Somogyi Hírlap, 2002. szeptember (13. évfolyam, 204-228. szám)

2002-09-28 / 227. szám

12. OLDAL SPORT 2002. SZEFtEMBER 28., SZOMBAT TK | ________________________EnterNet-Internet Férfi Kosárlabda Liga, 1. forduló_______________________ Sz tojan Ivkovics nélkül rajtol a Klíma-Vili Borotvahabos győzelem Kaposvár Az elmúlt szezon utolsó mérkőzé­sén kiállított Sztojan Ivkovics nél­kül lép pályára ma 18.30 órás kez­dettel Szegeden a Kaposvári Klíma-Vili férfi kosárlabdacsapata. Az első bajnoki találkozón a Földi Sándor edző vezette Sole Szedeák együttese lesz az ellenfél. Kilenc győztes és két vesztes elő­készületi mérkőzéssel tarkított felkészülés után várja a bajnoki rajtot a Kaposvári Klíma-Vili le­génysége. A tízhetes munka gyü­mölcse az előttünk álló hónapok mérkőzésein látszik majd meg a talán minden eddiginél kiegyenlí­tettebb erőviszonyokat tükröző pontvadászatban. A kaposváriak­nál nem szerepelhet Ivkovics, a vállsérüléséből felépülőben lévő Szőke Balázs ellenben igen.- A héten kezdtem el újra a munkát és a mérkőzést is tudom vállalni - mondta tegnap kérdé­sünkre a bedobó. - Videóról ele­meztük a szegediek harcmodorát, akik gyors kosárlabdát próbálnak játszani, elsősorban a kinti dobá­sok erőltetésével. Mindent egybe­vetve azonban, ha totómeccs len­ne, fix kettesre venném. Az előzetes hírekkel ellentétben erősebb kerettel várhatja a bajnoki csatározásokat a Sole Szedeák csa­pata. A nyáron Debrecenbe távo­zott az együttestől az amerikai Ledon Green, míg honfitársa, Reggie Elliott a hírek szerint Mexi­kóba tette át székhelyét. Két ma­gyar is átigazolt a keretből. Tanács Attila az Univer KSE-t, Balogh Zol­tán pedig a PVSK-t választotta. A szegediek legnagyobb igazolásuk­ként Földi Sándor edző érkezését emlegették, aki épp Kaposvárról költözött a Tisza partjára. A somo­gyi megyeszékhelyen bajnokságot nyerő szakember azonban megle­hetősen későn kezdhetett a csapat­építéshez. Az irányítóposztra ér­kező bosnyák Nedzsad Mulics mellé csak a héten sikerült légiós társat találni a 206 cm magas jugo­szláv Müan Scsekics személyé­ben. Az MC MAFC visszaminősí­tése után a fővárosból megszerez­ték a centerként bevethető Kecskés Pétert (209 cm) is. A várható kezdőcsapatok: Sole Szedeák: Nedzsad Mulics (bosnyák), Deák Attila, Nyilas István, Kecskés Péter, Milán Scsekics (jugoszláv). Kaposvári Klíma-Vili KK: Si­mon Balázs, Dzunics Braniszlav, Frank Altron Jackson (amerikai), Rónáid De Gray (amerikai), Fü- löp Gábor. A találkozó játékvezetői: Harsányi József, Ádám József. Tegnap játszották: Debreceni Vadkakasok- Atomerőmű SE 87-80 (30-19, 25-16,13-21,19-24) BITT Kaposvári Női RC- Székesfehérvári MÁV Előre SC 3-0 (6,24, 5) Túlzás lenne azt írni, hogy a nyi­tójátszmában a kaposvári együt­tes hívei a kezüket tördelték volna izgalmukban; Géllé Petráék ugyanis - miután más dolguk nemigen akadt - jobb híján a nyi­tásokat gyakorolták, ami igencsak komoly fejtörést okozott a túlolda­lon. Ha pedig netán mégis vala­hogy sikerült megszelídíteni a lab­dát, akkor az ellentámadás rendre a játéktéren kívül ért véget. Az első szett mintha elaltatta volna a hazaiakat; sokáig az in­kább lelkes, mint jól játszó - a fe­hérvári cserékből egész pompás kis énekkart lehetett