát a munkába. Nemcsak sikert ér el, hanem anyagilag is jól jár. Érzé­seit megrohanják a régi emlékek. VÍZÖNTŐ (1.2HI. 20.1,06-90-230-361. Kisasszony havában kreativitása fellendül. Még tombol a nyár, al­kalma van lazításra, szórakozás­ra, de már tervezgeti a jövőt. Biztonsága érdekében több pénzt szeretne keresni. HALAK III. 21—111.20.1,06-90-230-362. A Jupiter segíti minden lépését. Szívesen dolgozik egyedül, nem szereti a számonkérést vagy sür­getést. Barátai különös meglepe­tést tartogatnak a hétvégi napok­ra. KOS Ilii. 2HV. 20.1, 06-90-230-351. Gyors döntésekre képes, ami különösen a nehéz helyzetek­ben hoz sikert. Anyagi fellendü­lése is ennek köszönhető. Szük­ségét érzi annak, hogy saját ér­zéseivel, gondolataival foglal­kozzon. bika (IV. 21-V. 20.1,06-90-230-352. Le­gyen elővigyázatos, ha túl ked­vező ajánlatot kap, ez a pénz­ügyekre különösen vonatkozik. Kissé morózus hangulata van, kapcsolódjon ki barátaival. IKREK (V. 21—VI. 21.1,06-90-230-353. Fe­szült körülötte a légkör, legyen önuralma. Igyekezzen kikapcso­lódni. Keresse fel a legközelebbi uszodát vagy szabad strandot, hogy kisportolhassa magát. rák IVI. 22-VII. 22.1,06-90-230-354. Hi­vatása érdekében hajlamos ko­molyabban venni a munkáját, de ezúttal a munka hevében még örömet is talál. Pénzügyei egyre biztatóbban alakulnak. Nem szabad azonban minden ígéretet készpénznek venni. A két rajz között hat eltérés van. Keressétek meg! (A megfejtéseket nem kell beküldeni) Hétvégi ügyelet ORVOSI ÜGYELET Kaposvár, Ezredév u. 13. Tel.: 311-005. Kaposvár, Somogyaszaló, Magyaregres, Őrei, Zimány felnőtt-és gyermekorvosi ügyelet: Péntek dél­után 17.00-től hétfő reggel 07.00-ig. Fogorvosi ügyelet: Szombat: 14.00-22.00-ig. Vasárnap: 14.00-22.00-ig. Városkörnyéki hétvégi ügyelet: Kossuth L. u. 53. Tel.: 319-397, 06/60/369-033. Memye, tel.: 82/557-008. Nagybajom, tel.: 357-145. Kadarkút, Fő u. 5/a, tel.: 82/482-272. Igái, Farkas J. u. 4. Tel.: 82/573-031. Mosdós (tüdőgyógyintézet). Tel.: 82/579-500. Sió­fok, Semmelweis u. 1. Tel.: 84/310-500. Fogorvos: 7-13-ig. Balatonföldvár, , orvosi ügyelet: Szabadság tér 1. (rend.), tel.: 340-113. Központi orvosi ügye­let: Fonyód, Szent István u. 27. tel.: 85/360- 050. Marcali, Széchenyi u. 21. Tel.: 85/310-515. Lengyeltóti, Tel.: 85/330-620. Fogorvosi sürgősségi ellátás készenléti szolgálat keretében szombat 10-12-ig Nagyatád székhellyel város­környékre is kiterjedően. Tájékoztatás: 82/504- 451. Központi orvosi ügye­let székhelye: Nagyatád, Tallián A. u. 2/A. Tel.: 82/504-490, 60/368-510. Barcs, Bajcsy-Zs. u. 135. Telefon.: 463-178. Kőröshegy, Petőfi u. 126. Tel.: 84/340- 008. Tab, Kossuth u. 60. Tel.: 84/525-204. Balatonboglár, Vikár Bé­la u. 4. Tel.: 85/351-419. Csurgó és a hozzátartozó települések. Tel.: 471-135. Böhönyei körzetben: dr. Szálteleki Margaréta Nemesdéd, Fő u. 107. Tel.: 85/345-333. Andocs, Kisbárapáti, Karád, Nágocs, Törökkoppány és csa­tolt községeik: dr. Karasszon