Somogyi Hírlap, 2002. november (13. évfolyam, 255-279. szám)

2002-11-13 / 264. szám

12. OLDAL 2002. November 13., Szerda S Z O L G A L T A T A S Ma # Kelte 6.47 — Nyugta 16.09 í Kelte 14.05 — Nyugta ­SZILVIA napja Szilvia. A latin Silvius (jelenté­se: erdei) női párja. Védőszent­je: Szent Szilvia, Nagy Szent Gergely pápa édesanyja, aki utolsó éveit elvonultságban töl­tötte. Virága: a begónia. Egyéb névnapok: Árkád, Bul­csú, Eugén, Jenő, Kilény, Kilián, Megyer, Miklós, Szaniszló, Szó­lón. Szaniszló. Szláv eredetű név, jelentése: állhatatosságával dicsőséget szerzett. Védőszent­je: Kosztka Szent Szaniszló je­zsuita növendék. Egyházi ünnepek A magyarországi katolikus nap­tárban a magyar szentek és bol­dogok emléknapja. A nagy szá­mú magyar szent nem mind­egyike kerülhetett be a liturgi­kus naptárba, ezért ezek számá­ra közös ünnepül a mai napot jelölték ki. Az ortodox és a gö­rög katolikus naptárban Arany­szájú Szent János konstantiná­polyi érsek napja. Napi igék: Kát.: Zsolt 22. Lk 17,11-19. Ref.: Zsolt 89,1-19. LTim 6,1-10. Ev.: lKor 7,25-33. Jel 21,15-27. Őrt.: Kol 1,18-23. Lk 8,22-25. Évfordulók E napon született 1834-ben James Thomson an­gol költő, 1938-ban Jean Seberg amerikai színésznő. E napon hunyt el 1689-ben Philipp Zesen német költő, nyelvújító, 1974-ben Vittorio de Sica olasz filmrendező. Sztárpletykák Luxus a tengeren Profi ten­gerészek is megiri­gyelhet­ték volna Palotás Petra leg­utóbbi ka- landját. Az RTL műsorve­zetője há­rom hetet töltött egy luxus óceánjáró fe­délzetén. Egyik barátnője - aki történetesen a személyzet tagja- hívta meg a tizenhárom emele­tes tengeri erőd fedélzetére. A Miamiból induló hajó a Karib- tengeren szelte a habokat, így Petra jól lebarnult az utazás so­rán. A szikrázó napsütés után hirtelen hatalmas vihar kereke­dett, mégis szerencsésen partot értek. Fontos a megelőzés Első szóra igent mondott Pánczél Andrea, amikor felkérték, hogy csat­lakozzon a mellrák elleni kampány­hoz. A Jó reggelt, Magyarország! műsor­vezető-főszerkesztője az elnök­ség tiszteletbeli tagja. „Attól, hogy néhány ismert ember is csatlakozik a mozgalomhoz, ta­lán sikeresebbek lehetünk. Na­gyon jó lenne minél több nő fi­gyelmét felhívni, hogy a beteg­ség megelőzhető. De ehhez elen­gedhetetlen a rendszeres szűrés”- mondta Andrea, aki részt vesz a megelőző vizsgálatokon. Horoszkóp & SKORPIÓ (X. 24—XI. 22.), 06-90-230-358. Uralkodó bolygó­ja, a Mars a Szűz csillagképben látható. Végre elérhető közelség­be kerülnek régóta vágyott tervei, úgyhogy lépnie kell. Itt az ideje, hogy feladja a biztonságos, de rosszul fizető munkahelyét. Erő­sítse meg magát és vágjon bele f vállalkozásba! NYILAS (XI. 23—XII. 21.), 06-90-230-359. Egy szimpati­kus, jó képességű fiatalember­rel hozza össze a sors. Ez a ta­lálkozás hosszú időre meghatá­rozza az életét. Megnyerő kül­seje ne tévessze meg, jobb meg­előzni a félreértéseket és a csa­lódást. $* BAK (XII. 22-1. 20.), 06-90- 230-360. Legyen óvatos a pénz­zel. Arról azonban gondoskod­jon, hogy az őszi évszakban is le­gyen minden alkalomra megfele­lő öltözéke, hogy jól érezze ma­gát. Ne hagyja magát kihasznál­ni. Jb VÍZÖNTŐ (I. 21-11. 