volna össze­rakni - vendégek vezettek, s mondjuk úgy, hogy a végén bi­zony meg kellett izzadni a játsz­magyőzelemért. A harmadik, utolsó játékrészre aztán újra visszaállt a rend a pá­lyára; Faludy Mariannák nem az ellen­fél, hanem az óra ellen küz­döttek. Ma­gyarán szólva az volt a kér­dés, hogy a BITT mikor tesz pontot a találkozó végére. Még háromne­gyed órát sem kellett erre várni... A mérkőzés végén aztán várat­lan támadás érte a kaposvári ala­kulat játékosedzőjét, Halász Már­tát; a társai pillanatok alatt több- kilónyi színes borotvahabbal fúj­ták össze az első hazai bajnokiján sikeresen debütáló mestert. így játszottak Kaposvár, városi sportcsarnok, 100 néző. V.: Valcz, Pelikán. BITT Kaposvári Női RC: GeUe, Halász, Lantos, Szíj, Faludy, And- rosics. Csere: Kárász (liberó). Játé­kosedző: Halász Márta. FENYŐ Megalakult a szurkolói kör Tíz taggal alakult meg a Kaposvári Klíma-Vili szurkolói köre, amely a szervezett működést tűzte ki legfontosabb céljaként. A szurkolói kör tagjai kéthetente rendszeres összejöveteleket tartanak a városi sport­csarnok első emeleti tanácstermében. Az első találkozáson szó esett a szervezettebb működés feltételeiről, illetve a csapattal és a klubve­zetéssel történő kapcsolattartásról is. A következő összejövetel októ­ber 9-én, szerdán este, 19 órai kezdettel lesz. Vendég a két amerikai játékos, Frank Altron Jackson és Rónáid De Gray. Labdarúgás ___ El égedett volt a bizottság Alapvetően elégedettek vagyunk a magyarok pályázatával, nagy hatással volt ránk, és komoly elő­relépéseket tapasztaltunk a 2004- es kandidáláshoz képest - mond­ta Mike Lee, a 2008-as labdarúgó európa-bajnoki előkészületeket vizsgáló UEFA-szemlebizottság tagja, az európai szövetség kom­munikációért és sajtóügyekért fe­lelős igazgatója a budapesti nem­zetközi sajtótájékoztatón. - A ma­gyar szövetség munkatársai profi munkát végeztek, és azt éreztük, az országban mindenki elkötele­zett híve á rendezésnek. A szük­séges garanciákat a kormányfőtől és a köztársasági elnöktől is meg­kaptuk. A megismert tervek nem irreálisak. Biztató a helyzet, de sok még a teendő - mondta. Kitért arra is: ő és társai a jelentkezők felkészültségét értékelik, de a döntést a végrehajtó bizottság hozza meg december 13-án Nyonban. Bozóky Imre MLSZ-el- nök hangsúlyozta: - Sikerült bebi­zonyítanunk a bizottság tagjai­nak, hogy amit a pályázati anya­gunkban leírtunk, azt meg tudjuk valósítani. Minden helyszín és vá­ros kitett magáért. Az öt nap so­rán világossá tettük: Magyaror­szág képes 2008-ban vendégül lát­ni az európai futballcsalád vala­mennyi tagját. A bizottság vasár­nap este érkezett Magyarország­ra, hétfőn Győrbe, majd kedden Kaposvárra és Székesfehérvárra látogatott. Szerdán Medgyessy Pé­ter kormányfő és Jánosi György sportminiszter fogadta a vendége­ket, akiknek útja ezt követően Miskolcra és Debrecenbe veze­tett. Csütörtökön Szeged és a fő­város következett, pénteken előbb Mádl Ferenc köztársasági elnök látta őket vendégül, majd a nemzetközi sajtótájékoztató zárta a látogatást. _____ __■ Hír ek LABDARÚGÁS. 