Diana Andocs, tel.: 573-030. Berzence- Somogyudvarhely: dr. Mihályfalvi Zita tel.: 546-030. Gyékényes és térsége: dr. Sik József Porrogszentkirály, Fő u. 9. Tel.: 709-170 és 06/30/391-1968. Segesd, Somogyszob, Kaszó és a hozzá tartozó települések Nagyatád köz- ponü orvosi ügyelethez tartoznak. Sürgősségi Fogamzásgátló Ambulancia (0-24 óráig): 06-60-55-66-66. GYÓGYSZERTÁRAK Állandó ügyeletet ellátó gyógyszertárak: Kaposvár: „Korona” Kossuth tér 4. Tel.: 82/427-381. Csurgó: „Medicina” Csokonai u. 4. Tel.: 82/471-017. Tab: „Arany Szarvas” Kossuth L. u. 65. Tel.: 84/320-042. Lengyeltóti: „Fehér Holló” Rákóczi F. u. 12. Tel.: 85/330440 (szabad és munkaszüneti napo­kon). Fonyód: „Isteni Gondviselés” Szent István u. 31. Tel.: 85/361-322. Vál­tott ügyeletet ellátó gyógyszertárak: Balatonboglár: „Három Királyok” Sza­badság u. 4. Tel.: 85/353-922. Barcs: „Megváltó” Felszabadulás u. 5. Tel.: 82/463-716, „Reménység” Széchenyi u. 33. Tel.: 82/463-102. Balatonföldvár: „Isteni Gondviselés” Petőfi S. u. 2. Tel.: 84/540-904. Bala- tonszemes: „Patientia” Szabadság u. 13. Tel.: 84/360-153. Balatonszárszó: „Menta” Fő u. 60. Tel.: 84/362-925. Kőröshegy: „Calendula” Petőfi S. u. 102. Tel.: 84/540-020. Zamárdi: „F.G.H.” Kossuth L. u. 9. Tel.: 84/348-733. Mar­cali: „Hársfa” Hársfa u. 25. Tel.: 85/411-286, „Napsugár” Rákóczi F. u. 6/12. Tel.: 85/310-065. Nagyatád: „Aranyszarvas” Kossuth L. u. 24. Tel.: 82/351- 684, „Szent István” Korányi S. u. 4. Tel.: 82/351-004. Siófok: „Arany Kígyó” Semmelweis u. 1. Tel.: 84/519-180, „Főnix” Fő u. 174-176. Tel.: 84/318-595, „Kiliti” Honvéd u. 25. Tel.: 84/322-516, „Korányi” Korányi S’. u. 14. Tel.: 84/316-079, „Régi” Fő u. 202. Tel.: 84/310-041. ÁLLATORVOSI ÜGYELET Kaposvári kerület: dr. Körösi Dénes Kaposfő, Zrínyi u. 10. Tel.: 06/30/202- 9859, dr. Kovács Géza Baté, tel.: 376-385, dr. Csivincsik Ágnes Visnye, tel.: 06/30/327-0712. Marcali kerület: dr. Burmeister Tamás Böhönye, tel.: 322- 080, dr. Bánkúty József Kéthely, tel.: 539-047, dr. Tóth Tibor Pusztakovácsi, tel.: 337-183. Nagyatádi kerület: dr. Janzsó József Nagyatád, Zrínyi u. 42. Tel.: 452-284 és 30/956-5999, dr. Várfalvai Csaba Babócsa, tel.: 491-009, dr. Nagyné F. Rita Barcs, Felszabadulás u. 14. Tel.: 463-797, dr. Kádár Tamás Iharosberény, tel.: 06/30/993-9838. Siófoki kerület: dr. Kovács Péter Sió­fok, Klapka u. 51. Tel.: 06/30/420-9499, dr. Mészáros László Balatonlelle, Zrínyi u. 4. Tel.: 06/30/972-0503, dr. Cseplits István Nágocs, tel.: 372-657. Az ügyelet péntek 14 órától hétfő reggel 8 óráig tart. Kisállat-rendelői ügyelet: dr. Horváth Antal Kaposvár, Petőfi u. 64. Tel.: 06/30/976-4899. ________■ 20 03. augusztus 1., péntek - Televízió-műsor www.tvrhet.hu TV2 RTL KLUB mtv m2 DUNA TV Rádió- és televízió-műsorok 5.50 Faluvilág 6.05 Magellán Tudományos utazás a Föld körül 6.30 Jó estév Magyar- ország! (ism.) 7.15 Laza© - a Borsodi Beach-en Szórakoztató, vidám reggeli csevej 9.00 Tripla vagy semmi 9.25 Villa Acapulco (79.) 