20.), 06-90-230-361. Nagyszerű tervei vannak, amelyeket most megva­lósíthat. Úgy alakítja sorsát, hogy Ön mellett mások is biztonságot érezzenek. Párkapcsolatában boldogságra törekszik. O HALAK (II. 21-III.20.),06- 90-230-362. Önt most inkább a munka érdekli, semmint a ma­gánélet. Bolygója szerint érzelmi raktárát fel kell tölteni és jobban odafigyelni a közvetlen környe­zetében élőkre. f KOS (III. 21—IV. 20.), 06- 90-230-351. Kedvező változások­ra számíthat hivatása és anyagi helyzete terén. Tele van frisses­séggel és egészséges feszültség­gel, okosan építi a jövőjét. Tf BIKA (IV. 21—V. 20.), 06- 90-230-352. Nyitott az újdonsá­gok iránt, a sikerélmény nem is marad el. Szokatlanul romanti­kus hangulatban van, hódolók veszik körül. Nyugodtan flörtöl­jön. Öltözzön feltűnően, amiben jól érzi magát. A IKREK (V. 21-VI. 21.), 06- 90-230-353. Próbálja megvalósí­tani régi vágyait, terveit. A csilla­gok segítik ebben. Fontos, hogy egyértelműen fogalmazza meg a céljait, a felesleges ügyekre ne vesztegesse az idejét. Kedvesét ne hanyagolja. RÁK (VI. 22—VII. 22.), 06­90-230-354. Ha Ön üzletember, most minden erejével a haszon növelésén dolgozik — sikerrel. Anyagi problémái, mint valami csoda, hirtelen megoldódnak. Egyre fontosabb és jobb ügyfele­ket vonz magához. Oroszlán (vii. 23-viii. 23.), 06-90-230-355. Megbántó- dik szerelme viselkedése miatt, de ez valójában csak az utolsó csepp a pohárban. Titkolt, elfoj­tott bánatok mérgezik a kapcso­latukat régóta. A feszültséget jól oldja egy kisebb utazás, de a kül­földi utaknak most nem kedvez­J ek a csillagok. [ SZŰZ (VIII. 24—IX. 23.), 06- 90-230-356. Belső erők feszítik, úgy érzi, semmi sem sikerül úgy, mint régen. Az üzleti életben ke­mény harcokra számíthat. Óva­kodnia kell azonban az olyan esz­közöktől, amelyekkel méltányta­lanul sértheti üzleti partnereit. ti MÉRLEG (IX. 24—X. 23.), 06-90-230-357. Nem látható most a Mérleg uralkodó bolygója, a Vé­nusz. Ha hazugságra készül, ta­láljon ki valami újat. A régi trük­kök nem biztos, hogy most be­jönnek. (További ezoterikus elemzések és témák az internet www.astronet.hu oldalán.) Receptek Mindent bele leves Hozzávalók: Zöldborsó, sárgarépa, póréhagyma, zeller, karfiol, stb. bármilyen idény zöldség, vagy ami akad otthon. 2 dl paradicsomlé, só, őrölt bors, örölt szerecsendió, 1 tojásból, kevés liszttel csipetke, reszelt sajt. A levesből 2-3 litert készítünk. A fazékba rakjuk a zöldségeket, fajtánként 10-10 dkg-ot. Felöntjük any- nyi vízzel amennyi levest szándékozunk készíteni. Ízesítjük: sóval, örölt borssal, szerecsendióval. 15- 20 percig forraljuk. Hozzáöntjök a paradicsomle­vet. Nem kell túífőzni a zöldségeket mert így ízlete- sebb. A tojással, kevés liszttel csipetkét készítünk és belefőzzük a levesbe. A tányérokba sajtot reszelünk és ebbe merjük a forró levest. (Egyéb receptek és főzési tanácsok a www.mindmegette.hu internetes oldalon.) 5.45 Faluvilág 6.00 Uta­zás Gasztronómiába 6.35 Jó reggelt, Ma­gyarország! 7.15 Lazaó 9.00 Angéla (37.) 9.55 Gazdag ember, szegény ember (32.) 10.45 Teleshop 11.30 Nyerő hármas (7) Kiütéses ; győzelem 12.00 Vad an­gyal 12.55 Egri csilla­gok (2/1.). 