11 egyesület 265 labdarúgója vett részt a Bozsik II. program ntásodik őszi fordulójában. A barcsi, somogy- tarnócai, babócsai körzetköz­pontokban jól előkészített pályá­kon játszották le a mérkőzéseket a 7, 9 és 11 évesek. A pályára lé­pő csapatok a „focipalánták” to­vábbi fejlesztéséhez tíz focilab­dát kaptak ajándékba. A körzeti válogatottak tornáját - ma - Bar­cson rendezik meg. (ga) ATLÉTIKA. A Deseda duatlon keretén belül Cross-futóversenyt rendeznek a Deseda tó partján. A vállalkozó kedvűek vasárnap reg­gel 8 órától nevezhetnek egészen a viadal kezdetéig a Deseda tó al­só parkolójában (9 óra). A részt­vevők 1,5 km-es és 3 km-es távon mérhetik össze tudásukat. ■ Négy gól esett a végjátékban Rákóczi FC-NABI-Pápai ELC 3-3 (1-1) A labdarúgó NBI/B tizedik fordulójában a Rákóczi FC-NABI csapata hazai pályán 3-3- as döntetlent ért el a Pápai ELC ellen. A találkozó utolsó negyedórájában összesen négy gól született. Kaposvár Heves hazai rohamokkal kezdődött a mérkőzés, a kaposváriak szinte egykapuztak, ám érthetetle­nül be akarták vinni a hálóig a labdát, így módot adtak ellenfelüknek a közbeavatkozásra. Tóth G. és Anghel hagyott ki kínálkozó helyzetet, majd a 10. percben már igazolta a Pintér-alakulat Kovács Kálmán mérkőzés előtti félelmét, hogy mesterei a kontráknak. Lászka remek indításával Hegyi ugrott meg a leshatárról, egyedül tört kapura és a kimozduló Balajcza mellett megszerezte a ve­zetést 0-1. Elkeseredett hazai rohamok követ­keztek egy ideig eredménytelenül, ám a 32. perc­ben Nagypál megmutatta, hogy mi a célra veze­tő. A tömör védőfal előtt távoli lövésre szánta magát, a labda Borsiról kipattant, ám ott volt a szemfüles Rajczi, aki közelről azt a hálóba po­fozta. 1-1. Ezután kiegyenlítettebbé vált a játék, Nagypál fejesét Borsi látványos vetődéssel ütötte ki, majd Marcsek kétszer is jól tálalt a kapu elé és estében még akadt egy mellélövése is. Szünet után sokáig a pálya közepén folyt a játék. Egyre jobban fokozódott az iram, hihetetlen becsvágy- gyal harcolt mindkét együttes, és a 75. perctől beindult a gólgyártás is. Ekkor Sitku lépett ki a leshatárról és a kifutó és elfekvő Balajcza fölött a kapuba emelt. 1-2. Elkeseredetten harcolt a Rá­kóczi az egyenlítésért és próbálkozásait a 87. percben siker koronázta. Jéger balról remek szó­lóval szlalomozott befelé a labdával a tizenhatos vonalán, majd váratlan pontos célzással kilőtte a bal alsó sarkot. 2-2. Alig telt el két perc, felkiál­tott a hazai szur- k o 1 ó t á b o r. Rajczi remek el­futás után az alapvonalról fo­rintos labdát adott Anghel- nek, aki két lé­pésről megsze­rezte átvezetést. 3-2. És még mindig nem volt vége. A hosszabbítás első per­cében Puglits jobbról jól emelt középre és a ma­gasra felugró nemrég becserélt Gajda fejjel a jobb felső sarokba csúsztatta a labdát. 3-3. Vélhetően nem csak e forduló, hanem az őszi idény egyik legfordulatosabb, legküzdelmesebb és látványos gólokban is gazdag mérkőzését ját­szotta a két jó formában levő együttes. Különö­sen a második játékrész volt magas színvonalú, mely a legkényesebb igényeket is kielégíthette. Ha szomorkodott is a Rákóczi-tábor az utolsó A pályán minden labdáért megharcoltak a játékosok fotó: láng pillanatban elvesztett két pont miatt, vigasztal­hatja a tudat, hogy néhány perccel korábban, csupán az egyenlítő gólért is mit nem adott vol­na. És vigasztalja az is, hogy végre futballt is lát­hatott, hamisítatlan futballt, amelyben bizony ma már ritkán van része. így játszottak Kaposvár, 2000 néző. Vezette: Makai (Balogh J„ Makk) Rákóczi FC: Balajcza - Finta, Petrák, Mező, Kovácsevics-Tóth G., Máté, Nagypál, Tóth B.