10.15 Teleshop 11.15 Bébilesen 11.45 Vad angyal 12.15 A Piri- nyó, a Behemót és a Jó­fiú (olasz western- vígjáték, 1968) 14.45 Kapcsoltam 15.10 Pro- vidence (88.) 16.10 Pacific Blue (35.) 17.00 Jó barátok 17.30 Betty, a csúnya lány (118.) 18.30 Tények 19.00 Aktív 19.45 Hárman párban Szerelmi kalandtúra 20.15 Rex felügyelő (97.) 21.15 Csapásra ké­szen (am. film) 5.35 Hajnali gondolatok 5.38 Agrárhíradó 5.50 NAP-KELTE 9.00 Trik- rek 9.25 Kisemberek (18.) 10.10 Szuperbuli Nyári koktél 11.10 Csa­ládban marad (129.) 12.00 Híradó délben 13.05 Baywatch (83.) A Falcon-nyilatkozat 13.55 Körzeti magazin Pécs 14.50 Érintő 15.25 Váratlan utazás (kanadai sorozat - 91/74.) Minden változik 16.20 Kérem a követke­zőt! (magyar rajzfilmso­rozat) Teve-nyavalyava 16.40 Dallas (amerikai sorozat - 97.) 17.30 Na­vigátor 17.50 Gusztáv 18.00 Híradó. Időjárás 18.35 Borostyán (34.) 19.25 Kívül-belül 19.30 Híradó este 20.05 MTV Roadshow 2003 Kiskunhalas- Sóstó 21.35 Szfnemjava 23.05 Jó estét, Magyar- ország! 23.50 Banya csak egy van! (amerikai vígjáték) 1.25 Aktív (ism.) 2.05 Mi, magyarok 6.00 Disney-rajzfilm: Szünet 6.30 Reggeli 9.00 Szigetelés Majka a Szigeten (ism) 9.10 Re­cept Klub (ism.) 9.30 Terra Nostra (brazil soro­zat - 122.) 10.35 Top Shop 11.35 Delelő 12.00 Híradó 13.15 Pont hu (ism.) 13.40 Mike Hammer magándetektív (35.) 14.40 Recept Klub 14.45 Csak egy szavad­ba kerül! 14.55 Disney- rajzfilm: Szünet 15.20 Játékzóna 16.15 Test­percek Fitnesz Norbival 16.25 Beach House (ism.) 17.30 Vészhelyzet (3.) Vér, cukor, szex, va­rázslat 18.30 Híradó 18.55 Fókusz 19.30 Legyen ön is milliomos! 20.10 DüTvízjó 21.47 Híradó 8 percben 22.00 Szömyecskék 2.: Az új falka 24.00 Szigetelés 0.15 Találkozások - este 0.25 Sportklub 0.35 Largo Winch - Az igaz­ságtevő (12.) 22.30 Péntek este Ben­ne: Híradó 23.05 Ötven éves (lesz) a Magyar Te­levízió (16/6.) 1.05 Kár­páti krónika 8' 12.00 Fekete gyöngy (200/20.) 12.45 Megáll az idő 13.45 Néprajzi értékeink A fóti gyön­gyöskoszorú 14.00 Kár­páti krónika 14.10 Marslakók számára Em­lékezés Szerb Antalra 14.35 Chicago Hope Kórház (71/60.) 15.25 NAP-NYUGTA 17.55 Telesport 20.05 Híradó este. Sport 20.40 AB­LAK - Klasszikus Nagy Györggyel 21.05 Tanul­ni érdemes (18/14.) 21.10 A kultuszminisz­ter (4/2. rész) 22.05 Sziget Fesztivál 2003 23.35 Záróra HBO 8.00 Három férfi és egy kis hölgy 9.40 Krokodil Dundee Los Angeles­ben 11.15 Dávid Bowie- koncert 12.30 Barnie apró bosszúságai 13.55 Kabaré 15.55 Hollywoo­di pletykák 16.25 Tragi­kus szenvedély 18.15 Jó barátok 18.45 Félrelé- pősdi 20.30 Mozi! Mo­zi! Mozi! 21.00 Taxi 2. 22.30 A mexikói Magyar ATV 13.00 Beavatás.fism.) 13.15 Miért? (ism.) 13.45 Ókori Kelet (3.) 14.20 Navigátor (ism.) 14.35 A fanyüvő unoká­ja (3/1.) 15.15 ízlésekés fotonok (5/5.) 15.40 Célkeresztben 16.10 A tudomány kincsesháza 16.40 Kalendárium 18.00 Híradó 18.15 Szívtipró gimi 19.00 EU- kalendárium 19.30 Me­se 20.00 Híradó 20.30 A pillanat embere 22.35 Kiadatás (8.) 