Somogyi Hírlap, 2002. szeptember (13. évfolyam, 204-228. szám)

2002-09-19 / 219. szám

2002. Szeptember 19., Csütörtök SPORT 15. OLDAL Nyolcszáz lila tart Siófokra Siófok Készülnek már Siófokon az Új­pest fogadására. S nem csak a Csank-csapat, hanem a biztonsági erők és a rendőrség is. A hétvégi Űjpest-Ferencváros rangadón tör­tént rendbontás után a rendőrség különös figyelmet fordít a vasár­napi találkozóra. Fehér László őr­nagytól, a siófoki kapitányság munkatársától megtudtuk: leg­alább 800 lila-fehér drukker érke­zése várható. S egyelőre úgy szá­molnak - tette hozzá az őrnagy -, hogy a rendőröknek csak a stadi­on kapuin kívül, a közterületek rendjét kell fenntartani. Ehhez is jelentős külső segítséget kell azonban igénybe venniük. Borsos Attila, a Siófok FC technikai igaz­gatója azt mondta: a korábbiak­hoz hasonlóan a stadionon belül most is csak a belső biztosítással megbízott rendfenntartó cégek szolgálatait tervezték igénybe venni. A rendőrség közreműködé­séért fizetni kellene, így aztán - akárcsak más pályákon - rendőr már régen tette be a lábát a kapu­kon belülre. Lehet azonban, hogy Siófok- Azokon a meccseken, amikor Ribli Zoltán is játszik a csapa­tunkban, nem ülök asztalhoz; er­ről levélben tájékoztattam a klu­bomat - mondta a siófoki Léhmann Zoltán, aki a kaposvári Szenna-Pack OB I B-s sakkcsapa­tának harmadik táblás verseny­zője. Léhmann Zoltánt klubja levél­ben tájékoztatta: leigazolták a neves, több csapatolimpiát is megjárt sakkozót. - Somogyi csa­pat ebben a sportágban még nem ért el olyan jó helyezést, mint mi legutóbb - így Léhmann Zoltán. - Mindeddig az volt a vélemény a klubon belül: még szerencse, hogy nem jutottunk föl az első li­gába. Egyrészt anyagilag nem bírtuk volna, másrészt le kellett volna igazolni vidékieket, s ezál­tal megbomlott volna ez az egy­másért vállvetve küzdő nagysze­rű helyi közösség. Mindenki elfo­gadta: három éve nincsen mód a szerény tiszteletdíjunk megeme­lésére. így is vállaltam, vállaltuk most változik a helyzet, a Magyar Labdarúgó Liga ugyanis a jövőben ismét a rendőrségre bízná a sport­létesítmények biztosítását. Fehér László őrnagytól tudjuk: ha utasí­tást kapnak rá, akkor készek a sta­dionon belül is közreműködni. Ez azonban már nem közterület, s így egy rendőr szolgálataiért mini­mum 2500 forintos óradíjat kell fi­zetni. Ez száz rendőr háromórás szolgálata esetén 750 ezer forint; további jelentős kiadás lenne a kluboknak, így a siófokinak is, ha­csak a liga át nem vállal ebből va­lamennyit. A vasárnapi Siófok-Újpest talál­kozó egyébként nem a korábban tervezett 18 órakor kezdődik, ha­nem két órával előbb, délután négykor. * * * A Siófok FC utánpótláscsapatai­nak eredményei a junior és ifjú­sági bajnokság legutóbbi forduló­jában: Juniorok: MTK Hungária FC - Siófok FC 4-1. U 19: Újpesti TE - Siófok 3-1, U 17: Újpesti TE - Siófok 7-0, U 15: Pápa - Siófok 0- 5, U 13: Pápa - Siófok 2-2. FÓNAI azonban. Most viszont megrökö­nyödve szereztem tudomást róla, hogy leigazoltak egy „zsoldost”, nyilván a szponzor javaslatára. Nyilvánvaló: a pénz, a reklám a legfontosabb a támogató számá­ra, nekem azonban a sakk, s a ka­posvári társak. A sakkozás örö­méért, a barátságért utaztam minden forduló alkalmával több­száz kilométert, nem elsősorban a pénzért. Talán elvárhattam vol­na, hogy