- Anghel, Rajczi. Edző: Kovács Kál­mán. Pápai ELC: Borsi - Bodor, Csákvári, Hudák-Radics, Kvasz, Lászka, Sípos, Király-Sitku, Hegyi. Edző: Pintér Attila. Csere: Tóth B. he­lyett Marcsek (32. p.), Kvasz helyett Nagy Cs. (46. p.), Tóth G. helyett Jéger (63. p.), Bodor he­lyett Puglits (69. p.), Sitku helyett Gajda (84. p.), Marcsek helyett Farkas (75. p.) Sárga lap: Marcsek (65. p.), Petrók (72. p.), Radics (79. p.) Szögletarány: 7:2 (2:0) Jók: Kovácsevics, Nagypál, Máté, Rajczi, illet­ve Csákvári, Hudák, Lászka, Király. Kovács Kálmán: A sírból hoztuk vissza ezt a mérkőzést és amikor a három pontot már a zse­bünkben éreztük, ellenfelünk kettőt kicsent belőle. Pintér Attila: A csúszós, ne­héz talajon kezdetben pontatla­nok voltunk. Szünet után vi­szont fegyelmezetten játszot­tunk, igazságtalan lett volna, ha veszítünk, mert érzésem sze­rint mi álltunk közelebb a győ­zelemhez. JUTÁSI RÓBERT Tegnap játszották: Százhalombatta- Kecskemét 0-2 (0-0) A Rákóczi legjobbja Nehéz labdarúgót kiemelni egy olyan ritkaság számba menő mérkőzésen, melyen egyik csa­patnak sem volt igazán gyenge pontja. Akár Kovácsevics, Máté vagy Nagypál is szóba jö­hetne, mégis Rajczi Pétert kell most eléjük he­lyezni, aki többnyire két védőt is lekötött és gólja mellett a 89. percben egy olyan szólót produkált, amelyre vevő lehet a legkényesebb futballínyenc is. Szinte tálcán kínálta a labdát Anghelnek, aki élt is vele. Tizenöt perc varázslat. így lehetne jellemezni a mérkőzés utolsó negyedóráját. Volt ekkor minden, ami tetszetős és varázslatos ebben a játékban. Férfias összecsapások, re­mek támadásvezetések és a játék sava-borsa, gólok is szép számmal. És mindezekkel együtt izgalom, a javából. A hazai szurkolók e tömény percek során megjárhatták a mennyet és a poklot. NB I, Borsodi Liga, 9. forduló Kelet is rettegjen a Siófoktól Siófok A cívisvárosban vív rangadót holnap a Csank-legénység; a Debrecen-Siófok összecsapás este hat órakor kezdődik. Nyugaton és a fővárosban már te­kintélyt vívott ki magának az eltelt néhány forduló során a siófoki le­génység, most a keleti országrész következik. Rangadót vív holnap a balatoni gárda Debrecenben; ezt a derbit nem lehet máshogyan mi­nősíteni, hiszen lassan véget ér az első kör az alapszakaszban, s tart­ja kiváló pozícióját, dobogós a Csank-csapat. Amit a siófokiak még mindig csak titkon remélnek, azt a debreceniek nyíltan vallják: számukra a cél az első hat közé ke­rülés. Ennek megfelelően erősítet­tek a nyáron, s hogy egységes csa­pat, azt jelzi: legutóbb az Üllői úton is kihúzták egy döntetlennel. Csonk János is Böőr Zoltánék agresszív játékéra, a villámgyors emberekre hívta föl együttese fi­gyelmét, különösképpen a kétsze­res román gólkirály Sumudicára. - Annak ellenére, hogy nem mi va­gyunk a favoritok, háromesélyes­nek tartom a meccset - mondta Csank János. - Ahhoz, hogy a ta­bella elején maradjunk, egy pontra legalább szükségünk lenne. Meg­próbáljuk a saját játékunkat