14.20 Kap­I csoltam Telefonos vetél­kedő 14.50 Yago (arg. kalandfilmsor. - 104.) 15.45 Melrose Piacé (amerikai sorozat - 161.) 16.45 Jakupcsek - tűr, tilt, támogat? 17.35 Claudia-show 18.30 Tények Skandi- návlottó-sorsolás 19.10 Aktív 19.50 Elmondom Brother 19.55 Szeret, nem szeret 20.00 Big Brother 21.25 Tea (ma­gyar vígjátéksor. - 3.) Benne: Kenósorsolás 22.05 JAG - Becsület­beli ügyek (amerikai kri­misorozat) 23.00 Big Brother - Élő 23.30 Jó estét, Magyarország! 0.15 Totalcar 0.45 Sis­ka (31.) 1.40 Napló (is­métlés) 6.00 ValóVilág 6.30 Reggeli 9.00 Csak egy szavadba kerül! 9.05 Recept Klub (ism.) 9.15 Julieta (120.) 9.45 Teleparti. Játék 10.05 Top Shop 10.40 Teleparti 11.05 Top Shop 11.35 Delelő Ben­ne: 12.00 Híradó 13.10 Akták (ismétlés) 13.40 Teleparti. Játék 14.35 Csak egy szavadba ke­rül! 14.40 Recept Klub 14.50 Kung-fu (ameri­kai akciófilm-sorozat) Kung-fu blues 15.45 ValóVilág 16.20 Miami Vice (7.) Keserű igazság 17.10 Mónika 18.05 Ta­lálkozások 18.30 Hír­adó 18.55 ValóVilág 19.05 Fókusz 19.40 ValóVilág 20.55 Bará­tok közt 21.30 Szupermozi Száguldó vírus (amerikai kataszt­rófafilm) 23.10 Való- Világ Valóságshow 23.35 Az elnök emberei (amerikai sorozat) 0.25 így készült: Atomcsap­da (amerikai werkfilm) 0.50 Híradó Késő: esti kiadás 1.05 Antenna Euro-atlanti magazin 5.32 Hajnali gondolatok 5.35 Agrárvilág 5.50 NAP-KELTE 9.00 „Egy óra múlva itt vagyok” (sorozat, 1973 - 14/7.) 10.20 „NádasborsH” Életízesítö show 11.10 A Guldenburgok öröksége (NSZK-sorozat - 40/8.) A nagy szerelem 12.00 Híradó Benne: Körzeti híradók 12.55 Tornász- vb (portrék) 13.10 San Francisco utcáin (53.) 14.05 Hrvatska krónika 14.35 Ecranul nostru 15.00 Néprajzi értéke­ink A fóti gyöngyöskos­zorú 15.10 Segítőtárs 15.45 A klinika (12/8.) 16.30 10 éves a Renovabis 17.00 Papír- hídon 17.30 Élesben Közéleti talk-show 18.00 Híradó 18.30 Na­vigátor - A tudatlanság ideje lejárt! 19.00 Frédi és Béni 19.30 Híradó este 20.05 Önök kér­ték! 20.40 TS - Bajno­kok Ligája Labdarúgó- mérkőzés 22.50 Szerda Közben: 23.00 Híradó 23.30 TS - Bajnokok Li­gája A napi mérkőzések összefoglalója 15.00 Jeannie, a háziszellem (ism.) 15.25 Rajzfilmek (ism.) 16.15 Fekete Szépség kalandjai (31.) 16.40 Sabri- na, a tinédzser boszorkány (ism.) 17.10 Star Trek - Az új nemzedék (24.) 18.05 A Simpson család (ism.) 18.35 T. J. Hooker (60.) 19.30 Egy rém ren­des család ( 9-10.) 20.30 Macska­szem (horror) 22.10 Hollywoodi sztá­rok 22.30 A láthatatlan ember (35.) Filmmúzeum 15.45 Sportiskola a tavon 16.15 A 0416-os szökevény (2.) 1715 Privát- film-múzeum 17.30 Aranykor Prokopp Dóra beszélget Felföldi Ani­kóval 18.00 Felfelé a lejtőn 19.30 Vi­dám percek 19.45 Esti mese 20.00 Képzőbűvészet Rodolfó-Romhányi bűvésziskolája (8.) 20.15 Aranykor 20.45 Kilenc hónap 22.15 A tolvaj és a bírák Nyitott könyv sor. 16.00 NAP-NYUGTA 18.35 Tornász-vb (port­rék) 18.50 Hoppá, itt va­gyunk! 19.40 Esti mese 20.05 Híradó este Sport. Időjárás 20.35 Ablak Benne: Évgyűrűk Nyugdíjasok műsora 21.00 Századfordító magyarok Szalai Sán­dor 21.55 Krónika (25/4.) Felvonulás 23.10 Záróra 0.15 Rab­igában (magyar-bolgár sor. - 9/8.) 