megkérdeznek engem, mint a csapat első számú hazai versenyzőjét (csak két horvát sakkozó játszik előttem), hogy mi a véleményem Ribli leigazolá­sáról. Nem vele van egyébként bajom, hanem azzal: utolérte a pénz, a profizmus a mi kis csapa­tunkat, holott szerintem a kapos­vári sakkbarátok ránk kíváncsi­ak, s nem a sakkból élő profikra. Akkor tehát nem vagyok hajlan­dó asztalhoz ülni kaposvári szí­nekben, ha Ribli is játszik; ha megőrzik az amatőrizmust, ak­kor akár ellenszolgáltatás nélkül is megteszem. FÓNAI Teremlabdarúgó NB I Siófok Hazai pályán kapott ki a terem- labdarúgó (futsal) -bajnokság el­ső osztályában szereplő siófoki SZUFC együttese. A tavalyi har­madik helyezett Első Beton Sze­gedet fogadták, s bár a szünetben még 2-1-re vezettek, végül 4-2 arányban alulmaradtak. A siófo­kiak az első félidőben a gólokon kívül három kapufát is lőttek, te­hát könnyen eldönthették volna a meccset. Fordulás után aztán a rutinosabb, összeszokottabb sze­gediek fölülkerekedtek. A siófo­kiak góljait Mosonyi és Balló sze­rezték. ■ Labdarúgás Eb-előkészítő bizottság Kaposváron Kaposvárra is ellátogat az az UEFA-küldöttség, amely a 2008-as labdarúgó-Eb előkészületeiről tájékozódik. Mint azt már korábban megírtuk: hazánk is pályázik az Eb megrendezésére. S ha Magyarország kapná a lehetőséget, akkor a mérkőzések egyik színhelye a somogyi megye- székhely lenne. A bizottság kaposvári prog­ramjáról tartottak sajtótájékoztatót tegnap a városházán. Kaposvár- A labdarúgó Európa-bajnokság jelentősége túl­mutat a sportágon, ezért fontos a lelkiismeretes felkészülés - mondta Huszár István, a magyar labdarúgó Eb-projekt igazgatója. Mint közismert, heten jelentkeztek az Eb rendezési jogáért a meg­adott határidőig. Hazánkon kívül Oroszország a másik egyéni jelentkező. Skócia Írországgal, Ausztria Svájccal, Horvátország Boszniával, Gö­rögország Törökországgal, valamint Svédország Dániával, Norvégiával és Finnországgal (Izland besegítésével) nyújtotta be pályázatát. Az UEFA delegációja megkezdte munkáját, a helyszínek feltérképezését. Voltak már Ausztriá­ban és Svájcban, a közösen kandidáló skandináv országokban, valamint Írországban és Skóciában is. Magyarországon szeptember 23-án kezdik a négynapos szemlét. Ennek során végigjárják a helyszíneket, mert a decemberi végleges döntés előtt személyesen kívánnak meggyőződni .arról, hogy mit kínál hazánk az Eb-résztvevőknek. Mint Huszár István elmondta, a delegáció - ame­lyet a dr. Bozóky Imre vezette MLSZ- küldöttség is elkísér - szeptember 24-én, kedden 9.45-kor ér­kezik a taszári repülőtérre. Ellátogatnak a ma még csak makett formájában látható stadion kije­lölt helyére, megnézik az edzésekre ajánlott Rá­kóczi stadiont, majd a városhá­zán Szita Károly polgármester fogadja őket. A delegáció aznap még Székesfehérvárra is utazik. (Mint ismert, Kaposvár a fehér­váriakkal közösen rendezné meg az egyik Eb-csoport csatá­rozásait.) Úgy tudjuk: Kaposvá­ron három mérkőzést játszaná­nak. Ez nemcsak a somogyi me­gyeszékhely futballrajongóinak, hanem a régióban élők számára is jó lehetőséget kínálna arra, hogy találkozhassanak az európai focival. Még abban az esetben is így van ez, ha a csoportmérkőzéseken nem minden esetben vív­ják a legkiélezettebb küzdelmeket. Kaposvár te­hát minden valószínűség szerint Eb-helyszín