játsza­ni, ami szerencsére már egyre job­ban megy. Néha persze még elve­szítjük a fonalat, de a gárda küzdő­képessége kiváló, s erre lehet ala­pozni. Tény, hogy a debreceni meccsben az is benne van: jól ját­szunk, mégis kikapunk, ám nem szeretnénk így járni... Jó formában van a csapat, így akármi lehet Debrecenben - ezt már a Siófok új „csillaga”, az Új­pestnek győztes gólt rúgó jugo­szláv Alekszandar Pantics mondta, akinek furcsa mozgásán (203 cen­tire nőt a nyakigláb fiú) a nyáron, amikor Siófokra került, sokan még mosolyogtak, ám az ellenfelek csa­tárai, akik azóta találkoztak vele, megtanulták a nevét. Érdekesség egyébként - s ezt ő maga is elis­merte -, hogy nem is annyira a fej­játék az erőssége, földön azonban szinte verhetetlen. Elárulta: legin­kább a szerb Filipoviccsal tartja a kapcsolatot, hiszen a magyar nyel­vet még csak kóstolgatja. A pályán ez nem zavarja, a hozzá legköze­lebb játszó Kuttor Attilával például a magyar és az angol sajátos keve­rékén érteti meg magát. - A legem­lékezetesebb gólom egyike ez a múlt heti, Újpest elleni győztes ta­lálat - mondta Pantics. - Nem vol­tam híres arról Jugoszláviában, hogy gólokat lőttem volna. Úgy vé­lem, jó csapat a Siófok, jók az edzők, s az ellenfelek többségét immár megismerve nem lehetet­len, hogy a végén se álljunk sokkal hátrább a tabellán, mint most. Nem kizárt, hogy éppen Pantics feladata lesz holnap este az „életve­szélyes” román Sumudica szem­mel tartása. Remélhetőleg a debre­ceni támadó is megtanulja majd a siófoki hátvéd nevét. A siófokiak meccsre hangolódá- sával gyaníthatóan nem lesz prob­léma, hiszen a mai edzést követő­en már együtt maradnak, s útra is kelnek a cívisvárosba. Ott egy csendes, a külvüág zajától elzárt szállodában vernek tanyát, s csak közvetlenül a találkozó előtt bu- szoznak a stadionba. Csank tehát „rejtekhelyre” viszi fiait, az azon­ban nem titok, hogy a bajuszos tré­ner sérülés miatt Pusztai, Szalai és Csordás szolgálataira nem szá­míthat, s a belázasodott Juhász sem biztos, hogy útra kelhet a pulykakakas .városá­ba. Egyáltalán nem elképzelhetetlen, hogy Csank János ezúttal nem változtat a kezdőcsapaton, s most is az Újpest-verő 11-nek sza­vaz bizalmat. fónai Tegnap játszották: Győri ETO FC- Ferencvárosi TC 1-2 (0-0) A Siófok FC kezdőcsapata: Németh G. - Pantics, Kuttor, Koller - Grósz, Erős, Schwarcz, Gaál - Fülöp, Schultz, Usvat. Labdarúgás Somogy megye labdarúgó-váloga­tottja a zalai válogatottal csapott össze Balatonkeresztúron. A fel­nőtteknél és az utánpótlás korúak­nái is a hazaiak diadalmaskodtak. Somogy megye-Zala megye 5-2 (4-2) Bal^tonkeresztúr, 300 néző. V.: Barna. Somogy megye: Csizmadia (Vaj­da) - Kiss L., Mészáros, Csák (Sípos), Hadaró - Balogh K. (Kont­ra), Molnár F. (Tóth G.), Dergecz (Weimann, Nyers), Perger, Hor­váth G. (Pemecz), Belényesi (Plaj- bász). Edző: Horváth Lajos. Gólszerzők: Molnár F. 2, Horváth G„ Csák, Dergecz, illetve Rózsa (11-esből), Lukács. Jók: Vajda, Mé­száros, Molnár F„ Csák, Hadaró, Balogh K„ illetve Rózsa, Lukács. Az utánpótlás-mérkőzésen (1998. január 1. után születettek): Somogy megye-Zala megye 1-0 (0-0) Balatonkeresztúr, 300 néző. V.: Lakos. Gólszerző: Németh P. ■ Kaposvár

Next

/
Oldalképek
Tartalom