23.30 Szi­get Fesztivál - Világze­nei Nagyszínpad 2002. Spaccanapoli Magyar koncertfilm SPEKTRUM 17.00 Terep-járók (4.) 17.35 Impresszionista festők (5.) 18.10 Lakás­ban jó, de a legjobb ott­hon (12.) 18.45 Kozmi­kus Odüsszeia (2.) 19.45 Gazdagok és hí­resek (4.) 20.50 Vég­tagjaink (2.) A fej 21.55 Keresztül-kasul Kana­dán (4.) 22.55 A Fekete Özvegy - Egy repülő­gép titka (am. dok.-film) N. GEOGRAPHIC Viasat3 Filmmúzeum 12.05 De Phil 12.55 Charlie angyalai (ism.) 14.05 Ed (ism.) 14.55 Szerelmek Miamiban (57.) 15.45 Charlie angyalai (65.) 16.40 Jeannie, a háziszellem (30.) 17.10 Alex Mack titkos élete (8.) 17.35 Star Trek: Deep Space 9 (23.) 18.30 Szeretünk, Raymond! (107.) 19.00 Egy rém rendes család (53.) 19.30 Férjek gyöngye (71.) 20.00 Rémvadászok (11.) 20.50 Bármi áron _________EUROSPORT_________ 15 .00 Nói ifjúsági labdarúgó Eb, Németország Éló közvetítés 16.45 Atlétika: IAAF Nagydíj Közvetítés felvételről 18.00 Női ifjú­sági labdarúgó Eb, Németország 19.45 Pályakerékpáros-vb, Stuttgart Élő közv. 22.30 Hírek 22.45 Szuperverseny-magazin 17.00 Az elnök különgé- pe 18.00 Hatalmas hul­lámok Tiltott hullámok 19.00 Munkakutyák (45.) 19.30 Majom­ügyek (5.) 20.00 Fogas titánok 21.00 Ragado­zónak született (5.) 22.00 Halálközelben (5.) Ayrton Senna halála SPORT1 15.15 Ralimánia, Veszprém-rali, összefoglaló (ism.) 16.15 Kerék­pár, Tour de Hongrie (ism.) 17.15 WNBA Action 17.45 Labdarú­gás, Nemzetközi Torna, Egyesült Államok 20.15 Labdarúgás, né­met bajnokság, Bayern München-Eintracht Frankfurt (élő) 12.45 A nagy sztori (ism.) FF 14.15 Tárgy-eset (30.) 14.30 A nevetés hangja (am. film, 1963 -ism.) 15.45 A kis hercegnő 17.30 Európa pálya­udvarai (9.) 18.00 Az alvilág profesz- szora 19.30 Illetlen fotók (magyar rö­vidfilm) 19.45 Popeye 20.00 BUÉK! (magyar film, 1978) 21.30 EU-kalauz (ism.) 22.00 A buszon (33.) 22.30 Sportmúzeum (33) . 13.05 Egymás között 14.05 Hírpercek 14.10 Pró és kontra 15.10 Film 16.40 Naplemente 17.50 Fradi Tv 18.25 A téma az utcán hever 18.50 Alapozó 19.00 ATV-híradó 20.00 Pén­tek esti klub 21.00 Bűn­ügyi dosszié Kossuth Rádió 4.30 Óránként: Hírek, időjá­rás 12.02 Déli krónika 12.40 Ki nyer ma? 12.50 Törvénykönyv 13.05 Ven­dég a háznál 13.30 A Heted­napi Adventista Egyház fél­órája 14.04 Péntek kávéház 15.05 Szóljon hozzá! - At­lasz 16.00 Délutáni krónika 16.15 Magyarországról jö­vök - Fájsz 17.05 Holnaprakész 17.45 Kék bolygó 18.00 Esti krónika 19.05 Határok nélkül 19.30 Sportvilág 19.50 Esti mese 20.04 Aranyemberek: Csá­kányi László színművész 20.35 Az öreg Kossuth 21.05 Tetten ért szavak 21.15 Világvevő 22.00 Késő esti krónika 22.30 Fórum - Az idő tükrében 23.00 Hí­rek, Kéné 23.04 „Egy hazá­ban” - Nemzetiségi maga­zin Kapós Tv 08.00 Képújság 17.00 Pénz­háló. országismereti játék (élő) 17.30 Kimba 18.00 Gé­niusz, ism. 18.30 Pótkerék, autós magazin, ism. 19.00 Híradó 19.15 Kapós Sport 