lesz, ha hazánk lesz a kiválasztott. Ezzel megdőlni látszik az a vélekedés, amely szerint Kaposvár egy esetleges hazai Eb-rendezés során mégsem lenne helyszíne a mérkőzések­nek, Néhány vetélytárs város ugyancsak szeretett volna EB-helyszín lenni, s ehhez a politikai ér­dekérvényesítés eszköztárában láttak lehetősé­get. Természetesen megkérdeztük a legilletékeseb­bet is; Huszár István a Somogyi Hírlap ezzel kap­csolatos kérdésére válaszolva azt mondta: téved­nek, akik belemagyarázzák a politikát a döntés­be, hisz magunk alatt vágtuk volna a fát, ha nem a legmegfelelőbb helyszíneket jelöltük volna ki. Nem titkolta, valóban volt vita Kaposvárral kap­csolatban, és felvetődött Pécs és Zalaegerszeg je­lölése is, ám minden tényezőt egybevetve döntöt­tek a somogyi székhely mellett. Az UEFA-delegá- ció tehát itt méri fel a helyszínt, s ha végül Ma­gyarország megkapná a rendezés jogát, kizárt, hogy azon később bárki is változtasson, jutási Kézilabda NB II - Délnyugati csoport, nők Négy csapat Somogyból Megyei körkép A hét végén megkezdődik a pontvadászat a kézilabda NB II-ben. Megyénkben eggyel nő mostantól a résztvevők szá­ma. Immár a női mezőnyben is négy somogyi együttes raj­tol. A Kutasi Nosztalgia KK először vesz részt az NB-s küzdelmekben. A somogyi résztvevőknél történt változá­sokról, célkitűzésekről szól összeállításunk. Csurgói Női Kézilabda Klub A csurgóiaknak tizenöt játékos áll rendelkezésre. A saját ifjúsági csapatukból került az első keret­be Varga Virág, Bátorfi Mónika, Csordás Adrienn és Horváth Zsa­nett. Szükség is volt a feltöltésre, mert Basics Brigitta, Jancsi Krisz­tina és Szabó Gabriella befejezte az aktív játékot, Orsolits Barbara és Ráskó Anna pedig jelenleg sé­rüléssel bajlódik. Az edzői teen­dőket Vörös Károly helyett Balogh Veronika játékosedzőként látja el. Petőfi SE Fonyód Szűk és alaposan megváltozott kerettel várja a rajtot a fonyódi csapat. A régiek közül Poszáné Óvári Szilvia és Vadászi Viktória Hévízre igazolt, Búza Anikó, Nagy Orsolya, Reichert Szabina és Vékony Evelin abbahagyta a játékot, és már korábban vissza­vonult Boszkovics Zita és BrunnerDóra is. Négy új játékos erősíti a keretet. Vargha Rita Balatonboglárról, Lepenye Tí­mea s Erdei Vanda Marcaliból, Molnár Veronika pedig Hévízről érkezett. A továbbra is Kocsis Géza irányította együttes szolid célja a kiesés elkerülése. Kutasi Nosztalgia Kézilabda Klub Az NB-s bajnokságban elő­ször szereplő kutasiak tizenöt já­tékossal várják a rajtot. A bajnok­ságot nyert csapatból Nagy Ber­nadett már nem szerepel a jövő­ben. A keretet két nagyatádi, Gottvald Ágnes kapus és Kőszegi Zsuzsanna mezőnyjátékos, vala­mint a Kaposmérőből érkező Petz Zsuzsanna (ugyancsak me­zőnyjátékos), valamint az ifiben is sze­replő kapus, Kovács Katalin erősíti. Az edző a jövő­ben is Péter Zsolt. Az újonc célja a bent maradás. Városi SE Siófok A siófokiak tizenöt játékossal vár­ják a rajtot. A múlt évi keretből hi­ányzók: Németh Gyopárka Mo­hácsra igazolt, Illés Barbara és Báli Gyöngyi pedig befejezte az aktív játékot. Érkezők: Gyánó Kinga, Keller Diána Tamásiból, Máj Mónika a Győri ETO ifiből ér­kezett, Bálványosi Magdolna visszatért Sárszentmihályról, a saját nevelésű Kiss Olívia pedig a Peacból hazatérve, míg Béli Tí­mea a serdülőcsapatból került a felnőttkeretbe. Az