1.20 Ablak Benne: Évgyűrűk Nyug­díjasok műsora 1.50 Megtörtént bűnügyek (sorozat, 1976 - 7/3.) 2.55 Világhíradó HBO 8.15 A test' 10.10 Christina Aguilera-kon- cert 11.10 Sztárom a pá­rom 13.15 Umca, umca macskazaj 14.50 Félrelépősdi 16.35 Az örömapa 18.20 A Csen­des-óceán hercege 20.00 Érzéki csalódás 21.35 Egyszer fenn, egyszer lenn 23.20 A John Malkovich-menet (amerikai vígjáték) Magyar ATV 6.30 Más-nap 9.00 Na­pi 120 perc 11.00 Ösz- szefüggések 13,05 Köz-Hang 14.10 Csak természetesen! 16.40 Naplemente 17.50 Fra­di Tv 18.50 Kulturális kalauz 19.00 ATV- híradó 20.00 Ütköző 21.00 Emberközelben 15.15 Magyar történél- j mi arcképcsarnok 15.45 Szóra, magyar! 15.55 Dübörgő színek Jakobovits Miklós képei 16.25 A forradalom em­lékezete (6.) 16.55 Ötó­rai zene 17.00 Sherlock Holmes kalandjai 17.50 Hej, hej, helyes beszéd! 18.00 Híradó 18.30 Vál- j tó. Magazin 19.00 Me­sefilmek 19.15 Szívtipró gimí (65.) 20:00 Botcsi­nálta mama 21.30 Liszt: Spanyol rapszódia 21.45 Híradó 22.10 „Hangozzatok, jámbor legendák” 22.50 Hitve­si ágy (román film) SPEKTRUM 13.45 Szülők iskolája (33.) 14.15 Gyógyít vagy öl? 15.20 Bogaras boga­rász 15.50 Érdekes álla­tok (4.) 16.25 Viselked­jünk! (18.) 16.55 Kertépí- tészetfe.) 17.30 Szigetla­kók (2.) 18.35 Vasútmá- nia 19.45 A Jangce titkai (1.) 20.20 Cikcakkban a Föld körül (7.) 20.50 Agy-tudomány (3.) 21.55 A béke utolsó esélye NL GEOGRAPHIC 17.00 Az elveszett arany fosztogatói (2.) 18.00 El­tűnt világok nyomában 19.00 Gyilkolásra szüle­tett (2.) 20.00 Génvadá­szok (6.) 20.30 A hol­nap világa (33 ) 21 00 Versenyfutás az idővel (7) 21.30 Mesék az élő holtakról (7.) Rejtvény Körpanorámás lak A két rajz között hét eltérés van. Az e heti megfejtéseket legkésőbb kedden postázzátok. A helyes megfejtők között nyereményeket sor­solunk ki. A borítékra írjátok rá jeligeként: „Gyerekrejtvény” Apróhirdetés 8 HORDOZHATÓ cserépkályha eladó. 82/489-501. •89127* ELADÓ 1500 db használt tetőcserép Kapos­váron 82/415-508. *89518* __________GÉPEK__________ KA POSVÁRON 50-es MTZ, 3,5 T Csepel pótko­csi, 4 soros vákumos kukorica vetőgép, 1 db 3 fejes eke, 1 tárcsa, 1 szártépő 2 soros el­adó. 82/431-341 *89608* _________GARÁZS KA POSVÁR, Komárom u-ban garázs eladó. 30/258-4540. *88913* GARÁZS eladó Kaposvár, Zaranyi Itp. Tel.: 06- 30/252-3612. *89545* ZÁRDA közben garázs kiadó 30/418-8038. *89562* KAPOSVÁR, Kinizsi Itp-en garázs eladó 1,55 M Ft-ért. 30/947-5015. *89595* MEZŐGAZDASÁG ERDŐT veszek készpénzért. Telefon: 06-20/ 4748-112. *88545* ALMA ELADÁS a Pannonobst Kft. Kiskorpáéi Hűtőházánál (bennt az udvarban). Csak hétköznap 8-15 h- ig. 82/577-022. •89035* ÉGER csemete eladó. 30/267-1474,20/478- 5737. •89394* S KARÁCSONYFÁNAK 40 db ezüstfenyő 1,5-2,5 m-ig eladó. 1500 Ft/m. Tel.: 82/357- 354, 06-30/2882-658. *89542* ADÁSVÉTEL SURRANOK 2800 Ft! Postán is küldöm. Tel.: 22/366-061. *89559* KÖZLEMÉNY LADY J. Mg. Szövetkezet Mesztegnyő igazgató­sága értesíti tagjait és üzletrész tulajdonosa­it, hogy 2002. november 28-án, 9.30 órakor közgyűlést tart a központi iroda tanácskozó termében. Napirend: 1. Beszámoló a szövet­kezet helyzetéről. 