19.30 Itthon otthon van, tu­risztikai műsor 20.00 Hír­adó, ismétlés 20.15 Kapós Sport, ismétlés 20.30 Nyitott világ, ism. térj. film 21.00 A világ legszebb asszonya, olasz filmvígjáték 23.00 Kapós Krónika, éjszakai ma­gazin: Kapós Tv Híradó, Kapós Sport Boglár tv 19.00 Mese 19.00 Sport magazin 19.20 Székelyföl­dön - Gyergyó 19.30 Rejtje­lek - LA vészmentők 19.50 Sport Magazin 20.05 VII. Méta 21.00 Sport Magazin 21.15 Rejtjelek, ism. 21.35 Székelyföldön, ism. 21.45 Sport Magazin 22.00 Képúj­ság Sió Tv A Sió TV 03-as csatornán fogható műsora naponta 16.30 órakor indul hírekkel, információkkal, dokumen­tum- és ismeretterjesztő fil­mekkel, sorozatokkal. 21.00 órakor film. Műsorzárás: 23.00 órakor. Csurgó Tv 12.00 Pénzháló, országis­mereti játék 19.00 Kimba 19.30 Itthon otthon van, tu­risztikai műsor 20.00 A pé­csi Janus Egyetemi Színház 20.30 Nyitott világ: Emberi gének 21.00 A világ leg­szebb asszonya - olasz víg­játék Kapós Rádió Fogható a 99,9 MHz-en 5.30-10.00 Jó reggelt, Ka­posvár! 10.00 Juventus Plusz a Kapós Rádióban, Tiszttartó Titusszal, Színes hírek, érdekességek 14.00 Napló - A Kapós Rádió hír­összefoglalója 14.10 Délutá­ni turmix Fenyő Zsuzsával 18.00-23.00 Flört Maoval és Molival Kívánságműsor: Tele­fon: 424-445, 424-452, SMS 30/227-22-22 19.40 Kapós Sport 20.00 Játékok, Flört Top 10 23.00 Esthajnal Somogy Rádió Fogható a 91,2 MHz-en 6.00 Reggeli műsor 7.00 Hí­rek 8.05 Programajánló 9.05 Színes hírek, érdekes­ségek 11.00 Czellár Éva mű­sora 11.30 Krónika, a So­mogy Rádió déli hírösszefog­lalója 12.15 Kívánságműsor 13.15 Útinform 14.05 Zenés programajánló 16.00 Hor­váth Tamás műsora 16.15 Útinform 16.20 Computer magazin 17.00 Kívánságmű­sor. Telefon: 510-884 1700 Krónika, a Somogy Rádió es­ti hírösszefoglalója 19.30 Sport 20.05 3x3 20.05 Buli One Pécsi Rádió Fogható a 101,7 MHz-en 5.55-9.00 Hajnaltól reggelig - információs magazinmű­sor 12.00 Szerb nyelvű mű­sor 13.30 Horvát nyelvű mű­sor 15.00 A Pécsi Rádió ze­nés délutáni műsora 18.00 Regionális német anyanyel­vű műsor 19.30 In dér Muttersprache 20.00 Na materinjem jeziku 20.30 Na maternjem jeziku Joker Rádió Dombóvár Fogható a 95,3 MHz, Kaposkábel 104,5 MHz 6.00-10.00 Jó reggelt Dom­bóvár! - aktuális hírekkel, közlekedéssel, traffipaxszal, sporttal és egy adag móká­val 10.00 Napközben - ér­dekességek, színes hírek, in­terjúk, telefonos játékok, sok zenével 18.00 Kívánságmű­sor Balaton Rádió Fogható a 88,2 MHz-en A legjobb és legfrissebb ze­nékkel a Balaton körül. Min­den nap 18 órától SMS- kívánságműsor. Kedden és pénteken 19 órától OanceClub Győrfi Bettával. ’ Helikon Rádió Fogható a 99,4 MHzen 6.55 Beköszönés 7.00-9.00 Helikon Rádió reggeli műso­ra 9.03 Napraforgó - Zenés délelőtt 11.03 SMS élő ki vánságműsor 13.00 Helikon krónika 13.08-18.00 Délutá­ni Randevú 18.30 A nap ven­dége 18.35 Helikon Sport 19.00 Helikon krónika 19.08 Mahasz slágerlista 21.00­6.55 Automata műsor

Next

/
Oldalképek
Tartalom