edzéseket a jö­vőben is Lapos Gábor irányítja. A siófokiak célja a 4-6. hely egyiké- nek a megszerzése. _______jutási Röp labda Izsák Sárfehér kupa elnevezésű röp­labdatornán vett részt Izsákon a Kaposvári Sportiskola OGYB-re készülő gyermek leánycsapata. Az erőpróbán tíz együttes mérte össze tudását; ahol a somogyiak a második helyen zártak. Eredmények: A csoportmérkőzéseken: Szeged-Kaposvári Sportiskola 1- 2; Kasi-Kecskemét 2-1. A ke­resztjátékban: Kasi-Veszprém 2- 1.1-3. helyért: Eger-Kasi 1-2; Kasi-Bem Nyíregyháza 1-2. A Sárfehér kupa végeredmé­nye: 1. Eger, 2. Kaposvári Sport­iskola, 3. Bem Nyíregyháza, 4. Kecskemét, 5. Szeged Felsővá­ros, 6. Veszprém, 7. Szeged, 8. Budapesti Közgazdasági Egye­tem, 9. Kerekegyháza, 10. Izsák. A torna legjobb játékosának Pintér Zsanettet (Kasi) választották. A kaposvári csapat tagjai: Lász­ló Gabriella, Balajcza Barbara, Pintér Zsanett, Csitárí Petra, Illés Klaudia, Illés Viktória, Borsányi Rita, Bekker Szilvia, Ötvös Nóra Fodor Míra, Szabó Nóra, Sümegi Orsolya. Edző: Ékes Erika, molnár Hírek ÚSZÁS. Szombaton - Kaposvá­ron - a dr. Csík Ferenc uszodá­ban rendezik meg a XXI. Adorján József úszó emlékversenyt a VI. Középületkivitelező kupáért. A megmérettetés reggel 9.30 óra­kor az Adorján József-emléktáb- la megkoszorúzásával kezdődik, majd 9.45 órakor felvonulnak a csapatok, és tíz órától kezdődnek az erőpróbák. A viadalon a spor­tolók huszonöt versenyszámban mérhetik össze tudásukat, (mg) TÁJFUTÁS. Szeptember 22-én, vasárnap rendezik meg a Zselic kupa nemzetközi tájfutóversenyt Keszthely-Gyenesdiás térségé­ben. A viadal a szeptember 24-29. között Sümegen rendezendő Táj­futó-Eb főpróbája. Az előzetes nevezések alapján nyolc ország háromszáz indulója méri össze tudását az erőpróbán. Jelentkez­ni a gyenesdiási lőtéren 8.30 órá­ig lehet, illetve szombaton fél ki­lencig ugyanitt, valamint - szin­tén szombaton - 9 és 14 óra kö­zött a Zala kupa céljában, (mg) TENISZ. Balatonföldváron ren­dezték meg az Tenisz-ob II Dél­nyugati csoportjának helyosztó­ját. A megmérettetésen a Balatonföldvár együttese megle­petésre 7:2 arányban legyőzte az esélyesebbnek tartott Paks csapa­tát. Győztesek: Patocskai István, Demendi István, Dalos László, Szabó Krisztián, valamint a Dalos László-Trizna János, a Szabó Krisztián-Solti Gábor és a Burde Péter-Dermendi István alkotta pá- ros. (mg) __________________■ Sza badidősport Megyei női kézilabda-bajnokság Mecsek-h egység A Mecsekben található Guba- csos kulcsosháznál rendez­ték meg a Csellengő Kupa Tá­jékozódási Túraversenyt, az Országos Természetjáró Tájé­kozódási Csapatbajnokság ti­zenharmadik fordulóját. A verseny csodaszép időben került megrendezésre a Mecsek egy na­gyon szép, töbrökkel szabdalt technikás terepén. Újdonság volt az ilyen jellegű viadaloknál először alkalmazott, de a tájékozódási fu­tóknál már bevált Sportldent hasz­nálata, ami a kötött menetsebessé­get pontról pontra ellenőrizte. A kaposvári Zöldpont Életmódklub valamennyi induló csapata kitűnő helyezést ért el. Az „A” (felnőtt baj­noki) kategóriában - kiváló teljesít­ménnyel - első helyezést szereztek a zöldpontosok a Fodor Péter, Gróf Regina, Koch Eszter összeál­lításban. Az „A50” (szenior bajnoki) kate­góriában má­sodik lett a dr. Pavlovics György, Jónás Péter duóból álló együttes. A „B” (haladó) kategóriában máso­dikként ért célba a Tóth Virág, Radó István, Radó Rózsa trió alkot­ta csapat. Ezzel az eredménnyel az „A” kategóriás csapat az átmeneti visszaesést követően visszaka­paszkodott a bajnokságban az első helyre, az „A50”-es gárda pedig magabiztosan őrzi második helyét. A zöldpontosok a legjobb úton ha­ladnak a bajnoki cím felé, az sem kizárt, hogy két kategóriában is ka­posvári aranyéremnek örülhetnek a túrázók. ■ A második forduló küzdelmeit rendezték meg a Somogy me­gyei női kézilabda-bajnokság­ban. Az öt találkozón három ha­zai és két vendégsiker született. Eredmények: Öreglaki Medosz-Osztopán­Balatonszárszó 16-15 (10-8) Vezette: Bohár, Markhand. Legjobb dobók: Tomsics és Bogdán (5-5), Gál (4), illetve Vár­hegyi (7), Defner (3). Két jól felkészített együttes összecsapásán a szerencsésebb csapat nyert. Kadarkút SZSE-Taszár DSE 23-26 (12-12) Vezette: Gőzsy, Körtési. Legjobb dobók: Holló (6), Klacsán (5), illetve Tráj (9), Béres (8), Kiss E. (8). Az újonc és az első fordulóban győztes kadarkútiak otthonában az egyéni képességek közti kü­lönbségnek köszönhetően diadal­maskodott a tartalékos taszári együttes. Böhönye SE-Mesztegnyő KSE 11-12 (7-10) Vezette: Szabó F., Szabó G. Legjobb dobók: Bodóné (4), Káplár (3), illetve Kovács M. (8). Az azonos erősségű csapatok találkozóján a büntetőket hibázó hazaiak ellen megérdemelten nyert a Mesztegnyő KSE. Az elő­ző fordulóban elszenvedett ka­darkúti vereség után lemondott a mesztegnyőiek edzője, Fuisz Já­nos, aki az első évben a bajnok­ság első felébe vezette a tehetsé­ges fiatalokból álló együttest. Kéthely SE-Lengyeltóti KK 7-5 (3-4) Vezette: Gágó, Markhand. Legjobb dobók: Herczeg (2), il­letve Siposné (2). Az irreális időben lejátszott, gólszegény mérkőzésen a hazai­ak gyűjtötték be a két bajnoki pontot. Nemesvid KK- Balatonszemes KSE 13-10 (7-7) Vezette: Balaskó, Jüngling. Legjobb dobók: Fáth (5), Szita B. (3), illetve Harnosné és Varga (3-3). Kiegyenlített játékot hozott az első félidő. A szünet után 19 per­cig nem tudott gólt szerezni a szemesi csapat, ami a vereséget is jelentette egyben. így folytatják PÉNTEK Öreglak-Osztopán-Taszár DSE. Öreglak, sportcsarnok, 18 óra (Bertók, Gágó). SZOMBAT Mesztegnyő KSE-Nemesvid KK. Mesztegnyő, 16 óra (Kaposvöl- gyi, Kis-Király); Lengyeltóti KK- Balatonszárszó. Öreglak, sport- csarnok, 11 óra (Szabó F„ Kovács B.); VASÁRNAP Balatonszemes-Barcsi VSE. Balatonszemes, 10 óra (Rákóczi, Szalai); Kadarkút SZSE-Böhönye SE. Kadarkút, 11 óra (Bohár, Markhand). ■ Kosárlabda Siófok Ötödik alkalommal rendezték meg a Balaton-parti városban a Hajdú Balázs Kosárlabda Emlék­torát. A viadalon három korosztá­lyos csapat mérte össze tudását. Eredmények: Siókosár UK- Kőbányai Darazsak 101-75 Legjobb siófoki dobók: Kapli A. (14/3), Kovács Zs. (14/6), Csala (12/6). Kőbányai Darazsak- Forma Duran 74-79 Forma Duran-Siókosár UK 76-80 Legjobb siófoki dobók: Kepli A. (22), Csala (19/3), Bukics (13/3), Kovács Zs. (10/6). Az emléktoma végeredménye: 1. Siókosár UK, 2. Forma Duran, 3. Kőbányai Darazsak. Különdíjasok, a legjobb center: Hamzin Tamás (Kőbányai Dara­zsak). Legjobb dobó: Szigetvári Zoltán (Forma Duran). A torna leg­jobb játékosa: Kepli Attila (Sióko­sár UK). KUN Riblivel nem ül asztalhoz Remekeltek a zöldpontosok

Next

/
Oldalképek
Tartalom