2. Döntés a tisztségviselők­kel kapcsolatos személyi kérdésekről. Határo­zatképtelenség esetén változatlan napirend­del a fenti helyen 2002. november 28-án, 10 órakor tartjuk közgyűlésünket. Igazgatóság. *89521* ________PÉNZPIAC________ HI TELÜGYINTÉZÉS ingatlanfedezettel, akár terhelt ingatlanra is. Telefon: 70/312-0994. •87072* SZEMÉLYI hitel ingatlanra, hitelkiváltásra is, minimálbérrel. 70/312-0993. *87817* HITELÜGYINTÉZÉS. 06-30/435-0123. ♦89503* EUROSPORT 12.00 Tenisz Mesterek Kupája, Kína 18.45 Hírek 19.00 Golf Challenge-torna 20.00 Vitorlázás, Louis Vuitton-kupa Új-Zéland, Auckland Negyeddöntő 21.00 Díjugrató Világkupa Olaszország, Verona 22.00 Díjugratás Portugália, Portimao 23.00 Hírek SPORT 1 17.00 Labdarúgás, Bajnokok Ligája (ism.) 19.15 Mai helyzet 19.30 Futballmagazin (ism.) 20.00 SP0RT1 percek 20.15 NHL jégkorong-mérkőzés, Carolina Hurricanes-Phoenix Coyotes 22.15 NHL Power Week 22.45 Labdarúgás, Bajnokok Ligája A műsor és a kezdésl tóőpont változtatásának Jogát minden tévéadó fenntartja, s ezért lapunk felelősséget nem váflal, A megjelenő rejtvények megfejté­seit jövő hét keddjén adják postá­ra. A megoldásokat levelezőla­pon, borítékban küldjék be a szerkesztőség címére. A megfej­tők között nyereményeket sorso­lunk ki. A nyílt levelezőlapra vagy borítékra írják rá „Heti rejtvény” 200 2. november 13., szerda - Televízió-műsor TV2 RTL KLUB ml m2 _______DUNA TV __________VE GYES__________ FAGYÖNGYÖT vásárolnék. Tel.: 84/314-045, 30/322-9000. •89536* KAZÁNOK, radiátorok gyári áron garanciával. Tel.: 20/9475-970. *89585* FLAVIN tagoknak is. Kaposvár, Petőfi tér 4., Fő u. 47. Gyógynövényboltokban. 82/312-612,319-336. •89609* OLASZ BÁLA! november 13-án teljes árucsere, extra bébi, gyerek, felnőtt, lakástextil. Kaposvár, Arany János u.25. *89635* 500 db lucfenyő 100-180 cm és lucfenyő mag eladó. Tel.: 06-30-491-7207. •89652* ALBÉRLETET KÍNÁL KAPOSVÁR, Honvéd u-ban 1,5 szobás, bútoro­zott lakás kiadó. 30/258-4540. •88912* KAPOSVÁRON a Berzsenyi utcában 2 szobás lakás hosszú távra kiadó. Tel.: 20/936-7338. •89336* TESC0 mellett 1,5 szobás távfűtéses, üres la­kás hosszú távra kiadó. 30/858-1265. •89344* KAPOSVÁRON városközponthoz közel, szép környezetben 2 szoba kiadó. 82/318-979. •89500* 8 KAPOSVÁR, belvárosi udvari, konvekto- ros lakás kiadó. 20/9919-442,82/424-225. *89502* KAPOSVÁR, Pete L. u-ban 2 szobás bútorozott lakás kiadó 40 E Ft+rezsi. 82/376-395. *89516* 8 BÚTOROZOTT garzon lakás kiadó Kapos­váron. Tel.: 82/428-839,18 óra után. •89552* ___________ÁLLAT__________ BE RNÁTHEGYI kiskutyák Champion szülőktől eladók. 82/423-765. •89314* HŰSHASZNÚ Texan galambok. Pannon fehér növ. tenyész nyulak eladók. Érdeklődni: 06- 20-381-9576 tel. •89439* 8 ÉLŐ pulykák eladók. 82/712-205. •89448* 8 VEMHES üsző 9 hónapos eladó. 82/372-771. *89494* ÁLLÁST KERES TANÍTÓI végzettséggel (angol műveltségi terü­let) állást keresek. 20/512-4769. •89288* APRÓ-CSEPRŐ BETONOSZLOPOK eladók, komplett kerítés kivitelezést válla­lunk. 06-20/4244-218. •84499* BONTOTT kisméretű tégla 16 Ft/db, faanyag, ajtó, ablak eladó. Sántos. 06-20/3344-605. *88665* Viasat3

Next

/
Oldalképek
Tartalom